Kategorie

Driptane (Oxybutynini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Driptane?

Lek Driptane zawiera chlorowodorek oksybutyniny. Jest zaliczany do leków spazmolitycznych.

Podstawowe informacje

NazwaDriptane
Nazwa międzynarodowaOxybutynini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

 

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek oksybutyniny

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian wapnia
 • laktoza bezwodna
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • spazmolityczne (zwiotczenie mięśnia wypieracza moczu w pęcherzu moczowym)
 • zwiększenie pojemności pęcherza moczowego
 • opóźnienie wystąpienia parcia na mocz
Zastosowanie
 • łagodzenie objawów niestabilności pęcherza moczowego z zaburzeniami oddawania moczu u pacjentów z pęcherzem neurogennym- hiperrefleksja (parcie naglące, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu)
 • u dzieci w wieku 5 lat i starszych w przypadku utraty kontroli nad oddawaniem moczu (nietrzymanie moczu)
 • u dzieci w wieku 5 lat i starszych w przypadku częstego oddawania moczu lub nagłego parcia na mocz
 • u dzieci w wieku 5 lat i starszych w przypadku moczenia nocnego, kiedy nie pomogły inne metody leczenia
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zwężenie drogi odpływu pęcherza moczowego, w przypadku gdy może wystąpić zatrzymanie moczu
 • choroby żołądka i jelit (niedrożność żołądkowo - jelitowa, atonia jelit, niedrożność porażenna jelit, toksyczne rozszerzenie okrężnicy, ciężka postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego)
 • miastenia
 • jaskra z wąskim kątem przesączania lub z płytką komorą przednią 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • osoby w podeszłym wieku o wątłej budowie ciała
 • dzieci 
 • pacjenci z zaburzeniami czynności autonomicznego układu nerwowego (np. choroba Parkinsona)
 • pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek 
 • pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i zaburzeniami krążenia mózgowego
 • pacjenci z przepukliną rozworu przełykowego, refluksem żołądkowo - przełykowym i/ lub pacjenci przyjmujący leki takie jak bisfosfoniany
 • pacjenci z porfirią
 • lek może nasilić objawy nadczynności tarczycy, choroby wieńcowej, zastoinowej niewydolności serca, rozrostu gruczołu krokowego, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń funkcji poznawczych oraz zaburzeń rytmu serca i przyśpieszenia akcji serca
 • zaleca się monitorowanie pacjenta w czasie kilku pierwszych miesięcy od rozpoczęcia leczenia lub zwiększenia dawki
 • lekarz może rozważyć przerwanie leczenia lub zmniejszyć dawkę w przypadku wystąpienia działania na ośrodkowy układ nerwowy
 • w przypadku wystąpienia nagłej utraty ostrości widzenia lub bólu oka należy skontaktować się z lekarzem
 • przewlekłe stosowanie leku może powodować próchnicę zębów, paradontozę lub grzybicę jamy ustnej
 • oksybutynina przyjmowana w wysokiej temperaturze otoczenia może spowodować udar cieplny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (dotyczą więcej niż 1 osoby na 10)

 • zaparcia, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zawroty głowy, bóle głowy, senność
 • suchość skóry

Częste (dotyczą więcej niż 1 do 10 osób na 100)

 • biegunki, wymioty
 • stany splątania
 • suchość błony śluzowej gałki ocznej
 • zatrzymanie moczu
 • zaczerwienie skóry twarzy
Nie łączyć z
 • innymi lekami cholinergicznymi (np. amantadyna, biperyden, lewodopa)
 • lekami antyhistaminowymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi (np. pochodne fenotiazyny, butyrofenony, klozaponina)
 • chinidyną
 • preparatami naparstnicy
 • trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • atropiną i jej pochodnymi, takich jak atropinowe, rozkurczowe produkty lecznicze i dipirydamol
 • lekami prokinetycznymi 
Ciąża

Należy unikać stosowania leku Driptane w czasie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Oksybutynina przyjmowana w czasie karmienia piersią przenika w małych ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Z tego powodu nie należy przyjmować leku w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Leku Driptane nie zaleca się stosować u dzieci poniżej 5 roku życia. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej. Należy zachować ostrożność przy stosowaniu leku Driptane u dzieci w wieku 5 lat i starszych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może powodować zaburzenia ostrości wzroku lub senność. Podczas przyjmowania leku należy zachować ostrożność w czasie wykonywania czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów, obsługa maszyn oraz wykonywanie niebezpiecznej pracy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Driptane?

Lek Driptane zawiera jako substancję czynną chlorowodorek oksybutyniny zaliczaną do leków spazmolitycznych. Powoduje zwiotczenie mięśnia wypieracza moczu w pęcherzu moczowym, zwiększa pojemność pęcherza moczowego i opóźnia wystąpienie parcia na mocz.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Driptane?

Lek Driptane stosuje się:

 • w łagodzeniu objawów niestabilności pęcherza moczowego z zaburzeniami oddawania moczu u pacjentów z pęcherzem neurogennym -hiperrefleksja (parcie naglące, nietrzymanie moczu, trudności z oddawaniem moczu)
 • u dzieci w wieku 5 lat i starszych w nietrzymaniu moczu, nagłym parciu na mocz, częstym oddawaniu moczu, w niestabilności pęcherza moczowego spowodowanej idiopatyczną nadmierną aktywnością pęcherza lub pęcherzem neurogennym
 • u dzieci w wieku 5 lat i starszych również w nocnym mimowolnym oddawaniu moczu związanym z nadmierną aktywnością wypieracza w połączeniu z terapią nielekową, kiedy zawiodły inne metody leczenia

Dawkowanie

Jak stosować lek Driptane?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem, lub farmaceutą.

Tabletkę należy połknąć i popić wodą. Nacięcie na tabletce umożliwia łatwe podzielenie jej na połowy po 2,5 mg w celu zmniejszenia dawki.

Dorośli

Dawka zazwyczaj stosowana u osób dorosłych wynosi 5 mg (1 tabletka) dwa lub trzy razy na dobę. Maksymalna dawka dla dorosłych to 4 tabletki na dobę (20 mg).

Osoby w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku okres półtrwania leku ulega wydłużeniu, wystarcza więc dawka 2,5 mg (0,5 tabletki) dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do 5 mg (1 tabletka) dwa razy na dobę, jeśli pacjent dobrze toleruje lek.

Dzieci do 5 lat

 • pęcherz neurogenny: zwykle dawka dla dzieci od 5 lat wynosi 2,5 mg (0,5 tabletki) dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do 5 mg (1 tabletka) dwa lub trzy razy na dobę pod warunkiem, że dziecko dobrze toleruje lek
 • moczenie nocne: dawka zazwyczaj stosowana u dzieci od 5 lat wynosi 2,5 mg (0,5 tabletki) dwa razy na dobę. Dawkę można zwiększyć do 5 mg (1 tabletka) dwa lub trzy razy na dobę pod warunkiem, że dziecko dobrze toleruje lek. Ostatnia dawka w danym dniu powinna być podana przed snem

Przyjęcie większej dawki niż zalecana dawka leku Driptane

Objawy w przypadku przedawkowania leku Driptane związane są z nasileniem zwykle występujących działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego:

 • niepokój
 • pobudzenie do zachowań psychotycznych

Mogą wystąpić też:

 • zaburzenia krążenia (zaczerwienienie skóry twarzy, spadek ciśnienia, niewydolność krążenia)
 • niewydolność oddechowa
 • porażenie
 • śpiączka

W przypadku przedawkowania należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Pominięcie zastosowania leku Driptane

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie pominięcia dawki leku należy zażyć kolejną, zwykłą dawkę leku Driptane o wyznaczonej porze.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Driptane?

Leku Driptane nie należy stosować:

 • w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którąkolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w przypadku wystąpienia zwężenia drogi odpływu pęcherza moczowego, w przypadku gdy może wystąpić zatrzymanie moczu
 • w przypadku chorób żołądka i jelit, takich jak niedrożność żołądkowo - jelitowa, atonia jelit, niedrożność porażenna jelit, toksyczne rozszerzenie okrężnicy, ciężka postać wrzodziejącego zapalenia jelita grubego
 • w przypadku wystąpienia miastenii (choroba mięśni)
 • w przypadku wystąpienia jaskry z wąskim kątem przesączania lub z płytką komorą przednią 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Driptane może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo częste (dotyczą więcej niż 1 osoby na 10)

 • zaparcia, nudności, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • zawroty głowy, bóle głowy, senność
 • suchość skóry

Częste (dotyczą więcej niż 1 do 10 osób na 100)

 • biegunki, wymioty
 • stany splątania
 • suchość błony śluzowej gałki ocznej
 • zatrzymanie moczu
 • zaczerwienie skóry twarzy

Niezbyt częste (dotyczą więcej niż 1 do 10 osób na 1000)

 • uczucie dyskomfortu w obrębie jamy brzusznej, anoreksja, zmniejszenie łaknienia, zaburzenia połykania

Częstość nieznana

 • zakażenia układu moczowego
 • refluks żołądkowo - przełykowy, rzekoma niedrożność u pacjentów z grupy ryzyka (pacjenci w podeszłym wieku lub pacjenci z zaparciem i leczeni lekami zmniejszającymi perystaltykę jelit)
 • pobudzenie, niepokój, omamy, koszmary senne, urojenia, zaburzenia poznawcze u osób w podeszłym wieku, objawy depresji, uzależnienie, dezorientacja, delirium
 • zaburzenia poznawcze, drgawki
 • tachykardia, zaburzenia rytmu serca
 • udar cieplny
 • jaskra z zamkniętym kątem przesączania, rozszerzenie źrenic, zwiększenie ciśnienia śródgałkowego, niewyraźne widzenie
 • zaburzenia oddawania moczu
 • obrzęk naczynioruchowy, wysypka, pokrzywka zmniejszenie wydzielania potu
 • reakcje nadwrażliwości

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Podczas stosowania leku Driptane:

 • ostrożność należy zachować u osób w podeszłym wieku o wątłej budowie ciała
 • ostrożność należy zachować u dzieci 
 • ostrożność należy zachować u pacjentów z zaburzeniami czynności autonomicznego układu nerwowego (np. choroba Parkinsona)
 • ostrożność należy zachować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek 
 • ostrożność należy zachować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego i zaburzeniami krążenia mózgowego
 • ostrożność należy zachować u pacjentów z przepukliną rozworu przełykowego, refluksem żołądkowo - przełykowym i/ lub pacjentów przyjmujących leki takie jak bisfosfoniany
 • ostrożność należy zachować u pacjentów z porfirią
 • lek może nasilić objawy nadczynności tarczycy, choroby wieńcowej, zastoinowej niewydolności serca, rozrostu gruczołu krokowego, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń funkcji poznawczych oraz zaburzeń rytmu serca i przyspieszenie akcji serca
 • zaleca się monitorowanie pacjenta w czasie kilku pierwszych miesięcy od rozpoczęcia leczenia lub zwiększenia dawki
 • lekarz może rozważyć przerwanie leczenia lub zmniejszyć dawkę w przypadku wystąpienia działania na ośrodkowy układ nerwowy (omamy pobudzenie, splątanie, senność)
 • w przypadku wystąpienia nagłej utraty ostrości widzenia lub bólu oka należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ lek Driptane może powodować jaskrę z wąskim kątem przesączania
 • przewlekłe stosowanie leku może powodować próchnicę zębów, paradontozę lub grzybicę jamy ustnej w wyniku redukcji, lub zahamowania wydzielania śliny
 • oksybutynina przyjmowana w wysokiej temperaturze otoczenia może spowodować udar cieplny spowodowany zmniejszeniem pocenia
 • nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 5 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Driptane a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku w czasie ciąży. Należy unikać stosowania leku Driptane w czasie ciąży, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Driptane a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Oksybutynina przyjmowana w czasie karmienia piersią przenika w małych ilościach do mleka kobiet karmiących piersią. Z tego powodu nie należy przyjmować leku w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane, lub pacjent planuje stosować.

Leku Driptane nie powinno łączyć się z:

 • innymi lekami o działaniu antycholinergicznym (np. amantadyna, biperyden, lewodopa)
 • lekami antyhistaminowymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi (np. pochodne fenotiazyny, butyrofenony, klozapina)
 • chinidyną
 • preparatami naparstnicy
 • trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • atropiną i jej pochodnymi, takich jak atropinowe, rozkurczowe produkty lecznicze i dipirydamol

Równoczesne stosowanie inhibitorów izoenzymu CYP3A4 (np. itrakonazol) może zahamować metabolizm oksybutyniny i zwiększyć działania oksybutyniny.

Oksybutynina może osłabiać działanie leków prokinetycznych.

Równoczesne stosowanie inhibitorów cholinoesterazy może spowodować zmniejszanie skuteczności inhibitorów cholinoesterazy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Driptane a alkohol

Alkohol może nasilać senność spowodowaną przyjmowaniem leku Driptane.

Driptane a prowadzenie pojazdów

Lek Driptane może powodować zaburzenia ostrości wzroku lub senność. Podczas przyjmowania leku należy zachować ostrożność w czasie wykonywania czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów, obsługa maszyn oraz wykonywanie niebezpiecznej pracy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Driptane?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać lek w temperaturze poniżej 30oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego