Kategorie

Dynid (Desloratadinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Dynid?

Dynid to lek przeciwhistaminowy, który zawiera desloratadynę o działaniu przeciwalergicznym.

Podstawowe informacje

NazwaDynid
Nazwa międzynarodowaDesloratadinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki:

 • 5 mg

Roztwór doustny:

 • 0,5 mg/ ml
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Desloratadyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu

Roztwór doustny:

 • cytrynian sodu
 • sorbitol ciekły
 • sukraloza
 • kwas cytrynowy bezwodny
 • glikol propylenowy
 • hypromeloza
 • aromat Tutti Frutti płynny
 • woda oczyszczona
   
Dostępne opakowania

Tabletki:

 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek

Roztwór doustny:

 • 150 ml
 • 300 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwhistaminowe
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza)
 • w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem)
Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na loratadynę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • drgawki w wywiadzie rodzinnym lub medycznym
 • lek Dynid, roztwór doustny zawiera sorbitol ciekły, a tabletki – laktozę jednowodną

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

W badaniach klinicznych zgłaszano:

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy

oraz inne działania niepożądane (patrz poniżej).

Nie łączyć z

Brak danych.

Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Dzieci

Tabletki stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat, a roztwór doustny u dorosłych i dzieci powyżej 1. roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w dawce terapeutycznej wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji do czasu ustalenia, czy lek nie wywołuje senności u pacjenta.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Dynid?

Dynid jest lekiem przeciwalergicznym, który nie powoduje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Dynid?

 • w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów należą: kichanie, wodnista wydzielina, swędzenie nosa i podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu
 • w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów należą: świąd skóry i pokrzywka

Złagodzenie wymienionych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych czynności oraz snu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Dynid?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Tabletkę należy połykać w całości.

 

Tabletki:

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):

jedna tabletka raz na dobę, niezależnie od posiłku.

 

Roztwór doustny:

Dzieci w wieku od 1 roku do 5 lat: 2,5 ml (½ miarki o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (jedna miarka o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: 10 ml (2 miarki o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.

Czas trwania leczenia lekiem Dynid określa lekarz prowadzący po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub utrzymują się krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat dawkowania, biorąc pod uwagę historię choroby.

Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4 tygodnie), lekarz prowadzący może zalecić dłuższe stosowanie leku.

W przypadku pokrzywki czas trwania leczenia może się różnić u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Dynid

W przypadku przedawkowania leku nie powinny wystąpić ciężkie działania niepożądane. Jednak w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Dynid, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Pominięcie zastosowania leku Dynid

W razie nieprzyjęcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do wcześniejszego schematu dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku Dynid

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Dynid?

Leku Dynid nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, lub na loratadynę.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Dynid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej występujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko:

 • ciężkie reakcje alergiczne (trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka i obrzęk)

Jeśli wystąpi którekolwiek z powyższych działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

Uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej oraz bóle głowy zgłaszano częściej niż po zastosowaniu tabletki bez substancji czynnej.

U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym po stosowaniu Dynid tabletki był ból głowy.

Dzieci

Często u dzieci w wieku poniżej 2 lat po zastosowaniu roztworu doustnego (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • gorączka
 • bezsenność

Dorośli

Często (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmęczenie
 • suchość w jamie ustnej
 • ból głowy

Dorośli

Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne
 • wysypka
 • kołatanie oraz nieregularne bicie serca
 • szybkie bicie serca
 • bóle brzucha
 • nudności, wymioty
 • niestrawność,
 • biegunka
 • zawroty głowy
 • senność
 • bezsenność
 • bóle mięśni
 • omamy
 • drgawki
 • niepokój z nadmierną aktywnością ruchową
 • zapalenie wątroby
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Częstość nieznana:

 • nietypowe osłabienie
 • zażółcenie skóry i/lub gałek ocznych
 • zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia oraz na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład na promieniowanie UV w solarium
 • zmiany w sposobie bicia serca
 • nietypowe zachowanie
 • zachowanie agresywne
 • zwiększenie masy ciała
 • zwiększone łaknienie

Dzieci

Częstość nieznana:

 • wolne bicie serca
 • zmiana w sposobie bicia serca
 • nietypowe zachowanie
 • zachowanie agresywne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dynid należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek
 • jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie rodzinnym lub medycznym
 • lek Dynid, roztwór doustny zawiera sorbitol ciekły, a tabletki – laktozę jednowodną. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed przyjęciem leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dynid a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Dynid a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku podczas karmienia piersią.

Interakcje

Nie są znane interakcje leku Dynid z innymi lekami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Dynid a alkohol

Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Dynid z alkoholem.

Dynid a prowadzenie pojazdów

Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w dawce terapeutycznej wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagających koncentracji do czasu ustalenia, czy lek nie wywołuje senności u pacjenta.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Dynid?

Tabletki:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku. Nie stosować leku, jeśli zauważy się jakąkolwiek zmianę w wyglądzie tabletek.

Roztwór doustny:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania. Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu bezpośrednim. Nie stosować tego leku, jeśli pacjent zauważy jakąkolwiek zmianę w wyglądzie roztworu doustnego.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego