Kategorie

Efient (Prasugrel)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Efient?

Lek Efient jest lekiem zawierającym prasugrel, substancję należącą do grupy leków przeciwpłytkowych. Dzięki swojemu działaniu przeciwpłytkowemu zapobiega powstaniu skrzepu, który mógłby odciąć dopływ krwi do serca i mózgu, a tym samym doprowadzić do zawału serca, udaru mózgu lub zgonu.

Podstawowe informacje

NazwaEfient
Nazwa międzynarodowaPrasugrel
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Prasugrel

Skład - substancje pomocnicze

Efient 5 mg

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • mannitol (E421)
 • kroskarmeloza sodowa
 • hypromeloza (E464)
 • stearynian magnezu 17

Otoczka tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza (E464)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • triacetyna (E1518)
 • tlenek żelaza żółty (E172)
 • talk

Efient 10 mg

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • mannitol (E421)
 • kroskarmeloza sodowa
 • hypromeloza (E464)
 • stearynian magnezu 

Otoczka tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza (E464)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • triacetyna (E1518)
 • tlenek żelaza żółty (E172)
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
 • talk
Dostępne opakowania
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 84 tabletek
 • 98 tabletek
Działanie / właściwości

Antyagregacyjne

Zastosowanie

Lek działa przeciwpłytkowo u pacjentów:

 • po przebytym zawale serca
 • z niestabilną dławicą piersiową
 • przebyty zabieg udrażniający zablokowane tętnice w sercu
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku
 • stan chorobowy wywołujący krwawienie
 • przebyty udar mózgu, przemijający napad niedokrwienny
 • ciężka choroba wątroby
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wiek powyżej 75 lat
 • niedawno doznany ciężki uraz
 • ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny
 • ostatnio przebyte lub nawracające krwawienie z żołądka lub jelit
 • masa ciała poniżej 60 kg
 • choroba nerek o umiarkowanym nasileniu
 • choroba wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • niektóre leki
 • planowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • krwawienie z żołądka lub jelit
 • krwawienie z miejsca nakłucia igłą
 • krwawienie z nosa
 • wysypka
 • małe czerwone siniaki na skórze (wybroczyny)
 • krew w moczu
 • krwiak (krwawienie podskórne w miejscu wstrzyknięcia, lub domięśniowe powodujące obrzęk)
 • małe stężenie hemoglobiny lub liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • zasinienie
Nie łączyć z
 • leki przeciwpłytkowe
 • leki przeciwzakrzepowe
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią. 

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Efient?

Lek Efient zmniejsza ryzyko powstania zakrzepu dzięki hamowaniu łączenia się płytek krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Efient?

Lek Efient jest stosowany u pacjentów, u których wystąpił zawał serca, niestabilna dławica piersiowa, pacjent przeszedł zabieg udrażniający zablokowane tętnice w sercu. Lek u tych pacjentów zmniejsza ryzyko zgonu wywołanego zawałem serca lub udarem mózgu, lub zmniejsza ryzyko ponownego wystąpienia tych zdarzeń.

Dawkowanie

Jak stosować lek Efient? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawka zazwyczaj stosowana: 10 mg raz na dobę

Początek leczenia: 60 mg jednorazowo

Pacjent ważący mniej ni 60 kg lub starszy niż 75 lat:

Dawka dobowa: 5 mg

Początek leczenia: 60 mg jednorazowo

Zasady przyjmowania leku

 • lek można przyjmować w czasie posiłku lub między posiłkami
 • lek należy przyjmować zawsze o tej samej porze dnia
 • nie można kruszyć ani łamać

Zaburzenia czynności nerek

Nie jest konieczna zmiana dawkowania.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie zaleca się stosowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Efient

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala razem z opakowaniem leku Efient.

Pominięcie zastosowania leku Efient

W przypadku pominięcia przyjęcia leku należy przyjąć pominiętą dawkę jak najszybciej. Jednak gdy pominięta dawka nie zostanie przyjęta jeszcze tego samego dnia, nie należy przyjmować zaległej dawki dnia kolejnego. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu jej uzupełnienia. 

Przerwanie stosowania leku Efient

Nie należy przerywać stosowania leku bez konsultacji z lekarzem. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Efient?

Nie należy stosować leku Efient w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku
 • stanu chorobowego wywołującego krwawienie
 • przebytego udaru mózgu, przemijającego napadu niedokrwiennego
 • ciężkiej choroby wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Efient może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Efient i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Objawy wskazujące na udar mózgu:

 • nagłe zdrętwienie lub osłabienie ramienia, nogi lub twarzy, zwłaszcza jeśli dotyczy to jednej strony ciała
 • nagłe splątanie, trudność w mówieniu lub rozumieniu innych
 • nagła trudność w poruszaniu się, utrata równowagi lub koordynacji
 • nagłe zawroty głowy lub nagłe ciężkie bóle głowy z niewiadomej przyczyny

Inne objawy wymagające natychmiastowego kontaktu z lekarzem:

 • gorączka, siniaki pod skórą, które mogą wyglądać jak czerwone punktowe plamki, ze współistniejącymi lub nie objawami skrajnego zmęczenia, splątania, zażółcenia skóry lub oczu (żółtaczka)
 • wysypka, swędzenie, obrzęk twarzy, obrzęk ust lub języka, duszność

Objawy wskazujące na krwawienie mogące zagrażać życiu, potrzebny jest w krótkim czasie kontakt z lekarzem:

 • krew w moczu
 • krwawienie z odbytu, krew w stolcu lub czarny stolec
 • niekontrolowane krwawienie, np. z rany ciętej

Inne działania niepożądane

Częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • krwawienie z żołądka lub jelit
 • krwawienie z miejsca nakłucia igłą
 • krwawienie z nosa
 • wysypka
 • małe czerwone siniaki na skórze (wybroczyny)
 • krew w moczu
 • krwiak (krwawienie podskórne w miejscu wstrzyknięcia, lub domięśniowe powodujące obrzęk)
 • małe stężenie hemoglobiny lub liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość)
 • zasinienie

Niezbyt częste (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • reakcja uczuleniowa (wysypka, świąd, obrzęk ust lub języka albo duszność)
 • spontaniczne krwawienie do oka, odbytu, dziąseł lub w brzuchu wokół organów wewnętrznych
 • krwawienie po zabiegu chirurgicznym
 • kaszel z odpluwaniem krwistej plwociny
 • krew w stolcu

Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • mała liczba płytek krwi
 • krwiak podskórny (krwawienie podskórne wywołujące obrzęk)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Efient należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących sytuacji:

 • wiek powyżej 75 lat, w tym okresie zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień
 • niedawno doznany ciężki uraz
 • ostatnio przebyty zabieg chirurgiczny
 • ostatnio przebyte lub nawracające krwawienie z żołądka lub jelit (np. owrzodzenie żołądka lub polipy okrężnicy)
 • masa ciała poniżej 60 kg
 • choroba nerek o umiarkowanym nasileniu
 • choroba wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • niektóre leki
 • planowany w następnych siedmiu dniach zabieg chirurgiczny, ze względu na zwiększone ryzyko krwawienia, lekarz może zalecić czasowe odstawienie leku Efient

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Efient a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Efient można stosować u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy korzyści dla matki przewyższają potencjalne zagrożenie dla płodu.

Efient a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu leku Efient łącznie z:

 • klopidogrelem (lek przeciwpłytkowy)
 • warfaryną (lek przeciwzakrzepowy)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (ibuprofen, naproksen, etorykoksyb)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Efient a alkohol

Brak informacji.

Efient a prowadzenie pojazdów

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby lek wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Efient?

Lek należy przechowywać:

 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią i powietrzem
 • w miejscu niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego