Kategorie

Egiramlon (Ramiprilum + Amlodipinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Egiramlon?

Lek Egiramlon jest preparatem złożonym, zawiera dwie substancje czynne ramipryl i amlodypinę. Ramipril zaliczany jest do inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę, amlodypina należy do antagonistów wapnia.

Podstawowe informacje

NazwaEgiramlon
Nazwa międzynarodowaRamiprilum + Amlodipinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg + 5 mg
 • 5 mg + 10 mg
 • 10 mg+ 5 mg
 • 10 mg + 10 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna
 • ramipryl
 • amlodypina
Skład - substancje pomocnicze

Egiramlon, 5 mg + 5 mg, kapsułki twarde:

 • krospowidon
 • hypromeloza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • dibehenian glicerolu
 • błękit brylantowy FCF - FD&C Blue 1 (E133)
 • czerwień Allura AC - FD@C Red 40 (E129)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • żelatyna

Egiramlon, 5 mg + 10 mg, kapsułki twarde:

 • krospowidon
 • hypromeloza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • dibehenian glicerolu
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • żelatyna
 • karmoizyna (E122)
 • Indygotyna – FD&C Blue2 (E132)

Egiramlon, 10 mg + 5 mg, kapsułki twarde:

 • krospowidon
 • hypromeloza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • dibehenian glicerolu
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • żelatyna
 • błękit brylantowy FCF - FD&C Blue 1 (E133)
 • czerwień Allura AC - FD&C Red 40 (E129)

Egiramlon, 10 mg + 10 mg, kapsułki twarde:

 • krospowidon
 • hypromeloza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • dibehenian glicerolu
 • karmoizyna (E122)
 • indygotyna - FD&C Blue 2 (E132)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • żelatyna
Dostępne opakowania
 • 30 kapsułek
 • 56 kapsułek
 • 90 kapsułek
Działanie / właściwości

Obniżające ciśnienie krwi

Zastosowanie

Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na ramipryl, amlodypinę, inne leki z grupy antagonistów wapnia lub inhibitorów ACE lub którykolwiek ze składników leku
 • znaczne zwężenie zastawki aorty lub wstrząs kardiogenny
 • wystąpienie w przeszłości ciężkiej reakcji alergicznej nazywanej obrzękiem naczynioruchowym
 • stosowanie dializoterapii lub innego typu filtracja krwi
 • zaburzenia dotyczące nerek, powodujące zmniejszony dopływ krwi do nerki
 • ostatnie 6 miesięcy ciąży
 • nieprawidłowo niskie lub niestabilne ciśnienie tętnicze
 • niewydolność serca po zawale serca
 • cukrzyca lub zaburzenia czynności nerek oraz terapia lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • przyjmowanie leku złożonego, zawierającego sakubitryl i walsartan
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podeszły wiek
 • zaburzenia serca, wątroby lub nerek
 • znaczne zwiększenie ciśnienia tętniczego
 • znaczna utrata soli i płynów z organizmu
 • planowane leczenie odczulające
 • planowane podanie znieczulenia
 • wysokie stężenie potasu we krwi
 • przyjmowanie leków zmniejszających stężenie sodu we krwi
 • przyjmowanie inhibitorów mTOR, wildagliptyny, racekadotrylu
 • kolagenoza
 • przyjmowanie leków stosowanych w terapii nadciśnienia: antagonistów receptora angiotensyny II, aliskirenu
 • pacjentka jest w ciąży, podejrzewa lub planuje ciążę
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • obrzęk (zatrzymanie płynów)

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • senność (szczególnie na początku leczenia) 
 • kołatanie serca (uczucie mocnego bicia serca), nagłe zaczerwienienie twarzy
 • ból głowy, uczucie zmęczenia lub osłabienia (astenia)
 • zawroty głowy - ich występowanie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Egiramlon lub po zwiększeniu dawki
 • zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)
 • zmiana rytmu wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie)
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), szczególnie podczas szybkiego wstawania lub siadania z pozycji leżącej
 • suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypka skórna z uniesionymi wykwitami lub bez
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • opuchnięcie okolicy kostek
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi, stwierdzane w badaniach krwi
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w celu łagodzenia bólu i stanu zapalnego
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii
 • ryfampicyną
 • preparatami zawierającymi ziele dziurawca
 • sakubitrylem + walsartanem
 • lekami przeciwnowotworowymi
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepionego narządu
 • lekami moczopędnymi
 • lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi
 • steroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • temsyrolimusem
 • syrolimusem, ewerolimusem
 • wildagliptyną
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • erytromycyną, klarytromycyną
 • rytonawirem, indynawirem, nelfinawirem
 • werapamilem, dilitiazemem
 • dantrolenem
 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • aliskirenem
 • trimetoprimem oraz kotrimoksazolem
 • takrolimusem
Ciąża

Nie należy przyjmować leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Egiramlon u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza na początku leczenia. Lek wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Egiramlon?

Lek Egiramlon posiada dwie substancje lecznicze. Ramipryl działa przez zmniejszanie wytwarzania w organizmie substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze, rozkurcza i rozszerza naczynia krwionośne, ułatwia sercu pompowania krwi do całego organizmu. Amlodypina natomiast działa przez rozkurczanie i rozszerzanie naczyń krwionośnych, dzięki czemu krew łatwiej przez nie przepływa.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Egiramlon?

Lek Egiramlon stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego u pacjentów, u których uzyskano zadowalającą kontrolę ciśnienia stosując jednocześnie poszczególne substancje czynne zawarte w leku Egiramlon, ale w osobnych preparatach.

Dawkowanie

Jak stosować lek Egiramlon? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób przyjmowania:

 • lek należy przyjmować codziennie o tej samej porze, przed lub po posiłku
 • kapsułki należy połknąć w całości popijając wodą
 • kapsułek nie należy kruszyć ani żuć
 • nie należy popijać kapsułek sokiem grejpfrutowym

Dawkowanie:

Zalecana dawka to 1 raz dziennie o mocy ustalonej przez lekarza.

Pacjenci z chorobami wątroby i nerek

W przypadku choroby wątroby i nerek dawka leku może być dostosowana indywidualnie.

Osoby w podeszłym wieku

Lekarz zaleca mniejszą dawkę początkową i stopniowo będzie ją zwiększał. U pacjentów osłabionych i w bardzo podeszłym wieku nie zaleca się stosować leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Egiramlon

W momencie wystąpienia następujących objawów należy natychmiast zgłosić się do lekarza:

 • zawroty głowy, uczucie "pustki w głowie", omdlenie, osłabienie
 • wstrząs (skóra staje się chłodna i wilgotna, pacjent może stracić przytomność)

Pominięcie zastosowania leku Egiramlon

Jeżeli pacjent nie przyjmie kapsułki, dawkę należy pominąć. Kolejną dawkę należy przyjąć o stałej porze.

Przerwanie stosowania leku Egiramlon

Jeśli pacjent samodzielnie podejmie decyzję o zaprzestaniu przyjmowania leku, może dojść do ponownego wystąpienia choroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Egiramlon?

Nie należy stosować leku Egiramlon w przypadku:

 • uczulenia na ramipryl, amlodypinę, inne leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny II lub którykolwiek ze składników leku
 • znacznego zwężenia zastawki aorty lub wstrząsu kardiogennego (serce nie jest w stanie dostarczyć do organizmu odpowiedniej ilości krwi)
 • wystąpienia w przeszłości ciężkiej reakcji alergicznej nazywanej obrzękiem naczynioruchowym (swędzenie, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach, gardle, obrzęk gardła i języka, opuchnięcie wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu i połykaniu)
 • stosowania dializoterapii lub innego typu filtracji krwi
 • zaburzeń dotyczących nerek, powodujących zmniejszony dopływ krwi do nerki
 • ostatnich 6 miesięcy ciąży
 • niewydolności serca po zawale serca
 • nieprawidłowo niskiego lub niestabilnego ciśnienia tętniczego
 • cukrzycy lub zaburzeń czynności nerek oraz terapii lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren
 • przyjmowania leku złożonego, zawierającego sakubitryl i walsartan

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Egiramlon może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Egiramlon i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, warg lub gardła powodujący trudności w połykaniu lub oddychaniu oraz swędzenie skóry i wysypka
 • ciężkie reakcje skórne, w tym nasilona wysypka, pokrzywka, zaczerwienienie skóry całego ciała, silny świąd, powstawanie pęcherzy, łuszczenie się i obrzęk skóry, zapalenie błon śluzowych (zespół Stevensa - Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy) lub inne reakcje alergiczne

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli pojawi się:

 • przyspieszona czynność serca, nierówne lub mocne bicie serca (kołatanie), ból w klatce piersiowej, uczucie ucisku w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca lub udar mózgu
 • duszność lub kaszel
 • łatwiejsze powstawanie siniaków, przedłużony czas krwawienia, krwawienia różnego rodzaju (np. krwawienia z dziąseł), czerwone plamiste wybroczyny na skórze lub większa niż zwykle skłonność do zakażeń, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą to być objawy choroby krwi lub szpiku kostnego
 • silny ból w nadbrzuszu mogący promieniować do pleców. Może to być objaw zapalenia trzustki
 • gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub oczu (żółtaczka). Mogą to być objawy zaburzeń wątroby, takich jak zapalenie wątroby lub uszkodzenie wątroby.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (mogą wystąpić u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • obrzęk (zatrzymanie płynów)

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • senność (szczególnie na początku leczenia) 
 • kołatanie serca (uczucie mocnego bicia serca), nagłe zaczerwienienie twarzy
 • ból głowy, uczucie zmęczenia lub osłabienia (astenia)
 • zawroty głowy - ich występowanie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Egiramlon lub po zwiększeniu dawki
 • zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)
 • zmiana rytmu wypróżnień (w tym biegunka i zaparcie)
 • omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), szczególnie podczas szybkiego wstawania lub siadania z pozycji leżącej
 • suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność
 • ból żołądka lub brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty
 • wysypka skórna z uniesionymi wykwitami lub bez
 • ból w klatce piersiowej
 • kurcze lub ból mięśni
 • opuchnięcie okolicy kostek
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi, stwierdzane w badaniach krwi

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zmiany nastroju, bezsenność
 • drżenie
 • dzwonienie w uszach 
 • kichanie/ katar spowodowane zapaleniem błony wyścielającej nos (zapalenie błony śluzowej nosa)
 • pokrzywka
 • wypadanie włosów
 • wysypka
 • swędzenie skóry, odbarwienie skóry
 • oddawanie moczu w nocy, zaburzenia w oddawaniu moczu, zwiększona częstość oddawania moczu
 • pogorszenie czynności nerek (w tym niewydolność nerek)
 • ból, złe samopoczucie
 • ból pleców
 • zwiększenie lub zmniejszenie masy ciała
 • dyskomfort i powiększenie piersi u mężczyzn
 • zaburzenia równowagi (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • swędzenie lub nietypowe wrażenia czuciowe, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezja), zmniejszenie czucia bólu (niedoczulica)
 • utrata lub zmiana smaku
 • zaburzenia snu
 • obniżenie nastroju, lęk, zwiększona nerwowość lub niepokój ruchowy
 • niedrożność nosa lub zaostrzenie astmy
 • obrzęk jelit nazywany “obrzękiem naczynioruchowym jelit”, objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką
 • zgaga, suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • wzdęcie brzucha (zapalenie żołądka)
 • oddawanie większej ilości moczu niż zwykle w ciągu dnia
 • nasilone pocenie się
 • utrata lub zmniejszenie apetytu (anoreksja)
 • przyspieszona, zwolniona lub nieregularna czynność serca
 • obrzęk rąk i nóg, mogący być objawem zatrzymywania wody w organizmie
 • niewyraźne widzenie
 • ból stawów, gorączka
 • impotencja u mężczyzn, zmniejszenie pożądania u mężczyzn lub kobiet
 • zwiększenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych (eozynofilia), stwierdzone w badaniu laboratoryjnym krwi
 • zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych krwi
 • zawał serca

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie niepewności lub splątania
 • zaczerwienienie i obrzęk języka
 • silne łuszczenie się skóry lub oddzielanie się płatów skóry, swędząca wysypka grudkowa (złuszczające zapalenie skóry)
 • zaburzenia paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie się płytki paznokcia od łożyska)
 • wysypka skórna lub powstawanie siniaków, plamy na skórze i ziębnięcie kończyn, zaczerwienienie, swędzenie, opuchnięcie lub łzawienie oczu
 • zaburzenia słuchu
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi albo zmniejszenie stężenia hemoglobiny, stwierdzane w badaniach laboratoryjnych krwi
 • zwężenie naczyń krwionośnych, hipoperfuzja, zapalenie naczyń krwionośnych

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • zwiększenie stężenia cukru we krwi (hiperglikemia)
 • zapalenie trzustki, zapalenie wątroby, zażółcenie skóry (żółtaczka)
 • nadwrażliwość na światło słoneczne
 • rozrost dziąseł
 • zwiększenie napięcia mięśni
 • zapalenie naczyń krwionośnych

Inne zgłaszane działania niepożądane (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia koncentracji
 • obrzęk jamy ustnej
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej z niewielkimi owrzodzeniami
 • zmniejszenie liczby krwinek we krwi, stwierdzone w badaniach laboratoryjnych krwi
 • zmniejszenie stężenia sodu we krwi, stwierdzone w badaniach laboratoryjnych krwi
 • zmiana koloru palców rąk i stóp po zmarznięciu, a następnie mrowienie lub ból po ogrzaniu (objaw Raynauda)
 • spowolnienie lub zaburzenia reakcji
 • uczucie pieczenia
 • łuszczyca
 • dodatnie miano przeciwciał przeciwjądrowych (stwierdzane w niektórych badaniach krwi)
 • stężony mocz (o ciemnym zabarwieniu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie splątania i napady drgawkowe, które mogą być wynikiem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ADH, wazopresyna)
 • drżenie, usztywnienie postawy, maskowatość twarzy, spowolnione ruchy i pociąganie nogami w czasie chodzenia, chwiejny chód

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Egiramlon należy omówić się z lekarzem następujące stany:

 • podeszły wiek i potrzeba zwiększenia dawki
 • zaburzenia serca, wątroby lub nerek
 • wystąpienie znacznego zwiększenia ciśnienia krwi
 • jeśli dojdzie do znacznej utraty soli i płynów z organizmu (na skutek wymiotów, biegunki, nasilonego pocenia się, stosowania diety z małą ilością soli, długotrwałego przyjmowania leków moczopędnych (diuretyków) lub dializoterapii) 
 • jeżeli planowane jest leczenie odczulające
 • jeżeli planowane jest podanie znieczulenia
 • występowanie u pacjenta wysokiego stężenia potasu we krwi
 • przyjmowanie przez pacjenta leków zmniejszających stężenie sodu we krwi
 • przyjmowanie przez pacjenta inhibitorów mTOR (np. temsyrolimus, ewerolimus, syrolimus), wildagliptyny lub racekadotrylu, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego - ciężkiej reakcji alergicznej
 • jeżeli u pacjenta stwierdzono kolagenozę, np. twardzinę lub toczeń rumieniowaty układowy
 • przyjmowanie przez pacjenta leków stosowanych w terapii nadciśnienia (antagoniści receptora angiotensyny, aliskiren)
 • pacjentka jest w ciąży, podejrzewa lub planuje ciążę

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Egiramlon a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Egiramlon nie należy przyjmować w ciąży. Należy niezwłocznie poinformować lekarza o ciąży, jeśli pacjentka przyjmuje lek.

Egiramlon a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Leku Egiramlon nie należy stosować w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Egiramlon łącznie z:

 • lekami stosowanymi w celu łagodzenia bólu i stanu zapalnego
 • lekami stosowanymi w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii
 • ryfampicyną
 • preparatami zawierającymi ziele dziurawca
 • sakubitrylem + walsartanem
 • lekami przeciwnowotworowymi
 • lekami zapobiegającymi odrzuceniu przeszczepionego narządu
 • lekami moczopędnymi
 • lekami mogącymi zwiększać stężenie potasu we krwi
 • steroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • allopurynolem
 • prokainamidem
 • temsyrolimusem
 • syrolimusem, ewerolimusem
 • wildagliptyną
 • ketokonazolem, itrakonazolem
 • erytromycyną, klarytromycyną
 • rytonawirem, indynawirem, nelfinawirem
 • werapamilem, dilitiazemem
 • dantrolenem
 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • aliskirenem
 • trimetoprimem oraz kotrimoksazolem
 • takrolimusem

Lek Egiramlon może wywierać wpływ na działanie niżej wymienionych leków:

 • przeciwcukrzycowych
 • litu
 • syrolimusu, temsyrolimusu, ewerolimusu
 • cyklosporyny
 • symwastatyny

Egiramlon z jedzeniem i piciem

 • w trakcie stosowania leku Egiramlon nie należy pić soku grejpfrutowego ani jeść grejpfrutów, ponieważ może to spowodować wzrost stężenia amlodypiny w osoczu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Egiramlon a alkohol

Spożywanie alkoholu w czasie stosowania leku Egiramlon może wywołać zawroty głowy lub uczucie „pustki” w głowie. Leki stosowane w celu obniżania ciśnienia tętniczego i alkohol mogą wzajemnie nasilać swoje działanie uspokajające.

Egiramlon a prowadzenie pojazdów

Należy zachować szczególną ostrożność zwłaszcza na początku leczenia. Lek wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeżeli wystąpią nudności, zawroty głowy, zmęczenie lub ból głowy, należy zaprzestać prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Egiramlon?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 30°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego