Kategorie

Enarenal (Enalaprili maleas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Enarenal?

Lek Enarenal należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (inhibitory ACE), którego substancją czynną jest maleinian enelaprylu.

Podstawowe informacje

NazwaEnarenal
Nazwa międzynarodowaEnalaprili maleas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Maleinian enelaprylu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana modyfikowana
 • karmeloza sodowa usieciowana
 • wodorowęglan sodu
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • objawowa niewydolność serca
 • zapobieganie objawowej niewydolności serca z bezobjawowym zaburzeniem czynności (dysfunkcją) lewej komory serca
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancje zawarte w leku Enarenal
 • cukrzyca lub zaburzenie czynności nerek
 • obrzęk naczynioruchowy
 • ciąża
 • stosowanie sakubitrylu z walsartanem (leku stosowanego u dorosłych w przewlekłej niewydolności serca)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przyjmowanie leków stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi
 • wystąpienie zawrotów głowy,
 • wystąpienie uczucia "pustki" w głowie
 • niewydolność serca
 • choroba serca spowodowana niedokrwieniem lub choroba naczyń mózgowych
 • dieta z małą zawartością soli
 • silne wymioty i biegunka
 • choroby związane ze zwężeniem aorty, kardiomiopatia przerostowa
 • choroby nerek i wątroby
 • stany po przeszczepie nerki lub podczas leczenia dializami
 • przyjmowanie leków zawierających sole litu
 • przyjmowanie leków moczopędnych oszczędzających potas
 • przyjmowanie leków przeciwcukrzycowych
 • obrzęk naczynioruchowy
 • występowanie kolagenoz
 • przyjmowanie leków immunosupresyjnych
 • żółtaczka
 • przewlekły suchy kaszel 
 • zabiegi odczulające
 • aferaza LDL
 • operacje
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • nieostre widzenie
 • osłabienie
 • kaszel
 • nudności

Częste (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • depresja
 • omdlenie
 • niedociśnienie tętnicze
 • uczucie zmęczenia
 • duszność
 • ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • dławica piersiowa
 • przyspieszone bicie serca
 • biegunka
 • bóle brzucha
 • zaburzenia smaku
 • wysypka, reakcje uczuleniowe
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zbyt duże stężenie potasu we krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
Nie łączyć z
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami moczopędnymi
 • solami litu
 • suplementami potasu
 • sakubitrylem z walsartanem
 • lekami immunosupresyjnymi
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwpsychotycznymi
 • narkotykami
 • lekami znieczulającymi
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • solami złota
 • sympatykomimetykami
 • lekami na cukrzycę
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży i jej planowania.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku przez kobiety karmiące piersią (zwłaszcza noworodków i wcześniaków).

Dzieci

Jeżeli dziecko jest w stanie połknąć tabletki, dawka będzie ustalana zależnie od masy ciała dziecka i ciśnienia krwi. Nie zaleca się stosowania leku Enarenal u noworodków i dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Należy zachować ostrożność gdy wystąpią niektóre działania niepożądane, które mogą wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Enarenal?

Działanie leku Enarenal polega na obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Enarenal?

Lek ten stosuje się w leczeniu nadciśnienia tętniczego, objawowej niewydolności serca oraz w celu zapobiegania objawowej niewydolności serca u pacjentów z bezobjawowym zaburzeniem czynności lewej komory serca.

Dawkowanie

Jak stosować lek Enarenal?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Enarenal można przyjmować niezależnie od posiłków.

Stosowanie u dorosłych:

Nadciśnienie tętnicze:

 • dawka początkowa: od 5 mg do 20 mg raz na dobę
 • łagodne nadciśnienie od 5 mg do 10 mg na dobę
 • dawka podtrzymująca: 20 mg na dobę
 • maksymalna dawka podtrzymująca: 40 mg na dobę

U pacjentów stosujących wysokie dawki leków moczopędnych należy zachować szczególną ostrożność podczas rozpoczynania leczenia lekiem Enarenal, ponieważ po pierwszej dawce leku może wystąpić objawowe niedociśnienie tętnicze w wyniku zmniejszenia objętości krwi (w tym przypadku zaleca się dawkę 5 mg lub mniejszej oraz przerwanie stosowania leków moczopędnych na kilka dni przed stosowaniem leku Enarenal).

Niewydolność serca i (lub) bezobjawowe zaburzenia czynności lewej komory:

 • początkowa dawka: 2,5 mg (następnie należy zwiększać do dawki podtrzymującej)
 • dawka podtrzymująca: 20 mg na dobę
 • maksymalna dawka: 40 mg na dobę w dwóch dawkach podzielonych

Enalapryl w tym przypadku stosuje się w skojarzeniu z lekami moczopędnymi oraz, w razie potrzeby, z glikozydami naparstnicy lub β - adrenolitykami.

Niewydolność nerek:

Dawka enalaprylu będzie musiała zostać zmodyfikowana zależnie od stopnia wydolności nerek (czynność nerek określa stężenie kreatyniny w moczu). W przypadku pacjentów dializowanych dawka będzie się zmieniała każdego dnia, o czym poinformuje lekarz prowadzący.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Dawkę ustala lekarz prowadzący, w zależności od wydolności nerek pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Jeżeli dziecko jest w stanie połknąć tabletki, dawka będzie ustalana zależnie od masy ciała dziecka i ciśnienia krwi.

 • 2,5 mg u dziecka o masie ciała od 20 kg do 50 kg raz na dobę
 • 5 mg u dziecka o masie ciała 50 kg i większej raz na dobę

Dawkowanie powinno być skorygowane według potrzeb dziecka maksymalnie 20 mg na dobę dla dzieci o masie ciała od 20 kg do 50 kg i 40 mg dla dzieci o masie ciała 50 kg i więcej.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Enarenal:

W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, który podejmie odpowiednie leczenie. Objawami przedawkowania są:

 • stan niemal całkowitej utraty świadomości (obniżenie ciśnienia tętniczego krwi i osłupienie)
 • zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie (zmniejszenie ciśnienia krwi)
 • silne lub szybkie bicie serca
 • przyspieszenie tętna
 • niepokój
 • kaszel
 • przyspieszony oddech
 • niewydolność nerek

Pominięcie zastosowania leku Enarenal

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe. Nie wolno przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przerwanie stosowania leku Enarenal

Nie należy przerywać stosowania leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Enarenal?

Nie należy stosować leku Enarenal, jeśli:

 • wystąpi lub w przeszłości wystąpiło uczulenie na którykolwiek ze składników leku Enarenal
 • pacjent choruje na cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i leczenie odbywa się zastosowaniem leku z aliksirem
 • kiedykolwiek wystąpił obrzęk naczynioruchowy (nawet u członków rodziny, z różnych przyczyn)
 • pacjentka jest w trzecim miesiącu ciąży
 • pacjent przyjął lub obecnie stosuje sakubitryl z walsartanem (lek stosowany u dorosłych w przewlekłej niewydolności serca), ponieważ zwiększa się ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Enarenal może wywołać skutki uboczne, jednak nie występują one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku  i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, takich jak:

 • niedociśnienie tętnicze
 • zawroty głowy
 • uczucie "pustki” w głowie
 • świąd
 • duszność lub świszczący oddech
 • zapalenie lub ból gardła
 • gorączka
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • objawy obrzęku naczynioruchowego (obrzęk dłoni, języka, ust, gardła, twarzy lub oczu)
 • ciężkie reakcje skórne (wysypka, pieczenie skóry lub łuszczenie się skóry)
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i białek oczu)

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • nieostre widzenie
 • osłabienie
 • kaszel
 • nudności

Częste (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • depresja
 • omdlenie
 • niedociśnienie tętnicze
 • uczucie zmęczenia
 • duszność
 • ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • dławica piersiowa
 • przyspieszone bicie serca
 • biegunka
 • bóle brzucha
 • zaburzenia smaku
 • wysypka, reakcje uczuleniowe
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zbyt duże stężenie potasu we krwi
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Niezbyt częste (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • dezorientacja
 • senność
 • nerwowość
 • bezsenność
 • parestezje (uczucie kłucia, mrowienia i palenia)
 • kołatanie serca
 • zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu
 • niedokrwistość
 • ból gardła i chrypka
 • wydzielina z nosa
 • trudności w oddychaniu lub astma
 • wzdęcie lub ból brzucha (może być spowodowane niedrożnością jelit)
 • silny ból brzucha (może być spowodowany zapaleniem trzustki)
 • wymioty
 • niestrawność
 • zaparcia
 • brak łaknienia
 • podrażnienie żołądka
 • suchość w ustach
 • wrzód żołądka (kłujący ból i uczucie głodu szczególnie, jeżeli żołądek jest pusty)
 • nadmierne pocenie się
 • świąd
 • pokrzywka
 • wypadanie włosów
 • zaburzenia czynności nerek
 • niewydolność nerek
 • obecność białka w moczu
 • impotencja (zaburzenie funkcji seksualnych)
 • skurcze mięśni
 • zaczerwienienie twarzy
 • szumy uszne
 • złe samopoczucie
 • gorączka
 • zbyt małe stężenie sodu we krwi
 • zbyt duże stężenie mocznika we krwi
 • zmniejszenie stężenia cukru (glukozy) we krwi

Rzadkie (u mniej niż 1 na 1 000 pacjentów):

 • marzenia senne
 • zaburzenia snu
 • słabe krążenie w palcach rąk i stóp powodujące zaczerwienienie i ból (objaw Raynauda)
 • gromadzenie płynu w płucach
 • katar lub ból nosa
 • eozynofilowe zapalenie płuc (choroba z nadwrażliwości płuc)
 • zaburzenia krwi (z objawami takimi jak: zmęczenie, osłabienie, duszność, uczucie wyczerpania, stałe lub nawracające przeziębienia, przedłużone krwawienia, zasinienia nieznanego pochodzenia)
 • powiększenie węzłów chłonnych
 • choroby autoimmunologiczne
 • ból, obrzęk lub owrzodzenie (afty) jamy ustnej
 • zapalenie lub ból i obrzęk języka
 • niewydolność wątroby
 • zapalenie wątroby
 • zastój żółci (w tym z żółtaczką)
 • ciężkie reakcje skórne - zespół Stevensa - Johnsona, martwica toksyczno - rozpływna naskórka, pęcherzyca, erytrodermia z objawami jak: rumień skóry, pęcherze, zapalenie, złuszczanie się skóry
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • skąpomocz

Częstość występowania nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zespół nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego - jego objawy to: ból głowy, osłabienie, nudności, wymioty, dezorientacja i drgawki

Podczas stosowana enalaprylu odnotowano również objawy, takie jak:

 • gorączka
 • zapalenie naczyń krwionośnych
 • ból i zapalenie mięśni i stawów
 • nieprawidłowości w wynikach krwi
 • wysypka
 • nadwrażliwość na światło słoneczne
 • inne objawy skórne

Enarenal może spowodować także:

 • zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i stężenia bilirubiny w surowicy
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, które może wpływać na krzepnięcie krwi (siniaki czerwone plamy na skórze)
 • zmniejszenie liczby czerwonych i białych krwinek
 • zmniejszenie stężenia cukru (glukozy) we krwi u pacjentów z cukrzycą

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Enarenal należy omówić to lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • stosowania leków w leczeniu wysokiego ciśnienia: aliskiren oraz antagoniści receptora angiotensyny II (walsartan, telmisartan, irbesartan)
 • wystąpienia zawrotów głowy, uczucia pustki w głowie (szczególnie na początku leczenia lub po zwiększonej dawce oraz podczas zmiany pozycji ciała z siedzącej lub leżącej na stojącą)
 • niewydolności serca (niedostatecznej siła tłocząca serca) możliwe jest znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (ryzyko jest większe u pacjentów z ciężką niewydolnością serca przyjmujących duże dawki diuretyków pętlowych, u pacjentów ze zbyt małym stężeniem sodu we krwi lub osłabioną czynnością nerek)
 • występowania choroby serca spowodowanej niedokrwieniem lub choroby naczyń mózgowych (bardzo duże zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi może spowodować zawał serca lub udar mózgu)
 • stosowania diety z małą zawartością soli, występowania w ostatnim czasie silnych wymiotów lub biegunki, przyjmowania leków moczopędnych
 • chorób takich jak: stenoza aorty (zwężenie aorty), kardiomiopatia przerostowa lub zwężenie drogi odpływu krwi z lewej komory
 • występowania choroby nerek, stanu po przeszczepie nerki lub podczas leczenia dializami, podwyższonego ciśnienia tętniczego na skutek zwężenia tętnicy nerkowej 
 • występowania zaburzeń czynności wątroby
 • przyjmowania leku zawierającego sole litu (stosowanego w leczeniu niektórych chorób psychicznych)
 • przyjmowania leków moczopędnych oszczędzających potas, leków zawierających potas lub zamienników soli kuchennej zawierających potas, albo leków, które zwiększają stężenie potasu we krwi
 • przyjmowania leków przeciwcukrzycowych lub insuliny (w czasie pierwszego miesiąca leczenia enalaprylem, stężenie glukozy we krwi powinno być ściśle kontrolowane)
 • występowania w przeszłości obrzęku naczynioruchowego (z objawami takimi jak: świąd, pokrzywka, świszczący oddech lub obrzęk dłoni, gardła, ust lub powiek) w czasie przyjmowania innych leków
 • występowania kolagenoz, przyjmowania leków immunosupresyjnych (stosowanych w leczeniu chorób autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów lub stanów po przeszczepie), przyjmowania allopurynolu (stosowanego w leczeniu dny moczanowej) lub prokainamidu (stosowanego w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

Ryzyko obrzęku naczynioruchowego może się zwiększyć jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:

 • racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki)
 • syrolimus, ewerolimus, temsyrolimus i inne leki należące do grupy leków zwanych inhibitorami mTOR (stosowane w celu uniknięcia odrzucenia przeszczepionych narządów oraz w leczeniu raka)
 • wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy)

Należy koniecznie skontaktować się z lekarzem, jeśli w czasie przyjmowania leku wystąpią następujące objawy:

 • żółtaczka (zażółcenie skóry i białek oczu)
 • suchy kaszel utrzymujący się przez długi czas

Należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Enarenal w przypadku planowanych zabiegów, takich jak:

 • aferezy LDL (polegającej na usuwaniu cholesterolu z krwi)
 • odczulaniu (zmniejszającemu wpływ alergii na jad pszczół lub os)
 • jakakolwiek operacji lub podaniu leków znieczulających

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Enarenal a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub położnej przed zastosowaniem leku Enarenal.

Enarenal nie jest zalecany we wczesnej ciąży i nie może być przyjmowany po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może wyrządzić poważną szkodę dziecku. 

Enarenal a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmienia piersią noworodków (pierwsze tygodnie po narodzinach), a szczególnie wcześniaków podczas stosowania leku Enarenal.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować jednocześnie z lekiem Enarenal:

 • leków moczopędnych oszczędzających potas (takich jak spironolakton, triamteren, amiloryd), leków zawierających potas lub zamienników soli kuchennej zawierających potas, gdyż Enarenal może zwiększyć stężenie potasu we krwi, prowadząc do hiperkaliemii
 • leków moczopędnych (takich jak furosemid), leków przeciwnadciśnieniowych, triazotanu glicerolu (nitrogliceryny) lub innych nitratów, a także innych leków rozszerzających naczynia (interakcja może spowodować niedociśnienie tętnicze)
 • sakubitrylu z walsartanem - lekiem stosowanym w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych
 • suplementów potasu (w tym substytutów soli), innych leków zwiększających stężenie potasu we krwi np. trimetoprimu i ko-trimoksazolu (stosowanych w zakażeniach wywołanych przez bakterie), cyklosporyny (leku immunosupresyjnego stosowanego w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu) oraz z heparyną (lekiem stosowanym w celu rozrzedzenia krwi, zapobiegającym zakrzepom)
 • soli litu (stosowane w niektórych chorobach psychicznych)
 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych (amitryptyliny), leków przeciwpsychotycznych (pochodnych fenazoliny), narkotyków (takich jak morfina) oraz leków znieczulających - jednoczesne ich stosowanie może nasilić działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi
 • niesteroidowych leków przeciwzapalnych (takich jak diflunisal, diklofenak) - leki te zmniejszają działanie obniżające ciśnienie tętnicze krwi i nasilają zwiększenie potasu we krwi
 • soli złota (stosowanych w leczeniu zapalenia stawów)
 • sympatykomimetykówi (takich jak efedryna, noradrenalina, adrenalina) - przyjmowanie tych leków łącznie z enalaprylem może powodować utrzymywanie się zwiększonego ciśnienia tętniczego krwi
 • leków stosowanych w cukrzycy (takich jak np. insulina, glibenklamid lub metformina) - mogą spowodować nadmierne zmniejszenie stężenia glukozy we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Enarenal a alkohol

Jednoczesne spożywanie alkoholu podczas stosowania leku Enarenal, może nasilić działanie zmniejszające ciśnienie tętnicze krwi i mogą wystąpić zawroty głowy, uczucie „pustki” w głowie lub omdlenie. Należy utrzymywać spożycie alkoholu na minimalnym poziomie.

Enarenal a prowadzenie pojazdów

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę możliwość sporadycznego wystąpienia zawrotów głowy lub znużenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Enarenal?

Lek Enarenal należy przechowywać:

 • w temperaturze do 25ºC
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego