Kategorie

Fluconazole Aurobindo (Fluconazolum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Fluconazole Aurobindo?

Lek Fluconazole Aurobindo zawiera substancję czynną flukonazol, która należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Stosowany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze oraz w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami.

Podstawowe informacje

NazwaFluconazole Aurobindo
Nazwa międzynarodowaFluconazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Flukonazol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • laurylosiarczan sodu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • dwutlenek tytanu
 • żelatyna
 • szelak
 • glikol propylenowy
 • tlenek żółty żelaza
Dostępne opakowania
 • 1 kapsułka
 • 2 kapsułki
 • 3 kapsułki
 • 4 kapsułki
 • 5 kapsułek
 • 6 kapsułek
 • 7 kapsułek
 • 10 kapsułek
 • 14 kapsułek
 • 20 kapsułek
 • 21 kapsułek
 • 28 kapsułek
 • 30 kapsułek
 • 50 kapsułek
 • 60 kapsułek
 • 90 kapsułek
 • 100 kapsułek
Działanie / właściwości

Przeciwgrzybicze

Zastosowanie

Dorośli:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych
 • kokcydioidomikoza
 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida
 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej
 • zakażenia drożdżakowe narządów płciowych
 • grzybice skóry, np. grzybica stóp (stopa atlety), grzybica tułowia, pachwin, paznokci


Lek Fluconazole Aurobindo można stosować także w celu:

 • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych
 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych
 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy
 • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym

Dzieci i młodzież w wieku od 0 do 17 lat:

 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej
 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida
 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych


Lek Fluconazole Aurobindo można stosować także  w celu:

 • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym
 • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na flukonazol, inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent stosuje astemizol, cyzapryd, pimozyd, chinidynę lub erytromycynę
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia stężenia potasu, wapnia lub magnezu
 • ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry, trudności w oddychaniu)
 • objawy „niewydolności kory nadnerczy”, kiedy nadnercza nie wytwarzają odpowiedniej ilości pewnych hormonów steroidowych, takich jak kortyzol (przewlekłe lub długo trwające zmęczenie, osłabienie mięśni, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, ból brzucha)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty
 • wzrost wartości testów czynności wątroby
 • wysypka
Nie łączyć z
 • astemizolem, terfenadyną
 • cyzaprydem
 • pimozydem
 • chinidyną
 • erytromycyną
Ciąża

Flukonazolu w standardowych dawkach i krótkotrwale nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się karmienia piersią po przyjęciu wielu dawek flukonazolu lub po zastosowaniu dużej dawki.

Dzieci

Lek można stosować już u dzieci od urodzenia. Dawkę leku ustala lekarz.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że sporadycznie mogą wystąpić drgawki bądź zawroty głowy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Fluconazole Aurobindo?

Lek Fluconazole Aurobindo zawiera substancję czynną flukonazol, która należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Flukonazol hamuje biosyntezę ergosterolu grzyba.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Fluconazole Aurobindo?

Dorośli:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu
 • kokcydioidomikoza – choroba układu oddechowego
 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych, np. serce, płuca lub drogach moczowych
 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – zakażenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych
 • zakażenia drożdżakowe narządów płciowych – zakażenia pochwy lub prącia
 • grzybice skóry, np. grzybica stóp (stopa atlety), grzybica tułowia, pachwin, paznokci


Lek Fluconazole Aurobindo można stosować także w celu:

 • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych
 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych
 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy
 • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (u pacjentów z osłabionym, nieprawidłowo działającym układem odpornościowym)

Dzieci i młodzież w wieku od 0 do 17 lat:

 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – zakażenia błony śluzowej jamy ustnej lub gardła
 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych, np. serce, płuca lub drogach moczowych
 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu


Lek Fluconazole Aurobindo można stosować także w celu:

 • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (gdy układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo)
 • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

Dawkowanie

Jak stosować lek Fluconazole Aurobindo?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

400 mg w pierwszej dobie, następnie 200 mg do 400 mg raz na dobę przez 6 do 8 tygodni lub w razie konieczności dłużej. Czasami dawka jest zwiększona do 800 mg.

Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

200 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Leczenie kokcydioidomikozy

200 mg do 400 mg raz na dobę od 11 miesięcy do 24 miesięcy lub w razie konieczności dłużej. Czasami dawka może zostać zwiększona do 800 mg.

Leczenie zakażenia narządów wewnętrznych wywołanego przez drożdżaki Candida

800 mg w pierwszej dobie, następnie 400 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Leczenie zakażenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych

200 mg do 400 mg w pierwszej dobie, następnie 100 mg do 200 mg do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – dawka zależy od lokalizacji

50 mg do 400 mg raz na dobę przez 7 do 30 dni, do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia.

Zapobieganie zakażeniom błony śluzowej jamy ustnej i gardła

100 mg do 200 mg raz na dobę, lub 200 mg 3 razy na tydzień, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia.

Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów płciowych

Pojedyncza dawka 150 mg.

Zapobieganie nawrotom zakażeń pochwy

150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (doba 1., 4. i 7.), a następnie raz na tydzień przez 6 miesięcy (jeśli u pacjentki jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia).

Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci

W zależności od miejsca zakażenia 50 mg raz na dobę, 150 mg raz w tygodniu, 300 do 400 mg raz w tygodniu przez 1 do 4 tygodni (w grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tygodni, w zakażeniach paznokci leczenie należy kontynuować do czasu zastąpienia starego paznokcia przez nowy, niezakażony).

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo)

200 do 400 mg raz na dobę, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia.

Młodzież w wieku od 12 do 17 lat:

Należy podawać dawkę zapisaną przez lekarza (jak u dorosłych i dzieci).

Dzieci w wieku do 11 lat:

Maksymalna dawka u dzieci wynosi 400 mg na dobę. Dawka ustalana jest na podstawie masy ciała dziecka w kilogramach.

Zakażenia drożdżakowe błon śluzowych jamy ustnej i gardła – dawka i długość leczenia zależą od ciężkości i miejsca zakażenia

3 mg/ kg masy ciała (w pierwszej dobie można podać dawkę 6 mg/ kg masy ciała).

Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych lub drożdżakowe zakażenia narządów wewnętrznych

6 do 12 mg/ kg masy ciała.

Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u dzieci (jeśli układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo)

3 do 12 mg/ kg masy ciała.

Dzieci w wieku od 3 do 4 tygodnia życia:

Taka sama dawka jak wyżej, ale podawana co drugi dzień. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/ kg masy ciała co 48 godzin.

Dzieci w wieku poniżej 2 tygodnia życia:

Ta sama dawka co powyżej podawana co 3 dni. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/ kg masy ciała co 72 godzin.

Pacjenci w podeszłym wieku

Podaje się dawkę zwykle stosowaną u dorosłych, chyba że u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Lekarz może zalecić zmianę dawkowania, w zależności od czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluconazole Aurobindo

Zastosowanie zbyt dużej dawki może spowodować złe samopoczucie. Należy bezzwłocznie skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Objawy ewentualnego przedawkowania mogą obejmować:

 • zaburzenia słuchu, widzenia i czucia
 • myślenie o rzeczach nieprawdziwych (omamy i zachowania paranoidalne)

Wskazane może być leczenie objawowe (leczenie podtrzymujące czynności życiowe i płukanie żołądka, jeśli konieczne).

Pominięcie zastosowania leku Fluconazole Aurobindo

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie pominięcia przyjęcia dawki należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie o tym. Jeśli jest to prawie czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fluconazole Aurobindo?

Leku Fluconazole Aurobindo nie powinno się stosować w przypadku:

 • gdy pacjent ma uczulenie na flukonazol, inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku. Objawami mogą być swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności z oddychaniem
 • jeśli pacjent stosuje astemizol czy terfenadynę (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu alergii)
 • gdy pacjent stosuje cyzapryd (w leczeniu zaburzeń żołądka)
 • jeśli pacjent stosuje pimozyd (w leczeniu zaburzeń umysłowych)
 • gdy pacjent stosuje chinidynę (w leczeniu zaburzeń rytmu serca)
 • jeśli pacjent stosuje erytromycynę (antybiotyk do leczenia zakażeń)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Fluconazole Aurobindo może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Fluconazole Aurobindo i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Lek Fluconazole Aurobindo może wywierać wpływ na wątrobę. Objawy ze strony wątroby obejmują:

 • uczucie zmęczenia
 • utratę apetytu
 • wymioty
 • zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka)

U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne. Ciężkie reakcje alergiczne są jednak rzadkie. Jeśli wystąpi którychkolwiek z poniższych objawów, należy bezzwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi:

 • nagłe sapanie
 • trudności w oddychaniu lub ucisk w piersi
 • opuchlizna powiek twarzy lub ust
 • swędzenie całego ciała, zaczerwienienie skóry lub czerwone albo swędzące krosty
 • wysypka na skórze
 • ciężkie reakcje skórne, np. wysypka z powstawaniem pęcherzy (może to również dotyczyć jamy ustnej i języka)

Inne działania niepożądane

Często (u 1 na 10 osób):

 • ból głowy
 • ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty
 • wzrost wartości testów czynności wątroby
 • wysypka

Niezbyt często (u 1 na 100 osób):

 • spadek liczby czerwonych krwinek, co powoduje bladość, osłabienie i duszność
 • zmniejszenie apetytu
 • bezsenność, senność
 • drgawki, zawroty głowy, zaburzenia równowagi (uczucie wirowania), zaburzenia czucia, najczęściej w postaci mrowienia, kłucia lub drętwienia, zmiany smaku
 • zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej
 • ból mięśni
 • uszkodzenie wątroby oraz zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka)
 • bąble, pokrzywka, świąd, zwiększona potliwość
 • uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, gorączka

Rzadko (u 1 na 1000 osób):

 • spadek liczby białych komórek krwi, które uczestniczą w obronie organizmu przed zakażeniami oraz komórek krwi pomagających powstrzymać krwawienie
 • czerwone lub purpurowe przebarwienia skóry, mogące być skutkiem spadku liczby płytek krwi lub zmiany w obrębie innych komórek krwi
 • zmiany parametrów biochemicznych krwi (wysokie stężenie cholesterolu, lipidów we krwi)
 • spadek stężenia potasu we krwi
 • drżenie
 • zaburzenia w badaniu EKG, zaburzenia rytmu serca
 • niewydolność wątroby
 • reakcje alergiczne (niekiedy ciężkie), w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie skóry, ciężkie reakcje skórne, opuchlizna ust lub twarzy
 • wypadanie włosów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed stosowaniem leku Fluconazole Aurobindo należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, gdy u pacjenta występują:

 • zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca
 • zaburzenia stężenia potasu, wapnia lub magnezu
 • ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry, trudności w oddychaniu)
 • objawy „niewydolności kory nadnerczy”, kiedy nadnercza nie wytwarzają odpowiedniej ilości pewnych hormonów steroidowych, takich jak kortyzol (przewlekłe lub długo trwające zmęczenie, osłabienie mięśni, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, ból brzucha)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fluconazole Aurobindo a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Flukonazolu w standardowych dawkach i krótkotrwale nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne. Flukonazolu w dużych dawkach, zwłaszcza długotrwale, nie należy stosować podczas ciąży, z wyjątkiem zakażeń zagrażających życiu.

Fluconazole Aurobindo a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się karmienia piersią po przyjęciu wielu dawek flukonazolu lub po zastosowaniu dużej dawki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu:

 • astemizolu, terfenadyny (leki przeciwhistaminowe stosowane w alergii)
 • cyzaprydu (stosowanego w zaburzeniach żołądka)
 • pimozydu (stosowanego w zaburzeniach umysłowych)
 • chinidyny (stosowanej w zaburzeniach rytmu serca)
 • erytromycyny (antybiotyku stosowanego w leczeniu infekcji)

Gdy pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, powinien się upewnić, że lekarz jest o tym poinformowany:

 • ryfampicyna lub ryfabutyna (antybiotyki do leczenia zakażeń)
 • alfentanyl, fentanyl (leki znieczulające)
 • amitryptylina, nortryptylina (leki przeciwdepresyjne)
 • amfoterycyna B, worykonazol (leki przeciwgrzybicze)
 • leki zmniejszające krzepliwość krwi, zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi (warfaryna, indanedion lub podobne leki)
 • benzodiazepiny (midazolam, triazolam lub inne podobne leki) ułatwiające zasypianie lub uspakajające
 • karbamazepina, fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki)
 • nifedypina, isradypina, amlodypina, felodypina i losartan (stosowane w leczeniu nadciśnienia)
 • cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus lub takrolimus (zapobiegające odrzuceniu przeszczepów)
 • cyklofosfamid, alkaloidy barwinka (winkrystyna, winblastyna lub inne podobne leki) stosowane w leczeniu chorób nowotworowych
 • halofantryna (stosowana w leczeniu malarii)
 • statyny (atorwastatyna, symwastatyna i fluwastatyna lub inne podobne leki) stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu
 • metadon (lek przeciwbólowy)
 • celekoksyb, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ)
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • prednizolon (steroid)
 • zydowudyna znana również jako AZT, sakwinawir (stosowane u pacjentów z HIV)
 • leki przeciwcukrzycowe, np. chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd lub tolbutamid
 • teofilina (stosowana w astmie)
 • witamina A (uzupełnienie diety)
 • amiodaron (stosowany w zaburzeniach rytmu serca „arytmii serca”)
 • hydrochlorotiazyd (lek o działaniu moczopędnym i obniżającym ciśnienie krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Fluconazole Aurobindo a alkohol

Brak danych.

Fluconazole Aurobindo a prowadzenie pojazdów

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że sporadycznie mogą wystąpić drgawki bądź zawroty głowy.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Fluconazole Aurobindo?

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego