Kategorie

Flutixon (Fluticasoni propionas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Flutixon?

Substancja czynna leku Flutixon, propionian flutykazonu jest kortykosteroidem o miejscowym działaniu przeciwzapalnym w płucach. Należy do leków stosowanych w chorobach obturacyjnych dróg oddechowych, w tym w astmie oskrzelowej.

Podstawowe informacje

NazwaFlutixon
Nazwa międzynarodowaFluticasoni propionas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 125 mcg/ dawkę inhalacyjną
 • 250 mcg/ dawkę inhalacyjną
PostaćProszek do inhalacji w kapsułce twardej
Skład - substancja czynna

Propionian flutykazonu

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza bezwodna
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza
 • czarny tusz (dla dawki 250 mcg/ dawkę inhalacyjną)
Dostępne opakowania
 • 60 kapsułek
 • 120 kapsułek
Działanie / właściwości

Przeciwzapalne

Zastosowanie
 • zapobieganie napadom astmy oskrzelowej (od łagodnej do ciężkiej) u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 16 lat
 • leczenie objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
Przeciwwskazania

Uczulenie na propionian flutykazonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przebyta gruźlica
 • stosowanie leku Flutixon równocześnie ze steroidami w postaci tabletek lub niedawne zakończenie leczenia steroidami doustnymi
 • cukrzyca
 • wystąpienie nieostrego widzenia lub innego zaburzenia widzenia
 • stosowanie dużych dawek leku przez długi okres czasu
 • wystąpienie objawów alergii w pierwszych miesiącach po zmianie leczenia z kortykosteroidów podawanych doustnie na stosowanie wziewne
 • wystąpienie takich objawów jak: zmęczenie, utrata apetytu, nudności, wymioty, spadek masy ciała, ból brzucha, głowy, spadek stężenia cukru we krwi, drgawki, utrata przytomności, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • nagłe przerwanie leczenia lub zmniejszenie dawki leku oraz w okresie zwiększonego stresu, wystąpienia zakażenia lub ciężkiego urazu, niedawno przebytego zabiegu chirurgicznego lub planowanego zabiegu chirurgicznego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki w jamie ustnej i gardle

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • chrypka, bezgłos
 • zapalenie płuc odnotowane u pacjentów z POChP (gorączka lub dreszcze, zwiększenie wytwarzania śluzu, nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu)
 • łatwiejsze siniaczenie
Nie łączyć z
 • kortykosteroidami w tabletkach lub we wstrzyknięciach
 • niektórymi lekami przeciwwirusowymi, np. rytonawirem stosowanym w leczeniu zakażeń wirusem HIV
 • niektórymi lekami przeciwgrzybicznymi, np. ketokonazolem, itrakonazolem
Ciąża

Stosowanie produktu u ciężarnych kobiet należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Karmienie piersią

Stosowanie produktu u kobiet ciężarnych należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Dzieci

Powyżej 16 roku życia

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Flutixon?

Lek Flutixon zawiera propionian flutykazonu, który jest glikokortykosteroidem. Podawany wziewnie wywiera silne działanie przeciwzapalne w obrębie płuc, zmniejszając nasilenie objawów i częstość zaostrzeń astmy oskrzelowej. Lek działa poprzez zmniejszenie obrzęku i podrażnienia płuc.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Flutixon?

Lek Flutixon wskazany jest w zapobieganiu napadom astmy oskrzelowej u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 16 lat:

 • astma łagodna - u pacjentów, którzy wymagają codziennego objawowego leczenia lekami rozszerzającymi oskrzela
 • astma umiarkowana - niestabilna lub nasilająca się astma, mimo regularnego stosowania leków, zapobiegających napadom astmy lub tylko rozszerzających oskrzela
 • astma ciężka - u pacjentów z ciężką postacią przewlekłej astmy oskrzelowej oraz tych, którzy wymagają stosowania doustnych steroidów w celu opanowania objawów astmy. Rozpoczęcie stosowania flutykazonu propionianu u wielu osób pozwala zmniejszyć dawki lub całkowicie odstawić steroidy stosowane doustnie

Flutixon stosowany jest także w leczeniu objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Leku nie należy natomiast stosować do przerywania nagłego napadu duszności lub świstów w drogach oddechowych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Flutixon?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Flutixon w postaci proszku do inhalacji jest przeznaczony wyłącznie do podawania wziewnego, za pomocą inhalatora. Bardzo ważne jest, aby stosować lek regularnie każdego dnia, do czasu, aż lekarz nie zaleci inaczej. Działanie lecznicze występuje od 4 do 7 dni.

W razie nasilenia się objawów choroby lub pogorszenia się skuteczności leczenia – astmy lub POChP (nasilenie świszczącego oddechu lub jeśli konieczne jest stosowanie w razie potrzeby większej liczby inhalacji szybko działającego leku ułatwiającego oddychanie) nie należy zwiększać liczby inhalacji leku. Należy bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie.

Astma oskrzelowa:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 16 lat

Początkowa dawka zależy od stopnia ciężkości chorób i indywidualnej reakcji pacjenta na leczenie:

 • astma łagodna: 125 mcg dwa razy na dobę
 • astma umiarkowana: od 125 mcg do 250 mcg dwa razy na dobę
 • astma ciężka: od 250 mcg do 500 mcg dwa razy na dobę

Lek Flutixon nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 16 lat.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

Dorośli

250 mcg dwa razy na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flutixon

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy bezzwłocznie poinformować o tym lekarza. Długotrwałe stosowanie wysokich dawek leku może zmniejszyć wytwarzanie hormonów steroidowyc przez nadnercza. 

Pominięcie zastosowania leku Flutixon

Pominięta dawkę należy przyjąć możliwie najszybciej, a następnie kontynuować leczenie zgodnie ze schematem. Nie zaleca się stosowania podwójnej dawki w celu uzupełnienia tej pominiętej. 

Przerwanie stosowania leku Flutixon

Nie należy nagle przerywać stosowania leku Flutixon nawet gdy pacjent zauważy poprawę, ponieważ objawy choroby mogą się nasilić. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Flutixon?

Leku Flutixon nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na propionian flutykazonu lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Flutixon może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Flutixon i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka skórna
 • zaczerwienienie
 • świąd
 • pęcherzyki skórne przypominające wysypkę lub pokrzywkę

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

Ciężkie reakcje alergiczne z objawami takimi jak: 

 • obrzęki (głównie twarzy, warg, ust, języka lub gardła), które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu, swędzącą wysypkę, uczucie słabości lub pustki w głowie, zapaść

Pacjent może wymagać natychmiastowej opieki medycznej, jeśli bezpośrednio po zastosowaniu inhalatora trudności w oddychaniu lub świszczący oddech nasilą się.

Inne działania niepożądane

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • pleśniawki w jamie ustnej i gardle; pomocne może okazać się płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po każdej inhalacji; lekarz może zalecić dodatkowo lek przeciwgrzybiczy do leczenia pleśniawek

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • chrypka, bezgłos; pomocne może okazać się płukanie jamy ustnej wodą i wyplucie jej po każdej inhalacji
 • zapalenie płuc odnotowane u pacjentów z POChP (gorączka lub dreszcze, zwiększenie wytwarzania śluzu, nasilenie kaszlu lub zwiększone trudności w oddychaniu)
 • łatwiejsze siniaczenie

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000 i u mniej niż 1 na 100 osób)

 • skórne reakcje nadwrażliwości typu wysypka

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • hamowanie normalnego wytwarzania hormonów steroidowych przez organizm, zwłaszcza w przypadku przyjmowania dużych dawek leku przez dłuższy okres; objawami są spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży, zmniejszenie masy kostnej, zaćma, jaskra, zwiększenie masy ciała, wysokie ciśnienie krwi, zaokrąglenie (kształt księżycowaty) twarzy (zespół Cushinga)
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi (hiperglikemia)
 • bóle stawów
 • niestrawność
 • zaburzenia snu, niepokój, zdenerwowanie, nadmierne pobudzenie, drażliwość (głównie u dzieci)
 • opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, które powodują trudności w oddychaniu lub przełykaniu (obrzęk naczynioruchowy)
 • ciężkie reakcje nadwrażliwości (reakcje anafilaktyczne)
 • problemy z oddychaniem, świszczący oddech, kaszel, sapanie (paradoksalny skurcz oskrzeli); w przypadku zauważenia takich objawów lub wystąpienia ich nagle po inhalacji, należy bezzwłocznie zastosować szybko działający wziewny lek rozszerzający oskrzela, przerwać stosowanie leku Flutixon i skontaktować się z lekarzem 

Częstość nieznana:

 • nieostre widzenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Flutixon należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką gdy:

 • pacjent kiedykolwiek był leczony z powodu gruźlicy
 • u pacjenta stwierdzono cukrzycę

Należy zachować szczególną ostrożność, gdy:

 • w pierwszych miesiącach po zmianie leczenia z kortykosteroidów podawanych doustnie na stosowanie wziewne ujawnią się objawy alergii, takie jak alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa lub wyprysk, które wcześniej leczone były kortykosteroidami podawanymi doustnie
 • dojdzie do nagłego przerwania leczenia lub zmniejszenia dawki leku oraz w okresie zwiększonego stresu, wystąpienia zakażenia lub ciężkiego urazu, niedawno przebytego zabiegu chirurgicznego lub planowanego zabiegu chirurgicznego. Wówczas mogą pojawić się dodatkowe działania niepożądane, takie jak: bóle żołądka, zmęczenie, utrata apetytu, nudności, biegunka, utrata masy ciała, ból głowy lub senność, małe stężenie potasu we krwi, niskie ciśnienie krwi lub drgawki. Lekarz może przepisać dodatkowe kortykosteroidy w tym czasie
 • pacjent przyjmuje duże dawki leku Flutixon przez długi okres - może wystąpić zahamowanie naturalnego wytwarzania hormonów steroidowych przez nadnercza, co może spowodować spadek masy kostnej, jaskrę, wzrost masy ciała, zaokrąglenie twarzy (kształt księżycowaty), wzrost ciśnienia krwi, spowolnienie wzrostu u dzieci i młodzieży
 • wystąpią takie objawy, jak: zmęczenie, utrata apetytu, nudności, wymioty, spadek masy ciała, ból brzucha, głowy, spadek stężenia cukru we krwi, drgawki, utrata przytomności, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, gdyż może to być oznaką niewydolności kory nadnerczy lub ostrego przełomu nadnerczowego
 • wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flutixon a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie produktu u ciężarnych kobiet należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Flutixon a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie produktu u kobiet ciężarnych należy ograniczyć do przypadków, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Zwłaszcza dotyczy to przyjmowania obecnie lub ostatnio:

 • kortykosteroidów w tabletkach lub we wstrzyknięciach
 • niektórych leków przeciwwirusowych, np. rytonawiru stosowanego w leczeniu zakażeń wirusem HIV
 • niektórych leków przeciwgrzybiczych, np. ketokonazolu, itrakonazolu

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Flutixon a alkohol

Brak danych.

Flutixon a prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Flutixon?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze do 30ºC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego