Kategorie

Fortrans (Fortrans)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Fortrans?

Fortrans jest lekiem złożonym, zawierającym substancje czynne o działaniu przeczyszczającym. Stosowany jest u osób dorosłych w celu oczyszczenia jelita przed badaniem medycznym lub zabiegiem chirurgicznym w obrębie jelita.

Podstawowe informacje

NazwaFortrans
Nazwa międzynarodowaFortrans
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

74 g

PostaćProszek do sporządzania roztworu doustnego
Skład - substancja czynna
 • makrogol 4000
 • siarczan sodu bezwodny
 • wodorowęglan sodu 
 • chlorek sodu 
 • chlorek potasu 
Skład - substancje pomocnicze

Sacharyna sodowa

Dostępne opakowania
 • 4 saszetki
 • 48 saszetek 
 • 50 saszetek
Działanie / właściwości

Przeczyszczające

Zastosowanie

Oczyszczenie jelita przed badaniem obrazowym lub zabiegiem chirurgicznym w obrębie jelita

Przeciwwskazania
 • uczulenie na makrogole (PEG), sole lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • ciężki stan ogólny pacjenta (ciężkie odwodnienie lub ciężka niewydolność serca)
 • zapalenie okrężnicy lub toksyczne zapalenie okrężnicy
 • zaawansowane stadium choroby nowotworowej lub jakakolwiek inna choroba jelita (okrężnicy), prowadząca do nadmiernej kruchości błony śluzowej
 • niedrożność przewodu pokarmowego lub podejrzenie niedrożności przewodu pokarmowego
 • perforacja ścian przewodu pokarmowego lub zwiększone ryzyko perforacji
 • zaburzenie opróżniania żołądka 
 • niedrożność jelit
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroby serca (w tym niewydolność serca)
 • niewydolność nerek
 • zaburzenie przełykania lub ryzyko aspiracji (dostanie się pokarmu lub płynu do dróg oddechowych)
 • ciężki stan ogólny pacjenta
 • stosowanie leków moczopędnych 
 • zaburzenia neurologiczne
 • zaburzenia gospodarki wodno - elektrolitowej
 • podeszły wieku
 • możliwe reakcje alergiczne
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • mdłości 
 • wzdęcie lub ból brzucha

Częste:

 • wymioty
Nie łączyć z

-

Ciąża

Dopuszcza się stosowanie leku w ciąży, gdy spodziewane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem. 

Karmienie piersią

Lek może być stosowany podczas karmienia piersią tylko w przypadku, gdy oczekiwane korzyści przewyższają ryzyko. 

Dzieci

Leku nie stosuje się u osób poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

 Jak działa lek Fortrans?

Lek Fortrans po podaniu doustnym zwiększa objętość płynów w jelicie, powodując częstsze wypróżnianie i w konsekwencji oczyszczenie jelit. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Fortrans?

Lek Fortrans stosuje się do oczyszczania jelita w przygotowaniu pacjentów do:

 • badań endoskopowych lub radiologicznych
 • zabiegów chirurgicznych na jelicie

Dawkowanie

Jak stosować lek Fortrans?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Fortrans jest przeznaczony do stosowania wyłącznie u dorosłych.

Zalecana dawka wynosi około 1 litra roztworu na 15 - 20 kg masy ciała, co zazwyczaj odpowiada 3 - 4 litrom roztworu.

Zawartość jednej saszetki należy rozpuścić w 1 litrze wody, roztwór należy wypić w ciągu 1 godziny.
Lek Fortrans można podawać albo w pojedynczej dawce (3 - 4 litry wieczorem w dniu poprzedzającym badanie lub zabieg) lub w dwóch dawkach podzielonych: 2 litry wieczorem w dniu poprzedzającym badanie, lub zabieg i 1 - 2 litry rano w dniu badania lub zabiegu.
Ostatnia porcja płynu powinna zostać przyjęta nie później niż 3 - 4 godziny przed badaniem lub zabiegiem. 

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Fortrans

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku Fortrans należy poinformować o tym lekarza oraz spożyć taką ilość wody lub czystych płynów, aby nie dopuścić do odwodnienia organizmu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Fortrans?

Leku Fortrans nie powinno się stosować, gdy:

 • pacjent ma uczulenie na makrogole (PEG), sole lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • pacjent jest w ciężkim stanie ogólnym, np. jest ciężko odwodniony lub ma zastoinową niewydolność serca
 • u pacjenta występuje zapalenie okrężnicy lub toksyczne zapalenie okrężnicy
 • pacjent ma zaawansowane stadium choroby nowotworowej lub jakąkolwiek inną chorobę okrężnicy, prowadzącą do nadmiernej kruchości błony śluzowej
 • u pacjenta zdiagnozowano niedrożność przewodu pokarmowego (np. jelit) lub podejrzewa się niedrożność
 • u pacjenta występuje perforacja ścian przewodu pokarmowego lub zwiększone ryzyko perforacji
 • pacjent cierpi na zaburzenia opróżniania żołądka (takie jak gastropareza)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Fortrans może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Po przyjęciu leku występować będzie częste oddawanie luźnych stolców, co jest normalne i świadczy o prawidłowym działaniu leku. Pacjent powinien mieć zapewniony dostęp do toalety.

Należy zaprzestać stosowania leku Fortrans i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • reakcja alergiczna, obejmująca wysypkę skórną, pokrzywkę lub świąd
 • ciężka reakcja alergiczna wywołująca obrzęk twarzy lub gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub trudności w oddychaniu bądź zawroty głowy  

Inne możliwe działania niepożądane

Bardzo częste (częściej niż u 1 na 10 osób):

 • mdłości (nudności)
 • wzdęcie lub ból brzucha

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • wymioty

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli:

 • u pacjenta występuje choroba serca (w tym niewydolność serca)
 • pacjent ma chorobę nerek
 • u pacjenta występuje zaburzenie przełykania lub ryzyko aspiracji (dostanie się pokarmu lub płynu do dróg oddechowych)
 • pacjent jest obłożnie chory
 • pacjent stosuje leki moczopędne 
 • pacjent cierpi na zaburzenia neurologiczne

Pacjenci w podeszłym wieku lub ciężkim stanie ogólnym

Lek można stosować wyłącznie pod nadzorem lekarskim.

Pacjenci ze skłonnością do występowania zaburzeń gospodarki wodno - elektrolitowej

Lekarz może zadecydować o monitorowaniu poziomu elektrolitów we krwi przed i po zastosowaniu leku.
 
Lek Fortrans zawiera makrogol, który może wywołać reakcje alergiczne m.in. wysypkę, pokrzywkę oraz ciężką reakcję alergiczną z nagłym obrzękiem twarzy, ust, języka, świszczącym oddechem lub dusznością.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fortrans a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dane dotyczące stosowania leku Fortrans u kobiet w ciąży są niewystarczające, aby określić bezpieczeństwo przyjmowania leku w tym czasie.
Stosowanie leku Fortrans w okresie ciąży można rozważać jedynie w przypadkach, gdy spodziewane korzyści przeważają nad możliwym ryzykiem.

Fortrans a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dane dotyczące stosowania produktu Fortrans u kobiet karmiących piersią są ograniczone. Nie wiadomo, czy makrogol 4000 przenika do mleka ludzkiego.
Dopuszcza się stosowanie leku przez kobiety karmiące tylko w przypadku, gdy oczekiwane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Biegunka wywołana przez lek Fortrans może w sposób znaczący wpływać na wchłanianie, jednocześnie podawanych leków. W konsekwencji mogą one nie zadziałać w oczekiwany sposób.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Fortrans a alkohol


Brak informacji o możliwej interakcji leku z alkoholem.

Fortrans a prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Fortrans?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego