Kategorie

Furocef (Cefuroximum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Furocef?

Lek Furocef zawiera w swoim składzie cefuroksym. Cefuroksym jest antybiotykiem, cefalosporyną II generacji. Cefalosporyny zaliczane są do antybiotyków beta-laktamowych. Cefuroksym jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania. 

Podstawowe informacje

NazwaFurocef
Nazwa międzynarodowaCefuroximum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg
 • 500 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Cefuroksym

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • laurylosiarczan sodu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian wapnia
 • węglan wapnia
 • krospowidon (typ A)

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza 6cp
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • glikol propylenowy
 • błękit brylantynowy FCF (E 133)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek powlekanych
 • 12 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 15 tabletek powlekanych
 • 16 tabletek powlekanych
 • 20 tabletek powlekanych
 • 24 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • przeciwbakteryjne
 • przeciwinfekcyjne
Zastosowanie

Leczenie zakażeń:

 • gardła
 • zatok
 • ucha środkowego
 • płuc lub klatki piersiowej
 • układu moczowego
 • skóry i tkanek miękkich
 • boreliozy
Przeciwwskazania
 • uczulenie na antybiotyki z grupy cefalosporyn lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka reakcja uczuleniowa w przeszłości na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (penicyliny, monobaktamy lub karbapenemy)
Ostrzeżenia i środki ostrożności

W trakcie leczenia lekiem należy zwrócić uwagę, czy nie występują reakcje uczuleniowe, zakażenia grzybicze (np. drożdżakami) i ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Zmniejszy to ryzyko pojawienia się powikłań.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką:

 • ciężka reakcja alergiczna: wypukła, swędząca wysypka, obrzęk, czasami twarzy lub ust mogący utrudniać oddychanie
 • wysypka skórna, mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie
 • rozlane wysypki z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem
 • zakażenia grzybicze
 • ciężka biegunka, zwykle z krwią i śluzem, bólami brzucha i gorączką
 • wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka na skórze - utrzymujące się objawy od kilku godzin do doby (reakcja Jarischa - Herxheimera)

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia grzybicze (np. drożdżakami)
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • nudności
 • ból żołądka
 • eozynofilia
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Nie łączyć z
 • lekami zmniejszającymi ilość kwasu solnego w żołądku
 • probenecydem
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi (antykoagulantami)
Ciąża

Jeżeli korzyści dla pacjentki przeważają nad zagrożeniami dla dziecka, lekarz może zadecydować o zastosowaniu leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Jeżeli korzyści dla pacjentki przeważają nad zagrożeniami dla dziecka, lekarz może zadecydować o zastosowaniu leku w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Furocef nie jest odpowiedni do stosowania u małych dzieci o masie ciała poniżej 40 kg.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Furocef może powodować zawroty głowy i działania niepożądane, które mogą osłabiać czujność pacjenta. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Furocef?

Lek Furocef blokuje jeden z ostatnich etapów biosyntezy ściany komórkowej bakterii, tzw. transpeptydację. Zahamowanie przez cefuroksym enzymu transpeptydazy, biorącego udział w tym procesie, skutkuje zahamowaniem budowy ściany komórkowej bakterii i następnie rozpadem komórki bakteryjnej. Ze względu na taki mechanizm działania antybiotyki beta-laktamowe wykazują najsilniejsze działanie w fazie największego rozwoju bakterii i ich najintensywniejszego wzrostu. Cefuroksym jest antybiotykiem o szerokim spektrum działania. Zaliczany jest do antybiotyków bakteriobójczych, czyli powodujących zabicie komórki bakteryjnej.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Furocef?

Lek Furocef stosowany jest w przypadku leczenia zakażeń:

 • gardła
 • zatok
 • ucha środkowego
 • płuc lub klatki piersiowej
 • układu moczowego
 • skóry i tkanek miękkich
 • boreliozy

Dawkowanie

Jak stosować lek Furocef?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Furocef należy przyjmować po posiłku. Pomoże to zwiększyć skuteczność leczenia. Tabletki należy połknąć, popijając wodą. Nie należy ich żuć, kruszyć ani dzielić - może to zmniejszyć skuteczność leczenia.

W zależności od choroby oraz reakcji pacjenta na leczenie, dawka początkowa może być zmieniona lub może być konieczny więcej niż jeden cykl leczenia.

Dorośli

Zwykle stosowana dawka leku Furocef wynosi od 250 mg do 500 mg dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Dzieci

Furocef nie jest odpowiedni do stosowania u małych dzieci o masie ciała poniżej 40 kg.

Zwykle stosowana dawka leku Furocef wynosi od 10 mg/ kg mc. (nie więcej niż 125 mg) do 15 mg/ kg mc. (nie więcej niż 250 mg) dwa razy na dobę, w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia.

Pacjenci z chorobami nerek

Jeżeli u pacjenta występuje choroba nerek, lekarz może zmienić dawkowanie leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeżeli pacjent przyjął większą niż zalecana dawkę leku Furocef, mogą wystąpić u niego zaburzenia neurologiczne, w szczególności zwiększa się ryzyko napadów padaczkowych. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Pominięcie zastosowania dawki leku

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać leczenia lekiem Furocef bez konsultacji z lekarzem. Istotne jest, aby nie skracać przepisanego okresu stosowania leku Furocef. Nie należy przerywać leczenia bez polecenia lekarza, nawet jeżeli pacjent czuje się już lepiej. Skrócenie zaleconego okresu leczenia może prowadzić do nawrotu choroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Furocef?

Leku Furocef nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na antybiotyki z grupy cefalosporyn lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężkiej reakcji uczuleniowej w przeszłości na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta-laktamowych (penicyliny, monobaktamy lub karbapenemy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Furocef może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką:

 • ciężka reakcja alergiczna: wypukła, swędząca wysypka, obrzęk, czasami twarzy lub ust mogący utrudniać oddychanie
 • wysypka skórna, mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie
 • rozlane wysypki z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem (zespół Stevensa - Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka)
 • zakażenia grzybicze
 • ciężka biegunka, zwykle z krwią i śluzem, bólami brzucha i gorączką
 • wysoka gorączka, dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka na skórze - utrzymujące się objawy od kilku godzin do doby (reakcja Jarischa - Herxheimera)

Częste (u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia grzybicze (np. drożdżakami)
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • nudności
 • ból żołądka
 • eozynofilia
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Niezbyt częste (u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • wysypki skórne
 • trombocytopenia
 • leukopenia
 • dodatni wynik testu Coombs’a

Częstość nieznana:

 • ciężka biegunka
 • reakcje alergiczne
 • reakcje skórne
 • wysoka gorączka
 • zażółcenie białkówek oczu lub skóry - zapalenie wątroby
 • niedokrwistość hemolityczna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W trakcie leczenia lekiem należy zwrócić uwagę, czy nie występują reakcje uczuleniowe, zakażenia grzybicze (np. drożdżakami) i ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego). Zmniejszy to ryzyko pojawienia się powikłań.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Furocef a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikające ze stosowania leku Furocef podczas ciąży, przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Furocef a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikające ze stosowania leku Furocef podczas karmienia piersią, przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Leki, które mogą wpływać na działanie leku Furocef:

 • leki zmniejszające ilość kwasu solnego w żołądku (np. leki zobojętniające kwas solny w żołądku stosowane w leczeniu zgagi)
 • probenecyd
 • doustne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Furocef a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu podczas żadnej anytybiotykoterapii.

Furocef a prowadzenie pojazdów

Lek Furocef może powodować zawroty głowy i działania niepożądane, które mogą osłabiać czujność pacjenta. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Furocef?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego