Kategorie

Gliclazide Zentiva (Gliclazidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Gliclazide Zentiva?

Glizclazide Zentiva jest doustnym lekiem, zawierającym substancję czynną gliklazyd o działaniu zmniejszającym stężenie cukru we krwi.

Podstawowe informacje

NazwaGliclazide Zentiva
Nazwa międzynarodowaGliclazidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 30 mg
 • 60 mg
PostaćTabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Gliklazyd

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • hypomeloza (HPMC K100 LV) E464
 • hypomeloza (HPMC  K4M CR) E464
 • stearynian magnezu 
Dostępne opakowania

30 mg

 • 20 tabletek
 • 60 tabletek

60 mg

 • 30 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Zmniejszające stężenie cukru we krwi

Zastosowanie

Cukrzyca insulinozależna (typ 2)

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na gliklazyd, inne leki z tej samej grupy (pochodne sulfonylomocznika) lub inne pochodne (sulfonamidy o działaniu hipoglikemizującym)
 • nadwrażliwość na substancje pomocnicze, 
 • cukrzyca typu I
 • stan przedśpiączkowy i śpiączka cukrzycowa
 • ketoza i kwasica cukrzycowa
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • leczenie mikonazolem
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • hipoglikemia
 • zaburzenia czynności nerek i wątroby
 • zaburzenia stężenia glukozy
 • stresujące dla pacjenta sytuacje
 • niedobór dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej
 • porfiria
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • hipoglikemia
 • zaburzenia krwi
 • zaburzenia wątroby
 • zaburzenia skóry
 • zaburzenia pokarmowe
 • zaburzenia oka
Nie łączyć z
 • mikonazolem
 • fenylbutazonem
 • alkoholem
 • danazolem
 • chlorpromazyną
 • glikokortykosteroidami
 • rytodryną
 • salbutamolem
 • terbutaliną
 • dziurawcem zwyczajnym
 • fluorochinolonami
 • warfaryną
 • innymi lekami stosowanymi w celu obniżenia stężenia cukru we krwi (doustne leki przeciwcukrzycowe, agności receptora GLP - 1, insulina)
 • sulfonamidami
 • klarytromycyną
 • beta - adrenolitykami
 • inhibitorami ACE (enalapryl, kaptopryl)
 • lekami blokującymi receptory H(stosowane w leczeniu wrzodów żołądka lub dwunastnicy)
 • lekami przeciwdepresyjnymi z grupy MAO
 • fenylbutazonem, ibuprofenem
Ciąża

Zaleca się unikanie stosowania leku w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie jest zalecane stosowanie leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Na początku leczenia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn ze względu na ryzyko wystąpienia hipoglikemii lub hiperglikemii lub zaburzeń widzenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Gliclazide Zentiva?

Lek Gliclazide Zentiva zawiera gliklazyd, należący do leków z grupy pochodnych sulfonylomocznika. Działanie leku polega na zwiększeniu ilości insuliny wytwarzanej przez trzustkę. Insulina zmniejsza stężenie cukru we krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Gliclazide Zentiva?

Lek Gliclazide Zentiva stosuje się w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób dorosłych, kiedy przestrzeganie diety, ćwiczenia fizyczne oraz zmniejszenie masy działa nie wystarczają do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Gliclazide Zentiva?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • dawkę leku ustala lekarz na podstawie badań stężenia cukru we krwi i w moczu
 • dawka początkowa wynosi 30 mg na dobę, przyjmowanych doustnie, jednorazowo w czasie śniadania, popić szklanką wody
 • tabletek nie należy żuć ani rozkruszać
 • wszelkie zmiany związane ze zmianą stylu życia, spadkiem masy ciała, wystąpieniem sytuacji stresowych lub poprawa kontroli stężenia cukru we krwi mogą wymagać zmiany dawkowania
 • w leczeniu skojarzonym z innymi lekami przeciwcukrzycowymi dawka każdego leku ustalana jest przez lekarza indywidualnie
 • jeżeli pacjent zauważy, że stężenie cukru we krwi jest nadal wysokie, pomimo przyjmowania leku, można po konsultacji z lekarzem stopniowo zwiększać dawkę do 60, 90 lub 120 mg na dobę
 • nie należy zwiększać dawkowania częściej niż po upływie 1 miesiąca, z wyjątkiem pacjentów, u których stężenie glukozy nie uległo zmniejszeniu po dwóch tygodniach leczenia. W takim przypadku dawkę można zwiększyć pod koniec drugiego tygodnia leczenia
 • maksymalna zalecana dawka dobowa to 120 mg
 • tabletkę 60 mg można podzielić na dwie dawki

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Gliclazide Zentiva

W przypadku przyjęcia zbyt wielu tabletek należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala. Objawem przedawkowania jest hipoglikemia i wszystkie objawy z nią związane. Jeśli pacjent jest przytomny, powinien zjeść 4 do 6 kostek cukru lub wypić słodki napój, a następnie zjeść przekąskę lub posiłek. Jeśli pacjent jest nieprzytomny, należy natychmiast poinformować lekarza lub wezwać pogotowie ratunkowe. Tak samo należy postąpić, jeśli lek został przypadkowo spożyty przez dziecko lub inną osobę. Nieprzytomnym pacjentom nie należy podawać jedzenia ani picia.

Pominięcie zastosowania dawki leku Gliclazide Zentiva

Nie należy przyjmować podwójnej dawki, w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Następną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Gliclazide Zentiva

Ponieważ leczenie cukrzycy trwa zwykle przez całe życie, należy skonsultować się z lekarzem przed przerwaniem stosowania tego leku. Przerwanie stosowania może spowodować zwiększenie stężenia cukru we krwi, co może zwiększać ryzyko powikłań cukrzycy.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Gliclazide Zentiva?

Leku Glizclazide Zentiva nie należy stosować:

 • jeśli występuje nadwrażliwość na gliklazyd lub którąkolwiek substancję pomocniczą, sulfonamidy lub inne pochodne sulfonylomocznika
 • jeśli pacjent ma cukrzycę typu I
 • w stanie przedśpiączkowym i w czasie śpiączki cukrzycowej
 • jeśli występuje ketoza i kwasica cukrzycowa
 • jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności nerek lub wątroby
 • w czasie leczenia mikonazolem
 • w czasie karmienia piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Gliclazide Zentiva może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Najczęściej występującym objawem niepożądanym jest małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) dające objawy takie jak:

 • ból i zawroty głowy
 • silny głód
 • nudności
 • wymioty
 • zmęczenie
 • zaburzenia snu
 • niepokój
 • agresywność
 • osłabiona koncentracja, zmniejszona czujność i wydłużony czas reakcji
 • dezorientacja
 • depresja
 • zaburzenia mowy lub widzenia
 • drżenie
 • zaburzenia czucia
 • bezsilność

Jeśli objawy te zostaną pozostawione bez leczenia, mogą spowodować senność, utratę przytomności lub śpiączkę. Jeśli zmniejszenie stężenia we krwi jest znaczne lub przedłuża się, nawet jeśli jest tymczasowo kontrolowane przez podanie cukru, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Zaburzenia krwi

Odnotowywano zmniejszenie liczby krwinek we krwi (np. płytek krwi, erytrocytów i białych krwinek), co może spowodować:

 • bladość
 • przedłużone krwawienia
 • siniaki
 • ból gardła
 • gorączkę

Objawy te ustępują po przerwaniu leczenia.

Zaburzenia wątroby

Obserwowano pojedyncze przypadki zaburzeń czynności wątroby, które mogą powodować zażółcenie skóry i oczu. W razie wystąpienia tych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Objawy zazwyczaj ustępują po odstawieniu leku. Lekarz zadecyduje, kiedy przerwać leczenie.

Zaburzenia skóry

Obserwowano reakcje skóry, takie jak:

 • wysypka
 • zaczerwienienie
 • świąd
 • pokrzywka
 • pęcherze
 • obrzęk naczynioruchowy (szybkie puchnięcie powiek, twarzy, warg, jamy ustnej, języka gardła, co może powodować trudności w oddychaniu). Wysypka może rozwijać się do rozległych zmian w postaci pęcherzy lub prowadzić do łuszczenia się skóry
 • wyjątkowo zgłaszano objawy ciężkich reakcji nadwrażliwości - początkowo objawy grypopodobne, a następnie wysypka obejmująca większe partie ciała z wysoką temperaturą

Zaburzenia pokarmowe

 • bóle brzucha lub uczucie dyskomfortu
 • nudności lub wymioty
 • niestrawność
 • biegunka
 • zaparcia

Objawy te można zmniejszyć, przyjmując lek z posiłkiem.

Zaburzenia oka

Na początku leczenia może wystąpić zaburzone widzenie, związane ze zmianami stężenia cukru we krwi.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Gliclazide Zentiva należy omówić to z lekarzem.

Należy stosować się do zaleceń lekarza dotyczących leczenia, aby osiągnąć właściwe stężenie cukru we krwi. Oprócz prawidłowego przyjmowania tabletek należy przestrzegać regularnego przyjmowania posiłków zawierających węglowodany, wykonywać ćwiczenia fizyczne oraz, jeśli to konieczne, zmniejszyć masę ciała.

Podczas leczenia gliklazydem konieczne jest regularne oznaczanie stężenia cukru we krwi, ewentualnie w moczu oraz oznaczanie hemoglobiny glikozylowanej.

Ryzyko hipoglikemii może być zwiększone podczas pierwszych tygodni leczenia. Z tego względu szczególnie istotna jest kontrola lekarska.

Małe stężenie cukru we krwi (hipoglikemia) może wystąpić, jeżeli:

 • pacjent pomija lub przyjmuje nieregularnie posiłki
 • pacjent nie spożywa posiłków
 • pacjent jest niedożywony
 • pacjent zmienia dietę
 • pacjent zwiększa aktywność fizyczną, a spożycie węglowodanów nie jest wystarczające
 • pacjent przyjmuje w tym samym czasie inne leki lub preparaty pochodzenia naturalnego
 • pacjent przyjmuje zbyt duże dawki gliklazydu
 • pacjent spożywa alkohol
 • pacjent ma osłabioną czynność nerek lub wątroby
 • pacjent ma zaburzenia hormonalne ze strony tarczycy, przysadki mózgowej lub kory nadnerczy

Jeśli pacjent ma małe stężenie cukru we krwi, mogą wystąpić następujące objawy:

 • ból i zawroty głowy
 • silny głód
 • nudności
 • wymioty
 • zmęczenie
 • zaburzenia snu
 • niepokój
 • agresywność
 • osłabiona koncentracja, zmniejszona czujność i wydłużony czas reakcji
 • dezorientacja
 • depresja
 • zaburzenia mowy lub widzenia
 • drżenie
 • zaburzenia czucia
 • bezsilność

Mogą także wystąpić takie objawy, jak:

 • wilgotna skóra
 • pocenie się
 • lęk
 • szybkie lub nieregularne bicie serca
 • wysokie ciśnienie
 • nagły, silny ból w klatce piersiowej, który może promieniować do najbliższych okolic ciała (dławica piersiowa)

Jeżeli stężenie cukru we krwi dalej się zmniejsza, może wystąpić:

 • splątanie (majaczenie)
 • drgawki
 • utrata samokontroli
 • płytki oddech
 • wolne bicie serca
 • pacjent może stracić przytomność

Jeśli pacjent spożyje słodki posiłek lub wypije słodki napój objawy niskiego stężenia cukru we krwi, powinny szybko ustąpić. Z tego względu zawsze należy nosić przy sobie produkty zawierające cukier. Należy pamiętać, że sztuczne słodziki nie są w tej sytuacji skuteczne. Należy skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, jeśli objawy po spożyciu cukru nie ustąpią lub będą powracać.

Należy przestrzegać zaleceń dietetycznch, regularnie uprawiać ćwiczenia fizyczne oraz regularnie oznaczać stężenie cukru we krwi.

W stresujących sytuacjach lekarz tymczasowo może zmienić leczenie na terapię insuliną.

Jeżeli gliklazyd nie zaczął jeszcze działać w organizmie, pacjent nie stosował się do planu leczenia, przyjmował preparaty zawierające ziele dziurawca lub w stresujących sytuacjach może rozwinąć się hiperglikemia. Objawy to pragnienie, częste oddawanie moczu, suchość w jamie ustnej, sucha, swędząca skóra, zakażenia skóry i zmniejszona aktywność.

Jeżeli pacjent stosuje jednocześnie fluorochinolony może dojść do zaburzeń stężenia glukozy we krwi.

Jeżeli u pacjenta lub członka rodziny stwierdzono wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo - 6 - fosforanowej, może wystąpić zmniejszenie stężenia hemoglobiny i niedokrwistość hemolityczna.

U pacjentów z porfirią występowały przypadki zaostrzenia choroby po przyjęciu innych leków pochodnych sulfonylomocznika.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gliclazide Zentiva a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie są dostępne dane lub jest ich niewiele, związanych ze stosowaniem gliklazydu w ciąży, istnieją jednak nieliczne dane dotyczące innych pochodnych sulfonylomocznika.

Zaleca się unikanie stosowania gliklazydu w ciąży jako środek ostrożności.

Aby zmniejszyć ryzyko wrodzonych nieprawidłowości, należy uzyskać odpowiednią kontrolę stężenia glukozy we krwi przed zajściem w ciążę.

Doustne leki przeciwcukrzycowe nie są odpowiednie do stosowania w okresie ciąży, lekiem z wyboru stosowanym w leczeniu ciąży jest insulina.

Gliclazide Zentiva a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono, czy gliklazyd i jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Zważywszy na ryzyko hipoglikemii u noworodka, stosowanie leku jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią.

Zagrożenie dla noworodków i (lub) niemowląt nie może być wykluczone.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane.

Działanie gliklazydu może być nasilone, a objawy małego stężenia cukru we krwi mogą wystąpić, kiedy pacjent dodatkowo stosuje:

 • mikonazol, flukonazol
 • inne doustne leki przeciwcukrzycowe, agonistów receptora GLP - 1 lub insulinę
 • antybiotyki takie jak klarytromycynę i sulfonamidy
 • beta - adrenolityki lub inhibitory ACE stosowane w leczeniu nadciśnienia, lub niewydolności serca
 • leki blokujące receptory H2 stosowane w leczeniu wrzodów żołądka lub dwunastnicy
 • leki stosowane wleczeniu depresji (inhibitory MAO)
 • leki przeciwbólowe lub przeciwreumatyczne (fenylbutazon, ibuprofen)
 • leki zawierające alkohol

Następujące leki mogą zmniejszać działanie gliklazydu i powodować zwiększone stężenie cukru we krwi:

 • leki stosowane w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego (chlorpromazyna)
 • leki przeciwzapalne (kortykosteroidy)
 • leki stosowane w leczeniu astmy oraz podawane w czasie porodu (salbutamol podawany dożylnie, rytodryna, terbutalina)
 • leki stosowane w leczeniu chorób piersi, ciężkich krwawień miesiączkowych i endometriozy (danazol)
 • preparaty zawierające ziele dziurawca zwyczajnego

W przypadku stosowanie leku Gliclazide Zentiva w tym samym czasie z lekami należącymi do grupy antybiotyków zwanych fluorochinolonami mogą wystąpić zaburzenia stężenia glukozy we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

Lek Gliclazide Zentiva może zwiększyć działanie leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny).

Gliclazide Zentiva z jedzeniem i piciem

Lek można przyjmować z jedzeniem i napojami bezalkoholowymi.

Jeśli pacjent idzie do szpitala, powinien poinformować personel medyczny, że przyjmuje lek Gliclazide Zentiva.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Gliclazide Zentiva a alkohol

Nie zaleca się picia alkoholu, ponieważ alkohol nasila działanie hipoglikemizujące, co może prowadzić do wystąpienia śpiączki hipoglikemicznej.

Gliclazide Zentiva a prowadzenie pojazdów

Nie jest znany lub jest nieistotny wpływ produktu leczniczego Gliclazide Zentiva na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Należy zachować ostrożność, zwłaszcza na początku leczenia ze względu na ryzyko wystąpienia hipoglikemii lub zaburzeń widzenia.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Gliclazide Zentiva?

 • lek Gliclazide Zentiva należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek Gliclazide Zentiva nie wymaga specjalnych warunków przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego