Kategorie

Hygroton (Chlortalidonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Hygroton?

Hygroton jest lekiem zawierającym chlortalidon, substancję o długotrwałym działaniu moczopędnym. Wskazaniami do zastosowania leku Hygroton są: nadciśnienie tętnicze, łagodna do umiarkowanej, przewlekła, stabilna niewydolność serca, obrzęki oraz nerkowa moczówka prosta.

Podstawowe informacje

NazwaHygroton
Nazwa międzynarodowaChlortalidonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

50 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Chlortalidon

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia kukurydziana
 • karmeloza sodowa
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • tlenek żelaza żółty (E172)
Dostępne opakowania
 • 15 tabletek
 • 20 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
Działanie / właściwości

Moczopędne

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • łagodna do umiarkowanej, przewlekła, stabilna niewydolność serca
 • obrzęki swoistego pochodzenia
  • w następstwie niewydolności krążenia
  • wodobrzusze spowodowane marskością wątroby u pacjentów stabilnych pod ścisłą kontrolą
  • obrzęki w przebiegu zespołu nerczycowego
 • nerkowa moczówka prosta
Przeciwwskazania
 • bezmocz, ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność wątroby
 • nadwrażliwość na chlortalidon i inne pochodne sulfonamidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • oporna na leczenie hipokaliemia lub stany prowadzące do nasilenia utraty potasu, hiponatremia i hiperkalcemia
 • objawowa hiperurykemia
 • nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
 • jednoczesne stosowanie preparatów litu
 • nieleczona choroba Adisona
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia czynności wątroby, postępujące choroby wątroby
 • ciężkie choroby nerek
 • dna moczanowa
 • zaburzenia elektrolitowe: hipokaliemia, hipomagnezemia, hiperkalcemia, hiponatremia
 • cukrzyca
 • hipercholesterolemia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często:

 • hipokaliemia - niskie stężenie potasu, które może powodować osłabienie mięśni, drganie mięśni lub nieprawidłowy rytm serca
 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

Często:

 • pokrzywka i inne postacie wysypki skórnej
 • niskie stężenie sodu we krwi, które może powodować zmęczenie, splątanie, drganie mięśni, napady drgawkowe lub śpiączkę
 • niskie stężenie magnezu
 • wysokie stężenia cukru we krwi, które mogą powodować zmęczenie, męczliwość lub pragnienie
 • zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • dyskomfort w żołądku
 • nietypowe zmęczenie lub osłabienie (czasami objaw utraty potasu)
 • utrata apetytu
 • trudności w uzyskaniu erekcji lub zmniejszenie libido
Nie łączyć z
 • litem
Ciąża

Lek Hygroton jest przeciwwskazany w leczeniu nadciśnienia tętniczego w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią w czasie stosowania leku Hygroton.

Dzieci

Lek Hygroton może być stosowany u dzieci w najmniejszej skutecznej dawce. O dawce decyduje lekarz.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Hygroton, szczególnie na początku leczenia, może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, np. upośledzać reakcje.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Hygroton?

Lek Hygroton ma działanie moczopędne, zmniejsza ilość soli i wody w organizmie poprzez zwiększenie ilości wydalanego moczu. W trakcie długotrwałego stosowania pomaga obniżyć i regulować ciśnienie tętnicze krwi.

Działanie moczopędne pojawia się po 2 do 3 godzinach, a maksymalne występuje po 4 do 24 godzinach i może utrzymywać się przez 2 do 3 dni.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Hygroton?

Lek Hygroton jest stosowany w następujących wskazaniach:

 • nadciśnienie tętnicze: monoterapia lub w połączeniu z innymi lekami hipotensyjnymi
 • łagodna do umiarkowanej, przewlekła, stabilna niewydolność serca
 • obrzęki swoistego pochodzenia
  • w następstwie niewydolności krążenia
  • wodobrzusze spowodowane marskością wątroby u pacjentów stabilnych pod ścisłą kontrolą
  • obrzęki w przebiegu zespołu nerczycowego
 • nerkowa moczówka prosta

Dawkowanie

Jak stosować lek Hygroton?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady przyjmowania leku:

 • leczenie rozpoczyna się od możliwie najmniejszej dawki, określanej przez lekarza
 • zalecana dawka podawana codziennie lub co drugi dzień powinna być przyjmowana rano z posiłkiem

Nadciśnienie tętnicze:

 • zalecana dawka początkowa to 25 mg na dobę
 • pełne działanie podczas stosowania pojedynczej dawki występuje po 3 do 4 tygodni
 • lekarz decyduje o ewentualnym zwiększeniu dawki do 50 mg na dobę lub zastosowaniu leczenia skojarzonego z innymi lekami hipotensyjnymi

Niewydolność serca (II lub III stopień wg NYHA):

 • zalecana dawka początkowa wynosi od 25 mg do 50 mg na dobę
 • w ciężkich przypadkach dawka może by zwiększona od 100 mg do 200 mg na dobę
 • przeciętna dawka podtrzymująca jest najniższą skuteczną dawką, np. dawka 25 - 50 mg podawana zarówno codziennie, jak i co drugi dzień
 • lekarz decyduje o ewentualnym wprowadzeniu dodatkowych leków jeśli reakcja pacjenta na leczenie jest niedostateczna

Obrzęki swoistego pochodzenia:

 • najmniejszą dawkę skuteczną określa lekarz, na podstawie indywidualnej reakcji pacjenta, można ją stosować tylko przez ograniczony czas
 • nie należy przekraczać dawki 50 mg na dobę

Nerkowa moczówka prosta:

 • dorośli: dawka początkowa 100 mg dwa razy na dobę, dawka podtrzymująca - zazwyczaj 50 mg na dobę

Dzieci

Należy zastosować najmniejszą skuteczną dawkę. O dawce decyduje lekarz.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana jest standardowa, najmniejsza skuteczna dawka leku. O dawce decyduje lekarz.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie najmniejszej skutecznej dawki produktu leczniczego Hygroton.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub przyjęcia leku przez osobę, której nie był on przepisany, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

W przypadku przedawkowania mogą wystąpić:

 • zawroty głowy
 • nudności
 • senność
 • zmniejszenie objętości krwi krążącej
 • niedociśnienie
 • zaburzenia elektrolitowe z towarzyszącymi zaburzeniami rytmu serca i skurczami mięśni

Jeżeli pacjent jest przytomny, w czasie oczekiwania na lekarza można spróbować wywołać wymioty.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku Hygroton należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku

Nie są znane żadne objawy choroby w przypadku przerwania leczenia lekiem Hygroton.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Hygroton?

Leku Hygroton nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • bezmocz, ciężka niewydolność nerek
 • ciężka niewydolność wątroby
 • nadwrażliwość na chlortalidon i inne pochodne sulfonamidowe lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • oporna na leczenie hipokaliemia lub stany prowadzące do nasilenia utraty potasu, hiponatremia i hiperkalcemia
 • objawowa hiperurykemia
 • nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży
 • jednoczesne stosowanie preparatów litu
 • nieleczona choroba Adisona

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Hygroton może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Bardzo często:

 • hipokaliemia - niskie stężenie potasu, które może powodować osłabienie mięśni, drganie mięśni lub nieprawidłowy rytm serca

Często:

 • pokrzywka i inne postacie wysypki skórnej
 • niskie stężenie sodu we krwi, które może powodować zmęczenie, splątanie, drganie mięśni, napady drgawkowe lub śpiączkę
 • niskie stężenie magnezu
 • wysokie stężenia cukru we krwi, które mogą powodować zmęczenie, męczliwość lub pragnienie

Rzadko:

 • ból gardła, gorączka lub dreszcze (objawy zaburzeń krwi)
 • żółtawe zabarwienie oczu lub skóry (żółtaczka)
 • wrażenie kłucia i pieczenia, krwotok lub nieoczekiwane siniaczenie (objawy trombocytopenii)
 • niewyraźne widzenie
 • nieregularne bicie serca
 • obecność cukru w moczu (objaw widoczny po wykonaniu przez lekarza lub pielęgniarkę badania moczu)
 • nasilenie cukrzycy
 • zwiększone stężenie wapnia we krwi, które może powodować pobudzenie, ból oczu, ból brzucha

Bardzo rzadko:

 • ból brzucha z nudnościami, wymiotami lub gorączką (objawy zapalenia trzustki)
 • trudności z oddychaniem (objawy zapalenia płuc i obrzęk płuc)
 • zapalenie nerek lub naczyń krwionośnych z towarzyszącym bólem, lub bez bólu
 • ból lub trudności podczas oddawania moczu
 • zapalenie naczyń krwionośnych, często z wysypką skórną
 • niskie stężenie chlorków we krwi, objawy obejmują suchość w jamie ustnej, pragnienie, zaburzenia przewodu pokarmowego (w tym nudności, wymioty), osłabienie, letarg, senność, niepokój, napady drgawkowe, splątanie, ból głowy, bóle lub skurcze mięśni, niedociśnienie

Inne działania niepożądane:

Bardzo często:

 • zwiększone stężenie cholesterolu we krwi
 • zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi

Często:

 • zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie podczas wstawania z pozycji leżącej, lub siedzącej
 • dyskomfort w żołądku
 • nietypowe zmęczenie lub osłabienie (czasami objaw utraty potasu)
 • utrata apetytu
 • trudności w uzyskaniu erekcji lub zmniejszenie libido

Rzadko:

 • bóle głowy
 • wymioty
 • nudności
 • biegunka
 • bóle żołądka
 • zaparcie
 • bóle stawów (objawy dny)
 • zwiększona wrażliwość skóry na światło

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Hygroton należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność oraz poinformować lekarza jeżeli u pacjenta występują lub występowały:

 • zaburzenia czynności wątroby, postępujące choroby wątroby
 • ciężkie choroby nerek
 • dna moczanowa
 • zaburzenia elektrolitowe:
  • hipokaliemia - niskie stężenie potasu we krwi może powodować osłabienie mięśni, drganie mięśni lub nieprawidłowy rytm serca
  • hiperkalcemia - wysokie stężenie wapnia we krwi może powodować utratę apetytu, zmęczenie lub osłabienie mięśni
  • hiponatremia - niskie stężenie sodu we krwi może powodować zmęczenie, splątanie, drganie mięśni, napady drgawkowe lub śpiączkę
 • cukrzyca
 • hipercholesterolemia

Konieczne może być regularne pobieranie próbek krwi, szczególnie u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, z zaburzeniami kardiologicznymi, zaburzeniami czynności wątroby lub nerek lub u pacjentów przyjmujących potas. U pacjenta należy okresowo wykonywać pomiary stężenia elektrolitów i monitorować w kierunku wystąpienia hiponatremii, hipokalemii, hipomagnezemii i hiperkalcemii.

Z uwagi na zwiększenie wydalania elektrolitów nie zaleca się ścisłej diety z ograniczonym spożyciem soli.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hygroton a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Hygroton, jeśli pacjentka jest w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko. W przypadku zajścia w ciąże podczas leczenia lekiem Hygroton należy natychmiast powiadomić lekarza.

Hygroton a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Hygroton w czasie karmienia piersią, ponieważ substancja czynna leku przenika do mleka ludzkiego i może wywierać szkodliwe działanie na dziecko. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się przerwanie karmienia piersią podczas stosowania leku Hygroton.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, ponieważ może okazać się konieczna zmiana dawki, a w niektórych przypadkach odstawienie leku:

 • lit (lek stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • związki kuraropodobne (leki zwiotczające podczas znieczulenia)
 • leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego (np. guanetydyna, metyldopa, β-adrenolityki, leki rozszerzające naczynia krwionośne, leki blokujące kanały wapniowe, inhibitory ACE)
 • glikokortykosteroidy
 • hormon adrenokortykotropowy
 • β2-mimetyki (leki rozszerzające oskrzela)
 • amfoterycynę i karbenoksolon
 • glikozydy nasercowe (leki stosowane w chorobach serca)
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. indometacyna)
 • allopurynol (lek stosowany w dnie moczanowej)
 • amantadynę (lek stosowany w chorobie Parkinsona)
 • diazoksyd
 • produkty cytostatyczne (np. cyklofosfamid, metotreksat) - leki stosowane w chorobach nowotworowych
 • leki cholinolityczne (np. atropina, biperyden)
 • żywice jonowymienne, np. cholestyramina (lek stosowany w podwyższonym stężeniu cholesterolu we krwi)
 • witaminę D lub sole wapnia
 • cyklosporynę (lek osłabiający układ odpornościowy w celu ochrony przed odrzutem narządu po przeszczepie, stosowany również np. w leczeniu chorób reumatycznych i zaburzeń dermatologicznych)
 • leki stosowane w cukrzycy - może zaistnieć konieczność ponownego ustalenia dawek insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Hygroton a alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu, o ile nie omówiono tego z lekarzem. Alkohol może dodatkowo obniżyć ciśnienie krwi i (lub) zwiększyć prawdopodobieństwo zawrotów głowy lub omdlenia.

Hygroton a prowadzenie pojazdów

Lek Hygroton, szczególnie na początku leczenia, może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, np. upośledzać reakcje. Przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdu, obsługiwania maszyn lub wykonywania innych czynności wymagających szybkich reakcji należy sprawdzić, jak lek Hygroton działa na pacjenta.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Hygroton?

 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
 • chronić przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego