Kategorie

Ifapidin (Ticlopidini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ifapidin?

Lek Ifapidin zawiera substancję czynną chlorowodorek tyklopidyny. Jest lekiem hamującym agregację płytek krwi i uwalnianie płytkowych czynników krzepnięcia.

Podstawowe informacje

NazwaIfapidin
Nazwa międzynarodowaTiclopidini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

250 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek tyklopidyny

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia ziemniaczana
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • kwas stearynowy
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • hamuje agregację płytek krwi
 • hamuje uwalnianie substancji biorących udział w procesie krzepnięcia krwi
 • zapobiega tworzeniu się zakrzepów tętniczych i żylnych
 • wydłuża czas krwawienia, zmniejsza lepkość krwi
Zastosowanie
 • zapobieganie niedokrwiennym udarom mózgu 
 • zapobieganie przejściowym niedokrwieniom mózgu
 • zapobieganie reokluzji po zawałach mięśnia sercowego i zapobieganie wtórnym zawałom
 • zapobieganie zakrzepom naczyń obwodowych w przebiegu miażdżycy tętnic kończyn dolnych
 • zapobieganie wtórnej angiopatii miażdżycowej i cukrzycowej 
 • przed i po zabiegach chirurgicznych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego 
 • przy hemodializie - poprawia efekty dializy, działa ochronnie na płytki, zmniejsza ilość podawanej heparyny
 • leczniczo i zapobiegawczo w zaburzeniach płytkowych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na tyklopidynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • skłonność do krwawień (na przykład: hemofilia)
 • choroby związane z występowaniem krwawień lub skłonnością do krwawień (na przykład: aktywna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostra faza udaru krwotocznego)
 • choroba związana z wytwarzaniem ciałek krwi (choroba układu krwiotwórczego) lub choroba krwi związana z wydłużeniem czasu krzepnięcia
 • ciężka niewydolność wątroby
 • przebyta choroba związana ze zmniejszeniem liczby białych krwinek lub płytek krwi
 • neutropenia - niska liczba niektórych białych krwinek
 • trombocytopenia - niska liczba płytek krwi
 • pierwotna profilaktyka powstawania zakrzepów krwi u osób zdrowych
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • przebyta reakcja alergiczna na inne leki przeciwzakrzepowe (takie jak: klopidogrel i prasugrel)
 • zaburzenia czynności wątroby
 • planowany zabieg stomatologiczny lub chirurgiczny

Przed i w trakcie leczenia tiklopidyną pacjenci powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i regularnie wykonywać badania kontrolne.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (występujące u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból i zawroty głowy
 • gorączka
 • ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej
 • spadek liczby białych krwinek 
 • nudności, biegunka
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych
 • wysypka skórna ze swędzeniem
 • wzrost stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi
Nie łączyć z
 • teofiliną (lek stosowany w leczeniu astmy i innych problemów z oddychaniem)
 • digoksyną (lek stosowany w niewydolności serca)
 • cylkosporyną (lek stosowany po przeszczepach)
 • fenytoiną (lek stosowany w leczeniu padaczki i nerwobólu nerwu trójdzielnego)

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Ifapidin z :

 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi
 • innymi lekami hamującymi krzepnięcie krwi (takimi jak acenokumarol) i heparynami
 • pochodnymi kwasu salicylowego (takimi jak kwas acetylosalicylowy)
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji (takimi jak fluoksetyna, fluwoksamina)
 • pentoksyfiliną (lek stosowany w leczeniu zaburzeń krążenia w obrębie rąk i nóg)
 • lekami zobojętniającymi
 • cymetydyną (lek zmniejszający ilość kwasu w żołądku)
Ciąża

Leku nie wolno stosować w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Lek przenika do mleka kobiecego, dlatego nie należy go stosować u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Ifapidin u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Ifapidin może wywoływać działania nieporządane wpływające na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługę maszy.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ifapidin?

Lek Ifapidin jest lekiem hamującym agregacjię płytek krwi oraz uwalnianie substancji biorących udział w procesie krzepnięcia krwi. Ifapidin zapobiega tworzeniu się zakrzepów tętniczych i żylnych, wydłuża czas krwawienia, zmniejsza lepkość krwi. Mechanizm działania polega na zależnej od ADP agregacji płytek krwi oraz na zablokowaniu łączenia się fibrynogenu z receptorem glikoproteinowym płytki krwi. Dzięki temu uniemożliwia agregację płytek krwi, wydłuża czas krwawienia i zmniejsza lepkość krwi. 

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ifapidin?

Lek Ifapidin stosowany jest w celu:

 • zapobieganianiedokrwiennym udarom mózgu oraz przejściowym niedokrwieniom mózgu
 • reokluzji po zawałach mięśnia sercowego i wtórnym zawałom
 • zakrzepom naczyń obwodowych w przebiegu miażdżycy tętnic kończyn dolnych
 • wtórnej angiopatii miażdżycowej i cukrzycowej.

Lek podaje się również przed i po zabiegach chirurgicznych z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego, a także przy hemodializie (poprawia efekty dializy, działa ochronnie na płytki, pozwala zmniejszyć ilość podawanej heparyny). Dodatkowo Ifapidin można stosować leczniczo i zapobiegawczo w zaburzeniach płytkowych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ifapidin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zalecana dawka leku Ifapidin to 1 tabletka dwa razy na dobę.  Lek należy przyjmować w czasie posiłku. Tabletki należy połykać popijając wodą.

Zaburzenia czynności wątroby

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów w niewydolnością wątroby. Jeżeli pacjent zaobserwuje takie objawy, jak: żółtaczka, ciemny mocz, odbarwienie stolca, należy zaprzestać stosowania leku i skontaktować się z lekarzem.

Osoby w podeszłym wieku

Zwykle nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zastosowania większej dawki niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego oddziału ratunkowego. Należy poinformować personel medyczny, jaki lek został użyty. Przedawkowanie leku może zwiększać ryzyko krwawienia i powodować objawy żołądkowo-jelitowe.

Pominięcie zastosowania leku

Jeżeli pacjent zapomni o przyjęciu dawki leku, należy ją uzupełnić bezpośrednio po przypomnieniu. Jeżeli zbliża się pora zastosowania kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę. Nie wolno stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy przerywać stosowania leku, jeżeli nie zaleci tego lekarz prowadzący. Nagłe przerwanie stosowania leku może doprowadzić do nawrotu choroby.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ifapidin?

Leku Ifapidin nie powinno się stosować w przypadku: 

 • uczulenia na tyklopidynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • skłonności do krwawień (na przykład: hemofilia)
 • chorób związanych z występowaniem krwawień lub skłonności do krwawień, takich jak aktywna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, ostra faza udaru krwotocznego
 • choroby związanej z wywarzaniem ciałek krwi (choroby układu krwiotwórczego) lub choroby dotyczącej krzepnięcia krwi związanej z wydłużeniem czasu krzepnięcia
 • ciężkiej niewydolności wątroby
 • przebytej choroby związanej ze zmniejszeniem liczby białych krwinek lub płytek krwi
 • niskiej liczby niektórych białych krwinek (neutropenia) lub płytek krwi (trombocytopenia)
 • pierwotnej profilaktyki powstawania zakrzepów krwi u osób zdrowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ifapidin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Ifapidin i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.  

Często (występujące u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból i zawroty głowy
 • gorączka
 • ból gardła, owrzodzenia jamy ustnej
 • spadek liczby białych krwinek
 • nudności, biegunka
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych
 • swędząca wysypka skórna
 • wzrost stężenia cholesterolu i triglicerydów w surowicy krwi

Niezbyt często (występujące u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • krwawienie do skóry i błon śluzowych (czerwone plamki na skórze i błonach śluzowych, ciemne stolce)
 • krwiak, krwawienie z nosa, nietypowe krwawienie, krwawienie do oczu, krwawienie występujące podczas i po zabiegu chirurgicznym
 • wysoka gorączka
 • infekcyjne owrzodzenia jamy ustnej, gardła, skóry, okolic odbytu (agranulocytoza)
 • ciężkie zapalenie skóry ze złuszczaniem się skóry i powstawaniem pęcherzy
 • choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
 • spadek liczby płytek krwi
 • sepsa i wstrząs septyczny (jako powikłanie agranulocytozy)
 • nietypowe odczucia, drętwienie i mrowienie kończyn
 • wzrost stężenia bilirubiny we krwi

Rzadko (występujące u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • zakrzepowa plamica małopłytkowa (żółtaczka, bladość, osłabienie, czerwone plamki na skórze, objawy udaru mózgu, takie jak osłabienie jednej strony ciała, podwójne widzenie, trudności w mówieniu)
 • szumy uszne
 • zapalenie wątroby
 • krwawienie w mózgu
 • spadek liczby czerwonych krwinek, białych krwinek, płytek krwi
 • niewydolność szpiku kostnego
 • białaczka
 • wzrost liczby płytek krwi

Bardzo rzadko (występujące u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

 • wstrząs anafilaktyczny (pokrzywka, trudności z oddychaniem, nudności, zawroty głowy, osłabienie)
 • alergiczne śródmiąższowe zapalenie płuc
 • alergiczne zapalenie nerek, które może prowadzić do niewydolności nerek
 • duży obrzęk dłoni, powiek, gardła i okolicy narządów płciowych
 • toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka
 • ciężka biegunka z zapaleniem jelita grubego
 • niewydolność wątroby
 • rumie wielopostaciowy
 • alergiczne zapalenie nerwów

Częstość nieznana:

 • krzyżowa nadwrażliwość na leki z grupy tienopirydyn (klopidogrel, prasugrel)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeżeli u pacjenta wystąpiła lub występuje:

 • reakcja alergiczna na inne leki przeciwzakrzepowe (takie jak: klopidogrel i prasugrel)
 • zaburzenia czynności wątroby
 • planowany zabieg stomatologiczny lub chirurgiczny

Przed i w trakcie leczenia tiklopidyną pacjenci powinni ściśle przestrzegać zaleceń lekarza i regularnie wykonywać badania kontrolne.

Należy natychmiast zgłosić sie do lekarza, jeśli wystapią takie objawy jak:

 • skórna reakcja alergiczna
 • gorączka, ból gardła i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustanej
 • punktowe plamy krwotoczne na skórze, krwawienie z błon śluzowych, krwiaki
 • objawy przejściowego niedokrwienia mózgu (takie jak: drętwieni, trudności w mówieniu, opadanie kącika ust, osłabienie jednej połowy ciała, zawroty głowy, podwójne widzenie, zanurzenia równowagi)
 • udar mózgu, splątanie, osłabienie
 • przedłużone lub nietypowe krwawienie
 • ciemny stolec lub mocz, bladość, żółtaczka

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ifapidin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku  Ifapidin nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Ifapidin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Ifapidin w czasie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Ifapidin nie należy stosować jednocześnie z:

 • teofiliną (lek stosowany w leczeniu astmy i innych problemów z oddychaniem)
 • digoksyną (lek stosowany w niewydolności serca)
 • cylkosporyną (lek stosowany po przeszczepach)
 • fenytoiną (lek stosowany w leczeniu padaczki i nerwobólu nerwu trójdzielnego)

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Ifapidin z :

 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • innymi lekami hamującymi agregację płytek krwi
 • innymi lekami hamującymi krzepnięcie krwi (takimi jak acenokumarol) i heparynami
 • pochodnymi kwasu salicylowego (takimi jak kwas acetylosalicylowy)
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji (takimi jak fluoksetyna, fluwoksamina)
 • pentoksyfiliną (lek stosowany w leczeniu zaburzeń krążenia w obrębie rąk i nóg)
 • lekami zobojętniającymi
 • cymetydyną (lek zmniejszający ilość kwasu w żołądku)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ifapidin a alkohol

Brak danych.

Ifapidin a prowadzenie pojazdów

Lek Ifapidin może wywoływać działania nieporządane wpływające na zdolność prowadzenie pojazdów i obsługę maszy. U niektórych pacjentów mogą wystąpić: szumy uszne, zawroty głowy i pogorszenie zdolności koncentracji. Należy skonsultować się z lekarzem w razie wystąpienie tych objawów. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ifapidin?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego