Kategorie

Indapen (Indapamidum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Indapen?

Lek Indapen należy do leków moczopędnych, zmniejszających ciśnienie krwi.

Podstawowe informacje

NazwaIndapen
Nazwa międzynarodowaIndapamidum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

2,5 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Indapamid

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • kwas stearynowy
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 20 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 60 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Moczopędne

Zastosowanie

Leczenie samoistnego nadciśnienia tętniczego

Przeciwwskazania
 • uczulenie na indapamid, sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężka niewydolność nerek
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub encefalopatia wątrobowa (zaburzenia czynności układu nerwowego na skutek uszkodzenia wątroby)
 • niskie stężenie potasu we krwi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • niewydolność wątroby
 • niewydolność nerek
 • cukrzyca
 • dna moczanowa
 • zwiększone ryzyko wystąpienia hipokaliemii
 • zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii
 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
 • nadwrażliwość na światło
 • zaplanowane badanie oceniające czynność przytarczyc
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • małe stężenie potasu we krwi, mogące powodować osłabienie mięśni
 • wysypki grudkowo-plamiste
Nie łączyć z
 • solami litu
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, niepokój, schizofrenia
 • beprydylem
 • cyzaprydem, dyfemanilem
 • sparfloksacyną, moksyfloksacyną
 • podawanymi dożylnie: winkaminą, amfoterycyną B lub erytromycyną
 • halofantryną
 • mizolastyną
 • pentamidyną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego
 • doustnymi kortykosteroidami
 • baklofenem
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami przeczyszczającymi o działaniu osmotycznym
 • metforminą
 • środkami cieniującymi zawierającymi jod (kontrast podawany przed badaniem RTG)
 • preparatami zawierającymi wapń
 • cyklosporyną, takrolimusem lub innymi lekami stosowanymi po przeszczepieniu narządów
 • tetrakozaktydem
Ciąża

Należy unikać stosowania leku Indapen w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku Indapen w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Indapen u dzieci i młodzieży ze względu na brak badań w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Indapen może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Indapen?

Lek Indapen zawiera jako substancję czynną indapamid. Substancja ta rozszerza naczynia krwionośne, zwiększa wydalanie moczu, przez co wykazuje działanie obniżające ciśnienie krwi.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Indapen?

Lek Indapen stosuje się w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Indapen?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana jest 1 tabletka na dobę, rano.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Indapen

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Indapen należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie przyjęcia większej dawki leku mogą wystąpić:

 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
 • nudności
 • wymioty
 • niedociśnienie tętnicze
 • skurcze mięśniowe
 • zawroty głowy
 • senność
 • splątanie
 • wielomocz lub skąpomocz, a nawet bezmocz

Pominięcie zastosowania leku Indapen

Należy przyjąć kolejną dawkę leku o stałej porze. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Indapen

Przed przerwaniem stosowania leku Indapen należy skontaktować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Indapen należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Indapen?

Nie należy stosować leku Indapen w przypadku:

 • uczulenia na indapamid, sulfonamidy lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciężkiej niewydolności nerek
 • ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub encefalopatii wątrobowej (zaburzenia czynności układu nerwowego na skutek uszkodzenia wątroby)
 • niskiego stężenia potasu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Indapen może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • małe stężenie potasu we krwi, mogące powodować osłabienie mięśni
 • wysypki grudkowo-plamiste

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • plamica objawiająca się wysypką skórną, bólem brzucha i stawów

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • uczucie zmęczenia
 • zawroty głowy
 • ból głowy
 • mrowienie
 • nudności
 • zaparcia
 • suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • zmniejszenie ogólnej liczby krwinek białych we krwi
 • całkowity lub prawie całkowity zanik granulocytów
 • niedokrwistość aplastyczna
 • niedokrwistość hemolityczna
 • zaburzenia rytmu serca
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła, które mogą powodować utrudnienia w połykaniu lub oddychaniu)
 • pokrzywka
 • martwica toksyczno - rozpływna naskórka
 • zespół Stevensa-Johnsona (pęcherze przechodzące w nadżerki na błonach śluzowych jamy ustnej, spojówek, narządów płciowych)
 • hiperkalcemia

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • omdlenia
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • możliwy rozwój encefalopatii wątrobowej u pacjentów z niewydolnością wątroby
 • zapalenie wątroby
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • możliwość nasilenia objawów współistniejącego tocznia rumieniowatego układowego
 • reakcje uczuleniowe na światło po ekspozycji na światło słoneczne lub sztuczne promieniowanie UVA
 • nieprawidłowe EKG serca
 • hipokaliemia (niskie stężenie potasu)
 • hiponatremia (niskie stężenie sodu)
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego i glukozy we krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Indapen należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować ostrożność w następujących przypadkach:

 • niewydolność wątroby
 • niewydolność nerek
 • cukrzyca
 • dna moczanowa
 • zwiększone ryzyko wystąpienia hipokaliemii
 • zwiększone ryzyko wystąpienia hiperkalcemii
 • zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej
 • nadwrażliwość na światło
 • zaplanowane badanie oceniające czynność przytarczyc

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indapen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy unikać stosowania leku Indapen w czasie ciąży, ponieważ stosowanie leków moczopędnych w ciąży może powodować niedokrwienie płodowo-łożyskowe z ryzykiem zaburzenia wzrostu płodu.

Indapen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Indapen w okresie karmienia piersią, ponieważ lek przenika do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Z lekiem Indapen nie należy stosować:

 • soli litu

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku Indapen z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca
 • lekami przeciwpsychotycznymi stosowanymi w leczeniu zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, niepokój, schizofrenia
 • beprydylem
 • cyzaprydem, dyfemanilem
 • sparfloksacyną, moksyfloksacyną
 • podawanymi dożylnie: winkaminą, amfoterycyną B lub erytromycyną
 • halofantryną
 • mizolastyną
 • pentamidyną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • dużymi dawkami kwasu acetylosalicylowego
 • doustnymi kortykosteroidami
 • baklofenem
 • inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę (ACE)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • lekami przeczyszczającymi o działaniu osmotycznym
 • metforminą
 • środkami cieniującymi zawierającymi jod (kontrast podawany przed badaniem RTG)
 • preparatami zawierającymi wapń
 • cyklosporyną, takrolimusem lub innymi lekami stosowanymi po przeszczepieniu narządów
 • tetrakozaktydem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Indapen a alkohol

Brak danych.

Indapen a prowadzenie pojazdów

Lek Indapen może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Zwłaszcza na początku stosowania leku lub podczas stosowania dodatkowego leku przeciwnadciśnieniowego mogą wystąpić objawy związane ze zmniejszeniem ciśnienia tętniczego.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Indapen?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego