Kategorie

Ketoprofen-SF (Ketoprofenum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ketoprofen-SF?

Lek Ketoprofen- SF zawiera substancję czynną ketoprofen. Należy ona do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, pochodnych kwasu fenylopropionowego.

Podstawowe informacje

NazwaKetoprofen-SF
Nazwa międzynarodowaKetoprofenum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Ketoprofen

Skład - substancje pomocnicze

Zawartość kapsułki:

 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka kapsułki:

 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza czarny 
 • erytrozyna 
 • indygokarmin
Dostępne opakowania

Ketoprofen-SF 50 mg:

 • 20 kapsułek
 • 24 kapsułki
 • 50 kapsułek
 • 100 kapułek

Ketoprofen-SF 100 mg:

 • 20 kapsułek
 • 30 kapsułki
 • 50 kapsułek
 • 100 kapułek
Działanie / właściwości
 • przeciwbólowe
 • przeciwzapalne
 • przeciwreumatyczne
Zastosowanie
 • ostre i przewlekłe zapalenia stawów, zwłaszcza reumatoidalne zapalenia stawów
 • zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa)
 • reumatoidalne stany zapalne kręgosłupa
 • zaostrzenie choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa (choroba zwyrodnieniowa stawów)
Przeciwwskazania
 • uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z substancji pomocniczych leku
 • napad astmy oskrzelowej, obrzęk błony śluzowej nosa (nieżyt nosa)
 • reakcje skórne (pokrzywka) lub inne reakcje alergiczne po zastosowaniu ketoprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych
 • skórne reakcje nadwrażliwości na światło (reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne) podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów (leków obniżających stężenie lipidów we krwi)
 • niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego (układu odpowiedzialnego za powstawanie składników krwi)
 • czynny wrzód trawienny (choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy)
 • skaza krwotoczna
 • krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacja
 • ciężka niewydolność serca
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • ostatni trymestr ciąży
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • produkt leczniczego powinien być stosowany w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów, a tym samym zminimalizowania działań niepożądanych
 • należy unikać jednoczesnego stosowania leku z innymi lekami z grupy NLPZ 
 • należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów w podeszłym wieku ze względu na zwiększone ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego- leczenie rozpoczyna się od najmniejszej dawki
 • należy zachować ostrożnośću pacjentów stosujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń lub krwawienia, np.doustne kortykosteroidy, leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzające krew- warfaryna) , selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub leki hamujące agregację płytek (kwas acetylosalicylowy) 
 • należy zachowac ostrożnośc w przypadku pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna)- może dojść do zaostrzenia przebiegu tych chorób
 • w przypadku pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych i innych objawów reakcji nadwrażliwości należy przerwać stosowanie leku
 • w zakażenia wywołanych przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną lek moż emaskować objawy , głównie ból i gorączkę
 • jeśli w trakcie stosowania ketoprofenu stosowane są leki rozrzedzające krew (leki przeciwzakrzepowe) lub leki obniżające stężenie cukru we krwi, należy uważnie obserwować stężenie cukru i krzepliwość krwi
 • dłuższe stosowania leku wymaga regularnego badania aktywności enzymów wątrobowych, czynności nerek oraz morfologii krwi
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia przewodu pokarmowego, np. nudności, wymioty, zgaga, ból żołądka, wzdęcia, zaparcie lub biegunka
 • niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w pojedynczych przypadkach mogą powodować niedokrwistość

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki skórnej i świądu
 • bezsenność, pobudzenie, drażliwość
 • ból głowy, zawroty głowy
 • zmęczenie
 • niestrawność, ból brzucha
 • owrzodzenie przewodu pokarmowego wraz z krwawieniem i perforacją w niektórych przypadkach
 • gromadzenie się płynu w kończynach górnych lub dolnych (obrzęk obwodowy), w szczególności u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi
Nie łączyć z
 • z innymi lekami z grupy NLPZ
 • doustnymi kortykosteroidami
 • lekami przeciwzakrzepowymi (rozrzedzające krew) takie jak warfaryna
 • selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny
 • lekami hamującymi agregację płytek, np.kwas acetylosalicylowy
 • digoksyną (stosowanej wzmacniająco na mięsień sercowy)
 • lekami z gruy beta-adrenolitykówi często stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego)
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • metotreksatem
 • cyklosporyną
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi
Ciąża

Należy poinformować lekarza, jeżeli w trakcie stosowania leku zostanie potwierdzona ciąża u pacjentki.

W czasie pierwszych sześciu miesięcy ciąży, ketoprofen można stosować tylko pod nadzorem lekarza. Nie wolno stosować leku w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży, z uwagi na zwiększone ryzyko powikłań u matki i dziecka.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania ketoprofenu do mleka kobiecego.

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Leku nie zaleca się stosować u dzieci i młodzieży ze względu na brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania większych dawek leku mogą wystąpić działania niepożądane ze strony ośrodkowego układu nerwowego, zdolność reakcji może być opóźniona w pojedynczych przypadkach oraz zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia senności, zawrotów głowy lub drgawek i poradzić, by nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn, w przypadku pojawienia się takich objawów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ketoprofen- SF?

Lek Ketoprofen- SF wykazuje działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwreumatyczne, przeciwzapalne i hamujące agregację płytek krwi. Podstawą tego działąnia jest hamowanie aktywności enzymu cyklooksygenazy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ketoprofen- SF?

Lek Ketoprofen-SF znajduje zastosowanie w objawowym leczeniu bólu i stanu zapalnego w przypadku:

 • ostrego zapalenia stawów
 • przewlekłego zapalenia stawów, zwłaszcza reumatoidalnego zapalenia stawów (przewlekłe zapalenie wielostawowe)
 • zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (choroba Bechterewa) i innych reumatoidalnych stanów zapalnych kręgosłupa
 • zaostrzenia choroby zwyrodnieniowej stawów i kręgosłupa (choroba zwyrodnieniowa stawów)

Dawkowanie

Jak stosować lek Ketoprofen- SF?

Ten lek nalezy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarzalub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

 • należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów
 • jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
 • zalecana dawka dobowa u dorosłych zależy od ciężkości choroby

Dawka 50 mg- jeśli nie przepisano inaczej, zalecane jest następujące dawkowanie:

 • zalecana dawka dobowa wynosi 1 – 4 kapsułki leku Ketoprofen-SF (co odpowiada 50 – 200 mg ketoprofenu) podawane w 1 – 2 dawkach pojedynczych

Dawka 100 mg- jeśli nie przepisano inaczej, zalecane jest następujące dawkowanie:

 • zalecana dawka dobowa wynosi 1 – 2 kapsułki (co odpowiada 100 – 200 mg ketoprofenu) podawane w 1 – 2 dawkach pojedynczych

Stosowanie u dzieci i młodzieży

 • leku Ketoprofen-SF nie zaleca się stosować u dzieci i młodzieży, z uwagi na brak odpowiednich danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej

Jak stosować kapsułki ?

 • zawsze należy stosować lek Ketoprofen-SF zgodnie z zaleceniami lekarza
 • lek Ketoprofen-SF należy połykać w całości (nie rozgryzać), popijając dużą ilością płynu, w czasie lub po posiłku

Czas trwania leczenia:

Lekarz zdecyduje o czasie trwania leczenia

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ketoprofen-SF

Jako objawy przedawkowania mogą wystąpić zaburzenia dotyczące ośrodkowego układu nerwowego:

 • ból głowy, zawroty głowy, letarg, senność, otępienie i utrata przytomności
 • ból brzucha/nadbrzusza, nudności i wymioty
 • niedociśnienie tętnicze
 • depresja oddechowa (spadek częstotliwości oddechów) i purpurowienie skóry oraz błon śluzowych (sinica)

Pominięcie zastosowania leku Ketoprofen-SF:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ketoprofen-SF:

Należy poinformowac lekarza o zaprzestaniu stosowania leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ketoprofen- SL?

 • gdy pacjent ma uczulenie na ketoprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiły skurcz oskrzeli, napad astmy oskrzelowej, obrzęk błony śluzowej nosa (nieżyt nosa), reakcje skórne (pokrzywka) lub inne reakcje alergiczne po zastosowaniu ketoprofenu, kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ)- u takich pacjentów zgłaszano ostre, rzadko powodujące zgon reakcje anafilaktyczne
 • jeżeli kiedykolwiek u pacjenta wystąpiły skórne reakcje nadwrażliwości na światło (reakcje fotoalergiczne lub fototoksyczne) podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów (leków obniżających stężenie lipidów we krwi)
 • jeśli u pacjenta istnieją niewyjaśnione zaburzenia układu krwiotwórczego (układu odpowiedzialnego za powstawanie składników krwi)
 • jeśli u pacjenta występuje czynny wrzód trawienny (choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy) lub przypadki krwawień z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji przewodu pokarmowego w wywiadzie
 • jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna
 • jeśli u pacjenta występują krwawienia do mózgu (krwawienia z naczyń mózgowych) lub inne
 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • w ostatnich trzech miesiącach ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Ketoprofen- SF może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Ketoprofen-SF i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Ostre reakcje nadwrażliwości- do ich objawów należą:

 • obrzęk twarzy
 • obrzęk języka
 • wewnętrzny obrzęk krtani wraz ze zwężeniem dróg oddechowych
 • duszność
 • kołatanie serca
 • zmniejszenie ciśnienia krwi
 • zagrażający życiu wstrząs anafilaktyczny

Niedokrwistość hemolityczna (spowodowana przyspieszonym rozpadem czerwonych krwinek), zaburzenia układu krwiotwórczego (niedokrwistość aplastyczna, leukopenia, trombocytopenia, pancytopenia, agranulocytoza). Pierwszymi oznakami mogą być: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenia w jamie ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienie z nosa oraz krwawienie w obrębie skóry. W takich przypadkach należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ketoprofen-SF i skontaktować się z lekarzem. Nie należy leczyć powyższych objawów lekami przeciwbólowymi i przeciwgorączkowymi. W czasie długotrwałego leczenia należy regularnie kontrolować morfologię krwi.

Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia przewodu pokarmowego, np. nudności, wymioty, zgaga
 • ból żołądka
 • wzdęcia
 • zaparcie lub biegunka
 • niewielkie krwawienia z przewodu pokarmowego, które w pojedynczych przypadkach mogą powodować niedokrwistość

Często (mogą dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości w postaci wysypki skórnej i świądu
 • bezsenność, pobudzenie, drażliwość
 • ból głowy, zawroty głowy, zmęczenie
 • niestrawność, ból brzucha
 • owrzodzenie przewodu pokarmowego wraz z krwawieniem i perforacją w niektórych przypadkach gromadzenie się płynu w kończynach górnych lub dolnych (obrzęk obwodowy), w szczególności u pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi

 Niezbyt często (mogą dotyczyć do 1 na 100 pacjentów)

 • senność, zaburzenia widzenia
 • szumy uszne (dzwonienie w uszach)
 • wymiotowanie krwią (krwawe wymioty)
 • czarne, smoliste stolce (smołowate stolce)
 • zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
 • zapalenie żołądka

Ponadto mogą wystąpić:

 • zaburzenia czynności wątroby
 • nadwrażliwość na światło
 • wysypka, świąd
 • obrzęk, zatrzymanie płynu w organizmie/obrzęk ciała
 • nadmierna utrata białek z moczem (zespół nerczycowy)
 • zmiany zapalne tkanki nerek (śródmiąższowe zapalenie nerek)
 • zaburzenia czynności nerek objawiające się zmniejszoną produkcją moczu, gromadzenieym się płynu w organizmie (obrzęk) i ogólnie złe samopoczuciem mogą stanowić objawy zaburzenia czynności nerek, a nawet niewydolności nerek

Jeżeli wystąpi umiarkowanie silny ból w nadbrzuszu, krwawe wymioty, krew w kale i (lub) czarne zabarwienie stolca, należy przerwać stosowanie leku Ketoprofen-SF i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 pacjentów):

 • niedokrwistość pokrwotoczna
 • parestezja

Bardzo rzadko (mogą dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):

 • opisano przypadki pogorszenia stanów zapalnych związanych z występowaniem zakażenia (np. rozwój martwiczego zapalenia powięzi) w związku z podaniem NLPZ, w tym leku Ketoprofen-SF- dlatego należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w przypadku pojawienia się lub pogorszenia objawów zakażenia (np. zaczerwienienie, obrzęk, przegrzanie organizmu, ból, gorączka) w czasie leczenia lekiem Ketoprofen-SF

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

 • niewydolność szpiku kostnego
 • zmiany nastroju
 • drgawki
 • zaburzenia smaku
 • rozszerzenie naczyń
 • skurcz oskrzeli (szczególnie u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne leki z grupy NLPZ)
 • zapalenie błony śluzowej nosa
 • zaostrzenie zapalenia jelita grubego i choroby Crohna
 • pokrzywka
 • obrzęk naczynioruchowy
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności nerek- należy regularnie badać czynność nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Ketoprofen-SF powinien byc przyjmowany w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

Wpływ na przewód pokarmowy (żołądek i jelita)

 • należy unikać jednoczesnego stosowania leku Ketoprofen-SF z innymi lekami z grupy NLPZ (niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi), w tym z tak zwanymi selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2

Pacjenci w podeszłym wieku

 • podczas stosowania leków z grupy NLPZ ryzyko działań niepożądanych zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego lub perforacji, które mogą zakończyć się zgonem, jest większe w przypadku osób w podeszłym wieku- dlatego też pacjenci w podeszłym wieku wymagają szczególnej opieki lekarza

Krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacje

 • stosowanie ketoprofenu może być związane ze zwiększonym, w porównaniu do innych NLPZ, działaniem toksycznym na przewód pokarmowy, zwłaszcza w przypadku stosowania większych dawek
 • ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji wzrasta wraz ze zwiększaniem dawki NLPZ u pacjentów z chorobą wrzodową w wywiadzie, w szczególności w przypadkach powikłanych krwawieniem lub perforacją oraz u osób w podeszłym wieku
 • w przypadku osób w podeszłym wieku należy zatem rozpoczynać leczenie od najmniejszej dostępnej dawki
 • u pacjentów w podeszłym wieku, jak i pacjentów wymagających jednoczesnego leczenia małymi dawkami kwasu acetylosalicylowego oraz innymi lekami zwiększającymi ryzyko działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego, nalezy rozważyć stosowanie skojarzonego leczenia lekami osłaniającymi (np. mizoprostolem lub inhibitorami pompy protonowej)

Zaleca się zachowanie ostrożności u pacjentów stosujących jednocześnie leki, które mogą zwiększać ryzyko powstawania owrzodzeń lub krwawienia:

 • doustne kortykosteroidy
 • leki przeciwzakrzepowe (rozrzedzające krew) np. warfaryna
 • selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w leczeniu depresji)
 • leki hamujące agregację płytek, np.kwas acetylosalicylowy 

W przypadku wystąpienia owrzodzenia przewodu pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ketoprofen-SF.

Leki z grupy NLPZ powinno się stosować z ostrożnością w przypadku pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna), ponieważ leki te mogą zaostrzyć przebieg tych chorób.

Wpływ na układ krążenia i naczynia mózgowe

 • przyjmowanie takich leków, jak Ketoprofen-SF może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru
 • ryzyko jest większe w przypadku długotrwałego przyjmowania dużych dawek leku
 • nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane
 • w przypadku problemów z sercem, przebytego udaru lub podejrzenia, że występuje ryzyko tych zaburzeń (np. wysokie ciśnienie krwi, cukrzyca, zwiększone stężenie cholesterolu, palenie tytoniu), należy omówić sposób leczenia z lekarzem lub farmaceutą
 • zaleca się ostrożność u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i (lub) łagodną do umiarkowanej niewydolnością serca w wywiadzie, ponieważ zgłaszane były zatrzymanie płynów oraz obrzęki w związku z leczeniem NLPZ

Reakcje skórne

 • odnotowano bardzo rzadkie przypadki wystąpienia poważnych, niekiedy śmiertelnych reakcji skórnych – z zaczerwienieniem i pęcherzami – w czasie leczenia NLPZ (w tym, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (zespół Lyella)
 • większe ryzyko tych reakcji występuje prawdopodobnie na początku leczenia, ponieważ w większości przypadków reakcje te występowały w pierwszym miesiącu leczenia
 • w przypadku pierwszych objawów wysypki skórnej, zmian w obrębie błon śluzowych i innych objawów reakcji nadwrażliwości należy natychmiast przerwać stosowanie leku Ketoprofen-SF i skonsultować się z lekarzem
 • reakcje fotoalergiczne spowodowane stosowaniem NLPZ są charakterystyczne dla tej grupy leków i są najczęściej przypisywane promieniowaniu UV- ketoprofen zwiększa ryzyko fotoalergicznego kontaktowego zapalenia skóry
 • czasami objawy mogą najpierw wystąpić po okresie utajenia nadwrażliwości
 • ustąpienie objawów skórnych po odstawieniu leku może trwać kilka miesięcy
 • w przypadku wystąpienia reakcji fotoalergicznej u pacjentów stosujących lek Ketoprofen-SF, należy przerwać jego stosowanie i skonsultować się z lekarzem

Zakażenia

Ketoprofen-SF może ukryć objawy przedmiotowe zakażenia, takie jak gorączka i ból.

W związku z tym Ketoprofen-SF może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań.

Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. 

Jeśli pacjent przyjmuje ten lek Ketoprofen- SF podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia nie ustępują lub nasilają się, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Pozostałe informacje dotyczące stosowania leku Ketoprofen- SF

 • lek Ketoprofen-SF powinien być stosowany tylko po dokładnym rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka w przypadku specyficznych wrodzonych wad w produkcji krwi (nabyta porfiria)
 • na początku leczenia u pacjentów z niewydolnością serca, z marskością wątroby i z zespołem nerczycowym, u pacjentów otrzymujących leki moczopędne, u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek, szczególnie w przypadku pacjentów w podeszłym wieku, należy uważnie monitorować czynność nerek- u tych pacjentów podawanie ketoprofenu może zmniejszyć przepływ krwi przez nerki spowodowanego hamowaniem syntezy prostaglandyn i prowadzić do zaburzeń czynności nerek

W następujących przypadkach wymagany jest dokładny nadzór lekarza:

 • u pacjentów z występującym uprzednio uszkodzeniem nerek
 • u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby
 • u pacjentów bezpośrednio po poważnym zabiegu chirurgicznym
 • u pacjentów z alergiami (np. reakcje skórne na inne leki, astma, katar sienny), przewlekłym nieżytem nosa
 • przewlekłymi chorobami układu oddechowego przebiegającymi ze zwężeniem dróg oddechowych
 • u pacjentów przyjmujących silnie działające leki moczopędne
 • u pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ lub inne leki przeciwbólowe
 • u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi i przyjmujących leki przeciwzakrzepowe

Ostre reakcje nadwrażliwości (np. wstrząs anafilaktyczny) obserwowane są bardzo rzadko. W przypadku wystąpienia pierwszych objawów ciężkich reakcji nadwrażliwości po zastosowaniu leku Ketoprofen-SF należy przerwać stosowanie leku. W zależności od objawów, jakakolwiek interwencja medyczna musi być przeprowadzona przez specjalistę.

Jeżeli wystąpią zaburzenia wzroku, takie jak niewyraźne widzenie, należy przerwać leczenie.

Ketoprofen, substancja aktywna leku Ketoprofen-SF, może tymczasowo hamować agregację płytek- dlatego pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi należy poddać ścisłej obserwacji.

Jeżeli w trakcie stosowania ketoprofenu stosowane są leki rozrzedzające krew (leki przeciwzakrzepowe) lub leki obniżające stężenie cukru we krwi, należy uważnie obserwować stężenie cukru i krzepliwość krwi.

Podobnie jak inne leki z grupy NLPZ, ketoprofen może maskować objawy chorób zakaźnych.

U pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynności wątroby lub chorobami wątroby w wywiadzie należy okresowo badać poziom aminotransferaz, szczególnie podczas długotrwałego leczenia.

Zgłaszano rzadkie przypadki żółtaczki i zapalenia wątroby związane ze stosowaniem ketoprofenu.

Podczas dłuższego stosowania leku Ketoprofen-SF wymagane jest regularne badanie aktywności enzymów wątrobowych, czynności nerek oraz morfologii krwi.

Należy poinformować lekarza lub dentystę o stosowaniu leku Ketoprofen-SF przed zabiegiem chirurgicznym.

U pacjentów z astmą w połączeniu z przewlekłym nieżytem nosa, przewlekłym zapaleniem zatok i (lub) polipowatością nosa występuje większe niż u pozostałej części populacji ryzyko uczulenia na kwas acetylosalicylowy i (lub) leki z grupy NLPZ- przyjmowanie tego leku może powodować napady astmy lub skurcz oskrzeli, szczególnie u osób uczulonych na kwas acetylosalicylowy lub leki z grupy NLPZ.

Podczas długotrwałego stosowania leków przeciwbólowych może wystąpić ból głowy, którego nie należy leczyć poprzez zwiększenie dawki leku.

Jeżeli pomimo leczenia lekiem Ketoprofen-SF występują częste bóle głowy, należy skonsultować się z lekarzem.

Zasadniczo nałogowe przyjmowanie leków przeciwbólowych, w szczególności, gdy jednocześnie przyjmuje się kilka leków przeciwbólowych, może prowadzić do trwałego uszkodzenia nerek, w tym niewydolności nerek (nefropatia po stosowaniu leków przeciwbólowych).

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ketoprofen-SF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Należy poinformować lekarza, jeżeli w trakcie stosowania leku Ketoprofen-SF zostanie potwierdzona ciąża u pacjentki.

W czasie pierwszych sześciu miesięcy ciąży, ketoprofen można stosować tylko pod nadzorem lekarza.

Nie wolno stosować leku Ketoprofen-SF w czasie trzech ostatnich miesięcy ciąży, z uwagi na zwiększone ryzyko powikłań u matki i dziecka.

Ketoprofen-SF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak danych dotyczących przenikania ketoprofenu do mleka kobiecego.

Nie zaleca się stosowania leku Ketoprofen-SF u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Ketoprofen-SF z:

 • digoksyną (stosowanej wzmacniająco na mięsień sercowy) możecdojść do pogłębienia niewydolności serca oraz prowadzić do zwiększenia stężenia digoksyny w surowicy (zaleca się monitorowanie poziomu digoksyny w surowicy)
 • fenytoiną (stosowaną w leczeniu padaczki)- wzrost srężenia fenytoiny w surowicy krwi i nasilenie działań niepożądanych
 • litem (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych)- wzrot stężenia litu w surowicy krwi, nawet do toksycznego poziomu w surowicy z powodu obniżonego stopnia wydalania litu przez nerki (należy uważnie monitorować stężenia litu w surowicy)
 • lekami moczopędnymi (odwadniających)
 • lekami beta-adrenolitycznymi
 • lekami stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (leków stosowanych w leczeniu niewydolności serca i nadciśnienia tętniczego)
 • lekami moczopędnymi oszczędzających potas (grupa leków odwadniających) może prowadzić do zwiększenia stężenia potasu we krwi- należy kontrolować stężenie potasu we krwi
 • lekami z grupy NLPZ (w tym selektywnych inhibitorów cyklooksygenazy-2)
 • glikokortykosteroidami 
 • leki przeciwpłytkowymi (hamujące lub zmniejszające krzepnięcie krwi) np. kwas acetylosalicylowy
 • niektórymi lekami przeciwdepresyjne (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny) mogą zwiększać ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego
 • metotreksatem (leku stosowanego w leczeniu raka i chorób autoimmunologicznych) może prowadzić do zwiększonego stężenia metotreksatu i zwiększać jego działania niepożądane
 • cyklosporyną lub takrolimusem- może dojść do addycyjnego działania toksycznego na nerki, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku
 • lekami zawierającymi probenecyd i sulfinpirazon (leki stosowane w leczeniu dny) mogą opóźniać wydalanie ketoprofenu
 • warfaryną
 • doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi (stosowanymi w leczeniu cukrzycy)- pomimo braku dowodów klinicznych interakcji pomiędzy ketoprofenem a tymi lekami, zaleca się jednak zapobiegawczo kontrolowanie stężenia cukru w czasie jednoczesnego leczenia tych leków
 • diuretykami pętlowymi (stosowanych w leczeniu nadciśnienia tętniczego) może zwiększać częstość występowania zaburzeń czynności nerek
 • lekami zobojętniającymi sok żołądkowy- mogą one prowadzić do zmniejszenia wchłaniania ketoprofenu w jelicie
 • pentoksyfiliną (lek stosowany w leczeniu chromania przestankowego)- większone ryzyko krwawień
 • antybiotykami (leki stosowane w zwalczaniu bakteryjnych chorób zakaźnych), np.ochodne chinolonu- zwiększone ryzyko drgawek
 • lekami trombolitycznymi (leki przeciwdziałające powstawaniu zakrzepów krwi)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ketoprofen-SF a alkohol

Nie należy spożywać alkoholu w czasie stosowania leku Ketoprofen-SF.

Ketoprofen-SF a prowadzenie pojazdów

W trakcie stosowania większych dawek leku Ketoprofen-SF mogą wystąpić działania niepożądane dotyczące ośrodkowego układu nerwowego (np. zmęczenie, zawroty głowy), dlatego też zdolność reakcji może być opóźniona w pojedynczych przypadkach, a zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn może być zaburzona.

Powyższe ma zastosowanie szczególnie w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

Należy poinformować pacjentów o możliwości wystąpienia senności, zawrotów głowy lub drgawek i poradzić, by nie prowadzili pojazdów ani nie obsługiwali maszyn, w przypadku pojawienia się takich objawów.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ketoprofen- SL?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • nie przechowywać w temperaturze powyżej 25˚C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego