Kategorie

Ketosteril (Ketosteril)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Ketosteril?

Ketosteril to lek zawierający podstawowe aminokwasy i ich α - keto- i α - hydroksy - analogi (w postaci soli wapniowych), które nie zawierają w swojej cząsteczce atomów azotu.

Podstawowe informacje

NazwaKetosteril
Nazwa międzynarodowaKetosteril
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

 Każda tabletka powlekana zawiera:

 • 67 mg soli wapniowej α - ketoanalogu DL - izoleucyny
 • 101 mg soli wapniowej α - ketoanalogu leucyny
 • 68 mg soli wapniowej α - ketoanalogu fenyloalaniny
 • 86 mg soli wapniowej α - ketoanalogu waliny
 • 59 mg soli wapniowej α - hydroksyanalogu DL - metioniny
 • 105 mg octanu L - lizyny (co odpowiada 75 mg L - lizyny)
 • 53 mg L - treoniny
 • 23 mg L - tryptofanu
 • 38 mg L - histydyny
 • 30 mg L - tyrozyny

Zawartość azotu: 36 mg

Zawartość wapnia: 50 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Preparat zawiera podstawowe aminokwasy i ich α - keto- i α - hydroksy - analogi (w postaci soli wapniowych), które nie zawierają w swojej cząsteczce atomów azotu:

 • (R,S) - 3 - metylo - 2 - oksowalerianian wapnia (α - ketoanalog DL - izoleucyny)
 • 4 - metylo - 2 - oksowalerianian wapnia (α - ketoanalog leucyny)
 • 2 - okso - 3 - fenylopropionian wapnia (α - ketoanalog fenyloalaniny)
 • 3 - metylo - 2 - oksomaślan wapnia (α - ketoanalog waliny)
 • (R,S) - 2 - hydroksy - 4 - metylotiomaślan wapnia (α - hydroksyanalog DL - metioniny)
 • octan 5L - lizyny (co odpowiada 75 mg L - lizyny)
 • L - treonina
 • L - tryptofan
 • L - histydyna
 • L - tyrozyna
Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • krospowidon
 • talk
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • makrogol 6000
 • żółcień chinolinowa (E 104)
 • kopolimer zasadowy metakrylanu butylu
 • triacetyna
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • powidon K 29 - 32
Dostępne opakowania

100 tabletek powlekanych

Działanie / właściwości

Lek jest  stosowany w terapii żywieniowej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (niewydolność nerek).

Zastosowanie

Zapobieganie i leczenie skutków nieprawidłowego lub niewystarczającego metabolizmu białek u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)
 • zaburzenia metabolizmu aminokwasów (zaburzenia przemiany białek w organizmie)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z fenyloketonurią
 • podczas jednoczesnego stosowania leku z wodorotlenkiem glinu należy kontrolować stężenie fosforanów
 • w trakcie leczenia należy spożywać wystarczającą ilość kalorii
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia we krwi)
Nie łączyć z
 • antybiotykami takimi jak np. tetracykliny, chinolony
 • lekami zawierającymi żelazo i fluor
 • estramustyną (lek stosowany w onkologii)
 • lekami zawierającymi wapń
 • glikozydami nasercowymi
 • wodorotlenkiem glinu
Ciąża

Decyzję o stosowaniu leku u kobiet ciężarnych podejmuje lekarz.

Karmienie piersią

Decyzję o stosowaniu leku u kobiet karmiących piersią podejmuje lekarz.

Dzieci

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Ketosteril?

Lek Ketosteril zapobiega i leczy skutki nieprawidłowego lub niewystarczającego metabolizmu białek u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, w połączeniu z ograniczonym spożyciem białka i zmniejszoną filtracją kłębuszkową. Ketosteril umożliwia dostarczenie niezbędnych aminokwasów, jednocześnie minimalizując podaż azotu pochodzącego z tych aminokwasów.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Ketosteril?

Lek Ketosteril stosuje się w zapobieganiu i leczeniu skutków nieprawidłowego lub niewystarczającego metabolizmu białek u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek, w połączeniu z ograniczonym spożyciem białka w pożywieniu w ilości 40 g /dobę lub mniej.

Stosowany jest zwykle u pacjentów z filtracją kłębuszkową (pierwszy etap powstawania moczu) mniejszą niż 25 ml/ min.

Zastosowanie leku Ketosteril w połączeniu z dietą ubogobiałkową umożliwia zmniejszenie spożycia azotu, zapobiegając jednocześnie szkodliwym skutkom niedostatecznego spożycia białka oraz niedożywienia.

Dawkowanie

Jak stosować lek Ketosteril?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecane dawkowanie (dorośli o masie ciała 70 kg):

 • jeśli lekarz nie zaleci inaczej, zalecana dawka to 4 do 8 tabletek 3 razy na dobę
 • lek należy przyjmować podczas posiłku w celu zapewnienia prawidłowego wchłaniania i przemiany do odpowiednich aminokwasów
 • tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu

Czas stosowania

 • o długości leczenia decyduje lekarz

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

 • w razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem
 • dotychczas nie odnotowano przypadków zastosowania większej dawki niż zalecana

Pominięcie zastosowania leku

 • razie pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe
 • jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę
 • następną dawkę przyjąć w zwykłym czasie
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki

Przerwanie stosowania leku

 • nie należy przerywać stosowania tego leku bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Ketosteril?

Leku Ketosteril nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli pacjent ma podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia)
 • jeśli pacjent ma zaburzenia metabolizmu aminokwasów (zaburzenia przemiany białek w organizmie)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • hiperkalcemia (zbyt duże stężenie wapnia we krwi)
 • w przypadku wystąpienia hiperkalcemii lekarz zaleci zmniejszenie dawki witaminy D
 • jeżeli hiperkalcemia utrzymuje się, lekarz zmniejszy dawkę leku Ketosterilu oraz wszystkich innych źródeł wapnia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów z fenyloketonurią - lek Ketosteril zawiera fenyloalaninę
 • podczas stosowania leku lekarz może zlecić systematyczne kontrolowanie stężenia wapnia we krwi
 • w przypadku jednoczesnego stosowania leku z wodorotlenkiem glinu należy kontrolować stężenie fosforanów
 • w trakcie leczenia należy spożywać wystarczającą ilość kalorii, co jest niezbędne do zachowania dobrego stanu zdrowia
 • w przypadku dziedzicznej fenyloketonurii należy uwzględnić zawartość fenyloalaniny w produkcie leczniczym

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ketosteril a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Decyzję o stosowaniu leku Ktosteril u kobiet ciężarnych podejmuje lekarz.

Ketosteril a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowanie tego leku.

Decyzję o stosowaniu leku Ketosteril u kobiet karmiących piersią podejmuje lekarz.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Aby uniknąć zaburzeń wchłaniania substancji czynnych, należy zachować co najmniej 2 godziny odstępu między przyjęciem leku Ketosteril, a któregokolwiek z następujących leków, tworzących trudno rozpuszczalne związki z wapniem:

 • antybiotyki (stosowane w leczeniu zakażeń, jak np. tetracykliny, chinolony, takie jak cyprofloksacyna i norfloksacyna)
 • leki zawierające żelazo i fluor
 • estramustyna (lek stosowany w leczeniu raka prostaty)
 • leki zawierające wapń - może to powodować lub nasilać podwyższenie stężenia wapnia we krwi
 • glikozydy nasercowe (leki stosowane w leczeniu niewydolności i zaburzeń pracy serca) - może to powodować podwyższenie stężenia wapnia we krwi, co zwiększa wrażliwość na glikozydy nasercowe (zalecana jest ostrożność ze względu na ryzyko zaburzenia pracy serca)
 • wodorotlenek glinu - w trakcie stosowania leku zmniejszają się objawy mocznicy, dlatego w przypadku stosowania wodorotlenku glinu, lekarz może zmniejszyć dawkę leku oraz zlecić kontrolę stężenia fosforanów we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Ketosteril a alkohol

Brak danych.

Ketosteril a prowadzenie pojazdów

Lek Ketosteril nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Ketosteril?

Lek Ketosteril należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego