Kategorie

Klacid proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji (Clarithromycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Klacid proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji?

Klacid jest to antybiotyk, którego substancją czynną jest klarytromycyna, antybiotyk makrolidowy, hamujący wzrost bakterii powodujących zakażenia.

Podstawowe informacje

NazwaKlacid proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Nazwa międzynarodowaClarithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

500 mg

PostaćProszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Klarytromycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • kwas laktobionowy
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania

15 ml

Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie

Zakażenia spowodowane przez mikroorganizmy wrażliwe na klarytromycynę:

 • zakażenia gardła, zatok
 • zakażenia skóry i tkanki podskórnej
 • rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez mykobakterie
 • stany zapalne dróg oddechowych dolnych
 • ostre zapalenie ucha środkowego
Przeciwwskazania
 • uczulenie na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowanie alkaloidów sporyszu lub midazolamu
 • zbyt małe stężenie potasu we krwi
 • jeżeli w przeszłości występowały zaburzenia rytmu serca lub nieprawidłowości w elektrokardiogramie
 • jeśli pacjent przyjmuje inne leki mogące powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • ciężka niewydolność wątroby współistniejąca z zaburzeniem czynności nerek
 • stosowanie astemizolu, tardyferyny, cyzaprydu, domperydonu, pimozydu, tikagrelolu, ranolazyny, lowastatyny, simwastatyny, kolchicyny
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nieprawidłowo niskie stężenie magnezu we krwi
 • zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • choroba wieńcowa, ciężka niewydolność serca, spowolnienie rytmu serca
 • jeżeli wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy natychmiast skonsultować się z lekarzem
 • może wystąpić oporność krzyżowa na inne makrolidy, na przykład na linkomycynę i klarytromycynę
 • ciąża
 • wystąpienie ciężkich reakcji alergicznych
 • może wystąpić nadkażenie bakteriami niewrażliwymi na klarytromycynę lub grzybami
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często:

 • bezsenność
 • zaburzenia smaku
 • zaburzenia żołądkowo- jelitowe
 • ból brzucha
 • ból głowy
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • wysypka
 • nadmierna potliwość
Nie łączyć z
 • alkaloidami sporyszu (ergotamina lub dihydroergotamina)
 • astemizolem lub terfenadyną
 • cyzaprydem lub domperydonem
 • pimozydem
 • tikagrelorem, ranalazyną
 • kolchicyną
 • statynami − lowastatyną, symwastatyną
 • midazolamem podawanym doustnie
Ciąża

Może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Kobieta karmiąca piersią powinna zachować szczególną ostrożność stosując lek Klacid.

Dzieci

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania i dawkowania leku Klacid w postaci do infuzji u pacjentów w wieku poniżej 12 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może powodować zawroty głowy, stany splątania i dezorientację, co może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Klacid?

Klarytromycyna należy do grupy antybiotyków makrolidowych nowej generacji. Jest on dobrze przyswajany w przewodzie pokarmowym i dostaje się do każdej tkanki organizmu, poza ośrodkowym układem nerwowym. Jej działanie przeciwbakteryjne polega na hamowaniu śródkomórkowej syntezy białek wrażliwych bakterii.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Klacid?

Lek stosowany jest w leczeniu zakażeń spowodowanych przez mikroorganizmy wrażliwe na klarytromycynę:

 • zapalenie gardła, zapalenie zatok
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli albo płuc)
 • ostre zakażenie ucha środkowego
 • rozsiane lub zlokalizowane zakażenia wywołane przez mykobakterie
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich, takie jak zapalenie tkanki łącznej, ropnie, liszajec zakaźny

Dawkowanie

Jak stosować lek Klacid?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • lek przeznaczony jest do podawania dożylnego
 • proszek w fiolce rozpuszcza się, a następnie rozcieńcza w odpowiednim rozpuszczalniku przez wykwalifikowany personel medyczny
 • dawkę leku podaje się dożylnie w infuzji trwającej co najmniej 60 minut
 • nie należy podawać leku w pojedynczym wstrzyknięciu ani domięśniowo
 • lek w postaci dożylnej może być podawany od 2 do 5 dni, jak najszybciej należy przejść na postać doustną
 • zalecana dawka dobowa dla osób powyżej 12 roku życia wynosi 500 mg, czyli 1 g gotowego roztworu dwa razy na dobę

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

 • lekarz może zalecić zmniejszenie dawkowania do 500 mg raz na dobę

Dawkowanie u pacjentów z obniżoną odpornością, zakażonych mykobakteriami

 • w leczeniu rozsianych lub zlokalizowanych zakażeń, zalecana dawka dobowa u dorosłych wynosi 500 mg klarytromycyny dwa razy na dobę

Zastosowanie większej niż zalecana lub pominięcie zastosowania dawki leku

Jeżeli pacjent przypuszcza, że stosowano większą dawkę lub ją pominięto, powinien skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Klacid?

Nie należy stosować leku Klacid w przypadku:

 • uczulenia na klarytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • przyjmowania ergotaminy, dihydroergotaminy, midazolamu
 • zbyt małego stężenia potasu we krwi (hipokaliemii)
 • występowania w przeszłości zaburzeń rytmu serca lub nieprawidłowości w elektrokardiogramie
 • przyjmowania innych leków mogących powodować ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • ciężkiej niewydolności wątroby współistniejącej z zaburzeniem czynności nerek
 • stosowania astemizolu, tardyferyny, cyzaprydu, domperydonu, pimozydu, gdyż łączne stosowanie może powodować zaburzenia rytmu serca
 • stowania tikagrelolu, ranolazyny, lowastatyny, simwastatyny, kolchicyny

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Klacid może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Klacid i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub szpitalnym oddziałem ratunkowym, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych

 • wstrząs anafilaktyczny, charakteryzujący się spadkiem ciśnienia krwi, osłabieniem, omdleniem
 • reakcje uczuleniowe jak wysypka, obrzęk naczynioruchowy twarzy i języka, trudności w oddychaniu
 • ciężkie reakcje skórne, na przykład zespół Stevensa- Johnsona, ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczna nekroliza naskórka
 • ciężka biegunka i krew w kale utrzymująca się nawet do 2 miesięcy po zaprzestaniu stosowania leku
 • zapalenie trzustki, objawiające się bólem brzucha i pleców
 • ciemny kolor moczu, jasny stolec, żółtaczka, nudności, gorączka

Często występują (nie więcej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • bezsenność
 • zaburzenia smaku
 • zaburzenia żołądkowo- jelitowe
 • ból brzucha
 • ból głowy
 • nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby
 • nadmierna potliwość

Niezbyt często występują (nie więcej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • senność, zawroty głowy
 • zapalenie żołądka i jelit
 • wysypka plamkowo - grudkowa
 • grzybica pochwy i zakażenia pochwy
 • zmniejszenie liczby krwinek białych, zwiększenie liczby płytek krwi
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych aminotransferazy alaninowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej
 • utrata apetytu
 • skurcze mięśni
 • dzwonienie w uszach, zaburzenia słuchu
 • kołatanie serca, zmiany w obrazie EKG
 • suchość w ustach, zapalenie języka
 • zaburzenia pracy żołądka, łącznie z krwawieniem, wymioty, wzdęcia
 • zmiany w wynikach badań oceniających pracę wątroby

Częstość nieznana

 • agranulocytoza, trombocytopenia
 • trądzik, róża
 • zaburzenia psychotyczne
 • zaburzenia rytmu serca, częstoskurcz komorowy, migotanie komór
 • zmiana wyników badań diagnostycznych
 • niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek
 • przebarwienie języka i zębów
 • utrata słuchu
 • choroba mięśni z osłabieniem siły mięśniowej
 • krwotoki
 • drgawki
 • brak smaku, węchu,
 • drętwienie, mrowienie

U pacjentów z obniżoną odpornością

 • wysypka
 • duszność
 • bezsenność
 • nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych
 • ból głowy
 • zaburzenia słuchu
 • nudności, wymioty, zaparcia, ból brzucha, biegunka, wzdęcia z oddawaniem gazów
 • zmiany w odczuwaniu smaku
 • suchość w jamie ustnej

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Klacid należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • jeżeli wystąpi nieprawidłowo niskie stężenie magnezu we krwi
 • jeżeli pacjent cierpi na zaburzenia czynności wątroby lub nerek
 • jeżeli pojawią się objawy świadczące o niewydolności wątroby, takie jak żółtaczka, ciemny mocz, ból brzucha
 • jeśli pacjent choruje na chorobę wieńcową, ciężką niewydolność serca, spowolnienie rytmu serca
 • jeżeli wystąpi ciężka lub długotrwała biegunka należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, nie należy stosować leków przeciwbiegunkowych
 • u chorych może wystąpić oporność krzyżowa na inne makrolidy, na przykład na linkomycynę i klarytromycynę
 • jeżeli pacjentka jest w ciąży lub to podejrzewa
 • mogą wystąpić ciężkie reakcje alergiczne
 • może wystąpić nadkażenie bakteriami niewrażliwymi na klarytromycynę lub grzybami, należ wtedy skontaktować się z lekarzem, który zaleci dalsze leczenie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Klacid proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania klarytromycyny w czasie ciąży.

Może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Przed zastosowaniem leku Klacid należy poradzić się lekarza.

Klacid proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie zaleca się stosowania leku Klacid podczas karmienia piersią, gdyż przenika on do mleka kobiecego. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet karmiących. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy koniecznie poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje jeden z poniżej wymienionych leków, ponieważ ich stosowanie z lekiem Klacid jest przeciwwskazane:

 • alkaloidy sporyszu, takie jak ergotamina lub dihydroergotamina
 • astemizol lub terfenadyna
 • cyzapryd lub domperydon
 • pimozyd
 • tikagrelor, ranalazyna
 • kolchicyna
 • statyny − lowastatyna, symwastatyna
 • midazolam podawany doustnie

Należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z wymienionych poniżej leków, ponieważ konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas stosowania ich z lekiem Klacid:

 • ryfampicyna, ryfapentyna, ryfabutyna (antybiotyki stosowane w leczeniu gruźlicy)
 • flukonazol, itrakonazol (leki przeciwgrzybicze)
 • atazanawir, efawirenz, etrawiryna, newirapina, rytonawir, sakwinawir, zydowudyna (stosowane w leczeniu zakażenia HIV)
 • digoksyna, chinidyna, dyzopiramid, werapamil, amlodypina, diltiazem (stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub nadciśnienia tętniczego)
 • alprazolam, triazolam, midazolam podawany dożylnie lub na błonę śluzową jamy ustnej (leki stosowane w stanach lękowych lub bezsenności)
 • warfaryna lub jakikolwiek inny lek przeciwzakrzepowy, np. dabigatran, rywaroksaban, apiksaban (leki stosowane w celu rozrzedzenia krwi)
 • kwetiapina lub inny atypowy lek przeciwpsychotyczny
 • karbamazepina, walproinian, fenytoina (leki przeciwpadaczkowe)
 • metyloprednizolon (lek przeciwzapalny)
 • omeprazol (lek zmniejszający wydzielanie soku żołądkowego)
 • cylostazol (lek stosowany w chromaniu przestankowym, które objawia się bólem mięśni kończyn dolnych występującym podczas wysiłku i ustępującym po krótkim odpoczynku)
 • cyklosporyna, takrolimus, syrolimus (leki stosowane między innymi po przeszczepach)
 • syldenafil, tadalafil, wardenafil (leki stosowane w zaburzeniach erekcji)
 • ibrutynib lub winblastyna (leki stosowane w chemioterapii nowotworów)
 • teofilina (lek stosowany w astmie oskrzelowej)
 • tolterodyna (lek stosowany w nietrzymaniu moczu)
 • fenobarbital (lek przeciwdrgawkowy)
 • dziurawiec zwyczajny (lek ziołowy stosowany w lekkiej depresji)
 • sulfonylomocznik, nateglinid, repaglinid, insulina (leki stosowane w cukrzycy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Klacid proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji a alkohol

Brak danych.

Klacid proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji a prowadzenie pojazdów

Lek może powodować zawroty głowy, stany splątania i dezorientację, co może wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Klacid?

 • należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 300C, w oryginalnym opakowaniu, gotowy roztwór do infuzji przechowywać w temperaturze od 20C do 80C i zużyć w ciągu 24 godzin

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego