Kategorie

Lapixen (Lacidipinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lapixen?

Lek Lapixen zawiera substancję czynną lacydypinę, należącą do grupy leków nazywanych antagonistami wapnia. Lapixen jest stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Podstawowe informacje

NazwaLapixen
Nazwa międzynarodowaLacidipinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2 mg
 • 4 mg
 • 6 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Lacydypina

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza bezwodna
 • powidon K30
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

 • hypromeloza
 • talk
 • glikol propylenowy
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Obniżające ciśnienie tętnicze krwi.

Zastosowanie

Leczenie nadciśnienia tętniczego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na lacydypinę, inny lek z tej grupy lub którąkolwiek substancję pomoniczą preparatu
 • zwężenie zastawki aorty
 • przebyty w ciągu ostatniego miesiąca zawał mięśnia sercowego
 • wstrząs kardiogenny
 • niestabilna dławica piersiowa
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia rytmu serca lub inne choroby serca
 • aktualnie występujące lub przebyte choroby wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • nagłe zaczerwienienie, szczególnie twarzy
 • kołatanie serca
 • obrzęk, zwłaszcza kostek
 • szybka akcja serca
 • zaburzenia gastryczne: niestrawność lub nudności
 • wysypka, rumień i świąd skóry
 • zwiększona ilość oddawanego moczu
 • uczucie osłabienia
 • zmiany w wynikach krwi dotyczących wątroby
Nie łączyć z
 • lekami przeciwgrzybicznymi np. ketonkonazolem, itrakonazolem
 • fenytoiną
 • karbamazepiną
 • fenobarbitalem
 • ryfampicyną
 • lekami przeciwarytmicznymi
 • cyklosporyną
 • cymetydyną
 • sokiem grejpfrutowym
Ciąża

Nie należy stosować leku w czasie ciaży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jednym z działań niepożądanych leku są zwroty głowy, w przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lapixen?

Lek Lapixen zawiera lacydypinę, która należy do antagonistów wapnia. Mechanizm działania leku polega na blokowaniu napływu wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych, co prowadzi do ich rozluźnienia. Następstwem poszerzenia naczyń krwionośnych jest ułatwienie przepływu krwi, co w efekcie daje obniżenie ciśnienia tętniczego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lapixen?

Lek Lapixen jest stosowany w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczego

 • w monoterapii (jako samodzielny lek)
 • w skojarzeniu (połączeniu) z innymi lekami hipotensyjnymi takimi jak: beta - adrenolitykami, lekami moczopędnymi lub inhibitorami konwertazy angiotensyny

Dawkowanie

Jak stosować lek Lapixen?

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Lapixen zwykle stosowany jest według schematu:

 • leczenie rozpoczyna się dawką początkową wynoszącą 2 mg raz na dobę przyjmowaną rano
 • w przypadku niezadawalających efektów po 3 - 4 tygodniach dawkę zwiększa się do 4 mg raz na dobę przyjmowaną rano
 • w razie konieczności dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej wynoszącej 6 mg raz na dobę przyjmowaną rano

Ważne wskazówki dotyczące przyjmowania leku Lapixen:

 • tabletki połykać, popijając wodą
 • nie wolno popijać tabletek sokiem grejpfrutowym
 • tabletki w dawce 4 mg można dzielić na pół, przy czym niezużytą połówkę należy przyjąć w ciągu 48 godzin

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lek Lapixen może działać silniej. W ciężkich chorobach wątroby konieczne może okazać sie stosowanie mniejszych dawek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować sie z lekarzem lub zgłosić się do najbliższego szpitala, gdyż konieczne może okazać się leczenie. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku lub ulotkę. Przedawkowanie leku może wywołać m.in.: nierówną pracę serca, szybki i płytki oddech, niskie ciśnienie, omdlenia, zawroty głowy.

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu sobie tego samego dnia. Jeżeli zbliża się jednak pora przyjęcia kolejnej dawki, należy opuścić pominięta dawkę i przyjąć kolejną dawkę o stałej porze. Nie stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie podejmować decyzji o zaprzestaniu stosowania leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lapixen?

Leku Lapixen nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na lacydypinę lub substancje pomocnicze preparatu a także na inne leki z grupy antagonistów wapnia
 • zwężenia zastawki aorty - jest to zwężenie zastawki w sercu, które powoduje utrudnienie odpływu krwi
 • przebytego w ciągu ostatnich 30 dni zawału mięśnia sercowego

Należy przerwać stosowanie leku w przypadku stwierdzenia:

 • wstrząsu kardiogennego
 • niestabilnej dławicy piersiowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lapixen może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy przerwać stosowanie leku Lapixen i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa), w tym nasilający się ból w klatce piersiowej
 • obrzęk naczynioruchowy: nagły obrzęk twarzy, warg i języka, który może prowadzić do trudności w oddychaniu
 • szybkie i słabo wyczuwalne tętno, szybki i płytki oddech, niskie ciśnienie krwi, zimna i wilgotna skóra, zasinienie warg

Inne działania niepożądane leku Lapixen:

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • ból i (lub) zawroty głowy
 • nagłe zaczerwienienie, szczególnie twarzy
 • kołatanie serca
 • obrzęk w okolicy kostek

(powyższe objawy często ustępują podczas dalszego leczenia)

 • przyspieszenie akcji serca
 • zaburzenia gastryczne takie jak niestrawność lub nudności
 • wysypka, rumień i świąd skóry
 • zwiększona ilość oddawanego moczu
 • uczucie osłabienia
 • zmiany w wynikach krwi dotyczących wątroby

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

 • ból w klatce piersiowej, w tym nasilający się ból w klatce piersiowej
 • omdlenie
 • niedociśnienie
 • obrzęk dziąseł

Rzadko (u 1 do 10 na 10000 pacjentów):

 • obrzęk naczynioruchowy - reakcja alergiczna objawiająca sie: obrzękiem twarzy, języka i gardła, który może prowadzić do trudności w oddychaniu i połykaniu
 • pokrzywka
 • depresja
 • kurcze mięśni

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • drżenie

Częstość nieznana:

 • mimowolne skurcze mięśni lub tiki
 • zmiany napięcia mięśni
 • spowolnienie ruchów

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Lapixen należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą szczególnie w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono:

 • zaburzenia rytmu serca - istnieje teoretyczna możliwość wpływu na układ bodźcowo-przewodzący serca
 • inne choroby serca - szczególnie istotne jest wydłużenie odstępu QT (wrodzonego lub nabytego oraz w przypadku stosowania leków, które wydłużają odstęp QT)
 • choroby wątroby (występujące aktualnie lub w przeszłości), gdyż działanie obniżające ciśnienie leku może być nasilone

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lapixen a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Lapixen może być stosowany wyłącznie, gdy w opinii lekarza oczekiwane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

Lapixen a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Lapixen może być stosowany w czasie karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Lapixen z niżej wymienionymi lekami może wpływać na działanie lacydypiny:

 • leki stosowane w zakażeniach grzybiczych - ketokonazol, itrakonazol 
 • leki przeciwarytmiczne
 • leki stosowane w leczeniu depresji (trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne)
 • leki uspokajające i nasenne
 • leki stosowane w leczeniu padaczki np. fenytoina
 • lek i stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych
 • niektóre antybiotyki np. erytrmycyna, ryfampicyna
 • leki przeciwhistaminowe, stosowane w leczeniu alergii
 • cymetydyna (stosowana w leczeniu zaburzeń żołądkowych)
 • cyklosporyna (lek stosowany po przeszczepach)
 • tetrakozaktyd (stosowany do rozpoznawania i leczenia zaburzeń kory nadnerczy)
 • kortykosteroidy (stosowane w leczeniu stanów zapalnych, astmy oraz niektórych chorób skóry)
 • leki stosowane w nadciśnieniu - w niektórych przypadkach stosowanie tych leków razem z lekiem Lapixen jest zamierzone, by wywołać silniejszy efekt hipotensyjny

Lapixen z jedzeniem i piciem

Podczas stosowania leku Lapixen nie wolno pić soku grejpfrutowego.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lapixen a alkohol

Alkohol może nasilać działanie leku Lapixen. Należy zachować ostrożność podczas stosowania leku i jednoczesnego spożywania alkoholu.

Lapixen a prowadzenie pojazdów

Jednym z działań niepożądanych leku Lapixen są zwroty głowy, w przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lapixen?
Lek Lapixen należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego