Kategorie

Leuprostin (Leuprorelinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Leuprostin?

Leuprostin jest to lek zawierający substancję czynną leuprorelinę (octan leuproreliny), należącą do grupy analogów gonadoliberyny. Stosowany jest w leczeniu hormonozależnego raka gruczołu krokowego.

Podstawowe informacje

NazwaLeuprostin
Nazwa międzynarodowaLeuprorelinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 3,6 mg
 • 5 mg
PostaćImplant podskórny
Skład - substancja czynna

Leuprorelina

Skład - substancje pomocnicze

Dawka 5 mg:

 • kwas polimlekowy

Dawka 3,6 mg

 • kopolimer kwasu mlekowego i kwasu glikolowego
Dostępne opakowania
 • 1 implant
 • 2 implanty
 • 3 implanty
Działanie / właściwości

Hamowanie wytwarzania testosteronu

Zastosowanie

Leczenie u mężczyzn:

 • zaawansowanego, hormonozależnego raka gruczołu krokowego
 • miejscowo zaawansowanego, hormonozależnego raka gruczołu krokowego w połączeniu z radioterapią i po radioterapii
 • hormonozależnego raka ograniczonego do gruczołu krokowego w połączeniu z radioterapią
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • uczulenie na substancje podobne do leuproreliny - goserelinę lub buserelinę
 • rak niezależny od hormonów
 • kobiety i dzieci
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • przebyty zabieg usunięcia obu jąder
 • objawy neurologiczne przed rozpoczęciem leczenia
 • dyskomfort przy oddawaniu moczu przed rozpoczęciem leczenia
 • nawracanie się objawów choroby
 • występujące u pacjenta ryzyko osteoporozy
 • cukrzyca
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uderzenia gorąca, wzmożona potliwość
 • ból kości
 • zmniejszenie wielkości jąder
 • zmniejszenie lub utrata popędu płciowego i potencji
 • wzrost masy ciała
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, stwardnienie, obrzęk, ból, świąd, w pojedynczych przypadkach wrzód)

Częste (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zaburzenia apetytu
 • depresja, zmiany nastroju
 • zaburzenia snu
 • ból głowy
 • uczucie mrowienia, drętwienia
 • spadek siły mięśni
 • bóle stawów, pleców
 • zwiększona potrzeba oddawania moczu w nocy i w ciągu dnia
 • utrudnione i bolesne oddawanie moczu
 • uczucie zmęczenia
 • obrzęk kostek, stóp, palców
 • spadek masy ciała
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych i innych enzymów
Nie łączyć z
 • chinidyną
 • prokainamidem
 • amiodaronem
 • sotalolem
 • metadonem
 • moksyfloksacyną
 • lekami przeciwpsychotycznymi
Ciąża

Lek Leuprostin należy stosować jedynie u mężczyzn.

Karmienie piersią

Lek Leuprostin należy stosować jedynie u mężczyzn.

Dzieci

Lek Leuprostin należy stosować jedynie u pacjentów dorosłych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy kierować pojazdami ani obsługiwać maszyn bez zgody lekarza w przypadku wystąpienia uczucia zmęczenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Leuprostin?

Lek Leuprostin zawiera leuprorelinę (octan leuproreliny) należący do grupy analogów gonadoliberyny - fizjologicznego czynnika uwalnianego z podwzgórza, który kontroluje uwalnianie z przedniego płata przysadki hormonów folikulotropowego (FSH) i luteinizującego (LH). Hormony te stymulują syntezę hormonów płciowych (testosteronu). Długotrwałe leczenie leuproreliną blokuje receptory gonadoliberyny w przysadce i hamuje uwalnianie przez nią LH i FSH, co skutkuje spadkiem stężenia testosteronu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Leuprostin?

Lek Leuprostin stosuje się u mężczyzn w leczeniu:

 • zaawansowanego, hormonozależnego raka gruczołu krokowego
 • miejscowo zaawansowanego, hormonozależnego raka gruczołu krokowego w połączeniu z radioterapią i po radioterapii
 • hormonozależnego raka ograniczonego do gruczołu krokowego w połączeniu z radioterapią

Dawkowanie

Jak stosować lek Leuprostin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Leuprostin podaje się w postaci implantu wstrzykniętego pod skórę brzucha pacjenta. Lek ten powinien być przygotowywany i podawany wyłącznie przez lekarza lub pielęgniarkę.

Zalecana dawka:

 • 1 implant zawierający 3,6 mg leuproreliny podawany co 1 miesiąc
 • 1 implant zawierający 5 mg leuproreliny podawany co 3 miesiące

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Leuprostin

Lek ten powinien być podawany wyłącznie przez fachowy personel medyczny, dlatego podanie zbyt dużej dawki leku jest mało prawdopodobne. W przypadku niezamierzonego zastosowania większej dawki leku lekarz będzie obserwował pacjenta i w razie konieczności wdroży odpowiednie leczenie.

Pominięcie dawki leku Leuprostin

Jeśli pacjent podejrzewa, że w odpowiednim czasie nie otrzymał swojej dawki leku, powinien skonsultować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku Leuprostin

Przerwanie leczenia bez konsultacji z lekarzem może nasilić objawy choroby. O przerwaniu leczenia decyduje lekarz.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Leuprostin?

Leku Leuprostin nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub substancję pomocniczą
 • uczulenia na substancje podobne do leuproreliny - goserelinę lub buserelinę
 • występowania u pacjenta raka niezależnego od hormonów
 • kobiet i dzieci

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Leuprostin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Leuprostin i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych:

 • reakcje anafilaktyczne, takie jak uderzenia gorąca, wysypka, swędzenie lub pokrzywka na skórze i błonach śluzowych; obrzęk twarzy, warg, języka lub innych części ciała; duszność, świszczący oddech, trudności w oddychaniu; spadek ciśnienia tętniczego, przyspieszone bicie serca, drgawki, niewydolność krążenia
 • zakrzep w żyle objawiający się obrzękiem i bólem w niektórych częściach ciała
 • zakrzep w płucach objawiający się bólem w klatce piersiowej, trudnościami w oddychaniu, omdleniem, szybkim biciem serca, zmianą zabarwienia skóry

 

Inne działania niepożądane leku Leuprostin w dawce 5 mg:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uderzenia gorąca, wzmożona potliwość
 • ból kości
 • zmniejszenie wielkości jąder
 • zmniejszenie lub utrata popędu płciowego i potencji
 • wzrost masy ciała
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, stwardnienie, obrzęk, ból, świąd)

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • zaburzenia apetytu
 • depresja, zmiany nastroju
 • zaburzenia snu
 • ból głowy
 • uczucie mrowienia, drętwienia
 • spadek siły mięśni
 • bóle stawów, pleców
 • zwiększona potrzeba oddawania moczu w nocy i w ciągu dnia
 • utrudnione i bolesne oddawanie moczu
 • uczucie zmęczenia
 • obrzęk kostek, stóp, palców
 • spadek masy ciała
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych i innych enzymów

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • reakcje alergiczne (gorączka, świąd, wzrost liczby eozynofili, wysypka)
 • biegunka
 • suchość skóry i błon śluzowych
 • ból jąder
 • niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza
 • nasilone pocenie się w nocy

Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • spadek lub wzrost stężenia cukru we krwi
 • zawroty głowy
 • chwilowe zmiany smaku
 • spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego krwi
 • utrata włosów

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • zawał przysadki mózgowej po pierwszym podaniu u pacjentów z gruczolakiem przysadki

Częstość występowania nieznana:

 • niezapalna choroba płuc
 • zapalenie płuc
 • wrzód w miejscu wstrzyknięcia
 • zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT)
 • drgawki

 

Inne działania niepożądane leku Leuprostin w dawce 3,6 mg:

Bardzo często (u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • uderzenia gorąca, wzmożona potliwość
 • ból kości
 • zmniejszenie popędu płciowego i potencji

Często (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • wzrost apetytu
 • depresja, zmiany nastroju
 • zaburzenia snu
 • uczucie mrowienia, drętwienia
 • zwiększona potrzeba oddawania moczu w nocy i w ciągu dnia
 • utrudnione i bolesne oddawanie moczu

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • spadek apetytu
 • spadek lub wzrost stężenia cukru we krwi
 • ból, zawroty głowy
 • spadek lub wzrost ciśnienia tętniczego krwi
 • trudności w oddychaniu
 • biegunka
 • utrata włosów
 • suchość skóry i błon śluzowych
 • niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza
 • nasilone pocenie się w nocy
 • zmniejszenie wielkości jąder
 • ból jąder
 • powiększenie piersi u mężczyzn
 • spadek lub wzrost masy ciała
 • wzrost aktywności enzymów wątrobowych i innych enzymów

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne (gorączka, świąd, wzrost liczby eozynofili, wysypka)
 • chwilowe zmiany smaku
 • nudności, wymioty
 • bóle stawów, pleców, dolegliwości mięśniowe
 • obrzęk
 • uczucie zmęczenia
 • reakcje w miejscu wstrzyknięcia (zaczerwienienie, stwardnienie, obrzęk, ból, świąd)
 • zawał przysadki mózgowej po pierwszym podaniu u pacjentów z gruczolakiem przysadki

Częstość występowania nieznana:

 • niezapalna choroba płuc
 • zapalenie płuc
 • wrzód w miejscu wstrzyknięcia
 • zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT)
 • drgawki

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Schorzenia wymagające uprzedniej konsultacji z lekarzem przed rozpoczęciem terapii lekiem Leuprostin:

 • wysokie ciśnienie tętnicze krwi - lekarz będzie uważnie monitorował stan pacjenta
 • przebyty zabieg usunięcia obu jąder - lek Leuprostin nie spowoduje dalszego spadku stężenia męskiego hormonu płciowego we krwi
 • objawy neurologiczne (ucisk na rdzeń kręgowy, przerzuty do kręgosłupa) przed rozpoczęciem leczenia - lekarz będzie uważnie monitorował stan pacjenta w pierwszych tygodniach terapii w warunkach szpitalnych
 • dyskomfort przy oddawaniu moczu (na skutek zmian w drogach moczowych) przed rozpoczęciem leczenia - lekarz będzie uważnie monitorował stan pacjenta w pierwszych tygodniach terapii w warunkach szpitalnych
 • nawracanie się objawów choroby (ból, trudności w oddawaniu moczu, osłabienie mięśni nóg podczas długotrwałego stosowania leku Leuprostin) - lekarz będzie uważnie monitorował skuteczność leczenia
 • występujące u pacjenta ryzyko osteoporozy - lekarz zaleci dodatkowo stosowanie leku zapobiegającego utracie masy kostnej
 • cukrzyca - lekarz będzie uważnie monitorował stan pacjenta

Leuprostin a ciąża

Lek Leuprostin należy stosować jedynie u mężczyzn.

Leuprostin a karmienie piersią

Lek Leuprostin należy stosować jedynie u mężczyzn.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Leuprostin może wywołać zmiany w EKG (wydłużenie odstępu QT), dlatego należy uważnie ocenić jednoczesne stosowanie z następującymi lekami:

 • chinidyną
 • prokainamidem
 • amiodaronem
 • sotalolem
 • metadonem
 • moksyfloksacyną
 • lekami przeciwpsychotycznymi

Leuprostin a alkohol

Alkohol może nasilać uczucie zmęczenia u pacjentów stosujących lek Leuprostin.

Leuprostin a prowadzenie pojazdów

Lek Leuprostin może wywoływać u pacjenta uczucie zmęczenia. W razie wystąpienia takich objawów nie należy kierować pojazdami ani obsługiwać maszyn bez zgody lekarza.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Leuprostin?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 30° C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego