Kategorie

Lipancrea (Pancreatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lipancrea?

Lipancrea zawiera mieszaninę enzymów trawiennych nazywanych „pankreatyną”. Enzymy pozyskiwane są z trzustek wieprzowych.

Podstawowe informacje

NazwaLipancrea
Nazwa międzynarodowaPancreatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 8 000 j. Ph. Eur. lipazy
 • 16 000 j. Ph. Eur. lipazy
Skład - substancja czynna

Pankreatyna

Skład - substancje pomocnicze

Lipancrea 8000:

 • kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1)
 • symetykon emulsja 30%
 • cytrynian trietylu 
 • talk
 • żelatyna
 • tlenek żelaza czerwony (E172)
 • dwutlenek tytanu (E171)

Lipancrea 16000:

 • kopolimer kwasu metakrylowego i etylu akrylanu (1:1)
 • symetykon emulsja 30%
 • cytrynian trietylu
 • talk
 • żelatyna
 • czerwony tlenek żelaza (E172)
 • czarny tlenek żelaza (E172)
 • dwutlenek tytanu (E171)
Dostępne opakowania

Lipancrea 8000:

 • 20 kapsułek
 • 50 kapsułek

Lipancrea 16000:

 • 30 kapsułek
 • 60 kapsułek
Działanie / właściwości

Lipancrea zawiera mieszaninę enzymów trawiennych nazywanych pankreatyną, która pomaga trawić pokarm.

Zastosowanie

Lipancrea jest stosowana u dzieci, młodzieży i dorosłych z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki, czyli choroby, w czasie której trzustka nie produkuje wystarczającej ilości enzymów trawiących pokarm.

Przeciwwskazania

Uczulenie na pankreatynę, białko wieprzowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • kolonopatia włókniejąca, w czasie której dochodzi do zwężenia jelita grubego ze współistniejącą mukowiscydozą
 • w przypadku występowania mukowiscydozy i przyjmowania pankreatyny w dawce większej niż 10 000 j. Ph. Eur. lipazy/ kg masy ciała/ dobę oraz wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów ze strony układu pokarmowego lub zmiany dotychczasowych objawów należy skontaktować się z lekarzem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • wymioty
 • zaparcia
 • wzdęcia
 • biegunka
Nie łączyć z

Brak danych.

Ciąża

W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Lipancrea. Lekarz zadecyduje, czy można i w jakiej dawce przyjmować lek Lipancrea.

Karmienie piersią

Lek Lipancrea może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Lipancrea nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lipancrea?

Lipancrea zawiera małe peletki, które powoli uwalniają pankreatynę w jelicie (są odporne na działanie kwasu żołądkowego). Enzymy zawarte w leku Lipancrea działają poprzez trawienie pokarmów przechodzących przez jelito cienkie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lipancrea?

Lek Lipancrea jest stosowany u dzieci, młodzieży i dorosłych z zewnątrzwydzielniczą niewydolnością trzustki. Jest to choroba, w czasie której trzustka nie produkuje wystarczającej ilości enzymów trawiących pokarm. Choroba ta często występuje u pacjentów z niżej wymienionymi jednostkami chorobowymi:

 • mukowiscydozą (rzadka choroba genetyczna)
 • zablokowaniem przewodów wyprowadzających z trzustki lub pęcherzyka żółciowego
 • atakiem ostrego zapalenia trzustki - lek Lipancrea można zacząć przyjmować, gdy pacjent ponownie rozpocznie doustne przyjmowanie pokarmów
 • przewlekłym zapaleniem trzustki
 • rakiem trzustki
 • usuniętą trzustką lub jej częścią
 • usuniętym żołądkiem lub jego częścią
 • zespoleniem żołądkowo - jelitowym
 • zespołem Shwachmana - Diamonda (bardzo rzadka choroba genetyczna)

Zewnątrzwydzielnicza niewydolność trzustki może być również rozpoznana w innych niewymienionych powyżej stanach klinicznych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Lipancrea?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawka jest mierzona w jednostkach lipazy. Lipaza jest jednym z enzymów pankreatyny. O ilości przyjmowanych kapsułek decyduje lekarz. Lekarz dostosuje dawkę do potrzeb pacjenta. Jest ona uzależniona od:

 • rodzaju choroby
 • masy ciała
 • stosowanej diety
 • ilości tłuszczu obecnego w kale

Jeśli utrzymują się stolce tłuszczowe lub dolegliwości ze strony żołądka, lub jelit (objawy żołądkowo - jelitowe), należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może istnieć konieczność dostosowania dawki.

Sposób użycia:

 • lek Lipancrea należy przyjmować doustnie podczas posiłku lub bezpośrednio po posiłku, lub przekąsce, popijając każdą kapsułkę płynem, co pozwoli na dokładne zmieszanie enzymów z pokarmem
 • kapsułkę należy połykać w całości, nie wolno jej żuć ani kruszyć
 • w przypadku trudności z połknięciem kapsułki lub konieczności podania mniejszej ilości enzymów, kapsułkę można ostrożnie otworzyć, zawartość kapsułki wysypać na łyżeczkę, dodać do kwaśnego, miękkiego pokarmu niewymagającego żucia (może to być mus jabłkowy lub jogurt) lub zmieszać z kwaśnym płynem (nie dodawać do mleka i mieszanek mlecznych) - mieszaninę peletek należy natychmiast połknąć bez gryzienia i żucia i popić wodą lub sokiem - nie wolno jej przechowywać
 • nie przetrzymywać leku lub zawartości kapsułek w jamie ustnej
 • należy pić dużych ilości płynów w ciągu dnia
 • nie jest konieczne podawanie leku do lekkich posiłków składających się z owoców, jarzyn, soków owocowych i innych produktów beztłuszczowych
 • podanie leku z pożywieniem o odczynie zbliżonym do obojętnego lub zasadowym (pH wyższe niż 5,5) może zmniejszać jego skuteczność, w takich warunkach istnieje możliwość wcześniejszego uwolnienia substancji czynnych z peletek (zanim lek dotrze do dwunastnicy), co może powodować unieczynnienie enzymów w żołądku, a także prowadzić do podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej

Dawkowanie:

Dawkowanie ustala lekarz indywidualnie, zależnie od zapotrzebowania pacjenta na enzymy trzustkowe.

Mukowiscydoza:

 • dawka początkowa u dzieci w wieku poniżej 4 lat wynosi 1 000 jednostek lipazy/ kg masy ciała/ posiłek
 • dawka początkowa u dzieci w wieku 4 lat i starszych, młodzieży oraz dorosłych wynosi 500 jednostek lipazy/ kg masy ciała/ posiłek

U większości pacjentów dawka powinna być mniejsza lub nie powinna przekraczać 10 000 jednostek lipazy/ kg masy ciała/ dobę, lub 4 000 jednostek lipazy/ g spożytego tłuszczu.

Inne zaburzenia trzustki:

 • zwykle dawka wynosi od 25 000 do 80 000 jednostek lipazy na każdy główny posiłek (śniadanie, obiad, kolacja)

W przypadku przekąsek zwykle dawka wynosi połowę dawki przyjmowanej w czasie głównego posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lipancrea:
W przypadku zażycia zbyt dużej dawki leku Lipancrea należy przyjmować dużo płynów i zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty. Bardzo duże dawki pankreatyny powodują czasami zwiększenie ilości kwasu moczowego w moczu i we krwi.

Pominięcie zastosowania leku Lipancrea:
W przypadku pominięcia dawki leku Lipancrea należy przyjąć normalną dawkę o zwykłej porze z kolejnym posiłkiem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie przyjmowania leku Lipancrea:
Nie należy przerywać zażywania leku Lipancrea bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lipancrea?

Leku Lipancrea nie należy stosować jeśli pacjent ma uczulenie na pankreatynę, białko wieprzowe lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta wystąpią reakcje alergiczne, w tym wysypka, obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, co może powodować trudności w oddychaniu lub połykaniu, lub wystąpią inne poważne działania niepożądane należy przerwać stosowanie leku Lipancrea i natychmiast skontaktować się z lekarzem, lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala.

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle brzucha

Często (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • wymioty
 • zaparcia
 • wzdęcia
 • biegunka

Działania te mogą być wynikiem choroby, która jest wskazaniem do przyjmowania leku Lipancrea. W trakcie badań liczba pacjentów przyjmujących pankreatynę, u których wystąpiły bóle brzucha lub biegunka była podobna, lub mniejsza niż pacjentów nieprzyjmujących pankreatyny.

Niezbyt często (występujące u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wysypka

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • świąd i pokrzywka
 • pankreatyna może powodować reakcje nadwrażliwości, w tym reakcje anafilaktyczne objawiające się trudnościami w oddychaniu lub obrzękiem ust
 • zwężenie odcinka krętniczo - kątniczego oraz jelita grubego (kolonopatia włókniejąca) było opisywane u pacjentów ze zwłóknieniem torbielowatym trzustki przyjmujących duże dawki leków zawierających pankreatynę. Jeśli wystąpi ciężki ból brzucha oraz problemy z oddawaniem stolca (zaparcie), mdłości lub wymioty, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem

Reakcje nadwrażliwości dotyczące głównie skóry, ale nie ograniczone wyłącznie do niej, były obserwowane i zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Lipancrea należy omówić to z lekarzem:

 • u pacjentów z mukowiscydozą, którzy przyjmowali duże dawki pankreatyny występowała kolonopatia włókniejąca (rzadka choroba jelita grubego), w czasie której dochodzi do zwężenia jelita grubego
 • w przypadku występowania mukowiscydozy i przyjmowania pankreatyny w dawce większej niż 10 000 j. Ph. Eur. lipazy/ kg masy ciała/ dobę oraz wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów ze strony układu pokarmowego lub zmiany dotychczasowych objawów należy skontaktować się z lekarzem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lipancrea a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Lipancrea. Lekarz zadecyduje, czy można i w jakiej dawce przyjmować lek Lipancrea.

Lipancrea a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lek Lipancrea może być stosowany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Brak danych.

Lipancrea a alkohol

Brak danych.

Lipancrea a prowadzenie pojazdów

Lek Lipancrea nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lipancrea? 

Lek należy przechowywać:

 • w temperaturze poniżej 25 oC i chronić przed wilgocią
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego