Kategorie

Losartan Genoptim (Losartanum kalicum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Losartan Genoptim?

Lek Losartan Genoptim zawiera substancję czynną losartan o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi.

Podstawowe informacje

NazwaLosartan Genoptim
Nazwa międzynarodowaLosartanum kalicum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Losartan potasowy

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • magnezu stearynian

Otoczka:

 • hydroksypropyloceluloza
 • hypromeloza tytanu dwutlenek (E171)
Dostępne opakowania

50 mg

 • 7 tabletek powlekanych
 • 10 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 15 tabletek powlekanych
 • 21 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
 • 210 tabletek powlekanych
 • 280 tabletek powlekanych

100 mg

 • 7 tabletek powlekanych
 • 10 tabletek powlekanych
 • 14 tabletek powlekanych
 • 15 tabletek powlekanych
 • 21 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 56 tabletek powlekanych
 • 98 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
 • 210 tabletek powlekanych
 • 280 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Lek obniżający ciśnienie krwi

Zastosowanie
 • nadciśnienie tętnicze
 • ochrona nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzyca typu II
 • przewlekła niewydolność serca
 • pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i zwężeniem lewej komory serca
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • II i III trymestr ciąży
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Losartan Genoptim z produktami zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek 
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wystąpienie obrzęku naczynioruchowego
 • przyjmowanie leków moczopędnych
 • dieta uboga w sól
 • zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych doprowadzajacych krew do nerek
 • przebyty przeszczep nerki
 • zaburzenia czynności wątroby
 • niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez
 • ciężkie, zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca
 • jednoczesne leczenie beta-adrenolitykami
 • zaburzenia dotyczące zastawek lub mięśnia sercowego
 • choroba niedokrwienna serca
 • choroba naczyniowa mózgu
 • pierwotny hiperaldosteronizm
 • jednoczesne stosowanie z lekami z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub aliskirenem
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu, np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych)
 • zależne od dawki objawy ortostatyczne, takie jak obniżenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • zmniejszernie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia)
 • zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • zwiększenie stężenia mocznika, kreatyniny oraz potasu w osoczu u pacjentów z niewydolnością serca
Nie łączyć z
 • innymi lekami obniżającymi ciśnienie
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekimi przeciwpsychotycznymi
 • baklofenem
 • amifostyną
 • inhibitorami ACE
 • aliskirenem
 • lekami, które zatrzymują potas w organizmie lub mogą zwiększać stężenie potasu (np. suplementy potasu, substytuty soli kuchennej zawierające potas lub leki oszczędzające potas, takie jak niektóre leki moczopędne - amiloryd, triamteren, spironolakton lub heparyna) 
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, takimi jak indometacyna, w tym inhibitory COX-2 (leki zmniejszające stan zapalny i stosowane do łagodzenia bólu)
 • flukonazolem (lek przeciwgrzybiczy)
 • ryfampicyną (antybiotyk)
Ciąża

Lek Losartan Genoptim nie jest zalecany w ciąży.

Karmienie piersią

Lek Losartan Genoptim nie jest zalecany w okresie karmienia piersią.

Dzieci
 • lek Losartan Genoptim nie jest zalecany dla dzieci poniżej 6 roku życia
 • Losartan Genoptim nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, ze względu na ograniczone dane dostępne w przypadku tych grup pacjentów
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Losartan Genoptim może mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Jeśli podczas przyjmowania leku pojawi się uczucie zmęczenia lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów, ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Losartan Genoptim ?

Losartan Genoptim jest lekiem, którego mechanizm działania polega na blokowaniu receptorów angiotensyny II. Efektem działania angiotensyny II jest skurcz naczyń krwionośnych oraz nasilenie uwalniania aldosteronu, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego. Działanie leku Losartan Genoptim przeciwdziała efektom działania angiotensyny II i prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Losartan Genoptim ?

Lek Losartan Genoptim stosuję się w:

 • leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego u dorosłych oraz u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat
 • ochronie nerek u pacjentów z nadcisnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z zaburzeniami czynności nerek i białkomoczem
 • leczenu pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca, gdy leczenie lekami z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny jest uważane przez lekarza za nieodpowiednie
 • leczeniu pacjentów z wysokim ciśnieniem tętnicznym i pogrubioną ścianą lewej komory serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Losartan Genoptim ?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sposób podawania:

 • połykać popijając szklanką wody
 • przyjmować niezależnie od posiłków

Nadciśnienie tętnicze

 • zalecana dawka początkowa to 50 mg raz na dobę
 • działanie leku ocenia sie po 3-6 tygodniach stosowania i w razie potrzeby lekarz może zalecic zwiększenie dawki
 • maksymalna dawka dobowa to 100 mg raz na dobę

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu II

 • zalecana dawka początkowa to 50 mg raz na dobę
 • maksymalna dawka dobowa to 100 mg raz na dobę

Pacjenci z niewydolnością serca

 • dawka początkowa to 12,5 mg raz na dobę
 • dawkę można zwiększać stopniowo, w odstępach jednego tygodnia
 • dawka podtrzymująca to 50 mg raz na dobę

 

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową

 • dawka początkowa wynosi 25 mg raz na dobę, przy jednoczesnym stosowaniu wysokich dawek leków moczopędnych

Pacjentci z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów leczonych hemodializą

 • brak konieczności dostosowywania dawki początkowej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i u pacjentów leczonych dializą

Pacjentci z zaburzeniami czynności wątroby

 • należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie
 • brak doświadczeń terapeutycznych dotyczących stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby
 • losagen jest przeciwwskazany do stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby

Dzieci od 6 miesięcy do mniej niż 6 lat:

Losartan Genoptim nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ nie wykazano jego działania w tej grupie wiekowej.

Dzieci powyżej 6 lat i masie ciała powyżej 20 kg

 • dawka poczatkowa dla pacjentów o masie ciała 20-50 kg to 25 mg raz na dobę
 • dawka poczatkowa dla pacjentów o masie ciała powyżej 50 kg to 50 mg raz na dobę
 • w zależności od potrzeby lekarz moze zalecić zwiekszenie dawki

Stosowanie u pacjentów w wieku podeszłym:

 • u pacjentów w wieku powyżej 75 lat należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg
 • dostosowanie dawki u osób w wieku podeszłym nie jest konieczne

Lek Losartan Genoptim można stosować w skojarzeniu z innymi lekami obniżajacymi ciśnienie tętnicze krwi w celu uzyskania leprzego efektu leczenia.

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Losartan Genoptim

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku lub przyjęcia leku przez dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. W przypadku przedawkowania mogą pojawić się objawy takie jak:

 • niskie ciśnienie krwi
 • przyspieszona lub zwoniona czynność serca

Pominięcie dawki leku Losartan Genoptim

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjać następną dawkę o stałej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Losartan Genoptim należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Losartan Genoptim ?

Lek Losartan Genoptim jest przeciwskazany w następujących sytuacjach:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • II i III trymestr ciąży
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • jednoczesne stosowanie produktu leczniczego Losacor z produktami leczniczymi zawierającymi aliskiren jest przeciwwskazane u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniem czynności nerek 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Losartan Genoptim może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Losartan Genoptim i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych

 • ciężka reakcja alergiczna- wysypka, świąd, obrzęk twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła utrudniający oddychanie oraz połykanie

Inne działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • niskie ciśnienie tętnicze (zwłaszcza po nadmiernej utracie wody z organizmu, np. u pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych)
 • zależne od dawki objawy ortostatyczne, takie jak obniżenie ciśnienia tętniczego podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzącej
 • osłabienie
 • zmęczenie
 • zmniejszernie stężenia cukru we krwi (hipoglikemia)
 • zwiększenie stężenia potasu we krwi (hiperkaliemia)
 • zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek
 • zmniejszenie liczby krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • zwiększenie stężenia mocznika, kreatyniny oraz potasu w osoczu u pacjentów z niewydolnością serca

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • senność
 • ból głowy
 • zaburzenia snu
 • uczucie przyspieszonej czynności serca (kołatanie serca)
 • silny ból w klatce piersiowej (dławica piersiowa)
 • duszność
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • biegunka
 • nudności
 • wymioty
 • pokrzywka
 • swędzenie (świąd)
 • wysypka
 • miejscowe obrzęki
 • kaszel

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • nadwrażliwość
 • obrzęk naczynioruchowy
 • zapalenie naczyń krwionośnych (w tym plamica Schoenleina-Henocha)
 • uczucie drętwienia lub mrowienia (parestezja)
 • omdlenie
 • bardzo szybka i nieregularna czynność serca (migotanie przedsionków)
 • udar mózgu
 • zapalenie wątroby
 • zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej (AlAT) we krwi, zwykle ustępujące po zaprzestaniu leczenia

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi
 • migrena
 • zaburzenia czynności wątroby
 • ból mięśni i stawów
 • objawy grypopodobne
 • ból pleców oraz zakażenie dróg moczowych
 • nadwrażliwość na światło słoneczne
 • niewyjaśniony ból mięśni z ciemnym (koloru herbaty) zabarwieniem moczu (rabdomioliza)
 • impotencja
 • zapalenie trzustki
 • małe stężenie sodu we krwi (hiponatremia)
 • depresja
 • ogólne złe samopoczucie
 • dzwonienie, brzęczenie, hałas lub trzaski w uszach (szumy uszne)
 • zaburzenia smaku

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Losartan Genoptim należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • zgłasza wystąpienie obrzęku naczynioruchowego w przeszłości
 • ma nasilone wymioty lub biegunkę
 • przyjmuje leki moczopędne
 • stosuje dietę ubogą w sól
 • ma zwężenie lub niedrożność naczyń krwionośnych doprowadzajacych krew do nerek
 • niedawno przebył przeszczep nerki
 • cierpi na zaburzenia czynności wątroby
 • cierpi na niewydolność serca z zaburzeniami czynności nerek lub bez
 • ma cieżkie zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca
 • jednocześnie stosuje leki beta-adrenolityczne
 • ma zaburzenia dotyczące zastawek lub mięśnia sercowego
 • ma chorobę niedokrwienną serca
 • ma chorobę naczyniową mózgu
 • cierpi na pierwotny hiperaldosteronizm
 • jednocześnie stosuje leki z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny lub aliskiren

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Losartan Genoptim a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem leku.

Przed planowaną ciążą lekarz zazwyczaj zaleci przerwanie stosowania leku.

Po potwierzdeniu ciąży lekarz zleci przyjmowanie innego leku zamiast leku Losartan Genoptim.

Nie zaleca się stosowania leku Losartan Genoptim we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po 3 miesiącu ciąży, ponieważ w tym okresie może poważnie zaszkodzić dziecku.

Losartan Genoptim a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią lub zamierza karmić piersią należy o tym fakcie poinformowć lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku Losartan Genoptim podczas karmienia piersią, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka.

Lekarz może zalecić stosowanie innego leku.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty oraz produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu leków:

 • inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne
 • leki przeciwpsychotyczne
 • baklofen
 • amifostyna
 • leki należące do grupy inhibitorów ACE
 • aliskiren
 • leki zatrzymujące potas lub mogące zwiększać jego stężenie
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. indometacyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Losartan Genoptim a alkohol

Brak danych.

Losartan Genoptim a prowadzenie pojazdów

Brak badań dotyczących wpływu leku Losartan Genoptim na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jest mało prawdopodobne, aby Losartan Genoptim miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

U niektórych osób lek Losartan Genoptim może powodować zawroty głowy lub senność.

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub senności, należy skonsultować się z lekarzem przed podjęciem takich czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywac lek Losartan Genoptim?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego