Kategorie

Losmina (Enoxaparinum natricum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Losmina?

Lek Losmina zawiera substancję czynną enoksaparynę sodową o działaniu przeciwzakrzepowym.

Podstawowe informacje

NazwaLosmina
Nazwa międzynarodowaEnoxaparinum natricum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2000 j.m. (20 mg)/ 0,2 ml
 • 4000 j.m. (40 mg)/ 0,4 ml
 • 6000 j.m. (60 mg)/ 0,6 ml
 • 8000 j.m. (80 mg)/ 0,8 ml
 • 10000 j.m. (100 mg)/ 1 ml
 • 12000 j.m. (120 mg)/ 0,8 ml
 • 15000 j.m. (150 mg)/ 1 ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań w ampułkostrzykawce
Skład - substancja czynna

Enoksaparyna sodowa

Skład - substancje pomocnicze

Woda do wstrzykiwań

Dostępne opakowania
 • 2 ampułko - strzykawki
 • 6 ampułko - strzykawek
 • 10 ampułko - strzykawek
 • 12 ampułko - strzykawek
 • 20 ampułko - strzykawek
 • 24 ampułko - strzykawek
 • 30 ampułko - strzykawek
 • 50 ampułko - strzykawek
 • 100 ampułko - strzykawek
Działanie / właściwości

Przeciwzakrzepowe

Zastosowanie
 • leczenie już istniejących zakrzepów we krwi
 • zapobieganie tworzeniu się zakrzepów we krwi
 • zapobieganie tworzeniu się skrzepów w rurkach dializatora
Przeciwwskazania
 • uczulenie na enoksaparynę sodową lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na heparynę lub inne heparyny drobnocząsteczkowe, takie jak nadroparyna, tinzaparyna, dalteparyna
 • wystąpienie małopłytkowości poheparynowej w przeszłości
 • nasilone krwawienie
 • stany zwiększajace ryzyko wystąpienia krwawień, np. wrzody żołądka, niedawno przebyty zabieg chirurgiczny mózgu lub oka, niedawno przebyty udar krwotoczny
 • zaplanowane znieczulenie podpajęczynówkowe lub zewnątrzoponowe bądź nakłucie lędźwiowe w ciągu 24 godzin
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • reakcja na heparynę objawiająca się dużym spadkiem ilości płytek krwi
 • planowane znieczulenie podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe lub nakłucie lędźwiowe
 • wszczepiona zastawka serca
 • zapalenie wsierdzia
 • wrzody żołądka obecnie lub w przeszłości
 • niedawno przebyty udar mózgu
 • nadciśnienie tętnicze
 • cukrzyca
 • retinopatia cukrzycowa
 • niedawno przebyty zabieg chirurgiczny oka lub mózgu
 • podeszły wiek pacjenta (powyżej 65 roku życia)
 • choroby nerek
 • choroby wątroby
 • niedowaga lub nadwaga
 • podwyższone stężenie potasu we krwi
 • stosowanie leków mogących powodować krwawienia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie
 • podwyższona aktywność enzymów wątrobowych

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększona skłonność do powstawania zasinień
 • różowe plamy na skórze, zwłaszcza w miejscach wkłucia
 • pokrzywka
 • swędzenie i zaczerwienie skóry
 • zasinienie lub ból w miejscu wstrzyknięcia
 • zmniejszona liczba czerwonych krwinek
 • zwiększona ilość płytek krwi
 • bóle głowy
Nie łączyć z
 • warfaryną
 • aspiryną
 • klopidogrelem
 • innymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • dekstranem we wstrzyknięciach
 • ibuprofenem
 • diklofenakiem
 • ketorolakiem
 • innymi niesteroidowymi lekami przciwzapalnymi
 • prednizolonem
 • deksametazonem
 • lekami przeciwastmatycznymi
 • lekami stosowanymi w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
 • lekami zwiększajacymi stężenie potasu we krwi
Ciąża

Lek Losmina może być stosowany w ciąży na wyraźne wskazanie lekarza.

Karmienie piersią

Lek Losmina nie jest zalecany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Losmina nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Losmina?

Lek Losmina zawiera substancję czynną enoksaparynę sodową, która jest heparyną drobnocząsteczkową o działaniu przeciwzakrzepowym.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Losmina?

Lek Losmina stosuje się:

 • w leczeniu już istniejących zakrzepów we krwi
 • w celu zapobiegania tworzenia się zakrzepów we krwi przed lub po zabiegach chirurgicznych, u pacjentów z ograniczoną możliwością poruszania się, u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub po zawale serca
 • w celu zapobiegania tworzenia się skrzepów w rurkach dializatora

Dawkowanie

Jak stosować lek Losmina?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lekarz podejmuje decyzję o ilości leku Losmina jaką ma przyjmować pacjent. Ilość ta jest uzależniona od przyczyny stosowania leku.

W przypadku chorób nerek pacjent może otrzymać mniejszą ilość leku Losmina.

Leczenie zakrzepów występujących we krwi pacjenta

 • zazwyczaj stosowana dawka wynosi 150 j.m. (1,5 mg) na kilogram masy ciała raz dziennie lub 100 j.m. (1 mg) na kilogram masy ciała dwa razy na dobę

Zapobieganie tworzeniu się zakrzepów we krwi pacjenta w trakcie zabiegu chirurgicznego lub w okresie ograniczonych możliwości poruszania się z powodu choroby

 • dawka zależy od ryzyka powstawania zakrzepu i wynosi 2000 j.m. (20 mg) lub 4000 j.m. (40 mg) na dzień
 • w przypadku zaplanowanego zabiegu chirurgicznego pierwsze wstrzyknięcie zazwyczaj wykonuje się 2 godziny lub 12 godzin przed zabiegiem
 • u pacjentów z ograniczoną możliwością poruszania się z powodu choroby stosuje się dawkę 4000 j.m. (40 mg) na dzień

Zapobieganie tworzenia się zakrzepów u pacjentów po zawale mięśnia sercowego typu NSTEMI

 • zazwyczaj stosuje się leku w dawce 100 j.m. (1 mg) na kilogram masy ciała co 12 godzin
 • lekarz może dodatkowo zalecić pacjentowi przyjmowanie również aspiryny

Zapobieganie tworzenia się zakrzepów u pacjentów po zawale mięśnia sercowego typu STEMI u osób w wieku poniżej 75 lat

 • dawka początkowa to 3000 j.m. (30 mg) podana we wstrzyknięciu dożylnym
 • jednocześnie podaje się lek we wstrzyknięciu podskórnym, zazwyczaj w dawce 100 j.m. (1 mg) na kilogram masy ciała co 12 godzin
 • lekarz może dodatkowo zalecić pacjentowi przyjmowanie również aspiryny

Zapobieganie tworzenia się zakrzepów u pacjentów po zawale mięśnia sercowego typu STEMI u osób w wieku powyzej 75 lat

 • zazwyczaj stosowana dawka leku to 75 j.m. (0,75 mg) na kilogram masy ciała co 12 godzin
 • maksymalna ilość leku Losmina w pierwszych dwóch dawkach wynosi 7500 j.m. (75 mg)

Pacjenci poddawani zabiegowi przezskórnej interwencji wieńcowej (tzw. PCI)

 • lekarz może zadecydować o dożylnym podaniu dodatkowej dawki leku Losmina przed zabiegiem przezskórnej interwencji wieńcowej

Zapobieganie tworzeniu się skrzepów krwi w rurkach dializatora

 • zazwyczaj stosowana dawka to 100 j.m. (1 mg) na kilogram masy ciała
 • lek wstrzykuje się do rurki odprowadzającej krew z organizmu w chwili rozpoczęcia sesji dializy - ilość ta zazwyczaj wystarcza na 4 - godzinną sesję dializacyjną
 • w razie konieczności lekarz może zadecydować o podaniu dodatkowej dawki 50 j.m. do 100 j.m. (0,5 do 1 mg) na kilogram masy ciała.

Przed samodzielnym zastosowaniem leku należy zapoznać się z instrukcją wykonania wstrzyknięcia zamieszczoną w ulotce dołączonej do leku.

Przyjęcie zbyt dużej dawki leku Losmina

W przypadku przyjęcia zbyt dużej lub zbyt małej dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmacętą, nawet jeśli nie występują żadne niepożądane objawy. W razie przypadkowego wstrzyknięcia lub połknięcia leku przez dziecko należy niezwłocznie zgłosić się do szpitalnego oddziału ratunkowego.

Pominięcie dawki leku Losmina

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjać ją jak najszybciej. Nie należy stosować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Losmina

W przypadku przerwania stosowania leku może wytworzyć się bardzo niebezpieczny zakrzep krwi.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Losmina należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Losmina?

Leku Losmina nie należy stosować:

 • jeśli występuje uczulenie na enoksaparynę sodową lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli występuje uczulenie na heparynę lub inne heparyny drobnocząsteczkowe, takie jak nadroparyna, tinzaparyna, dalteparyna
 • jeśli występowała małopłytkowość poheparynowa w przeszłości
 • jeśli występuje nasilone krwanienie
 • jeśli występują stany zwiększające ryzyko wystąpienia krwawień, np. wrzody żołądka, niedawno przebyty zabieg chirurgiczny mózgu lub oka, niedawno przebyty udar krwotoczny
 • jeśli jest zaplanowane znieczulenie podpajęczynówkowe lub zewnątrzoponowe bądź nakłucie lędźwiowe w ciągu 24 godzin

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Losmina może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Losmina i natychmiast skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • krwawienia nie ustępujące samoistnie
 • oznaki nadmiernego krwawienia, takie jak osłabienie, męczliwość, bladość, zawroty i bóle głowy, niewyjaśnione poty
 • oznaki zablokowania naczynia krwionośnego przez zakrzep krwi, takie jak kurczowy ból, zaczerwienienie, zwiększona ciepłota, obrzęk jednej z kończyn dolnych świadczące o zakrzepicy żył głębokich lub duszność, ból w klatce piersiowej, omdlenie, odkrztuszanie krwi świadczące o zatorowości płucnej
 • bolesna wysypka lub ciemnoczerwone plamy na skórze nie ustępujące po uciśnięciu

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • krwawienie
 • podwyższona aktywność enzymów wątrobowych

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększona skłonność do powstawania zasinień
 • różowe plamy na skórze, zwłaszcza w miejscach wkłucia
 • pokrzywka
 • swędzenie i zaczerwienie skóry
 • zasinienie lub ból w miejscu wstrzyknięcia
 • zmniejszona liczba czerwonych krwinek
 • zwiększona ilość płytek krwi
 • bóle głowy

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • nagły nasilony ból głowy
 • uczucie tkliwości i obrzęku w żołądku
 • duże, czerwone zmiany na skórze o nieregularnym kształcie z pęcherzami lub bez pęcherzy
 • miejscowe podrażnienie skóry
 • zażółcenie skóry lub oczu oraz ciemniejsze zabarwienie moczu

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • ciężka reakcja alergiczna objawiająca sie wysypką, trudnościami w oddychaniu lub połykaniu, obrzękiem ust, twarzy, gardła lub języka
 • zwiększona ilość potasu we krwi
 • zwiększona ilość eozynofilów we krwi
 • wypadanie włosów
 • osteoporoza
 • mrowienie, drętwienie i osłabienie mięśni
 • utrata kontroli nad pęcherzem lub wypróżnieniami
 • stwardnienei lub guzek w miejscu wstrzyknięcia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Losmina należy poinformować lekarza lub farmaceutę jeśli pacjent:

 • miał reakcję na heparynę objawiającą się dużym spadkiem ilości płytek krwi
 • ma zaplanowane znieczulenie podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe lub nakłucie lędźwiowe
 • ma wszczepioną zastawkę serca
 • ma zapalenie wsierdzia
 • cierpi na wrzody żołądka obecnie lub w przeszłości
 • niedawno przebył udar mózgu
 • ma nadciśnienie tętnicze
 • choruje na cukrzycę
 • ma retinopatię cukrzycową czyli problemy z naczyniami krwionośnymi w oku spowodowane przez cukrzycę
 • niedawno przebył zabieg chirurgiczny oka lub mózgu
 • jest w podeszłym wieku (pacjenta powyżej 65 roku życia)
 • cierpi na choroby nerek
 • cierpi na choroby wątroby
 • ma niedowagę lub nadwagę
 • ma podwyższone stężenie potasu we krwi
 • stosuje leki mogące powodować krwawienia

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Losmina a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić sie lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Losmina może być stosowany w ciąży na wyraźne wskazanie lekarza. Podczas stosowania należy obserwować czy nie występują objawy krwawienia lub nadmiernego działania przeciwzakrzepowego.

Losmina a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Losmina nie jest zalecany w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty oraz produkty ziołowe są już przyjmowane

 • warfaryna
 • aspiryna
 • klopidogrel
 • inne leki przeciwzakrzepowe
 • dekstran we wstrzyknięciach
 • ibuprofen
 • diklofenak
 • ketorolak
 • inne niesteroidowe leki przciwzapalne
 • prednizolon
 • deksametazon
 • leki przeciwastmatyczne
 • leki stosowane w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów
 • leki zwiększajace stężenie potasu we krwi

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Losmina a alkohol

Brak danych.

Losmina a prowadzenie pojazdów

Lek Losmina nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Losmina?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • leku nie należy zamrażać
 • należy przechowywać lek w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego