Kategorie

Lutenyl (Nomegestroli acetas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lutenyl?

Lek Lutenyl zawiera substację czynną nomegestrol, stosowany do wyrównania niedoborów progesteronu.

Podstawowe informacje

NazwaLutenyl
Nazwa międzynarodowaNomegestroli acetas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Nomegestrol

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • palmitynostearynian glicerolu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
Dostępne opakowania

10 tabletek

Działanie / właściwości

Wyrównujące niedobory progesteronu.

Zastosowanie

U kobiet przed menopauzą:

 • zaburzenia miesiączkowania: skąpe lub rzadkie miesiączkowanie, nadmierne i częste miesiączkowanie, brak miesiączkowania
 • czynnościowe krwawienia z narządów płciowych: krwotoki miesiączkowe, krwotoki maciczne, krwawienia związane z włókniakami
 • objawy poprzedzające lub związane z menstruacją: samoistne bolesne miesiączkowanie, zespół przedmiesiączkowy, okresowe bóle sutków

U kobiet po menopauzie:

 • hormonalna terapia zastępcza
Przeciwwskazania
 • uczulenie na nomegestrol lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • niezdiagnozowane krwawienia z pochwy
 • idiopatyczna zakrzepica żylna w wywiadzie lub aktywna choroba zakrzepowo-zatorowa żył
 • choroby zakrzepowo-zatorowe tętnic, obecnie lub w przeszłości
 • ciężkie choroby wątroby, obecnie lub w przeszłości
 • oponiak, zdiagnozowany lub w wywiadzie
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • w badaniach klinicznych nie u wszystkich pacjentek stwierdzono całkowite działanie przeciwgonadotropowe
 • w przypadku leczenia bolesnego miesiączkowania, krwotoku macicznego oraz braku miesiączki, przed rozpoczęciem terapii lekarz musi stwierdzić, czy jest to zaburzenie czynnościowe
 • przed rozpoczęciem terapii należy stwierdzić czy u pacjentki nie występuje nowotwór sutka i macicy
 • jeżeli wystąpią jakiekolwiek zaburzenia wzroku (podwójne widzenie, ostre zaburzenia widzenia, uszkodzenie naczyń siatkówki), powstaną zakrzepy lub zatory, pojawi się silny, nietypowy ból głowy - należy przerwać przyjmowanie leku
 • należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentek z chorobami sercowo-naczyniowymi, niestabilnym nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą lub porfirią
 • pacjentka powinna regularnie poddawać się badaniom kontrolnym

W trakcie stosowania leku Lutenyl mogą wystąpić ponownie lub nasilić się następujące choroby:

 • mięśniaki macicy
 • endometrioza
 • hiperplazja endometrium
 • zaburzenia zakrzepowo-zatorowe
 • czynniki ryzyka wystąpienia nowotworu wrażliwego na estrogen
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia czynności wątroby
 • cukrzyca
 • kamica pęcherzyka żółciowego
 • migrena lub silne bóle głowy
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • padaczka
 • astma
 • otoskleroza

Lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu leczenia również w przypadku wystąpienia:

 • zażółcenia skóry lub białek oczu (żółtaczka)
 • narastających zaburzeń czynności wątroby
 • znacznego wzrostu ciśnienia krwi
 • nowego napadu migrenowego
 • ciąży
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana:

 • przyrost masy ciała
 • bezsenność
 • zaburzenia widzenia
 • nasilenie niewydolności żylnej kończyn dolnych
 • wystąpienie zatorowego zakrzepu żylnego
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • alergie skórne
 • nadmierne owłosienie
 • zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, krwawienia śródcykliczne
 • gorączka
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki (fenobarbitalem, fenytoiną, karbamazepiną)
 • lekami stosowanymi w leczeniu gruźlicy (ryfampicyną, ryfabutyną)
Ciąża

Leku Lutenyl nie należy stosować w trakcie ciąży.

Karmienie piersią

Leku Lutenyl nie należy stosować w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Lutenyl może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lutenyl?

Lek Lutenyl hamuje owulację, zmniejsza wydzielanie gonadotropin, obniża stężenie estrogenu we krwi, zapobiega wydzielaniu naturalnego progesteronu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Lutenyl?

Lek Lutenyl stosuje się u kobiet przed menopauzą w przypadku:

 • zaburzeń miesiączkowania: skąpe lub rzadkie miesiączkowanie, nadmierne i częste miesiączkowanie, brak miesiączkowania
 • czynnościowych krwawień z narządów płciowych: krwotoki miesiączkowe, krwotoki maciczne, krwawienia związane z włókniakami
 • objawów poprzedzających lub związanych z menstruacją: samoistne bolesne miesiączkowanie, zespół przedmiesiączkowy, okresowe bóle sutków

Lek Lutenyl stosuje się u kobiet po menopauzie jako:

 • hormonalną terapię zastępczą

Dawkowanie

Jak stosować lek Lutenyl?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Średnia dawka dobowa to 5 mg (1 tabletka).

U kobiet przed menopauzą leczenie trwa zwykle 10 dni, od 16 do 25 dnia cyklu.

U kobiet po menopauzie dawkowanie ustalane jest w zależności od rodzaju stosowanej hormonalnej terapii zastępczej. Dawkę i czas terapii można modyfikować uwzględniając wskazania i reakcję pacjentki na lek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lutenyl:

Nie odnotowano przypadków przedawkowania.

W razie jakichkolwiek watpliwości związanych ze stosowaniem leku Lutenyl należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lutenyl?

Leku Lutenyl nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na nomegestrol lub którąkolwiek ze składników leku
 • pojawienia się niezdiagnozowanego krwawienia z pochwy
 • wystąpowania idiopatycznej zakrzepicy żylnej w wywiadzie lub aktywnej choroby zakrzepowo-zatorowej żył
 • stwierdzenia choroby zakrzepowo-zatorowej tętnic, obecnie lub w przeszłości
 • wykrycia ciężkich chorób wątroby, obecnie lub w przeszłości
 • zdiagnozowania oponiaka, lub gdy guz ten występował w przeszłości

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lutenyl może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częstość nieznana:

 • przyrost masy ciała
 • bezsenność
 • zaburzenia widzenia
 • nasilenie niewydolności żylnej kończyn dolnych
 • wystąpienie zatorowego zakrzepu żylnego
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe
 • alergie skórne
 • nadmierne owłosienie
 • zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki, krwawienia śródcykliczne
 • gorączka

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Lutenyl należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty:

 • w badaniach klinicznych nie u wszystkich pacjentek stwierdzono całkowite działanie przeciwgonadotropowe
 • w przypadku leczenia bolesnego miesiączkowania, krwotoku macicznego oraz braku miesiączki, przed rozpoczęciem terapii lekarz musi stwierdzić, czy jest to zaburzenie czynnościowe
 • przed rozpoczęciem terapii należy stwierdzić czy u pacjentki nie występuje nowotwór sutka i macicy
 • jeżeli wystąpią jakiekolwiek zaburzenia wzroku (podwójne widzenie, ostre zaburzenia widzenia, uszkodzenie naczyń siatkówki), powstaną zakrzepy lub zatory, pojawi się silny, nietypowy ból głowy - należy przerwać przyjmowanie leku
 • należy zachować ostrożność podczas stosowania leku u pacjentek z chorobami sercowo - naczyniowymi, niestabilnym nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą lub porfirią
 • pacjentka powinna regularnie poddawać się badaniom kontrolnym

W trakcie stosowania leku Lutenyl mogą wystąpić ponownie lub nasilić się następujące choroby:

 • mięśniaki macicy
 • endometrioza
 • hiperplazja endometrium
 • zaburzenia zakrzepowo - zatorowe
 • czynniki ryzyka wystąpienia nowotworu wrażliwego na estrogen
 • nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia czynności wątroby
 • cukrzyca
 • kamica pęcherzyka żółciowego
 • migrena lub silne bóle głowy
 • toczeń rumieniowaty układowy
 • padaczka
 • astma
 • otoskleroza

Lekarz może podjąć decyzję o przerwaniu leczenia również w przypadku wystąpienia:

 • zażółcenia skóry lub białek oczu (żółtaczka)
 • narastających zaburzeń czynności wątroby
 • znacznego wzrostu ciśnienia krwi
 • nowego napadu migrenowego
 • ciąży

Hormonalna terapia zastępcza (HZT) i nowotwory złośliwe:

Stosowanie wyłącznie estrogenowej hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) zwiększa ryzyko nadmiernego pogrubienia błony śluzowej macicy (hiperplazji endometrium) oraz nowotworu złośliwego błony śluzowej macicy. Dodatkowe stosowanie przez minimum 12 dni cyklu progestagenu chroni przed tym zwiększonym ryzykiem.

Stosowanie złożonej estrogenowo-progestagenowej HTZ oraz wyłącznie estrogenowej HTZ zwiększa ryzyko występowania nowotworu piersi. W ciągu 5 lat od zaprzestania leczenia ryzyko to powraca do normy. Należy regularnie badać piersi, natomiast jeżeli pojawią się niżej wymienione zmiany należy skonsultować się z lekarzem:

 • zmarszczenia skóry
 • zmiany w obrębie sutka
 • widoczne lub wyczuwalne zgrubienia

Stosowanie przez okres 5 - 10 lat samego estrogenu u kobiet po usunięciu macicy zwiększa ryzyko wystąpienia raka jajnika.

Podczas terapii nomegestrolem zgłaszano występowanie oponiaków.

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) a układ krążenia:

U kobiet stosujących HTZ zwiększa się ryzyko zakrzepów żylnych. Należy poinformować lekarza, jeśli:

 • pacjentka nie może chodzić przez dłuższy czas z powodu zabiegu chirurgicznego, urazu lub choroby
 • pacjentka jest otyła
 • pacjentka stosuje leki przeciwzakrzepowe z powodu zaburzeń krzepnięcia krwi
 • u pacjentki lub jej najbliższych krewnych występował zakrzep w płucu, kończynie dolnej lub innym narządzie
 • pacjentka jest w ciąży i/lub okresie poporodowym
 • pacjentka choruje na toczeń rumieniowaty układowy

U pacjentek stosujących hormonalną terapię zastępczą (HTZ) występuje zwiększone ryzyko udaru mózgu.

Inne stany

Pacjentki z zaburzeniami nerek lub serca wymagają specjalnego nadzoru ze względu na zatrzymywanie wody w organizmie przez estrogeny.

Jeżeli u pacjentki stwierdzono podwyższony poziom triglicerydów, wymaga ona specjalnego nadzoru.

Estrogeny zwiększają ilość globuliny wiążącej hormony tarczycy, przez co zwiększa się całkowita ilość krążącej tyroksyny.

Zwiększać się mogą również stężenia innych białek wiążących obecnych we krwi, np. globuliny wiążącej kortykosteroidy, globuliny wiążącej hormony płciowe.

Zwiększeniu mogą ulec stężenia innych białek osocza (substratu dla angiotensyny/ reniny, alfa-1-antytrypsyny, ceruloplazminy).

W przypadku kobiet, które rozpoczęły HTZ po 65. roku życia istnieje zwiększone ryzyko otępienia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lutenyl a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Lutenyl nie należy stosować podczas ciąży.

Lutenyl a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Lutenyl podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy łączyć leku Lutenyl z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki (fenobarbitalem, fenytoiną, karbamazepiną)
 • lekami stosowanymi w leczeniu gruźlicy (ryfampicyną, ryfabutyną)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lutenyl a alkohol

Brak danych.

Lutenyl a prowadzenie pojazdów

Lek Lutenyl może powodować zaburzenia widzenia. W przypadku wystąpienia takich działań niepożądanych należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lutenyl?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego