Kategorie

Lyrica (Pregabalina)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Lyrica?

Lyrica jest jest lekiem, którego substancją czynną jest pregabalina to jest pochodna kwasu gamma aminomasłowego (GABA).

Podstawowe informacje

NazwaLyrica
Nazwa międzynarodowaPregabalina
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Kapsułki twarde:

 • 25 mg
 • 50 mg
 • 75 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
 • 200 mg
 • 225 mg
 • 300 mg

Roztwór doustny:

 • 20 mg/ ml
PostaćKapsułki twarde, Roztwór doustny
Skład - substancja czynna

Pregabalina

Skład - substancje pomocnicze

Kapsułki twarde:

 • laktoza jednowodna
 • skrobia kukurydziana
 • talk
 • żelatyna
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • laurylosiarczan sodu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • czarny tusz (zawierający: szelak, czarny tlenek żelaza (E172), glikol propylenowy, potasu wodorotlenek)
 • woda

Kapsułki 75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg i 300 mg zawierają także czerwony tlenek żelaza (E172)

Roztwór doustny:

 • parahydroksybenzoesan metylu (E218)
 • parahydroksybenzoesan propylu (E216)
 • dwuwodorofosforan bezwodny sodu
 • fosforan disodowy bezwodny (E339)
 • sukraloza (E955)
 • sztuczny aromat truskawkowy [zawiera małe ilości etanolu (alkohol)]
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

Kapsułki twarde:

 • 14 kapsułek twardych
 • 21 kapsułek twardych
 • 56 kapsułek twardych
 • 70 kapsułek twadych
 • 84 kapsułki twarde
 • 100 kapsułek twardych
 • 112 kapsułek twardych
 • 200 kapsułek twardych

Roztwór doustny:

 • 473 ml
Działanie / właściwości
 • przeciwpadaczkowe
 • przeciwlękowe
 • zmniejszające bóle neuropatyczne
Zastosowanie
 • leczeniu padaczki
 • leczenie bólu neuropatycznego 
 • leczenie uogólnionych zaburzeń lękowych u dorosłych
Przeciwwskazania
 • jeśli pacjent ma uczulenie na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • u niektórych pacjentów przyjmujących lek Lyrica występowały objawy sugerujące reakcję alergiczną. Objawy te obejmowały obrzęk twarzy, ust, języka i gardła, a także rozlaną wysypkę skórną
 • stosowanie leku Lyrica było związane z występowaniem zawrotów głowy i senności: może to spowodować częstsze przypadkowe zranienia (upadki) u osób w podeszłym wieku. Dlatego należy zachować ostrożność do chwili poznania możliwych działań leku
 • stosowanie leku Lyrica może powodować niewyraźne widzenie, utratę wzroku lub inne zaburzenia widzenia, z których większość jest tymczasowa. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zmiany widzenia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza
 • u pacjentów z cukrzycą, którzy podczas leczenia pregabaliną przybierają na wadze, może zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego
 • niektóre działania niepożądane, takie jak senność, mogą występować częściej, gdyż pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak lek Lyrica, a nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie
 • opisywano przypadki niewydolności serca u niektórych pacjentów przyjmujących lek Lyrica; byli to głównie pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami układu sercowo naczyniowego. Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza o występowaniu choroby serca w przeszłości
 • opisywano przypadki niewydolności nerek u niektórych pacjentów przyjmujących lek Lyrica. Jeśli podczas stosowania leku Lyrica pacjent zauważy zmniejszenie częstości oddawania moczu, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ przerwanie przyjmowania leku może spowodować ustąpienie tego objawu
 • niewielka liczba pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe, takie jak Lyrica, miewała myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią podobne myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • jeśli lek Lyrica jest stosowany jednocześnie z innymi lekami mogącymi wywoływać zaparcia (takimi jak niektóre leki przeciwbólowe), mogą wystąpić problemy żołądkowo jelitowe (np. zaparcia, niedrożność lub porażenie jelit). Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują zaparcia, zwłaszcza gdy ma się do nich skłonność
 • jeśli pacjent był w przeszłości uzależnionynadużywał alkoholu lub leków, powinien poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku. Nie należy zażywać większej dawki leku niż zalecił lekarz
 • zgłaszano przypadki drgawek podczas stosowania leku Lyrica lub krótko po zaprzestaniu leczenia. Jeśli wystąpią drgawki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • zgłaszano przypadki pogorszenia czynności mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów cierpiących na inne choroby, którzy stosowali lek Lyrica. Należy poinformować lekarza o wszystkich przebytych poważnych chorobach, w tym chorobach wątroby lub nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy, senność, bóle głowy

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • zwiększenie apetytu
 • podwyższenie nastroju
 • splątanie, dezorientacja
 • zmniejszenie zainteresowań seksualnych, drażliwość
 • trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia, trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, uspokojenie, letarg, bezsenność, uczucie zmęczenia, dziwne samopoczucie
 • nieostre widzenie, podwójne widzenie
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi, upadek
 • suchość w ustach, zaparcie, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, uczucie rozdęcia w jamie brzusznej
 • trudności w osiągnięciu erekcji
 • obrzęk ciała, także kończyn
 • uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód
 • zwiększenie masy ciała
 • kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn
 • ból gardła
Nie łączyć z
 • oksykodonem
 • lorazepamem
 • alkoholem
Ciąża

Lek Lyrica nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Karmienie piersią

Lek Lyrica nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.
 

Dzieci

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności u dzieci i młodzieży (w wieku poniżej 18 lat), dlatego pregabalina nie powinna być stosowana w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lyrica może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać skomplikowanych maszyn ani wykonywać potencjalnie niebezpiecznych czynności, aż do momentu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania powyższych czynności.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Lyrica?

Lyrica zawiera substancje czynną o nazwie pregabalina. Substancja ta wiąże się z pomocniczą podjednostką (białko αδ) otwieranego poprzez zmianę napięcia błonowego kanału wapniowego w ośrodkowym układzie nerwowym. Wykazuje działanie przeciwpadaczkowe, przeciwlękowe, zmniejszające bóle neuropatyczne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje sie lek Lyica?

Lek Lyrica stosuje się w:

 • bólu neuropatycznym pochodzenia obwodowego i ośrodkowego. Lek Lyrica jest stosowany w leczeniu długotrwałego bólu spowodowanego uszkodzeniem nerwów. Wiele różnych chorób takich jak cukrzyca lub półpasiec może wywoływać obwodowy ból neuropatyczny. Doznania bólowe mogą być opisywane jako uczucie gorąca, palenia, pulsowania, strzelania, kłucia, jako ból ostry, kurcze, pobolewania, mrowienia bądź drętwienia. Obwodowy i ośrodkowy ból neuropatyczny może być związany także ze zmianami nastroju, zaburzeniami snu, zmęczeniem, co może wpływać na fizyczne i społeczne funkcjonowanie pacjenta i ogólną jakość życia
 • leczeniu określonych typów padaczki (napadów częściowych, które są lub nie są wtórnie uogólnione) u dorosłych. Lekarz może przepisać lek Lyrica, jeśli dotychczas stosowane leczenie nie w pełni kontroluje przebieg choroby. Lek Lyrica powinien być zawsze stosowany jako lek dodany do aktualnie stosowanego leczenia. Leku Lyrica nie powinno się stosować w monoterapii, lecz zawsze w skojarzeniu z innymi środkami przeciwpadaczkowymi
 • uogólnionych zaburzeniach lękowych (ang. Generalised Anxiety Disorder – GAD). Objawy GAD obejmują przedłużający się, nadmierny lęk i niepokój, które trudno jest kontrolować. GAD może także powodować niepokój ruchowy, nerwowość lub uczucie podenerwowania, łatwe męczenie się, trudności z koncentracją lub uczucie „pustki w głowie”, rozdrażnienie, wzmożone napięcie mięśniowe lub zaburzenia snu. Objawy są odmienne od stresów i napięć towarzyszących codziennemu życiu.

Dawkowanie

Jak stosować lek Lyrica?

Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Kapsułki twarde

Lekarz ustali dawkę leku, która będzie najbardziej odpowiednia dla danego pacjenta. Lek Lyrica jest przeznaczony wyłącznie do stosowania doustnego. Ból neuropatyczny pochodzenia obwodowego i ośrodkowego, padaczka lub uogólnione zaburzenia lękowe:

 • należy przyjmować liczbę kapsułek zaleconą przez lekarza
 • dawka zalecona dla pacjenta będzie wynosić od 150 mg (7,5 ml) do 600 mg (30 ml) na dobę
 • lekarz prowadzący poinformuje pacjenta, czy lek Lyrica przyjmuje się dwa lub trzy razy na dobę. W przypadku przyjmowania dwa razy na dobę, lek Lyrica stosuje się rano i wieczorem o stałej porze każdego dnia. W przypadku przyjmowania trzy razy na dobę, lek Lyrica stosuje się rano, w południe i wieczorem o stałej porze każdego dnia. Jeśli pacjent ma wrażenie, że lek Lyrica działa zbyt mocno lub za słabo, powinien poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

Osoby w wieku powyżej 65 lat

Osoby te powinny przyjmować lek Lyrica według przedstawionego schematu, chyba że u pacjenta występują choroby nerek.

Osoby z zaburzoną czynnością nerek

Lekarz może zadecydować o innym schemacie dawkowania i (lub) zmienić dawkę leku. Kapsułka powinna być połknięta w całości i popita wodą. Lek Lyrica należy przyjmować tak długo, jak zaleci lekarz, terapię można przerwać tylko na polecenie lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lyrica

Należy poinformować o tym lekarza lub natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie lub butelkę po leku Lyrica. Po przyjęciu większej niż zalecana dawki leku Lyrica pacjent może czuć się śpiący, splątany, pobudzony lub niespokojny. Zgłaszano także przypadki napadów drgawkowych.

Pominięcie zastosowania leku Lyrica

Ważne jest, aby przyjmować lek Lyrica regularnie o tych samych porach dnia. W razie pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć jak najszybciej, chyba że zbliża się pora przyjęcia dawki kolejnej. W takiej sytuacji należy kontynuować leczenie według zaleconego schematu. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Lyrica

Leczenia lekiem Lyrica nie należy przerywać, chyba że zdecyduje o tym lekarz. Jeżeli leczenie należy przerwać, powinno się to odbywać stopniowo w ciągu przynajmniej jednego tygodnia. Należy być świadomym faktu, że po przerwaniu krótko lub długookresowego leczenia lekiem Lyrica mogą wystąpić pewne działania niepożądane. Obejmują one zaburzenia snu, ból głowy, nudności, uczucie lęku, biegunkę, objawy grypopodobne, drgawki, nerwowość, depresję, bóle, nadmierne pocenie się i zawroty głowy. Objawy te mogą być częstsze lub bardziej dotkliwe, jeżeli pacjent zażywał lek Lyrica przez dłuższy czas.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Lyrica?

Leku Lyrica nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na pregabalinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Lyrica może wywoływać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Lyrica i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych działań niepożadanych.

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 osób):

 • zawroty głowy, senność, bóle głowy

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

 • zwiększenie apetytu
 • podwyższenie nastroju, splątanie, dezorientacja, zmniejszenie zainteresowań seksualnych, drażliwość
 • trudności w skupieniu uwagi, niezdarność, zaburzenia pamięci, utrata pamięci, drżenia, trudności w mówieniu, uczucie mrowienia, drętwienie, uspokojenie, letarg, bezsenność, uczucie zmęczenia, dziwne samopoczucie
 • nieostre widzenie, podwójne widzenie
 • zawroty głowy, zaburzenia równowagi, upadek
 • suchość w ustach, zaparcie, wymioty, wzdęcia, biegunka, nudności, uczucie rozdęcia w jamie brzusznej
 • trudności w osiągnięciu erekcji
 • obrzęk ciała, także kończyn
 • uczucie upojenia alkoholowego, nieprawidłowy chód
 • zwiększenie masy ciała
 • kurcze mięśni, bóle stawów, bóle pleców, bóle kończyn
 • ból gardła

Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

 • utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, małe stężenie cukru we krwi, duże stężenie cukru we krwi
 • zmiany w odbiorze własnej osoby, niepokój ruchowy, depresja, pobudzenie, zmiany nastroju, trudności ze znalezieniem właściwych słów, omamy, niezwykłe sny, napady paniki, apatia, agresja, podwyższony nastrój, zaburzenia psychiczne, trudności w myśleniu, zwiększenie zainteresowań seksualnych, problemy seksualne, w tym niezdolność do osiągnięcia orgazmu, opóźnienie ejakulacji
 • zmiany widzenia, nietypowe ruchy gałek ocznych, zaburzenia wzroku, w tym widzenie tunelowe, wrażenie błysków, ruchy szarpane, osłabienie odruchów, zwiększona aktywność, zawroty głowy w pozycji stojącej, nadwrażliwość skóry, utrata smaku, uczucie palenia, drżenie przy wykonywaniu ruchów, zaburzenia świadomości, utrata przytomności, omdlenie, zwiększona wrażliwość na hałas, złe samopoczucie
 • suchość oczu, obrzęk oka, ból oka, osłabienie ruchów gałek ocznych, łzawienie, podrażnienie oczu
 • zaburzenia rytmu serca, przyspieszenie czynności serca, niskie ciśnienie tętnicze, nadciśnienie tętnicze, zmiany rytmu pracy serca, niewydolność serca
 • nagłe zaczerwienienie skóry twarzy, nagłe uderzenia gorąca
 • trudności w oddychaniu, uczucie suchości w nosie, uczucie zatkanego nosa
 • zwiększone wydzielanie śliny, zgaga, uczucie drętwienia wokół ust
 • pocenie się, wysypka, dreszcze, gorączka
 • drżenia mięśniowe, obrzęk stawów, sztywność mięśni, bóle, w tym bóle mięśni, ból szyi
 • ból piersi
 • trudności w oddawaniu moczu lub bolesne parcie na pęcherz, nietrzymanie moczu
 • osłabienie, pragnienie, ucisk w klatce piersiowej
 • zmiany wyników badań krwi i czynności wątroby (zwiększenie aktywności fosfokinazy kreatynowej, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej, zmniejszenie liczby płytek krwi, neutropenia, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi)
 • nadwrażliwość, obrzęk twarzy, swędzenie, pokrzywka, katar, krwawienie z nosa, kaszel, chrapanie
 • bolesne miesiączkowanie
 • marznięcie rąk i stóp

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1 000 osób):

 • zmieniony węch, wrażenie kołysania obrazu, zmienione poczucie głębi, jaskrawe widzenie, utrata wzroku
 • rozszerzone źrenice, zez
 • zimne poty, ucisk w gardle, obrzęk języka
 • zapalenie trzustki
 • trudności z połykaniem
 • spowolnione lub ograniczone ruchy
 • trudności z czynnością pisania
 • wodobrzusze
 • płyn w płucach
 • drgawki
 • zmiany zapisu EKG odpowiadające zaburzeniom rytmu pracy serca
 • uszkodzenie mięśni
 • wyciek z brodawki sutkowej, przerost piersi, powiększenie piersi u mężczyzn
 • brak miesiączkowania
 • niewydolność nerek, zmniejszenie objętości wydalanego moczu, zatrzymanie moczu
 • zmniejszenie liczby białych krwinek
 • niewłaściwe zachowanie
 • reakcje alergiczne (których objawem mogą być trudności w oddychaniu, zapalenie oczu (zapalenie rogówki) i ciężka reakcja skórna charakteryzująca się wysypką, pęcherzykami, złuszczaniem się skóry i bólem)
 • żółtaczka (zażółcenie skóry i białkówek oczu)

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób):

 • niewydolność wątroby
 • zapalenie wątroby

W razie obrzęku twarzy lub języka, lub jeśli wystąpi zaczerwienienie skóry z towarzyszącymi pęcherzykami lub złuszczaniem, należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. Niektóre działania niepożądane, takie jak senność, mogą występować częściej, gdyż pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak pregabalina, a nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Lyrica należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli:

 • u niektórych pacjentów przyjmujących lek Lyrica występowały objawy sugerujące reakcję alergiczną. Objawy te obejmowały obrzęk twarzy, ust, języka i gardła, a także rozlaną wysypkę skórną
 • stosowanie leku Lyrica było związane z występowaniem zawrotów głowy i senności: może to spowodować częstsze przypadkowe zranienia (upadki) u osób w podeszłym wieku. Dlatego należy zachować ostrożność do chwili poznania możliwych działań leku
 • stosowanie leku Lyrica może powodować niewyraźne widzenie, utratę wzroku lub inne zaburzenia widzenia, z których większość jest tymczasowa. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zmiany widzenia, należy natychmiast poinformować o tym lekarza
 • u pacjentów z cukrzycą, którzy podczas leczenia pregabaliną przybierają na wadze, może zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego
 • niektóre działania niepożądane, takie jak senność, mogą występować częściej, gdyż pacjenci z uszkodzeniem rdzenia kręgowego mogą przyjmować inne leki, np. przeciwbólowe lub zmniejszające wzmożone napięcie mięśni, które mają podobne działania niepożądane jak lek Lyrica, a nasilenie tych działań może być większe, gdy takie leki przyjmowane są jednocześnie
 • opisywano przypadki niewydolności serca u niektórych pacjentów przyjmujących lek Lyrica; byli to głównie pacjenci w podeszłym wieku z zaburzeniami układu sercowo naczyniowego. Przed zastosowaniem tego leku należy poinformować lekarza o występowaniu choroby serca w przeszłości
 • opisywano przypadki niewydolności nerek u niektórych pacjentów przyjmujących lek Lyrica. Jeśli podczas stosowania leku Lyrica pacjent zauważy zmniejszenie częstości oddawania moczu, należy poinformować o tym lekarza, ponieważ przerwanie przyjmowania leku może spowodować ustąpienie tego objawu
 • niewielka liczba pacjentów przyjmujących leki przeciwpadaczkowe, takie jak Lyrica, miewała myśli o samookaleczeniu lub samobójstwie. Jeżeli u pacjenta kiedykolwiek wystąpią podobne myśli, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • lek Lyrica jest stosowany jednocześnie z innymi lekami mogącymi wywoływać zaparcia (takimi jak niektóre leki przeciwbólowe), mogą wystąpić problemy żołądkowo jelitowe (np. zaparcia, niedrożność lub porażenie jelit). Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują zaparcia, zwłaszcza gdy ma się do nich skłonność
 • jeśli pacjent był w przeszłości uzależniony,nadużywał alkoholu lub leków, powinien poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku. Nie należy zażywać większej dawki leku niż zalecił lekarz
 • zgłaszano przypadki drgawek podczas stosowania leku Lyrica lub krótko po zaprzestaniu leczenia. Jeśli wystąpią drgawki, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem
 • zgłaszano przypadki pogorszenia czynności mózgu (encefalopatia) u niektórych pacjentów cierpiących na inne choroby, którzy stosowali lek Lyrica. Należy poinformować lekarza o wszystkich przebytych poważnych chorobach, w tym chorobach wątroby lub nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowaniu leku u pacjenta.

Lyrica a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży, lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Lyrica nie powinien być stosowany w czasie ciąży, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Lyrica a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Lyrica nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o przyjmowaniu leków:

 • oksykodon (lek przeciwbólowy)
 • lorazepam (lek stosowany w stanach lękowych

Lek Lyrica może być stosowany razem z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Lyrica a alkohol

Podczas stosowania leku Lyrica nie powinno się spożywać alkoholu.

Lyrica a prowadzenie pojazdów

Lek Lyrica może wywoływać zawroty głowy, senność i zmniejszenie koncentracji. Nie należy prowadzić samochodu, obsługiwać skomplikowanych maszyn ani wykonywać potencjalnie niebezpiecznych czynności, aż do momentu określenia wpływu tego leku na zdolność wykonywania powyższych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Lyrica?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego