Kategorie

Memigmin (Memantini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Memigmin?

Lek Memigmin należy do grupy leków przeciw otępieniu. Zawiera jako substancję czynną chlorowodorek memantyny.

Podstawowe informacje

NazwaMemigmin
Nazwa międzynarodowaMemantini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek memantyny

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza DC o składzie: laktoza jednowodna, powidon K 30
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • talk
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza 5cp
 • tytanu dwutlenek
 • makrogol 400
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek
 • 56 tabletek
Działanie / właściwości

Poprawa pamięci oraz przekazywania impulsów nerwowych.

Zastosowanie

Leczenie pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu od umiarkowanego do dużego.

Przeciwwskazania

Uczulenie na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • występowanie w przeszłości napadów padaczkowych
 • przebyty w ostatnim czasie zawał serca
 • zastoinowa niewydolność krążenia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • zaburzenia czynności nerek
 • jednoczesne przyjmowanie łącznie z memantyną leków takich jak: amantadyna, ketamina, dekstrometorfan, leki z grupy antagonistów NMDA
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek
Nie łączyć z
 • amantadyną, ketaminą, dekstrometorfanem
 • dantrolenem, baklofem
 • cymetydyną, ranitydyną, prokainamidem, chinidyną, chininą, nikotyną
 • hydrochlorotiazydem
 • środkami antycholinergicznymi
 • lekami przeciwdrgawkowymi
 • barbituranami
 • agonistami dopaminergicznymi
 • neuroleptykami
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
Ciąża

Stosowanie leku Memigmin przez kobiety w ciąży nie jest zalecane.

Karmienie piersią

Kobiety które przyjmują lek Memigmin nie powinny karmić piersią.

Dzieci

Lek Memigmin nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Memigmin może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Memigmin?

Lek Memigmin należy do grupy antagonistów receptorów kwasu N-metylo-D-asparaginowego (NMDA). Receptory NMDA biorą udział w przekazywaniu sygnałów nerwowych istotnych dla procesu uczenia się oraz dla procesów zapamiętywania. Lek Memigmin poprzez wpływ na receptory NMDA poprawia pamięć oraz przekazywanie impulsów nerwowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Memigmin?

Lek Memigmin stosowany jest w leczeniu pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do dużego.

Dawkowanie

Jak stosować lek Memigmin?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • zalecana dawka dla dorosłych i osób w podeszłym wieku wynosi 20 mg
 • aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, należy zwiększać dawkę leku stopniowo
 • dawka początkowa to 5 mg raz na dobę, którą nelży co tydzień zwiększać o 5 mg aż do uzyskania po 4 tygodniach dawki 20 mg na dobę

Sposób podawania:

 • lek należy przyjmować doustnie 1 raz na dobę
 • lek należy przyjmować popijając wodą
 • lek należy przyjmować regularnie codziennie o tej samej porze każdego dnia
 • lek może być przyjmowany z posiłkiem lub niezależnie od posiłków

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek

Dawkowanie leku ustala lekarz prowadzący w zależności od stanu zdrowia pacjenta, stale monitorując czynność nerek, w określonych odstępach czasu.

 

Leczenie należy kontynuować tak długo, dopóki będzie ono przynosiło pozytywne efekty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Memigmin

Zażycie zbyt dużej dawki leku Memigmin nie powoduje zagrożenia dla zdrowia. Mogą wystąpić objawy niepożądane specyficzne dla leku memantyna. W razie znacznego przedawkowania leku, należy skontaktować się z lekarzem, w celu wdrożenia odpowiedniego postępowania.

Pominięcie zastosowania leku Memigmin

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku pominięcia dawki leku, pacjent powinien zaczekać i przyjąć kolejną dawkę leku o ustalonej porze dnia.

W razie jakichkolwiek watpliwości związanych ze stosowaniem leku Memigmin należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Memigmin?

Leku Memigmin nie powinno się stosować w przypadku uczulenia na chlorowodorek memantyny lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Memigmin może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • senność
 • zaparcia
 • podwyższone stężenia enzymów wątrobowych
 • zawroty głowy
 • zaburzenia równowagi
 • spłycenie oddechu
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadwrażliwość na lek

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zmęczenie
 • zakażenia grzybicze
 • splątanie
 • omamy
 • wymioty
 • nieprawidłowy chód
 • niewydolność serca
 • wykrzepianie krwi żylnej (zakrzepica/ zakrzepy z zatorami)

Bardzo rzedkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • drgawki

Częstość nieznana:

 • zapalenie trzustki
 • zapalenie wątroby
 • reakcje psychotyczne

Choroba Alzheimera może wiązać się z występowaniem depresji, myślami samobójczymi i samobójstwem. U pacjentów leczonych memantyną zgłaszano takie zdarzenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Memigmin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • występowanie w przeszłości napadów padaczkowych
 • przebyty w ostatnim czasie zawał mięśnia sercowego
 • jeśli pacjent cierpi na zastoinową niewydolność krążenia
 • niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
 • pacjenci z zaburzoną czynnością nerek; lekarz powinien monitorować czynność nerek i w razie konieczności dostosować dawkę leku
 • jednoczesne przyjmowanie łącznie z memantyną leków takich jak: amantadyna, ketamina, dekstrometorfan, leki z grupy antagonistów NMDA

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memigmin a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Memigmin przez kobiety w ciąży nie jest zalecane.

Memigmin a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety przyjmujące lek Memigmin nie powinny karmić piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Memigmin może powodować zmiany w działaniu lub spowodować konieczność modyfikacji dawkowania następujących leków:

 • amantadyny, ketaminy, dekstrometorfanu
 • dantrolenu, baklofenu
 • cymetydyny, ranitydyny, prokainamidu, chinidyny, chininy, nikotyny
 • hydrochlorotiazydu (oraz wszystkich leków złożonych zawierających hydrochlorotiazyd)
 • leków przeciwcholinergicznych (leków stosowanych zwykle w leczeniu zaburzeń ruchowych lub kurczów jelit)
 • przeciwdrgawkowych (substancji stosowanych w zapobieganiu i przerywaniu napadów drgawkowych)
 • barbituranów (substancji stosowanych głównie jako środki nasenne)
 • agonistów dopaminergicznych (substancji takich jak L-dopa, bromokryptyna)
 • neuroleptyków (substancji stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych)
 • doustnych leków przeciwzakrzepowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Memigmin a alkohol

Brak danych.

Memigmin a prowadzenie pojazdów

Pacjent powinien zostać poinformowany przez lekarza, czy stan jego zdrowia pozwala na bezpieczne prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Lek Memigmin może wpływać na szybkość reakcji, dlatego też prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn mogą być niewskazane.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Memigmin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego