Kategorie

Metotab (Methotrexatum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Metotab?

Metotab jest to lek zawierający substancję czynną metotreksat, stosowany w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów i ciężkiej łuszczycy pospolitej u dorosłych pacjentów nie reagujących na standardowe leczenie.

Podstawowe informacje

NazwaMetotab
Nazwa międzynarodowaMethotrexatum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 2,5 mg
 • 7,5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Metotreksat

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia żelowana
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • immunosupresyjne
 • przeciwzapalne
Zastosowanie
 • leczenie ciężkiej, czynnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów
 • leczenie ciężkiej i uogólnionej łuszczycy pospolitej, szczególnie typu plackowatego, u dorosłych pacjentów
Przeciwwskazania
 • uczulenie na metotreksat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • ciężka choroba wątroby, nerek albo choroby krwi
 • nadużywanie alkoholu
 • ciężkie zakażenie i inne zespoły niedoboru odporności
 • owrzodzenia jamy ustnej, żołądka lub jelit
 • ciąża lub okresie laktacji
 • podawanie w tym samym czasie żywej szczepionki
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • podeszły wiek pacjenta wieku lub zły stan ogólny
 • zaburzona czynność wątroby lub nerek
 • odwodnienie pacjenta
 • planowanie ciąży 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste ( u więcej niż 1 na 10 osób):

 •  stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, brak apetytu, ból brzucha
 •  nieodpowiednie wyniki badań czynności wątroby

 Częste (u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, biegunka
 • wysypka, zaczerwienienie skóry, świąd
 • ból głowy, zmęczenie, senność
 • spadek produkcji krwinek ze zmniejszoną liczbą krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi
Nie łączyć z
 • antybiotykami (tetracykliny, chloramfenikol, penicyliny, glikopeptydy, sulfonamidy, cyprofloksacyna i cefalotyna)
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi lub salicylanami (kwas acetylosalicylowy, diklofenak, ibuprofen lub pirazol)
 • probenecydem
 • lekami moczopędnymi
 • trymetoprymsulfametoksazolem i pirymetaminą
 • leflunomidem, sulfasalazyną i azatiopryną
 • merkaptopuryną
 • retynoidami
 • teofiliną
 • omeprazolem lub pantoprazolem
 • lekami zmniejszającymi stężenie cukru we krwi
 • podtlenkiem azotu
 • preparatami witamiowymi, które mają w składzie kwas foliowy
Ciąża

Nie wolno stosować leku Metotab, jeśli pacjentka jest w ciąży lub próbuje zajść w ciążę.

Karmienie piersią

Przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie stosowania leku Metotab należy zaprzestać karmienia piersią.

Dzieci

Brak informacji dotyczących stosowania leku u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Metotab wywiera nieistotny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Metotab jest lekiem, który zawieraja substancję czynną metotreksat, będącą antymetabolitem kwasu foliowego,znalazła zastosowanie w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów i ciężkiej łuszczycy pospolitej u dorosłych pacjentów nie reagujących na standardowe leczenie. Lek Metotab modyfikuje i spowalnia przebieg choroby.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Metotab?

Lek Metotab stosowany jest w leczeniu:

 • ciężkiej, czynnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów u dorosłych pacjentów
 • ciężkiej i uogólnionej łuszczycy pospolitej, szczególnie typu plackowatego, u dorosłych pacjentów

Dawkowanie

Jak stosować lek Metotab?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

W leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów i łuszczycy pospolitej Metotab należy przyjmować tylko raz na tydzień. Pacjent z lekarzem przepisujący lek ustala, w którym dniu tygodnia będzie zażywał lek.

Dorośli pacjenci z reumatoidalnym zapaleniem stawów

Zalecana dawka początkowa to 7,5 mg metotreksatu, podawana raz w tygodniu doustnie. Dawkę tą można stopionowo zwiększać o 2,5 mg do maksymalnej dawki 25 mg raz w tygodniu. Po uzyskaniu pożądanego efektu klinicznego, dawkę należy stopniowo zmniejszyć do możliwie najmniejszej, skutecznej dawki podtrzymującej.

Pacjenci z łuszczycą

Wskazana dawka początkowa to 7,5 mg metotreksatu, podawana doustnie raz w tygodniu. Dawkę tą lekarz może zwiększać do 25 mg raz w tygodniu, natomiast po uzyskaniu efektu, dawkę leku należy zmniejszać do możliwie najmniejszej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek 

W tej grupie pacjentów lek Metotab należy stosować ostrożnie, dostosowując dawkę leku w zależnosci od klirensu kreatyniny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z istotną chorobą wątroby występującą obecnie lub w przeszłości, a szczególnie w przypadkach spowodowanych spożywaniem alkoholu, wskazane jest stosować Metotab bardzo ostrożnie, lub całkowicie zrezygnować z jego podawania.  W przypadku gdy, stężenie bilirubiny wynosi > 5 mg/dl, stosowanie metotreksatu jest przeciwwskazane.

Pacjenci w podeszłym wieku

Ze względu na obniżoną aktywność wątroby i nerek u pacjentów w tej grupie wiekowej, wskazane jest zmniejszenie dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Metotab

Należy ściśle przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dawkowania. Nie wolno zmieniać dawkowania leku samodzielnie. W sytuacji zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym leczenie, który zdecyduje o odpowiednim leczeniu w zależności od ciężkości zatrucia.

Pominięcie zastosowania leku Metotab

W przypadku pominięcia dawki, pacjent po konsultacji z lekarzem powinien zastosować pominiętą dawkę tak szybko, jak tylko jest to możliwe. W takiej sytuacji, nie wolno stosować podwójnej dawki leku.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Metotab?

Nie należy stosować leku Metotab:

 • jeśli pacjent wykazuje uczulenie na metotreksat lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano ciężką chorobę wątroby, nerek albo chorobę krwi
 • jeśli pacjent ma problemy alkoholowe
 • jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie zakażenie, np. gruźlica lub zakażenie HIV,a także inny zespół niedoboru odporności
 • jeśli u pacjenta jest zdiagnozowane owrzodzenie jamy ustnej, żołądka lub jelit
 • jeśli pacjentka jest w ciąży lub okresie laktacji
 • jeśli pacjent ma w tym samym czasie dostać szczepionkę zawierającą żywe drobnoustroje

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Metotabmoże wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych  działań niepożądanych:

 • uporczywy suchy kaszel bez odkrztuszania, ponadto duszność i gorączka (może to wskazywać na objawy zapalenia płuc)
 • odkrztuszanie wydzieliny z krwią (krwioplucie)
 • objawy świadczące o zaburzeniu czynności wątroby (zażółcenie skóry i białek oczu)
 • reakcja uczuleniowa (wysypka skórna, zaczerwieniona, swędząca skóra, obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, ust, jamy ustnej lub gardła, trudności z połykaniem lub oddychaniem)
 • uczucie nadchodzącego omdlenia
 • objawy związane z zaburzoną czynnością nerek (obrzęk dłoni, kostek, stóp, zaburzona częstość oddawania moczu, zmniejszenie ilości moczu, a także brak)
 • objawy zakażenia (gorączka, dreszcze, obolałość, ból gardła)
 • osłabienie, udar, ból, obrzęk, zaczerwienienie i nadzwyczajne uczucie ciepła w jednej z nóg (zakrzepica)
 • wystąpienie gorączki i nagłe pogorszenie ogólnego stanu zdrowia, ból gardła lub jamy ustnej z trudnościami w oddawaniu moczu
 • nagłe, niespodziewane krwawienie (krwawienie z dziąseł, krew w moczu, w wymiotach, siniaki)
 • narastający ból głowy z gorączką, sztywnością karku, nudnościami, wymiotami, dezorientacją i wrażliwością na światło
 • zaburzenia czynności mózgu (odmienny stan psychiczny, zaburzenia ruchu, wzroku i pamięci)
 • pojawienie się ciężkiej wysypki skórnej lub pęcherzy na skórze (występowanie również w jamie ustnej, oczach i w okolicy narządów płciowych)

Bardzo częste ( u więcej niż 1 na 10 osób):

 • stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej, niestrawność, nudności, brak apetytu, ból brzucha
 • nieodpowiednie wyniki badań czynności wątroby

 Częste (u nie więcej niż 1 na 10 osób):

 • owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej, biegunka
 • wysypka, zaczerwienienie skóry, świąd
 • ból głowy, zmęczenie, senność
 • spadek produkcji krwinek ze zmniejszoną liczbą krwinek białych, krwinek czerwonych i płytek krwi

Niezbyt częste ( u nie więcej niż 1 na 100 osób):

 • stany zapalene gardła
 • zapalenie jelit, wymioty, zapalenie trzustki, czarne i smołowate stolce, owrzodzenia i krwawienia z przewodu pokarmowego
 • nadwrażliwość na światło, wypadanie włosów, wzrost liczby guzków reumatoidalnych, owrzodzenie skóry, półpasiec, zapalenie naczyń krwionośnych, wysypka skórna podobna do opryszczki, pokrzywka
 • ujawnienie się cukrzycy
 • zawroty głowy, osłabione procesy myślowe myślowe, dezorientacja, depresja
 • spadek stężenia albumin w surowicy krwi
 • spadek liczby wszystkich krwinek i płytek krwi
 • zapalenie i owrzodzenie pęcherza moczowego lub pochwy
 • zmniejszona czynność nerek, zaburzenia w oddawaniu moczu
 • bóle stawów, bóle mięśni, spadek masy kostnej

Rzadkie (u nie więcej niż 1 na 1000 osób):

 • spadek wchłaniania składników odżywczych, zapalenie dziąseł
 • przebarwienie skóry, trądzik, niebieskie plamki związane krwawieniem z naczyń, alergiczne zapalenie naczyń krwionośnych
 • spadek stężenia przeciwciał we krwi
 • zakażenie, zaczerwienienie oczu (zapalenie spojówek)
 • wystąpienie wahań nastroju
 • zaburzenia widzenia
 • zapalenie osierdzia, kumulacja płynu w worku osierdziowym i utrudnienie napełniania serca
 • zbyt niskie ciśnienie krwi
 • wytworzenie się tkanki bliznowatej w płucach (zwłóknienie płuc), duszność i astma oskrzelowa, nagromadzenie płynu w opłucnej
 • złamania będące wynikiem przeciążenia lub osłabienia kości
 • zaburzenia elektrolitowe
 • gorączka
 • zaburzony oroces gojenia się ran

Bardzo rzadkie (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • wystąpienie nagłego, ciężkiego rozdęcia jelita grubego
 • nasilone przebarwienia paznokci oraz zapalenie skórek wokół paznokci, głębokie zakażenie mieszków włosowych, znaczne powiększenie małych naczyń krwionośnych
 • ból, spadek masy mięśniowej, drętwienie lub mrowienie, spadek wrażliwości na bodźce, zmiana odczucia smaku (metaliczny posmak), drgawki, porażenie, objawy oponowe
 • zaburzenia widzenia, niezapalna choroba oka (retinopatia)
 • spadek popędu płciowego, impotencja, powiększenie piersi u mężczyzn, zaburzenia produkcji nasienia, zaburzenia oogenezy, zaburzenia spermatogenezy, bezpłodność, zaburzenia miesiączkowania, upławy
 • powiększenie węzłów chłonnych (chłoniak)
 • zaburzenia limfoproliferacyjne (wzrost produkcji krwinek białych)

Częstość nieznana:

 • zwiększona liczba krwinek białych
 • krwawienie z nosa
 • pojawienie się białka w moczu
 • osłabienie
 • krwawienie z płuc
 • uszkodzenia kości szczęki
 • zaczerwienienie i łuszczenie się skóry
 • opuchlizna

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Metotab należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • w przypadku, gdy pacjent jest w podeszłym wieku lub wykazuje zły stan ogólny
 • w przypadku, gdy pacjent wykazuje zaburzoną czynność wątroby lub nerek
 • w przypadku odwodnienia pacjenta

Specjalne środki ostrożności odnoszące się do stosowania leku Metotab

 • lek Metotab powoduje zaburzenie produkcji wytwarzania plemników i komórek jajowych
 • lek Metotab może przyczynić się do poronienia, a także wytworzenia ciężkich wad wrodzonych
 • lek Metotab powinien być unikany przez pacjentki planujące ciążę 

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metotab a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie wolno stosować leku Metotab, jeśli pacjentka jest w ciąży lub próbuje zajść w ciążę ze wzgledu na ryzyko powstania wad wrodzonych, szkodliwego działania na nienarodzone dziecko lub poronienia. Metoreksat ma działanie teratogenne, może spowodować wady rozwojowe czaszki, twarzy, serca, naczyń krwionośnych, mózgu, kończy i smierć płodu. Pacjentka przynajmniej 6 miesięcy po zakończeniu leczenia metotreksatem, może zajść w ciążę.

Metotab a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Przed rozpoczęciem leczenia i w trakcie stosowania leku Metotab należy zaprzestać karmienia piersią.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Może nastąpić spadek skuteczności leku Metotab, w wyniku jednoczesnego stosowania poniższych leków:

 • antybiotyki (tetracykliny, chloramfenikol, penicyliny, glikopeptydy, sulfonamidy, cyprofloksacyna i cefalotyna), które mogą spowodować zmniejszenie klirensu nerkowego metotreksatu, co w efekcie doprowadza do wzrostu stężenia leku w surowicy i jego toksycznego działania na układ krwiotwórczy i przewód pokarmowy
 • niesteroidowe leki przeciwzapalne lub salicylany (kwas acetylosalicylowy, diklofenak, ibuprofen lub pirazol), powodujące wystąpienie zwiększonego ryzyka działania toksycznego leku Metotab
 • probenecyd, lek stosowany w leczeniu dny moczanowej mogący zmniejszać wydalanie metotreksatu i tym samym jego kumulację w organizmie
 • leki moczopędne, doprowadzające do zwiększonego stężenia Metotabu w surowicy, co powoduje nasilenie toksyczności hematologicznej leku
 • leki, źle wpływające na czynność szpiku kostnego (trymetoprymsulfametoksazol, pirymetamina)
 • inne leki mające zastosowanie w terapii reumatoidalnego zapalenia stawów (leflunomid, sulfasalazyna i azatiopryna)
 • merkaptopuryna (lek Metotab powoduje wzrost stężenia merkaptopuryny w osoczu, więc ważne jest dostosować odpowiednio dawkę)
 • retynoidy (leki mające zastosowanie w terapii łuszczycy, a także w innych chorobach skóry)
 • teofilina (lek stosowane w astmie oskrzelowej i innym chorobom płuc, w wyniku jednoczesnego stosowania lek Metotab może zmniejszać klirens teofiliny)
 • niektóre leki hamujące wydzielanie kwasu solnego (omeprazol lub pantoprazol), które doprowadzają do opóźnionego wydalania metotreksatu przez nerki
 • leki hipoglikemizujące (zmniejszające stężenie cukru we krwi)
 • podtlenek azotu (jednoczesne stosowanie dwóch preparatów powoduje nasiloną toksyczność leku Metotab)
 • preparaty witaminowe mające w składzie kwas foliowy, mogą powodować spadek skuteczności leczenia Metotabem)

Lek Metotab z jedzeniem i piciem 

W trakcie terapii lekiem Metotab wskazane jest unikać spożywania dużej ilości kawy, napojów zawierających kofeinę i czarnej herbaty.

Lekarz indywidulanie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Metotab a alkohol

W trakcie przyjmowania leku Metotab należy unikać picia alkoholu.

Metotab a prowadzenie pojazdów

Lek Metotab wywiera nieistotny lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.W przypadku wystąpienia uczucia zmęczenia i senności pacjentowi należy zalecić, aby nie prowadził pojazdów ani nie obsługiwał maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Metotab?

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego