Kategorie

Morphini sulfas WZF (Morphini sulfas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Morphini sulfas WZF?

Morphini sulfas WZF to lek w postaci roztworu do wstrzykiwań do podawania podskórnego, domięśniowego i dożylnego o bardzo silnym działaniu przeciwbólowym. Można go także podać doustnie po rozcieńczeniu wodą w przypadku pacjentów dorosłych. Jego substancją czynną jest siarczan morfiny.

Podstawowe informacje

NazwaMorphini sulfas WZF
Nazwa międzynarodowaMorphini sulfas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg/ ml
 • 20 mg/ ml
PostaćRoztwór do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Siarczan morfiny

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • pirosiarczyn sodu
 • edetynian disodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

10 ampułek po 1 ml

Działanie / właściwości

Przeciwbólowe

Zastosowanie
 • ból ostry i przewlekły o różnym nasileniu
 • ból pooperacyjny
 • ból przewlekły pochodzenia nowotworowego (oprócz bólu spowodowanego przez skurcz mięśni gładkich)
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, lub inne leki opioidowe
 • duszność, trudności z oddychaniem lub choroba powodująca trudności z oddychaniem
 • ostry ból po prawej stronie brzucha pod żebrami (podejrzenie kolki wątrobowej)
 • ostre zatrucie alkoholem
 • stosowane obecnie lub w przeciągu ostanich dwóch tygodni leki przeciwdepresyjne (tzw. inhibiory monoaminooksydazy)
 • choroby przebiegające z drgawkami
 • urazy głowy
 • zespół ostrego brzucha (silny ból brzucha ze wzdęciem, nudnościami, wymiotami, zapaciem)
 • guz chromochłonny nadnerczy
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (ból głowy, zaburzenia widzenia, świadomości i równowagi)
 • śpiączka
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • z niedoczynnością tarczycy
 • z obniżoną aktywnością kory nadnerczy
 • z astmą lub innymi chorobami przebiegającymi z utrudnionym oddychaniem
 • z prostatą lub utrudnionym oddawaniem moczu
 • z niedociśnieniem
 • ze wstrząsem
 • z chorobami zapalnymi jelit lub upośledzeniem ich drożności
 • z osłabieniem mięśni (tzw. miastenią)
 • nadużywających leków
 • wyniszczony chorobami i osłabionych
 • z zaburzeniami dróg żółciowych
 • z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
 • w podeszłym wieku

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

 • nadwrażliwości na ból pomimo zwiększenia dawki
 • osłabienia
 • zmęczenia
 • braku apetytu
 • wymiotów
 • niskiego ciśnienia krwi
 • utraty popędu seksualnego
 • impotencji
 • braku miesiączkowania

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli w przeszłości pacjent był uzależniony od leków lub alkoholu oraz w przypadku kiedy obecnie odczuwa, że zaczyna się uzależniać od leku.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000):

 • reakcje alergiczne po podaniu dożylnym powodujące trudności w oddychaniu lub zawroty głowy

Częstość nieznana:

 • niepokój
 • omamy
 • uzależnienie
 • zespół odstawienny
 • senność
 • uczucie splątania
 • podwyższone ciśnienie wewnątrzczaszkowe
 • zawroty głowy
 • nadmierna potliwość
 • zwężenie źrenic
 • kołatanie serca
 • spowolnienie akcji serca
 • niedociśnienie tętnicze
 • obniżenie temperatury ciała
 • suchość w ustach
 • zaparcia
 • nudności
 • wymioty
 • skurcz dróg żółciowych
 • pokrzywka
 • świąd
 • sztywność mięśni
 • trudności w oddawaniu moczu
 • skurcz moczowodów
 • zaczerwienienie twarzy
 • kontaktowe zapalenie skóry
 • ból i podrażnienie w miejscu podania
Nie łączyć z
 • ryfampicyną - antybiotykiem stosowanym w leczeniu gruźlicy
 • lekami uspokajającymi, tj. benzodiazepiny
 • lekami nasennymi, tj. fenobarbital
 • lekami przeciwdepresyjnymi, tj. moklobemid, amitryptylina
 • lekami przeciwzakrzepowymi, tj. klopidogrel, prasugrel, tikagrelor
 • lekami z grupy pochodnych fenotiazyny, tj. promazyna, chlorpromazyna
 • lekami obniżającymi ciśnienie
 • lekami zwiotczającymi mięśnie gładkie oraz ragulujące rytm serca, np. atropina
 • lekami stosowanymi w leczenieniu zakażeń bakteryjnych, tj. cyprofloksacyna
 • lekami przyspieszającymi przejście pokarmu przez przewód pokarmowy, tj. cyzapryd
 • lekami przeciwwymiotnymi. tj. metoklopramid
 • lekami stosowanymi w leczeniu choroby Parkinsona, tj. selegilina
 • lekami stosowanymi w zaburzeniach rytmu serca, tj. meksyletyna
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób żołądka lub dwunastnicy, tj. cymetydyna
 • alkoholem
Ciąża

O zastosowaniu morfiny w ciąży decyduje lekarz

Karmienie piersią

O zastosowaniu morfiny podczas karmienia piersią decyduje lekarz

Dzieci

Lek można stosować u dzieci poprzez podanie podskórne lub domięśniowe. Leku nie należy podawać dzieciom doustnie.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może powodować senność i zaburza sprawność psychofizyczną. Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Morphini sulfas WZF?

Morphini sulfas WZF jest lekiem o bardzo silnym działaniu przeciwbólowym (to tzw. opioidowe leki przeciwbólowe).

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Morphini sulfas WZF?

Lek Morphini sulfas WZF stosuje się w:

 • bólu ostrym i przewlekłym o różnym nasileniu (od umiarkowanego do silnego)
 • bólu pooperacyjnym
 • bólu przewlekłym pochodzenia nowotworowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Morphini sulfas WZF?

Lek Morphini sulfas WZF jest stosowany przez personel medyczny. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza, dawkowanie ustalane jest indywidualnie dla każdego z pacjentów.

Dorośli

 • podanie podskórne, domięśniowe lub dożylne
 • dopuszczalne jest podanie doustne po uprzednim rozcieńczeniu ampułki wodą
 • lek należy stosować systematycznie według schematu zleconego przez lekarza

Dawkowanie zwykle stosowane:

ból ostry (w razie potrzeby dawki można powtarzać co 4 godziny):

 • 10-15 mg (0,1-0,15 mg/kg mc) podskórnie lub domięśniowo
 • 2-8 mg dożylnie (szybkość 2 mg/min)

ból przewlekły:

 • 5-20 mg doustnie, podskórnie lub domięśniowo co 4 godziny

U pacjentów w podeszłym wieku najczęściej podaje się połowę dawki młodszych osób dorosłych

Dzieci

 • podanie podskórne lub domięśniowe
 • nie należy podawać dzieciom leku doustnie
 • noworodki i niemowlęta podczas podawania leku powinny być pod stałą obserwacją personelu medycznego

Dawkowanie zwykle stosowane:

 • u dzieci to 0,1-0,2 mg/kg mc. co 4 godziny w razie potrzeby (nie przekraczać 15 mg/dawkę)
 • u noworodków to 0,1mg/kg mc. podskórnie co 4 do 6 godzin w razie potrzeby

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Ze względu na sposób podania przez personel medyczny istnieje małe prawdopodobieństwo przyjęcia większej dawki niż zalecana. Jeśli przyjęto większą dawkę niż zalecana mogą wystąpić:

 • zapalenie płuc spowodowane zachłyśnięciem wymiocinami lub ciałami obcymi przebiegające z kaszlem, dusznościami i gorączką
 • tzw. "szpilkowate źrenice" obejmujące silne zwężenie źrenic
 • śpiączka
 • płytki oddech i/lub trudności w oddychaniu
 • sinica
 • zimna skóra
 • wiotkość kończyn
 • utrata przytomności
 • obniżenie ciśnienia wraz z niewydolnością serca
 • obniżenie temperatury ciała
 • drgawki
 • silny ból mięśni

W razie wystąpienia któregokolwiek z ww. objawów należy niezwłocznie poinformować personel medyczny

Pominięcie zastosowania leku

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

Przerwanie stosowania leku

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku, zwłaszcza u osób uzależnionych mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego, tj.:

 • ból ciała
 • drgawki
 • ból żołądka
 • nudności
 • biegunka
 • objawy grypopodobne
 • szybkie bicie serca
 • rozszerzone źrenice
 • niezadowolenie
 • drażliwość
 • niepokój

Nie należy przerywać stosowania, chyba, że lakarz zaleci inaczej. W celu przerwania stosowania leku należy zwrócić się do lekarza, który zadecyduje w jaki sposób zmniejszać dawkę aby uniknąć objawów abstynencyjnych. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Morphini sulfas WZF?

Nie należy stosować leku Morphini sulfas WZF w przypadku:

 • nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą, lub inne leki opioidowe
 • reakcji alergicznych objawiających się obrzękiem twarzy, warg, języka czy gardła powodującymi trudności w oddychaniu
 • duszności, trudności z oddychaniem lub choroby powodującej trudności z oddychaniem
 • ostrego bólu po prawej stronie brzucha pod żebrami (podejrzenie kolki wątrobowej)
 • ostrego zatrucia alkoholem
 • stosowania obecnie lub w przeciągu ostanich dwóch tygodni leków przeciwdepresyjnych (tzw. inhibiory monoaminooksydazy)
 • chorób przebiegających z drgawkami
 • urazów głowy
 • zespołu ostrego brzucha (silny ból brzucha ze wzdęciem, nudnościami, wymiotami, zapaciem)
 • guza chromochłonnego nadnerczy
 • podwyższonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego (ból głowy, zaburzenia widzenia, świadomości i równowagi)
 • śpiączki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Morphini sulfas WZF może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Morphini sulfas WZF i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • zwiększona wrażliwość na ból mimo zwiększenia dawki leku
 • osłabienie, zmęczenie, brak apetytu, nudności, wymioty lub niedociśnienie (konieczna może być suplementacja hormonalna ze względu na zbyt niski poziom kortyzolu)
 • utrata popędu seksualnego, impotencja, zanik miesiączkowania (ze względu na zmniejszone wydzielanie hormonów płciowych)
 • psychiczna lub fizyczna chęć zażywania leku (dotyczy szczególnie pacjentów uzależnionych od leków lub alkoholu w przeszłości)
 • objawy odstawienne

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów:

 • z niedoczynnością tarczycy (obniżona czynność tarczycy)
 • z obniżoną aktywnością kory nadnerczy (zbyt skąpe wytwarzanie hormonów)
 • z astmą lub innymi chorobami przebiegającymi z utrudnionym oddychaniem (np. pacjenci z rozedmą płuc)
 • z utrudnionym oddawaniem moczu lub prostatą (przerostem gruczołu krokowego)
 • z niedociśnieniem (zbyt niskie ciśnienie krwi)
 • ze wstrząsem (nagły spadek ciśnienia krwi i zmniejszenie przepływu krwi przez tkanki)
 • z chorobami zapalnymi jelit lub upośledzeniem ich drożności
 • z osłabieniem mięśni (tzw. miastenią)
 • nadużywających leków
 • wyniszczonych chorobami i osłabionych
 • z zaburzeniami dróg żółciowych
 • z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
 • w podeszłym wieku

Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia:

 • nadwrażliwości na ból pomimo zwiększenia dawki
 • osłabienia
 • zmęczenia
 • braku apetytu
 • wymiotów
 • niskiego ciśnienia krwi
 • utraty popędu seksualnego
 • impotencji
 • braku miesiączkowania

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli w przeszłości pacjent był uzależniony od leków lub alkoholu oraz w przypadku kiedy obecnie odczuwa, że zaczyna się uzależniać od leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Morphini sulfas WZF a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

O zastosowaniu leku w ciąży decuje lekarz.

Jeśli lek przyjmowano w ciąży przez dłuższy okres czasu mogą pojawić się u noworodka symptomy zespołu abstynencyjnego (odstawiennego), tj. nadpobudliwość, zaburzona praca żołdka i jelit, ciężkie zaburzenia oddychania, kichanie, ziewanie, osutka plamista, podwyższona tmperatura ciała, co powinno być leczone przez lekarza.

Nie zaleca się stosowania leku podczas porodu.

Morphini sulfas WZF a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na fakt, iż morfina przenika do mleka kobiecego, należy zachować ostrożnośc podczas stosowania leku u kobiet karmiących. Nie utalono wpływu, jaki wywiera lek na niemowlę karmione piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jest to bardzo istotne, szczególnie podczas stosowania:

 • ryfampicyny - antybiotyku stosowanego w leczeniu gruźlicy
 • leków uspokajających, tj. benzodiazepiny lub leków pochodnych, ponieważ zwększają ryzyko senności czy problemów z oddychaniem
 • leków nasennych, tj. fenobarbital
 • leków przeciwdepresyjnych, tj. moklobemid, amitryptylina
 • leków przeciwzakrzepowych, tj. klopidogrel, prasugrel, tikagrelor
 • lleków z grupy pochodnych fenotiazyny, tj. promazyna, chlorpromazyna
 • leków obniżających ciśnienie
 • leków zwiotczających mięśnie gładkie oraz ragulujących rytm serca, np. atropina
 • leków stosowanych w leczenieniu zakażeń bakteryjnych, tj. cyprofloksacyna
 • lleków przyspieszających przejście pokarmu przez przewód pokarmowy, tj. cyzapryd
 • lleków przeciwwymiotnych, tj. metoklopramid
 • leków stosowanych w leczeniu choroby Parkinsona, tj. selegilina
 • leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca, tj. meksyletyna
 • leków stosowanych w leczeniu chorób żołądka lub dwunastnicy, tj. cymetydyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Morphini sulfas WZF a alkohol

Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania leku.

Morphini sulfas WZF a prowadzenie pojazdów

Lek może powodować senność i zaburza sprawność psychofizyczną. Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Morphini sulfas WZF?

 • w temperaturze poniżej 250C
 • chronić od światła
 • nie zamrażać

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego