Kategorie

Nimotop S (Nimodipinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Nimotop S?

Lek Nimotop S zawiera substancję czynną nimodypinę, pochodną dihydropirydyny, należącą do grupy leków antagonistów kanałów wapniowych. Nimodypina zapobiega niedokrwieniu mózgu. Lek Nimotop S stosowany jest w profilaktyce i leczeniu niedokrwiennych ubytków neurologicznych w następstwie pęknięcia tętniaka.

Podstawowe informacje

NazwaNimotop S
Nazwa międzynarodowaNimodipinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 30 mg
 • 0,2 mg/ ml
PostaćRoztwór do infuzji, Tabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Nimodypina

Skład - substancje pomocnicze

Roztwór do infuzji 0,2 mg/ ml:

 • etanol 96%
 • makrogol 400
 • cytrynian sodu 
 • kwas cytrynowy
 • woda do wstrzykiwań

Tabletki powlekane 30 mg:

 • poliwidon
 • stearynian magnezu
 • skrobia kukurydziana
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • krospowidon
 • hypromeloza 15 cP
 • makrogol 4000
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • żółty tlenek żelaza (E172)
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

 • 20 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych

Roztwór do infuzji 0,2 mg/ ml:

 • butelka z oranżowego szkła 50 ml zamknięta korkiem z chlorobutylu umieszczona w tekturowym pudełku
 • przewód infuzyjny z polietylenu (HDPE) łączący pompę infuzyjną z kranikiem trójkanałowym w torbie foliowo-papierowej
Działanie / właściwości
 • antagonista kanałów wapniowych
 • działa przeciwskurczowo na naczynia mózgowe, zapobiega niedokrwieniu mózgu
Zastosowanie

Nimotop S, 0,2 mg/ ml, roztwór do infuzji:

 • profilaktyka i leczenie niedokrwiennych ubytków neurologicznych po krwotoku podpajęczynówkowym w następstwie pęknięcia tętniaka

Nimotop S, 30 mg, tabletki powlekane:

 • doustna kontynuacja profilaktyki i leczenia niedokrwiennych ubytków neurologicznych po krwotoku podpajęczynówkowym w następstwie pęknięcia tętniaka
Przeciwwskazania

Nimotop S 0,2 mg/ ml, roztwór do infuzji:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

Nimotop S 30 mg, tabletki powlekane:

 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • jednoczesne stosowanie leków przeciwpadaczkowych (fenobarbital, fenytoina lub karbamazepina) 
 • jednoczesne stosowanie ryfampicyny (antybiotyk)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uogólniony obrzęk mózgu
 • znaczne zwiększenie ciśnienia śródczaszkowego
 • znacznie obniżone ciśnienie tętniczym krwi
 • niestabilna dławica piersiowa
 • przebyty ostry zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 4 tygodni
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Niezbyt często:

 • małopłytkowość (zmniejszenie ilości płytek krwi)
 • reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne, wysypka)
 • bóle głowy
 • tachykardia (przyspieszenie czynności serca)
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • nudności

Rzadko:

 • bradykardia (zwolnienie czynności serca)
 • niedrożność jelit
 • zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)
 • reakcje w miejscu wlewu lub wstrzyknięcia (Nimotop S, 0,2 mg/ ml, roztwór do infuzji)
 • zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wlewu (Nimotop S, 0,2 mg/ ml, roztwór do infuzji)
Nie łączyć z

Nimotop S 0,2 mg/ ml, roztwór do infuzji: 

 • fluoksetyną lub nortryptyliną (leki przeciwdepresyjne)
 • zydowudyną stosowaną w leczeniu zakażenia HIV
 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi
 • antybiotykami aminoglikozydowymi, cefalosporynami, furosemidem
 • lekiami hamującymi lub stymulującymi układ cytochromu P-450 3A4

Nimotop S 30 mg, tabletki powlekane:

 • fluoksetyną, nefazodonem, nortryptyliną (leki przeciwdepresyjne)
 • cymetydyną (stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy)
 • kwasem walproinowy (lek przeciwdrgawkowy)
 • niektórymi antybiotykami makrolidowymi (erytromycyna) oraz innymi antybiotykami (chinuprystyna/ dalfoprystyna)
 • lekami przeciwgrzybiczymi (ketokonazol)
 • lekami stosowanymi w zakażeniu HIV (rytonawir)
 • innymi lekami zmniejszającymi ciśnienie tętnicze krwi
 • lekami przeciwpadaczkowymi (fenobarbital, fenytoina lub karbamazepina) - przeciwskazane
 • ryfampicyną - przeciwwskazane
Ciąża

Lek Nimotop S można stosować w czasie ciąży wyłącznie w przypadkach bezwzględnej konieczności.

Karmienie piersią

Zalecane jest przerwanie karmienia piersią w trakcie stosowania leku Nimotop S.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności leku Nimotop S u pacjentów w wieku poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Nimotop S może powodować zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nimotop S?

Nimodypina (substancja czynna leku Nimotop S)  jest pochodną dihydropirydyny, należącą do grupy antagonistów kanałów wapniowych. Działa przeciwskurczowo na naczynia mózgowe, dzięki czemu zapobiega niedokrwieniu mózgu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nimotop S?

Nimotop S, 0,2 mg/ml, roztwór do infuzji:

Nimotop S jest wskazany w profilaktyce i leczeniu niedokrwiennych ubytków neurologicznych spowodowanych skurczem naczyń krwionośnych mózgu po krwotoku podpajęczynówkowym w następstwie pęknięcia tętniaka.

Nimotop S, 30 mg, tabletki powlekane:

Nimotop S jest wskazany jako doustna kontynuacja profilaktyki i leczenia niedokrwiennych ubytków neurologicznych spowodowanych skurczem naczyń krwionośnych mózgu po krwotoku podpajęczynówkowym w następstwie pęknięcia tętniaka.

Dawkowanie

Jak stosować lek Nimotop S?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.  W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Nimotop S, 0,2 mg/ ml, roztwór do infuzji

 • lek Nimotop S podawany jest w ciągłym wlewie dożylnym
 • rozpoczynając od dawki 1 mg nimodypiny na godzinę a następnie jeśli dawka jest dobrze tolerowana przez pacjenta, zwiększa się ją do 2 mg/ godzinę
 • u pacjentów o małej masie ciała lub niestabilnym ciśnieniu tętniczym leczenie zaczyna się od dawki 0,5 mg/ godzinę
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 48 mg nimodypiny (czyli 240 ml roztworu do infuzji Nimotop S)
 • jeśli u pacjenta występują działania niepożądane lub problemy ze strony wątroby lekarz rozważy zmniejszenie dawkowania lub odstawienie leku
 • lekarz zdecyduje o czasie trwania leczenia
 • zazwyczaj nimodypinę we wlewach dożylnych podaje się nie dłużej niż 14 dni
 • w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nimotop S

Objawami zatrucia, występującego w wyniku ostrego przedawkowania, są:

 • znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi
 • zaburzenia rytmu serca
 • dolegliwości żołądkowo-jelitowe
 • nudności

W przypadku ostrego przedawkowania należy natychmiast odstawić Nimotop S. 
W przypadku spadku ciśnienia tętniczego krwi może być konieczne dożylne podanie dopaminy lub noradrenaliny.

Pominięcie zastosowania leku Nimotop S

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nimotop S

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Nimotop S, 30 mg, tabletki powlekane

Dawkowanie:

 • zazwyczaj najpierw podaje się nimodypinę dożylnie przez 5-14 dni
 • następnie doustnie w dawce 360 mg na dobę, czyli 6 razy po 2 tabletki (6 razy 60 mg nimodypiny) przez około 7 dni
 • tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu
 • lek można przyjmować niezależnie od posiłków
 • pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 4 godziny przerwy
 • nie należy popijać tabletek leku Nimotop S sokiem grapefruitowym
 • lekarz rozważy czy należy zmniejszyć dawkę lub zaprzestać podawania leku u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (szczególnie z marskością wątroby) oraz u pacjentów, u których występują działania niepożądane
 • w przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Nimotop S

Objawami zatrucia, występującego w wyniku ostrego przedawkowania, są: 

 • znaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego
 • zaburzenia rytmu serca
 • dolegliwości żołądkowo-jelitowe
 • nudności

W przypadku ostrego przedawkowania należy natychmiast odstawić Nimotop S

Może być konieczne przeprowadzenie płukania żołądka i podanie węgla aktywnego, a w przypadku obniżenia ciśnienia tętniczego może być konieczne dożylne podanie dopaminy lub noradrenaliny.

Pominięcie przyjęcia leku Nimotop S

Należy jak najszybciej podać następną dawkę i poinformować o tym lekarza. 
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki. 
W razie niepewności co do dalszego postępowania należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przerwanie przyjmowania leku Nimotop S

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nimotop S?

Leku Nimotop S 0,2 mg/ ml, roztwór do infuzji nie powinno stosować się gdy pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Leku Nimotop S 30 mg, tabletki powlekane nie powinno stosować się gdy:

 • pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwpadaczkowe, takie jak: fenobarbital, fenytoina lub karbamazepina ponieważ skuteczność nimodypiny (substancji czynnej Nimotop S) może być znacznie zmniejszona
 • pacjent stosuje jednocześnie ryfampicynę (antybiotyk) ponieważ skuteczność nimodypiny może być znacznie zmniejszona.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nimotop S może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Niezbyt często (u więcej niż 1 na 1000, ale u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • małopłytkowość (zmniejszenie ilości płytek krwi)
 • reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne, wysypka)
 • bóle głowy
 • tachykardia (przyspieszenie czynności serca)
 • rozszerzenie naczyń krwionośnych
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • nudności

Rzadko (u więcej niż 1 na 10000, ale u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • bradykardia (zwolnienie czynności serca)
 • niedrożność jelit
 • zmiany w wynikach badań laboratoryjnych (przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych)
 • reakcje w miejscu wlewu lub wstrzyknięcia (Nimotop S, 0,2 mg/ ml, roztwór do infuzji)
 • zakrzepowe zapalenie żył w miejscu wlewu (Nimotop S, 0,2 mg/ ml, roztwór do infuzji)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Nimotop S, 0,2 mg/ ml, roztwór do infuzji należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Należy zachować szczególną ostrożność:

 • u pacjentów z uogólnionym obrzękiem mózgu oraz w przypadku znacznego zwiększenia ciśnienia śródczaszkowego
 • u pacjentów ze znacznie obniżonym ciśnieniem tętniczym krwi (ciśnienie skurczowe mniejsze niż 100 mm Hg)
 • u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub u pacjentów, którzy przebyli ostry zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 4 tygodni

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Nimotop S 30 mg, tabletki powlekane należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Należy zachować szczególną ostrożność:

 • u pacjentów z uogólnionym obrzękiem mózgu oraz w przypadku znacznego zwiększenia ciśnienia śródczaszkowego
 • u pacjentów ze znacznie obniżonym ciśnieniem tętniczym (ciśnienie skurczowe mniejsze niż 100 mm Hg)
 • u pacjentów z niestabilną dławicą piersiową lub u pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatnich 4 tygodni

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nimotop S a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.


Nimotop S można stosować w czasie ciąży wyłącznie w przypadkach bezwzględnej konieczności.

Nimotop S a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.


Nimodypina przenika do mleka matki, dlatego zaleca się przerwanie karmienia piersią w trakcie stosowania leku Nimotop S.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nimotop S 0,2 mg/ml, roztwór do infuzji

Niektóre leki mogą wpływać na działanie nimodypiny lub też ich działanie może być zmienione przez nimodypinę.
Monitorowanie ciśnienia tętniczego oraz dostosowanie dawki leku może być konieczne przy stosowaniu:

 • fluoksetyny lub nortryptyliny (leki przeciwdepresyjne)
 • zydowudyny stosowanej w leczeniu zakażenia HIV
 • innych leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi
 • antybiotyków aminoglikozydowych, cefalosporyny, furosemidu
 • leków hamujących lub stymulujących układ cytochromu P-450 3A4

Nimotop S zawiera 23,7 % alkoholu etylowego. Alkohol zawarty w leku może zmieniać działanie innych leków.

Nimotop S 30 mg, tabletki powlekane

Niektóre leki mogą wpływać na działanie nimodypiny lub też ich działanie może być zmienione przez nimodypinę.
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków, ponieważ może być konieczne monitorowanie ciśnienia tętniczego oraz dostosowanie dawki leku:

 • fluoksetyna, nefazodon, nortryptylina (leki przeciwdepresyjne)
 • cymetydyna (lek z grupy antagonistów receptora H2, stosowane w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy)
 • kwas walproinowy (lek przeciwdrgawkowy)
 • niektóre antybiotyki makrolidowe, m.in. erytromycyna oraz inne antybiotyki np. chinuprystyna/ dalfoprystyna
 • leki przeciwgrzybicze takie jak ketokonazol
 • leki stosowane w zakażeniu HIV (np. rytonawir)
 • inne leki zmniejszające ciśnienie tętnicze

Przeciwwskazane jest stosowanie nimodypiny z lekami przeciwpadaczkowymi (takimi jak: fenobarbital, fenytoina lub karbamazepina) oraz ryfampicyną.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nimotop S a alkohol

Brak informacji na temat interakcji leku Nimotop S z alkoholem.

Nimotop S a prowadzenie pojazdów

Lek Nimotop S może wywoływać zawroty głowy, a przez to powodować zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nimotop S?

Lek Nimotop S należy:

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC
 • chronić od światła

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego