Kategorie

Nitrazepam GSK (Nitrazepamum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Nitrazepam GSK?

Lek Nitrazepam GSK zawierający substancję czynną nitrazepam należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami.
Wykazuje działanie nasenne, uspokajające oraz przeciwdrgawkowe.
Stosowany jest w krótkotrwałym leczeniu ciężkiej bezsenności.

Podstawowe informacje

NazwaNitrazepam GSK
Nazwa międzynarodowaNitrazepamum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Nitrazepam

Skład - substancje pomocnicze
 • jednowodna laktoza  
 • skrobia ziemniaczana
 • talk
 • stearynian magnezu 
Dostępne opakowania

20 tabletek

Działanie / właściwości
 • nasenne
 • uspokajające 
 • przeciwdrgawkowe

 

Zastosowanie

Krótkookresowe leczenie ciężkiej bezsenności.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną, inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • miastenia 
 • ostra niewydolność oddechowa
 • zespół bezdechu sennego
 • ciężka niewydolność wątroby
 • fobie, natręctwa lub przewlekła psychoza

Leku Nitrazepam GSK nie stosuje się u dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uzależnienie od alkoholu lub leków
 • wiek powyżej 65 lat
 • depresja lub lęk związany z depresją
 • przewlekła niewydolność płuc, nerek lub wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • wysypki skórne
 • zmiany w obrazie krwi
 • otępienie emocjonalne
 • obniżona zdolność koncentracji
 • ból głowy
 • niemożliwość uczenia się i zapamiętywania nowych informacji
 • podwójne widzenie, zaburzenia widzenia
 • zaburzenia świadomości, zaburzenia toku myślenia, zaburzenia orientacji dotyczące czasu miejsca, sytuacji lub własnej osoby
 • zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego 
 • niezborność ruchów
 • uczucie senności w ciągu dnia, zawroty głowy, dezorientacja
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe 
 • żółtaczka
 • osłabienie siły mięśniowej
 • niemożność oddania moczu 
 • zmęczenie
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w leczeniu chorób psychicznych 
 • lekami nasennymi
 • lekami przeciwbólowymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi
 • alkoholem
 • lekami hamującymi enzymy wątrobowe
 • lekami znieczulającym
 • lekami przeciwalergicznymi o działaniu uspokajającym 
 • lekami przeciwpadaczkowymi 
Ciąża

Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie wolno stosować u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowania leku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nitrazepam GSK?

Nitrazepam GSK należy do grupy leków nazywanych benzodiazepinami, zawiera substancję czynną nitrazepam wykazującą działanie nasenne, uspokajające, przeciwdrgawkowe i zmniejszające napięcie mięśniowe.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nitrazepam GSK?

Lek Nitrazepam GSK wykorzystuje się w krótkotrwałym leczeniu ciężkiej bezsenności, która przejawia się trudnością w zasypianiu i częstymi nocnymi przebudzeniami, co pogarsza komfort życia pacjenta.

Dawkowanie

Jak stosować lek Nitrazepam GSK?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.   

Lek należy stosować doustnie.

Dorośli: 1 do 2 tabletek (5 mg do 10 mg) przed snem

Osoby w wieku powyżej 65 lat:

 • początkowo pół tabletki (2,5 mg) przed snem
 • w razie konieczności lekarz może zalecić zwiększenie dawki do 5 mg (1 tabletka)

Stosowanie u dzieci
Nie stosować tego leku u dzieci.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nitrazepam GSK

Jeśli pacjent zażyje większą dawkę leku niż zalecana, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. 
Należy mieć ze sobą tekturowe opakowanie po leku, aby je pokazać lekarzowi.
W zależności od przyjętej dawki mogą wystąpić objawy przedawkowania:

 • senność
 • splątanie umysłowe
 • niewyraźna mowa
 • letarg
 • niezborność ruchów
 • zmniejszenie napięcia mięśniowego
 • obniżenie ciśnienia tętniczego 
 • trudności w oddychaniu, krótki oddech, hamowanie czynności oddechowej
 • śpiączka
 • śmierć

Jeśli pacjent po przedawkowaniu leku jest przytomny należy sprowokować wymioty (w ciągu jednej godziny od połkinięcia tabletki) a kiedy opróżnienie żołądka nie przynosi poprawy stanu pacjenta należy podać węgiel aktywowany, aby zmniejszyć wchłanianie leku.

W przypadku pominięcia dawki leku

 • należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe
 • jeśli zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki leku, należy opuścić pominiętą dawkę
 • następną dawkę leku przyjąć zgodnie z zaleceniami lekarza
 • nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przerwanie przyjmowania leku Nitrazepam GSK

Lek należy odstawiać stopniowo, ściśle według zaleceń lekarza

Nagłe przerwanie stosowania leku Nitrazepam GSK może spowodować objawy odstawienia:

 • depresja
 • bóle głowy
 • słabienie mięśni
 • nerwowość
 • skrajny lęk
 • napięcie
 • niepokój
 • splątanie
 • zmiany nastroju
 • nawracającą bezsenność
 • drażliwość
 • pocenie się
 • biegunkę

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nitrazepam GSK?

Leku Nitrazepam GSK nie należy stosować u pacjentów z:

 • uczuleniem na substancję czynną, inne benzodiazepiny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku 
 • miastenią (choroba charakteryzująca się osłabieniem mięśni i nadmiernym zmęczeniem)
 • schorzeniami układu oddechowego (ostra niewydolność oddechowa, depresja oddechowa)
 • zespołem bezdechu sennego (powtarzające się przerwy w oddychaniu podczas snu powodujące niedotlenienie)
 • ciężką niewydolnością wątroby
 • schorzeniami psychicznymi (fobie, natręctwa, przewlekła psychoza)

Leku Nitrazepam GSK nie stosuje się u dzieci.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nitrazepam GSK może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Podczas stosowania benzodiazepin może ujawnić się wcześniej istniejąca depresja.
Działania niepożądane leku Nitrazepam GSK zależą od zastosowanej dawki leku. 
Występują raczej na początku leczenia i zwykle ustępują w trakcie leczenia. 
Osoby w podeszłym wieku są bardziej narażone na wystąpienie działań niepożądanych leku.

Działanie niepożądane występujące rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • wysypki skórne

Działanie niepożądane występujące z częstością nieznaną (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zmiany w obrazie krwi
 • otępienie emocjonalne 
 • obniżona zdolność koncentracji
 • ból głowy
 • niemożliwość uczenia się i zapamiętywania nowych informacji (tzw. niepamięć następcza) mogą jej towarzyszyć zaburzenia zachowania, pacjent powinien mieć zapewniony nieprzerwany 7-8 godzinny sen aby zminimalizować  to działania niepożądane 
 • podwójne widzenie, zaburzenia widzenia
 • zaburzenia świadomości, zaburzenia toku myślenia, zaburzenia orientacji dotyczące czasu, miejsca, sytuacji lub własnej osoby (tzw. splątanie)
 • zmniejszenie lub zwiększenie popędu płciowego (libido)
 • niezborność ruchów
 • uczucie senności w ciągu dnia, zawroty głowy, dezorientacja
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe (np. wzdęcia)
 • żółtaczka (żółte zabarwienie skóry i białkówki oczu)
 • osłabienie siły mięśniowej
 • niemożność oddania moczu (silne parcie na pęcherz moczowy, ból w podbrzuszu)
 • zmęczenie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy zchować szczególną ostrożność w stosowaniu leku Nitrazepam GSK u pacjentów:

 • wrażliwych, mogą u nich wystąpić reakcje nadwrażliwości: wysypka, obrzęk naczynioruchowy i podwyższone ciśnienie tętnicze (nadciśnienie)
 • uzależnionych od alkoholu, leków
 • z zaburzeniami osobowości

Podczas stosowania leku Nitrazepam GSK

 • długotrwałe stosowanie leku Nitrazepam GSK może prowadzić do psychicznego i fizycznego uzależnienia
 • po nagłym przerwaniu przyjmowania leku (nawet u pacjentów przyjmujących dawki lecznicze przez krótki czas) lub zmianie leczenia na benzodiazepiny krótkodziałające mogą wystąpić objawy odstawienia
 • podczas odstawiania leku mogą pojawić się objawy odstawienia lub zjawisko „z odbicia” (stan przejściowy polegający na tym, że objawy, które prowadziły do leczenia benzodiazepinami lub środkami podobnie działającymi do benzodiazepin, powracają w nasilonej postaci) dlatego dawkę leku nalezy zmniejszać stopniowo
 • zażywanie leku przez kilka tygodni może spowodować zmniejszenie skuteczności działania nasennego
 • osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) są narażone na większe ryzyko wystąpienia nieprawidłowych reakcji psychicznych
 • lek może powodować niepamięć następczą (niemożliwość uczenia się i zapamiętywania nowych informacji), która zwykle pojawia się po 1 do 2 godzin od przyjęcia leku i może trwać do kilku godzin 
 • u pacjentów z depresją lub lękiem związanym z depresją, Nitrazepam GSK nie powinien być stosowany jako jedyny lek, ponieważ może zwiększać ryzyko samobójstw
 • u pacjentów z przewlekłą niewydolność płuc, nerek lub wątroby, należy stosować mniejszą dawkę leku
 • lek zmniejsza napięcie mięśni, co może być przyczyną upadków i złamań kości, zwłaszcza u osób starszych
 • w czasie działania tego leku mogą wystąpić zaburzenia pamięci

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nitrazepam GSK a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku kobietom w ciąży, zwłaszcza w pierwszym i trzecim trymestrze.
Benzodiazepiny stosowane w ostatnich trzech miesiącach ciąży lub w czasie porodu mogą powodować zaburzenia tętna płodu a u noworodka:

 • zmniejszenie napięcia mięśniowego 
 • trudności w ssaniu
 • hipotermię (obniżenie temperatury ciała poniżej 36°C) 
 • zaburzenia oddychania 

U dzieci matek przyjmujących przewlekle benzodiazepiny w późnym okresie ciąży rozwija się uzależnienie fizyczne oraz istnieje ryzyko pojawienia się objawów zespołu odstawiennego po urodzeniu.

Stosowanie leku Nitrazepam GSK w ciąży jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za bezwzględnie konieczne.

Nitrazepam GSK a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek przenika do mleka matki, dlatego nie należy stosować go w okresie karmienia piersią, chyba, że lekarz zaleci inaczej.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie dotyczy to leków:

 • przeciwpsychotyczych
 • uspokajających
 • przeciwdepresyjnych
 • nasennych
 • przeciwbólowych
 • narkotycznych leków przeciwbólowych (może nastąpić nasilenie działania euforycznego, prowadzącego do wzrostu uzależnienia psychicznego), opioidy podawane jednocześnie z lekiem Nitrazepam GSK zwiększają ryzyko depresji oddechowej, śpiączki a nawet zgonu, dlatego dawka i czas stosowania powinny być odpowiednio dobrane
 • znieczulających
 • przeciwpadaczkowych (mogą nasilić się działania niepożądane i toksyczne szczególnie w przypadku hydantoiny lub barbituranów, wymaga to szczególnej ostrożności przy ustalaniu dawkowania) w początkowym okresie leczenia
 • przeciwhistaminowych o działaniu uspokajającym

Leki wpływające na aktywność enzymów wątrobowych

 • leki osłabiające działanie enzymów wątrobowych mogą nasilać działanie leku Nitrazepam GSK
 • leki nasilające działanie enzymów wątrobowych (np. antybiotyk zwany ryfampicyną) mogą osłabiać działanie leku Nitrazepam GSK

Nitrazepam GSK z jedzeniem i piciem
Podczas przyjmowania tego leku nie należy pić żadnych napojów alkoholowych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nitrazepam GSK a alkohol

Podczas stosowania leku Nitrazepam GSK należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może zwiększyć się efekt uspokajający leku.

Nitrazepam GSK a prowadzenie pojazdów

Nitrazepam GSK może powodować zaburzenia sprawności psychofizycznej. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn w trakcie jego przyjmowania.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nitrazepam GSK?

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C
 • chronić od światła i wilgoci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego