Kategorie

Nonpres (Eplerenonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Nonpres?

Nonpres zawiera jako substancję czynną eplerenon, należący do wybiórczych antagonistów aldosteronu. Lek stosuje się w niewydolności serca w celu ograniczenia zdarzeń sercowo - naczyniowych.

Podstawowe informacje

NazwaNonpres
Nazwa międzynarodowaEplerenonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mg
 • 50 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Eplerenon

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • laktoza jednowodna
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kroskarmeloza sodowa
 • hypromeloza
 • laurylosiarczan sodu
 • talk
 • stearynian magnezu

Otoczka:

 • hypromeloza
 • makrogol 400
 • polisorbat 80 
 • tytanu dwutlenek 
 • tlenek żelaza żółty 
 • tlenek żelaza czerwony 
Dostępne opakowania

30 tabletek

Działanie / właściwości

Blokowanie działania aldosteronu

Zastosowanie

Leczenie niewydolności serca

Przeciwwskazania
 • uczulenie na eplerenon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • hiperkaliemia
 • stosowanie leków odwadniających lub preparatów uzupełniających potas
 • ciężka choroba nerek
 • ciężka choroba wątroby
 • stosowanie leków przeciwgrzybiczych
 • stosowanie leków przeciw wirusowi HIV
 • przyjmowanie antybiotyków takich jak klarytromycyna lub telitromycyna
 • zażywanie nefazodonu
 • przyjmowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) w połączeniu z antagonistami receptora angiotensyny (ARB)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba wątroby
 • choroba nerek
 • przyjmowanie litu
 • przyjmowanie takrolimusu lub cyklosporyny
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawał serca
 • zwiększone stężenie potasu we krwi 
 • zawroty głowy
 • omdlenia
 • infekcje
 • kaszel
 • zaparcia
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • biegunka
 • nudności
 • nieprawidłowa czynność nerek
 • wysypka
 • świąd
 • skurcz i ból mięśni
 • zwiększone stężenie mocznika we krwi
Nie łączyć z
 • itrakonazolem lub ketokonazolem
 • rytonawirem, nelfinawirem
 • klarytromycyną, telitromycyną
 • nefazodonem
 • litem
 • takrolimusem
 • cyklosporyną
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas, preparatami uzupełniającymi potas
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny (ACE) i antagonistami receptora angiotensyny (ARB) stosowanymi jednocześnie
Ciąża

Stosując lek w czasie ciąży należy zachować ostrożność.

Karmienie piersią

Stosowanie leku podczas karmienia piersią nie jest zalecane.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli po zastosowaniu leku wystąpią zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Nonpres?

Lek Nonpres blokuje działanie aldosteronu. Aldosteron odpowiedzialny jest w organizmie za kontrolę ciśnienia tętniczego i czynność serca. Jego podwyższone stężenie może prowadzić do niewydolności serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Nonpres?

Lek Nonpres stosuje się w leczeniu niewydolności serca, zapobiega jej nasileniu oraz zmniejsza liczbę hospitalizacji w przypadku:

 • niedawno przebytego zawału serca (w leczeniu skojarzonym z beta - adrenolitykami)
 • utrzymujących się łagodnych objawów niewydolności serca jako uzupełnienie stosowanej terapii

Dawkowanie

Jak stosować lek Nonpres?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady przyjmowania leku:

 • zwykle stosowana dawka początkowa to 25 mg raz na dobę
 • po 4 tygodniach możliwe jest zwiększenie dawki do 50 mg
 • maksymalna dawka dobowa wynosi 50 mg
 • lek można przyjmować na czczo lub podczas posiłków, tabletki należy połykać w całości popijając dużą ilością wody
 • lekarz może zlecić pomiar stężenia potasu przed rozpoczęciem leczenia, po tygodniu, po miesiącu leczenia oraz po zmianie dawki

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

 • łagodna choroba nerek: leczenie rozpoczyna się od pojedynczej dawki 25 mg
 • umiarkowana choroba nerek: początkowa dawka to 25 mg co drugi dzień
 • ciężka choroba nerek: stosowanie leku jest przeciwwskazane

Pacjenci w podeszłym wieku lub z łagodnymi bądź umiarkowanymi chorobami watroby

Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna 

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Nonpres

Należy natchmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Objawy przedawkowania to:

 • niskie ciśnienie tętnicze powodujące uczucie oszołomienia, zawroty głowy, niewyraźne widzenie, osłabienie, nagłą utratę przytomności
 • duże stężenie potasu we krwi powodujące kurcze mięśni, biegunkę, nudności, zawroty lub ból głowy

Pominięcie zastosowania leku Nonpres

Należy przyjąć pominiętą dawkę leku tak szybko jak to tylko możliwe, pod warunkiem że do przyjęcia kolejnej dawki jest ponad 12 godzin. W innym przypadku należy pominąć dawkę leku. Nie należy przyjmować podwójnej dawki leki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Nonpres

Bez konsultacji z lekarzem nie należy przerywać leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Nonpres?

Leku Nonpres nie należy stosować w następujących przypadkach:

 • uczulenie na eplerenon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • wysokie stężenie potasu we krwi
 • stosowanie leków moczopędnych oszczędzających potas lub preparatów uzupełniających potas
 • ciężka choroba nerek
 • ciężka choroba wątroby
 • stosowanie leków przeciwgrzybiczych (ketokonazol lub itrakonazol)
 • stosowanie leków przeciw wirusowi HIV (nelfinawir lub rytonawir)
 • przyjmowanie antybiotyków (klarytromycyna lub telitromycyna)
 • zażywanie nefazodonu
 • przyjmowanie inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACE) w skojarzeniu z antagonistami receptora angiotensyny (ARB)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Nonpres może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy  natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • obrzęk twarzy, języka lub gardła
 • trudności w przełykaniu
 • pokrzywka i trudności w oddychaniu

Są to objawy obrzęku naczynioruchowego.

Inne działania niepożądane występujące często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zawał serca
 • zwiększone stężenie potasu we krwi
 • zawroty głowy
 • omdlenia
 • infekcje
 • kaszel
 • zaparcia
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • biegunka
 • nudności
 • nieprawidłowa czynność nerek
 • wysypka
 • świąd
 • skurcz i ból mięśni
 • zwiększone stężenie mocznika we krwi

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób):

 • eozynofilia (zwiększenie liczby jednego z typów białych krwinek)
 • odwodnienie
 • zwiększone stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi
 • zmniejszone stężenie sodu we krwi
 • bezsenność (trudności w zasypianiu)
 • ból głowy
 • dolegliwości ze strony serca np. uczucie nierównego bicia serca, szybkiego bicia serca oraz niewydolności serca
 • zapalenie pęcherzyka żółciowego
 • niedociśnienie ortostatyczne
 • zakrzepica (skrzep krwi) kończyn dolnych
 • ból gardła
 • wzdęcia
 • wymioty
 • niedoczynność tarczycy
 • zwiększenie stężenia glukozy we krwi
 • zmniejszenie wrażliwości na dotyk
 • zwiększona potliwość
 • bóle pleców
 • osłabienie i złe ogólne samopoczucie
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, które może wskazywać na zaburzenie czynności nerek
 • zapalenie nerek
 • powiększenie gruczołów piersiowych u mężczyzn
 • zmiany wyników badania krwi

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nonpres należy omówić poniższe kwestie z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką:

 • choroba wątroby
 • choroba nerek
 • przyjmowanie litu, takrolimusu lub cyklosporyny - należy unikać tego połączenia

U pacjentów stosujących lek Nonpres bardzo ważne jest regularne monitorowanie stężenia potasu, zwłaszcza na początku leczenia i po zmianie dawki.

Lek zawiera laktozę, dlatego nie powinien by stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nonpres a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dopuszcza się stosowanie leku w czasie ciąży z zachowaniem ostrożności.

Nonpres a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz oceni czy należy przerwać leczenie, czy przerwać karmienie piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Jedczesne stosowanie eplerenonu z niektórymi lekami jest przeciwwskazane lub niezalacane, dotyczy to:

 • itrakonazolu lub ketokonazolu
 • rytonawiru, nelfinawiru
 • klarytromycyny, telitromycyny
 • nefazodonu
 • leków moczopędnych oszczędzających potas lub preparatów potasu - zwiększają ryzyko wystąpienia hiperkaliemii
 • inhibitorów konwertazy angiotensyny w połączeniu z antagonistami receptora angiotesyny - wzrost ryzyka hiperkaliemii 
 • litu 
 • cyklosporyny lub takrolimusu - może dojść do zaburzenia czynności nerek i tym samym wzrostu ryzyka wystąpienia hiperkaliemii

Należy zachować ostrożność, jeżeli pacjent przyjmuje:

 • niesteroidowe leki przeciwzapalne - ryzyko ostrej niewydolności nerek i hiperkaliemii
 • trimetoprim - ryzyko wystąpienia hiperkaliemii
 • alfa1 - adrenolityki, takie jak prazosyna lub alfuzosyna - mogą powodować spadek ciśnienia tętniczego i zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą
 • trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne (amitryptylina lub amoksapina) - mogą powodować zmniejszenie ciśnienia tętniczego i zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała na stojącą
 • leki przeciwpsychotyczne (chloropromazyna lub haloperydol), amifostyna, baklofen - mogą obniżać ciśnienie tętnicze i wywoływać zawroty głowy podczas zmiany pozycji ciała z leżącej na stojącą
 • glikokortykosteroidy, takie jak hydrokortyzon, prednizon, tetrakozaktyd- mogą osłabiać działanie hipotensyjne leku
 • digoksynę - możliwy wzrost stężenia digoksyny we krwi
 • warfarynę - zwiększone stężenie warfaryny we krwi może zaburzać działanie leku Nonpres
 • erytromycyna, sakwinawir, flukonazol, amiodaron, diltiazem oraz werapamil - zwalniają metabolizm leku Nonpres, tym samym przedłużając jego wpływ na organizm
 • ziele dziurawca, rifampicyna, karbamazepina, fenytoina i fenobarbital - mogą przyspieszać metabolizm leku Nonpres, a tym samym osłabiać jego działanie

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Nonpres a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Nonpres a prowadzenie pojazdów

Lek może wywołać zawroty głowy, w takiej sytuacji nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Nonpres?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego