Kategorie

Noqturina (Desmopressinum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Noqturina ?

Lek Noqturina zawiera desmopresynę o działaniu przeciwdiuretycznym, który zmniejsza wytwarzanie moczu. 

Podstawowe informacje

NazwaNoqturina
Nazwa międzynarodowaDesmopressinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 25 mcg
 • 50 mcg 
PostaćLiofilizat doustny
Skład - substancja czynna

Desmopresyna 

Skład - substancje pomocnicze
 • żelatyna
 • mannitol
 • bezwodny kwas cytrynowy 
Dostępne opakowania
 • 10 liofilizatów doustnych
 • 30 liofilizatów doustnych
 • 90 liofilizatów doustnych
 • 100 liofilizatów doustnych 
Działanie / właściwości

Zmniejsza wytwarzanie moczu.

Zastosowanie

Leczenie nokturii spowodowanej wielomoczem nocnym u dorosłych.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na desmopresynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • polidypsja (nadmierne pragnienie i zwiększone przyjmowanie płynów) lub psychogenna polidypsja (nadmierne pragnienie i zwiększone przyjmowanie płynów spowodowane czynnikami psychologicznymi)
 • niewydolność serca
 • choroby wymagające podawania leków moczopędnych
 • umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek
 • hiponatremia (małe stężenie sodu we krwi)
 • nieprawidłowe wydzielanie hormonów
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności pęcherza moczowego i trudności z oddawaniem moczu
 • jeśli pacjent ma 65 lat lub powyżej, gdyż wówczas lekarz będzie musiał kontrolować stężenie sodu we krwi pacjenta
 • jeśli pacjent ma małe stężenie sodu we krwi
 • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy powodujący zaburzenie równowagi wodnej i (lub) elektrolitowej
 • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który może ulec pogorszeniu w wyniku zaburzeń równowagi wodnej i (lub) elektrolitowej
 • jeśli u pacjenta wystąpi w trakcie leczenia ostra choroba (taka jak uogólnione zakażenie, choroba przebiegająca z gorączką, zapalenie żołądka i jelit)
 • jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza, choroba wieńcowa serca, nadciśnienie, przewlekła choroba nerek lub stan przedrzucawkowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste:

 • suchość w ustach

Częste:

 • nudności
 • złe samopoczucie
 • osłabienie mięśniowe i splątanie z powodu zmniejszonego stężenia sodu we krwi
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • nudności
 • biegunka
Nie łączyć z
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi, np. klomipraminą, imipraminą, dezypraminą
 • selektywymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, np. cytalopramem, paroksetyną, sertraliną
 • chloropromazyną
 • lekami moczopędnymi
 • karbamazepiną
 • lekami przeciwcukrzycowymi, zwłaszcza chloropropamidem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, np. kwasem acetylosalicylowym i ibuprofenem
 • oksytocyną, która jest stosowana podczas porodu
 • litem, który jest stosowany do leczenia np. choroby afektywnej dwubiegunowej
 • loperamidem
Ciąża

Zasadność stosowania leku Noqturina w ciąży ocenia lekarz.

Karmienie piersią

Zasadność stosowania leku Noqturina w okresie karmienia piersią ocenia lekarz. 

Dzieci

Nie stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat. 

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Noqturina nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Noqturina?

Lek Noqturina zawiera desmopresynę o działaniu przeciwdiuretycznym, który zmniejsza wytwarzanie moczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Noqturina?

Lek Noqturina zawiera desmopresynę o działaniu przeciwdiuretycznym, który zmniejsza wytwarzanie moczu. Lek Noqturina stosuje się w leczeniu nokturii spowodowanej wielomoczem nocnym u dorosłych. 

Dawkowanie

Jak stosować lek Noqturina?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli:

Zalecana dawka u kobiet to 25 mcg, u mężczyzn 50 mcg. Lek należy zażyć na godzinę przed snem, bez konieczności popijania leku wodą. Lek stosowany jest podjęzykowo.

Dzieci:

Leku Noqturina nie należy podawać dzieciom i młodzieży poniżej 18 lat. 

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U pacjentów w wieku 65 lat lub starszych lekarz będzie musiał kontrolować stężenie sodu we krwi pacjenta przed rozpoczęciem leczenia, w pierwszym tygodniu leczenia (4-8 dni po rozpoczęciu leczenia) i ponownie po mniej więcej jednym miesiącu od rozpoczęcia leczenia.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Jeśli u pacjenta występuje umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek, nie należy stosować leku Noqturina. Należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby należy zwrócić się do lekarza przed zastosowaniem leku Noqturina.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Noqturina

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Noqturina należy zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku Noqturina

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Od następnego dnia należy kontynuować przyjmowanie leku według ustalonego schematu.

Przerwanie stosowania leku Noqturina

Leczenie można przerwać lub zakończyć wyłącznie w porozumieniu z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Noqturina? 

Desmopresyna jest przeciwwskazana u pacjentów:

 • uczulonych na desmopresynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • z polidypsją (nadmierne pragnienie i zwiększone przyjmowanie płynów) lub psychogenną polidypsją (nadmierne pragnienie i zwiększone przyjmowanie płynów spowodowane czynnikami psychologicznymi)
 • z niewydolnością serca
 • z chorobami wymagającymi podawania leków moczopędnych
 • z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością nerek
 • z hiponatremią
 • z nieprawidłowym wydzielaniem hormonów

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Noqturina może powodować działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Noqturina i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • niezwykle silny lub przedłużający się ból głowy
 • splątanie
 • zwiększenie masy ciała o niewyjaśnionej przyczynie
 • nudności lub wymioty

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • suchość w ustach

Często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności
 • złe samopoczucie
 • osłabienie mięśniowe i splątanie z powodu zmniejszonego stężenia sodu we krwi (hiponatremia)
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • nudności
 • biegunka

Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

 • zaparcie
 • dolegliwości żołądkowe
 • osłabienie
 • obrzęk tkanek w kończynach dolnych (obrzęki obwodowe)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje lub kiedykolwiek występował którykolwiek z poniższych stanów:

 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności pęcherza moczowego i trudności z oddawaniem moczu
 • jeśli pacjent ma 65 lat lub powyżej, gdyż wówczas lekarz będzie musiał kontrolować stężenie sodu we krwi pacjenta
 • jeśli pacjent ma małe stężenie sodu we krwi
 • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy powodujący zaburzenie równowagi wodnej i (lub) elektrolitowej
 • jeśli u pacjenta występuje stan chorobowy, który może ulec pogorszeniu w wyniku zaburzeń równowagi wodnej i (lub) elektrolitowej
 • jeśli u pacjenta wystąpi w trakcie leczenia ostra choroba (taka jak uogólnione zakażenie, choroba przebiegająca z gorączką, zapalenie żołądka i jelit)
 • jeśli u pacjenta występuje mukowiscydoza, choroba wieńcowa serca, nadciśnienie, przewlekła choroba nerek lub stan przedrzucawkowy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Noqturina a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u kobiet w ciąży.

Noqturina a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zasadność stosowania leku Noqturina w okresie karmienia piersią ocenia lekarz. 

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Lek Noqturina może oddziaływać z niżej wymienionymi lekami:

 • przeciwdepresyjnymi, np. klomipraminą, imipraminą, dezypraminą
 • selektywymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, np. cytalopramem, paroksetyną, sertraliną
 • chloropromazyną
 • lekami moczopędnymi
 • karbamazepiną
 • przeciwcukrzycowymi, zwłaszcza chloropropamidem
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, np. kwasem acetylosalicylowym i ibuprofenem
 • oksytocyną, która jest stosowana podczas porodu
 • litem, który jest stosowany do leczenia np. choroby afektywnej dwubiegunowej
 • loperamidem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Noqturina a alkohol

Brak danych. 

Noqturina a prowadzenie pojazdów

Lek Noqturina nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Noqturina?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego