Kategorie

Olanzapin Actavis (Olanzapinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Olanzapin Actavis?

Lek Olanzapin Actavis zawiera substancję czynną olanzapinę. Jest to lek przeciwpsychotyczny, wykorzystywany w leczeniu schizofrenii i manii.

Podstawowe informacje

NazwaOlanzapin Actavis
Nazwa międzynarodowaOlanzapinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
 • 15 mg
 • 20 mg
PostaćTabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej
Skład - substancja czynna

Olanzapina

Skład - substancje pomocnicze
 • stearynian magnezu
 • L - metionina
 • bezwodna krzemionka koloidalna 
 • hydroksypropyloceluloza niskopodstawiona
 • krospowidon (typ B)
 • aspartam (E951)
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • guar
 • ciężki węglan magnezu 
 • aromat pomarańczowy Silesia 1209603133
Dostępne opakowania
 • 28 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
 • 30 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
 • 56 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej
Działanie / właściwości

Przeciwpsychotyczne

Zastosowanie
 • schizofrenia
 • średnio nasilone i ciężkie epizody manii
Przeciwwskazania
 • uczulenie na olanzapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • niektóre rodzaje jaskry
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • nie jest zalecane stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku, z rozpoznaniem otępienia
 • leki z tej grupy mogą powodować wystąpienie nieprawidłowych ruchów, zwłaszcza w obrębie twarzy lub języka
 • bardzo rzadko leki tego typu wywoluja zespół objawów - gorączkę, przyśpieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, ospałość lub senność
 • u pacjentów stosujących lek Olanzapin Actavis obserwowano przyrost masy ciała
 • u pacjentów stosujących lek Olanzapin Actavis obserwowano wysokie stężenie cukru we krwi i wysokie stężenie lipidów
 • należy powiedzieć lekarzowi, jeśli w przeszłości u pacjenta lub w jego rodzinie występowały zakrzepy

Jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z niżej wymienionych chorób, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza prowadzącego: 

 • udar lub „mini" udar
 • choroba Parkinsona
 • zaburzenia związane z gruczołem krokowym
 • niedrożność jelit
 • choroba wątroby lub nerek
 • choroby krwi
 • choroba serca
 • cukrzyca
 • drgawki
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • zwiększenie masy ciała
 • senność
 • zwiększenie stężenia hormonu pobudzającego wytwarzanie mleka we krwi - prolaktyny
 • we wczesnym etapie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenia, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzacej

Częste (mogą wystąpić rzadziej niz u 1 na 10 pacjentów):

 • zmiany w liczbie niektórych komórek krwi i w stężeniach lipidów w krwiobiegu
 • na początku leczenia przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia cukrów we krwi i moczu
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego i aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi
 • wzmożone uczucie głodu
 • zawroty głowy
 • niepokój
 • drżenie
 • zaparcia
 • dyskinezy
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • wysypka
 • utrata siły
 • skrajne zmęczenie
 • zatrzymanie wody w organizmie powodujące obrzęki rąk, stóp lub okolicy kostek
 • gorączka
 • bóle stawów
 • zaburzenia seksualne, takie jak zmniejszenie libido u mężczyzn i kobiet lub zaburzenia erekcji u mężczyzn
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona
 • karbamazepiną
 • fluwoksaminą
 • cyprofloksacyną
Ciąża

Ze względu na ograniczone doświadczenie u kobiet w ciąży, olanzapina powinna być stosowana w ciąży jedynie wtedy, kiedy spodziewane korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Leku Olanzapin Actavis nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Ze względu na to, że olanzapina może wywołać senność, należy ostrzec pacjentów, aby zachowali szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów oraz obsługi maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Olanzapin Actavis?

Lek Olanzapin Actavis to lek o działaniu przeciwpsychotycznym, przeciwmaniakalnym oraz stabilizującym nastrój, wykazującym działanie w stosunku do licznych układów receptorowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Olanzapin Actavis?

Lek ten stosowany jest w:

 • schizofrenii (choroba objawiająca sią tym, ze pacjent słyszy, widzi lub odczuwa rzeczy nieistniejące w rzeczywistości)
 • średnio nasilonych i ciężkich epizodów manii - choroby z objawami podniecenia lub euforii

Olanzapin Actavis zapobiega nawrotom tych objawów u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową, u których uzyskano dobrą odpowiedź na leczenie epizodu manii olanzapiną.

Dawkowanie

Jak stosować lek Olanzapin Actavis?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie

 • dawka dobowa to 5 mg - 20 mg na dobę
 • tabletki należy przyjmowac raz na dobę zgodnie z zaleceniami lekarza
 • tabletki powinny być przyjmowane o stałej porze dnia
 • lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku
 • tabletki przeznaczone są do stosowania doustnego
 • z tabletkami rozpadającymi się w jamie ustnej należy obchodzić się ostrożnie, łatwo się kruszą, nie należy ich dotykać mokrymi rękami
 • tabletki po umieszczeniu w jamie ustnej można rozpuścić bezpośrednio w niej lub rozpuścić w szklance wody lub soku pomarańczowego, jabłkowego lub mleka, sporządzony płyn należy natychmiast wypić

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

U pacjentów, którzy przyjęli większą niż zalecana dawkę leku Olanzapin Actavis występowały następujące objawy:

 • przyspieszone bicie serca
 • pobudzenie lub agresywne zachowanie
 • trudności w mówieniu
 • mimowolne ruchy, zwłaszcza mięśni twarzy i języka
 • ograniczenie świadomości
 • ostre splątanie (dezorientacja)
 • drgawki
 • śpiączka
 • gorączka
 • szybki oddech
 • pocenie się
 • sztywność mięśni
 • ospałość lub senność
 • zmniejszenie częstości oddechów
 • zachłyśnięcie
 • wysokie lub niskie ciśnienie krwi
 • zaburzenia rytmu serca

Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Pominięcie zastosowanie leku

Od razu po przypomnieniu sobie, należy przyjąć tabletkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie stosowania leku 

Nawet gdy pacjent poczuje się lepiej, nie należy przerywać przyjmowania tabletek. Należy przyjmować tak długo lek, jak zaleci lekarz.

Po nagłym przerwaniu stosowania leku mogą wystąpić następujące objawy:

 • pocenie się
 • bezsenność
 • drżenie
 • lęk
 • nudności i wymioty

Lekarz może zalecić stopniowe zmniejszanie dawki przed przerwaniem leczenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Olanzapin Actavis?

Nie stosuje się leku Olanzapin Actavis, jeśli wystąpi:

 • uczulenie na olanzapinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • problem z oczami, takie jak niektóre rodzaje jaskry (zwiększone ciśnienie w oku)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Olanzapin Actavis może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nieprawidłowe ruchy, zwłaszcza w obrębie twarzy czy języka
 • zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w nogach (objawy obejmują puchnięcie, ból, zaczerwienienie nogi), zakrzepy mogą przemieszczać się w naczyniach krwionośnych do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem
 • jednocześnie: gorączka, przyspieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni i ospałość lub senność 

Bardzo często (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów): 

 • zwiększenie masy ciała
 • senność
 • zwiększenie stężenia hormonu pobudzającego wytwarzanie mleka we krwi - prolaktyny
 • we wczesnym etapie leczenia mogą wystąpić zawroty głowy lub omdlenia, szczególnie podczas wstawania z pozycji leżącej lub siedzacej

Często (mogą wystąpić rzadziej niz u 1 na 10 pacjentów):

 • zmiany w liczbie niektórych komórek krwi i w stężeniach lipidów w krwiobiegu
 • na początku leczenia przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
 • zwiększenie stężenia cukrów we krwi i moczu
 • zwiększenie stężenia kwasu moczowego i aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi
 • wzmożone uczucie głodu
 • zawroty głowy
 • niepokój
 • drżenie
 • zaparcia
 • dyskinezy
 • suchość błony śluzowej jamy ustnej
 • wysypka
 • utrata siły
 • skrajne zmęczenie
 • zatrzymanie wody w organizmie powodujące obrzęki rąk, stóp lub okolicy kostek
 • gorączka
 • bóle stawów
 • zaburzenia seksualne, takie jak zmniejszenie libido u mężczyzn i kobiet lub zaburzenia erekcji u mężczyzn

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • nadwrażliwość (np. obrzęk jamy ustnej i gardła swędzenie, wysypka)
 • cukrzyca lub zaostrzenie cukrzycy, sporadycznie związane z kwasicą ketonową (obecność ciał ketonowych we krwi i moczu) lub śpiączką
 • napady drgawek, zazwyczaj u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono napady drgawkowe (padaczkę)
 • sztywność lub skurcz mięśni (w tym mięśni odpowiedzialnych za ruchy gałek ocznych)
 • zespół niespokojnych nóg
 • zaburzenia mowy
 • jąkanie
 • zwolnienie czynności serca
 • wrażliwość na światło słoneczne
 • krwawienie z nosa
 • wzdęcie brzucha
 • ślinienie
 • utrata pamięci lub zapominanie
 • nietrzymanie moczu
 • niemożność oddania moczu
 • wypadanie włosów
 • brak lub zmniejszenie miesiączki
 • zmiany w piersiach u mężczyzn i kobiet, takie jak wydzielanie mleka poza okresem karmienia lub nietypowe powiększenie piersi

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów):

 • obniżenie prawidłowej temperatury ciała
 • zaburzenia rytmu serca
 • nagła śmierć z niewyjaśnionej przyczyny
 • zapalenie trzustki powodujące silny ból brzucha, gorączkę i nudności
 • choroba wątroby objawiająca się zażółceniem skóry i białych części oka
 • choroba mięśni objawiająca się niewyjaśnionym pobolewaniem i bólami
 • wydłużony i (lub) bolesny wzwód

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • ciężkie reakcje alergiczne, takie jak polekowa reakcja z eozynofilią i objawami ogólnymi

U pacjentów w podeszłym wieku z rozpoznaniem otępienia mogą wystąpić:

 • udar
 • zapalenie płuc
 • nietrzymanie moczu
 • upadki
 • skrajne zmęczenie
 • omamy wzrokowe
 • podwyższona temperatura ciała
 • zaczerwienienie skóry
 • problemy z chodzeniem

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Olanzapin Actavis należy omówić to z lekarzem, farmaceutą:

 • nie jest zalecane stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku, z rozpoznaniem otępienia
 • leki z tej grupy mogą powodować wystąpienie nieprawidłowych ruchów, zwłaszcza w obrębie twarzy lub języka
 • bardzo rzadko leki tego typu wywoluja zespół objawów - gorączkę, przyśpieszony oddech, pocenie się, sztywność mięśni, ospałość lub senność
 • u pacjentów stosujących lek Olanzapin Actavis obserwowano przyrost masy ciała
 • u pacjentów stosujących lek Olanzapin Actavis obserwowano wysokie stężenie cukru we krwi i wysokie stężenie lipidów
 • należy powiedzieć lekarzowi, jeśli w przeszłości u pacjenta lub w jego rodzinie występowały zakrzepy

Jeśli u pacjenta występuje którakolwiek z niżej wymienionych chorób, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza prowadzącego: 

 • udar lub „mini" udar
 • choroba Parkinsona
 • zaburzenia związane z gruczołem krokowym
 • niedrożność jelit
 • choroba wątroby lub nerek
 • choroby krwi
 • choroba serca
 • cukrzyca
 • drgawki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Olanzapin Actavis a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Olanzapina powinna być stosowana w ciąży jedynie wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu.

U noworodków, których matki stosowały lek Olanzapin Actavis w ostatnim trymestrze mogą wystąpić następujące objawy:

 • drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie
 • senność
 • pobudzenie
 • problemy z oddychaniem
 • trudności ze ssaniem

Olanzapin Actavis a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Olanzapin Actavis nie powinny przyjmować kobiety karmiące piersią, gdyż niewielkie ilości leku mogą przenikać do mleka matki.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu:

 • leków stosowanych w chorobie Parkinsona
 • karbamazepiny (lek przeciwpadaczkowy i stabilizujący nastrój)
 • fluwoksaminy (lek przeciwdepresyjny)
 • cyprofloksacyny (antybiotyk)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Olanzapin Actavis a alkohol

Osoby przyjmujące lek Olanzapin Actavis nie mogą pić alkoholu.

Olanzapin Actavis a prowadzenie pojazdów

Ze względu na to, że olanzapina może wywołać senność, należy ostrzec pacjentów, aby zachowali szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Olanzapin Actavis?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • blistry należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego