Kategorie

Omeprazol Mylan (Omeprazolum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Omeprazol Mylan?

Lek Omeprazol Mylan zawiera inhibitor pompy protonowej - omeprazol, który zmniejsza wydzielanie kwasu solnego w żołądku.

Podstawowe informacje

NazwaOmeprazol Mylan
Nazwa międzynarodowaOmeprazolum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

40 mg

PostaćProszek do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Omeprazol

Skład - substancje pomocnicze
 • edetynian disodu
 • wodorotlenek sodu
Dostępne opakowania
 • 5 fiolek
 • 10 fiolek
Działanie / właściwości

Hamowanie wydzielania kwasu solnego w żołądku.

Zastosowanie
 • leczenie owrzodzeń dwunastnicy
 • zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy
 • leczenie owrzodzeń żołądka
 • zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka
 • w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami w eradykacji Helicobacter pylori (H.pylori) w chorobie wrzodowej
 • leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z NLPZ
 • zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy powstałym w wyniku stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów z grupy ryzyka
 • leczenie refluksowego zapalenia przełyku
 • długotrwałe leczenie pacjentów z zaleczonym refluksowym zapaleniem przełyku
 • leczenie objawów choroby refluksowej żołądka i przełyku
 • leczenie zespołu Zollingera - Ellisona
Przeciwwskazania
 • uczulenie na omeprazol lub pozostałe składniki leku
 • uczulenie na inny lek z grupy inhibitorów pompy protonowej
 • jednoczesne stosowanie leku nelfinawir
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • reakcja skórna po zastosowaniu leku zmniejszającego wydzielanie kwasu żołądkowego w przeszłości
 • planowane jest wykonanie badania krwi (stężenie chromograniny A)
 • spadek masy ciała bez wyraźnej przyczyny
 • problemy z połykaniem
 • ból żołądka lub niestrawność
 • wymioty lub krwawe wymioty
 • smoliste stolce oraz obecność krwi w stolcu
 • silna lub przedłużająca się biegunka
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zaburzenia żołądka i jelit z biegunką
 • ból brzucha
 • zaparcia
 • wzdęcia
 • łagodne polipy żołądka
 • nudności i wymioty
Nie łączyć z
 • lekami stosowanymi w zakażeniach grzybiczych np. ketokonazol, itrakonazol
 • digoksyną
 • diazepamem
 • fenytoiną
 • lekami przeciwzakrzepowymi
 • ryfampicyną
 • atazanawirem
 • takrolimusem
 • cylostazolem
 • sakwinawirem
 • klopidogrelem
 • erlotynibem
 • metotreksatem
 • preparatami zawierającymi ziele dziurawca zwyczajnego
Ciąża

Lekarz zdecyduje czy lek może być stosowany w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz podejmie decyzję czy można karmić piersią podczas przyjmowania leku.

Dzieci

Brak jest badań potwierdzających bezpieczeństwo i skutecznosć leku w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Podczas stosowanie leku mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Ich wystąpienie stanowi przeciwwskazanie do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Omeprazol Mylan?

Lek Omeprazol Mylan zawiera omeprazol. To pochodna benzimidazolu. Jego działanie polega na blokowaniu pompy protonowej komórek okładzinowych żołądka. Efektem tego jest zmniejszenie wydzielania do światła żołądka jonów wodorowych, co powoduje zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Omeprazol Mylan?

Lek Omeprazol Mylan stosuje się u dorosłych w następujących wskazaniach:

 • leczenie owrzodzeń dwunastnicy
 • zapobieganie nawrotom owrzodzenia dwunastnicy
 • leczenie owrzodzeń żołądka
 • zapobieganie nawrotom owrzodzenia żołądka
 • w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami w eradykacji Helicobacter pylori (H.pylori) w chorobie wrzodowej
 • leczenie owrzodzeń żołądka i dwunastnicy związanych z NLPZ
 • zapobieganie owrzodzeniom żołądka i dwunastnicy powstałym w wyniku stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych u pacjentów z grupy ryzyka
 • leczenie refluksowego zapalenia przełyku
 • długotrwałe leczenie pacjentów z zaleczonym refluksowym zapaleniem przełyku
 • leczenie objawów choroby refluksowej żołądka i przełyku
 • leczenie zespołu Zollingera - Ellisona

Dawkowanie

Jak stosować lek Omeprazol Mylan?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zasady i sposób podawania leku

 • lek Omeprazol Mylan należy podawać w postaci wlewu dożylnego przez 20 - 30 minut
 • zawartość każdej fiolki powinna zostać rozpuszczona w około 5 ml, a następnie natychmiast rozcieńczona do 100 ml izotonicznego roztworu chlorku sodu NaCl 0,9 % lub 5% roztworu glukozy
 • ponieważ na trwałość omeprazolu w roztworze ma wpływ pH roztworu do infuzji, dlatego do rozpuszczania i rozcieńczania produktu nie wolno stosować żadnych innych rozpuszczalników ani innych objętości niż podane przez producenta
 • lek Omeprazol Mylan w infuzji dożylnej stosuje się jeden raz na dobę

Dawkowanie u dorosłych

 • dawka zaleca leku Omeprazol Mylan to 40 mg w infuzji dożylnej jeden raz na dobę
 • u pacjentów z zespołem Zollingera - Ellisona dawka początkowa leku Omeprazol Mylan podawanego dożylnie to 60 mg raz na dobę
 • wyższe dawki powinny być dostosowywane indywidualnie
 • gdy dawka przekracza 60 mg na dobę, powinna być podzielona i podawana dwa razy na dobę

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

 • nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

 • pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby powinny być wystarczające dawki 10 - 20 mg

Osoby w podeszłym wieku (>65 lat)

 • nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u osób w podeszłym wieku

Dzieci i młodzież

 • doświadczenie ze stosowaniem leku do podawania dożylnego u dzieci jest ograniczone

Podanie większej niż zalecana dawki leku Omeprazol Mylan

 • gdy pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku Omeprazol Mylan, powinien natychmiast poinformować lekarza

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Omeprazol Mylan?

Leku Omeprazol Mylan nie należy stosować, w przypadku:

 • uczulenia na omeprazol lub na pozostałe składniki leku
 • uczulenia na leki zawierające inne inhibitory pompy protonowej
 • jednoczesnego stosowania leku zawierającego nelfinawir - jest stosowany w leczeniu zakażenia wirusem HIV

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Omeprazol Mylan może wywołac skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Omeprazol Mylan i i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • nagły świszczący oddech, obrzęk warg, języka, gardła lub ciała, wysypka, omdlenie, trudności w połykaniu jako objaw ciężkiej reakcji alergicznej
 • zaczerwienienie skóry, pęcherze lub łuszczenie się skóry, krwawienie warg, oczu, jamy ustnej, nosa i narządów płciowych - może to być zespół Stevensa Johnsona lub toksyczna martwica naskórka
 • pożółcenie skóry, ciemne zabarwienie moczu i zmęczenie, które świadczyć mogą o zaburzeniu pracy wątroby

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • zaburzenia pracy żołądka i jelit, które objawiać się mogą biegunką, bólem brzucha, zaparciami
 • wiatry (wzdęcia)
 • łagodne polipy żołądka
 • nudności i wymioty

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • obrzęk stóp i kostek
 • zaburzenia snu - pacjenci mogą skarżyć się na bezsenność
 • nadmierna senność
 • zawroty głowy
 • uczucie mrowienia i drętwienia
 • uczucie wirowania (zawroty głowy)
 • zmiany wyników badań czynności wątroby
 • wysypka, pokrzywka i świąd skóry
 • ogólne złe samopoczucie
 • brak energii
 • złamania w obrębie bioder, nadgarstków lub kręgosłupa

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystapić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zmniejszenie liczby białych krwinek lub płytek krwi - prowadzi to do osłabienia, pojawiają się siniaki i częściej niż zwykle infekcje
 • reakcje alergiczne, czasami o bardzo ciężkim przebiegu, których objawem może być obrzęk ust, języka i gardła, gorączka, świszczący oddech 
 • obniżenie stężenie sodu we krwi, co powodować może osłabienie, wymioty i skurcze
 • pobudzenie, splątanie lub depresja
 • zmiany w odczuwaniu smaku
 • kłopoty z widzeniem - widzenie jest nieostre
 • nagły świszczący lub płytki oddech, świadczący o skurczu oskrzeli
 • suchość w jamie ustnej
 • zapalenie jamy ustnej
 • zakażenie grzybicze w obrębie jelit
 • zaburzenia pracy wątroby z żółtaczką powodującą zażółcenie skóry
 • ciemne barwa moczu i zmęczenie - objaw zaburzonej funkcji wątroby
 • wypadanie włosów 
 • wysypka skórna pod wpływem słońca
 • bóle stawów lub bóle mięśni
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek, w tym śródmiąższowe zapalenie nerek
 • nasilone pocenie się
 • zapalenie jelit, prowadzące do biegunki

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10000 pacjentów):

 • agranulocytoza, czyli niedobór białych krwinek
 • agresja
 • widzenie, odczuwanie i słyszenie rzeczy, które nie istnieją, czyli halucynacje
 • ciężkie schorzenia wątroby prowadzące do niewydolności wątroby oraz zapalenia mózgu
 • nagłe pojawienie się ciężkiej wysypki, pęcherzy lub łuszczenie się skóry z towarzyszącą wysoką gorączką i bólem stawów (rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa Johnsona, toksyczna martwica naskórka)
 • osłabienie mięśni
 • powiększenie piersi u mężczyzn

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • wysypka, której czasami towarzyszy ból stawów
 • gdy lek Omeprazol Mylan jest stosowany dłużej niż trzy miesiące, może dojść do spadku poziomu magnezu w surowicy krwi, a to objawiać się może zmęczeniem, mimowolnymi skurczami mięśni, dezorientacją, drgawkami, zawrotami głowy, przyspieszonym biciem serca; zaobserwowanie u siebie takich objawów powinno skłonić pacjenta do natychmiastowego  poinformowania o tym lekarza
 • obniżony poziom magnezu może także prowadzić do obniżenia poziomu potasu lub wapnia we krwi - wykonywać zatem należy regularne badanie celem kontrolowania poziomu magnezu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Omeprazol Mylan należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

 • gdy w przeszłości wystąpiła u pacjenta reakcja skórna po przyjęciu leku podobnego do leku Omeprazol Mylan, zmniejszającego wydzielanie kwasu żołądkowego
 • gdy u pacjenta planowane jest wykonanie specyficznego badania krwi - zbadanie poziomu chromograniny A
 • spadku masy ciała bez wyraźnej przyczyny
 • występujących problemów z połykaniem
 • bólu żołądka lub niestrawności
 • wymiotów lub krwawych wymiotów
 • smolistych stolców oraz obecności krwi w stolcu
 • silnej lub przedłużającej się biegunki
 • ciężkich zaburzeń czynności wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Omeprazol Mylan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Omeprazol Mylan może być stosowany podczas ciąży.

Omeprazol Mylan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Omeprazol Mylan przenika do mleka matki, ale jest mało prawdopodobne, aby wpływał na karmione dziecko, jeśli jest stosowany w dawkach terapeutycznych.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Stosowanie leku Omeprazol Mylan z wymienionymi poniżej lekami może powodować zmianę ich działania, zmniejszenie ich skuteczności oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych. Dotyczy to:

 • nelfinawiru
 • atanazawiru
 • digoksyny
 • klopidogrelu
 • leków przeciwgrzybiczych, np. ketokonazolu, posakonazolu
 • erlotynibu
 • leków przeciwzakrzepowych np. warfaryny czy antagonistów witaminy K
 • cylostazolu
 • sakwinawiru
 • metotreksatu
 • takrolismusu
 • diazepamu
 • ryfampicyny
 • fenytoiny
 • klarytromycyny
 • preparatów zawierających ziele dziurawca zwyczajnego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Omeprazol Mylan a alkohol

Brak danych.

Omeprazol Mylan a prowadzenie pojazdów

Lek Omeprazol Mylan nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 

Podczas stosowanie leku Omeprazol Mylan mogą wystąpić zawroty głowy i zaburzenia widzenia. Ich wystapienie stanowi przeciwwskazanie do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Omeprazol Mylan?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przed otwarciem leku nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C - przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem
 • roztwór, który został sporządzony przy zastosowaniu 0,9% roztworu sodu chlorku jest trwały chemicznie i fizycznie w temp. 25°C przez 12 godzin, a sporządzony przy użyciu 5% roztworu glukozy do wstrzyknięć przez 6 godzin
 • z mikrobiologicznego punktu widzenia, lek powinien być zużyty natychmiast po sporządzeniu roztworu

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego