Kategorie

Pabi-Dexamethason (Dexamethasonum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Pabi-Dexamethason?

Lek Pabi-Dexamethason zawiera substancję czynną deksametazon należącą do grupy glikokortyosteroidów. Lek wykazuje bardzo silne działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwgorączkowe i immunosupresyjne.

Podstawowe informacje

NazwaPabi-Dexamethason
Nazwa międzynarodowaDexamethasonum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 0,5 mg
 • 1 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Deksametazon

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza jednowodna
 • skrobia ziemniaczana
 • żelatyna
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania

20 tabletek

Działanie / właściwości
 • przeciwzapalne
 • przeciwalergiczne
 • przeciwgorączkowe 
 • immunosupresyjne
Zastosowanie
 • choroby reagujące na leczenie glikokortykosteroidami
 • pomocniczo w kontrolowaniu obrzęku mózgu
 • leczenie COVID-19 u pacjentów powyżej 12 roku życia i o wadze powyżej 40 kg wymagających tlenoterapii
Przeciwwskazania
 • uczulenie na deksametazon lub jakikolwiek składnik leku
 • zakażenia układowe, chyba że zostało zastosowane leczenie przeciwzakażeniowe
 • szczepienie żywymi szczepionkami w przypadku pacjentów leczonych dawkami immunosupresyjnymi
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • wskazane jest zastosowanie najniższej możliwej dawki deksametazonu i w razie możliwości jej stopniowe zmniejszanie
 • nie jest wskazane podawanie deksametazonu w chorobie COVID-19 u pacjentów, którzy nie wymagają tlenoterapii lub wentylacji mechanicznej
 • istnieje ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych podczas stosowania leku
 • lek może zamaskować objawy stanów zapalnych spowodowanych zakażeniami
 • niewskazane jest szczepienie żywymi szczepionkami
 • nie stosować podczas zakażeń ospą wietrzną lub odrą
 • lek może uaktywnić ukryte zakażenie amebą
 • osteoporoza
 • nadciśnienie lub niewydolność serca
 • choroby psychiczne obecnie lub w przeszłości
 • cukrzyca u pacjenta lub członków rodziny
 • jaskra u pacjenta lub członków rodziny
 • epilepsja (padaczka)
 • gruźlica w wywiadzie
 • choroba wrzodowa żołądka
 • niewydolność nerek lub wątroby
 • niedoczynność tarczycy
 • osłabienie mięśniowe w przypadku stosowania glikokortykosteroidów w wywiadzie
 • migrena
 • robaczyce w wywiadzie
 • ciężkie reakcje anafilaktyczne
 • niedawno przebyty zawał
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • większa podatność i ciężkość infekcji
 • gorsza odpowiedź organizmu na testy alergiczne i szczepionki
 • reakcje nadwrażliwości
 • zaburzenia wydzielania hormonów podwzgórza, przysadki i nadnerczy
 • zwiększenie masy ciała i zwiększenie apetytu
 • zaburzenia metaboliczne
 • zaburzenia emocji, nastroju, aktywności
 • drgawki, pogorszenie epilepsji
 • wzrost ciśnienia śródczaszkowego i obrzęk opuszki
 • zawroty i bóle głowy
 • uzależnienie psychologiczne
 • zaburzenia oka
 • zakrzepy, uszkodzenia serca, nadciśnienie
 • zaburzenia ze strony układu pokarmowego
 • zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
 • złe samopoczucie
 • czkawka
 • podwyższona liczba leukocytów w krwi
Nie łączyć z
 • fenytoiną, karbamazepiną, prymidonem, fenobarbitonem
 • ryfampicyną, ryfabutiną
 • środkami zobojętniającymi, szczególnie tymi zawierającymi krzemian magnezu
 • aspiryną
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • lekami na cukrzycę, także z insuliną
 • lekami na nadciśnienie i moczopędnymi
 • rytonawirem, indynawirem, sakwinawirem
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi mającymi w składzie estrogen i progestagen
 • lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi kumaryny
 • lekami obniżającymi stężenie potasu
 • acetazolamidem
 • efedryną
Ciąża

Lek Pabi-Dexamethason może być stosowany w ciąży wyłącznie za zgodą lekarza i pod jego ścisłą kontrolą.

Karmienie piersią

Kobiety stosujące lek Pabi-Dexamethason nie powinny karmić piersią.

Dzieci

Lek Pabi-Dexamethason można stosować u dzieci i młodzieży z zachowaniem ostrożności.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wystarczających danych odnoszących się do wpływu leku Pabi-Dexamethason na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Pabi-Dexamethason?

Lek Pabi-Dexamethason należy do grupy glikokortykosteroidów. Deksametazon to syntetyczny hormon kory nadnerczy wykazujący długie i bardzo silne działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne, przeciwgorączkowe i immunosupresyjne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Pabi-Dexamethason?

Lek Pabi-Dexamethason jest stosowany w:

 • leczeniu chorób reagujących na leczenie glikokortykosteroidami
 • kontrolowaniu obrzęku mózgu
 • w leczeniu COVID-19 u pacjentów w wieku 12 lat i starszych o masie ciała wynoszącej co najmniej 40 kg, którzy wymagają tlenoterapii

Dawkowanie

Jak stosować lek Pabi-Dexamethason?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W zależności od rodzaju choroby i reakcji pacjenta na leczenie lekarz ustala dawkę leku indywidualnie.

Dorośli:

 • zwykle stosuje się od 0,5 mg do 10 mg na dobę w zależności od rodzaju choroby
 • w przypadku dłuższego stosowania niż kilka dni należy stopniowo odstawiać lek

Dzieci:

 • od 0,01 mg do 0,1 mg na kilogram masy ciała

Leczenie COVID-19:

 • dorośli: doustnie 6 mg na dobę do 10 dni
 • dzieci i młodzież w wieku powyżej 12 lat: zalecane jest podawanie 6 mg na dobę do 10 dni

Lek Pabi-Dexamethason należy przyjmować w trakcie posiłków.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

Przedawkowanie może objawiać się działaniami niepożądanymi. W razie przyjęcia dawki większej niż zalecana należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie ma swoistego środka zaradczego na przedawkowanie leku Pabi-Dexamethason. W przypadku przedawkowanie stosowane jest leczenie objawowe i podtrzymujące.

Pominięcie zastosowania leku:

Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia.

Przerwanie stosowania leku:

W przypadku stosowania leku dłużej niż kilka dni dawkę należy odstawiać stopniowo. Nagłe odstawienie leku podczas długotrwałego stosowania może doprowadzić do objawów odstawienia takich jak gorączka, bóle mięśniowe i stawowe oraz złe samopoczucie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Pabi-Dexamethason należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Pabi-Dexamethason?

 • jeśli pacjent ma uczulenie na deksametazon lub inny składnik zawarty w leku
 • jeśli u pacjenta wykryto zakażenie układowe, chyba że została wprowadzona terapia przeciwzakażeniowa
 • u pacjentów leczonych dawkami immunosupresyjnymi przeciwwskazane jest podawanie szczepionek żywych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Pabi-Dexamethason może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one każdego pacjenta. 

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych

Częstość nieznana:

 • większa podatność na infekcje lub jej cięższy przebieg z zahamowaniem ich objawów, oporne infekcje
 • nawroty nieczynnej gruźlicy
 • słabsza odpowiedź na szczepionki i testy skórne
 • reakcje obrazujące nadwrażliwość takie jak anafilaksja, alergiczne zapalenie skóry, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy
 • zaburzenia hormonalne typu: zahamowanie wzrostu u dzieci, przedwczesne kostnienie, zaburzenia miesiączkowe lub brak miesiączki, zaburzenia wydzielania hormonów przysadki, podwzgórza i nadnerczy, zespół Cushinga, hirsutyzm, zmniejszona tolerancja węglowodanów, zwiększenie zapotrzebowania na leki przeciwcukrzycowe oraz insulinę
 • zaburzenia metabolizmu oraz odżywiana takie jak: zwiększenie masy ciała i apetytu, zatrzymanie sodu i wody, utrata potasu, zasadowica wynikająca z powodu niedoboru potasu, ujemny bilans azotowy i wapniowy
 • zaburzenia nastroju: drażliwość, euforia, depresja i wahania nastroju, myśli samobójcze
 • reakcje psychiczne takie jak: omamy, mania, urojenia oraz pogorszenie objawów schizofrenii
 • zaburzenia zachowania, nerwowość, lęk, zaburzenia snu
 • zaburzenia funkcji poznawczych: dezorientacja, zaniki pamięci
 • zaburzenia neurologiczne: drgawki, pogorszenie epilepsji, pseudo guz mózgu, wzrost ciśnienia śródczaszkowego, ból i zawrotu głowy, uzależnienie od substancji aktywnej leku
 • zaburzenia okulistyczne takie jak: nieostre widzenie, zaćma podtorebkowa tylna, podwyższone ciśnienie śródgałkowe, jaskra, obrzęk tarczy nerwu wzrokowego, wytrzeszcz, scieńczenie rogówki oraz twardówki, zaostrzenie chorób wirusowych i grzybiczych oka
 • nadciśnienie, zakrzepy z zatorami, pęknięcie ściany mięśnia sercowego po niedawno przebytym zawale mięśnia sercowego
 • zaburzenia gastryczne: wzdęcia, wymioty, nudności, niestrawność, wrzody trawienne z możliwą perforacją i krwawieniem, ostre zapalenie trzustki, zakażenie grzybicze, owrzodzenia i stany zapalne przełyku
 • trudniej gojące się rany, siniaki, zmniejszenie grubości skóry, wybroczyny i krwawe wylewy, zwiększona potliwość, rumień, rozstępy, trądzik
 • osteoporoza, złamania kości i kręgów, martwica kości, zerwanie ścięgien, osłabienie mięśni
 • podwyższona liczba leukocytów w krwi
 • czkawka
 • złe samopoczucie

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Pabi-Dexamethason należy skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką. 

Podczas leczenia należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę deksametazonu. Jeśli jest możliwe zmniejszenie dawki, należy robić to stopniowo.

Należy zachować ogólne środki ostrożności dotyczące stosowania glikokortykosteroidów w określonych chorobach, maskowaniu zakażeń oraz jednocześnie stosowanych innych leków zgodnie z zaleceniami.

Zachorowanie na COVID-19:

Nie należy stosować leku Pabi-Dexamethason u pacjentów, u których nie ma konieczności zastosowania tlenoterapii lub wentylacji mechanicznej. Wynika to z braku korzyści i ryzyko pogorszenia stanu zdrowia u takich pacjentów.

Zaburzenia psychiczne:

Podczas stosowania leku Pabi-Dexamethason mogą pojawić się zaburzenia psychiczne takie jak euforia, bezsenność, zmiany nastroju i osobowości, ciężka depresja, a także objawy psychotyczne. Bardzo ważne jest, by poinformować lekarza o występowaniu zaburzeń psychicznych istniejącej wcześniej u pacjenta lub występujących w jego najbliższej rodzinie. Lek może nasilić objawy towarzyszące stanom depresji, zespołowi maniakalno-depresyjnemu, chwiejności emocjonalnej i innym skłonnościom psychotycznym.

Stany zapalne i infekcje:

Lek Pabi-Dexamethason ze względu na swoje właściwości może maskować niektóre z objawów zapalenia i podczas ich stosowania może dojść do nowych zakażeń. Podczas stosowania leku może wystąpić zmniejszona oporność i problem z lokalizacją infekcji.

Szczepionki żywe:

Osoby, które przyjmują Pabi-Dexamethason w dawkach immunosupresyjnych, nie mogą przyjmować szczepionek żywych takich jak na przykład na ospę i odrę. Wynika to z ryzyka wystąpienia zaburzeń neurologicznych i nieskuteczności uodpornienia.

Ospa, odra i ameboza:

Należy poinformować lekarza o przebytych chorobach infekcyjnych, takich jak ospa wietrzna, odra i otrzymanych szczepieniach oraz w przypadku narażenia na którąkolwiek z wymienionych chorób. Podczas terapii lekiem Pabi-Dexamethason należy unikać narażenia na choroby wirusowe takie jak ospa czy odra, a szczególnie jeśli pacjent nie przebył tych schorzeń w przeszłości.

Lek może również uaktywnić ukryte zakażenie amebą.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku występowania:

 • osteoporozy
 • nadciśnienia lub niewydolności serca
 • chorób psychicznych obecnie lub w przeszłości
 • cukrzycy u pacjenta lub członków rodziny
 • jaskry u pacjenta lub członków rodziny
 • epilepsji (padaczki)
 • gruźlicy w wywiadzie
 • choroby wrzodowej żołądka
 • niewydolności nerek lub wątroby
 • niedoczynności tarczycy
 • osłabienia mięśniowego w przypadku stosowania glikokortykosteroidów w wywiadzie
 • migreny
 • robaczyc w wywiadzie
 • ciężkich reakcji anafilaktycznych
 • niedawno przebytego zawału

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pabi-Dexamethason a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Pabi-Dexamethason może być u kobiet w ciąży stosowany jedynie w przypadku, gdy korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu. Noworodki matek leczonych dużymi dawkami glikokortykosteroidów w ciąży powinny być obserwowane ze względu na ryzyko wystąpienia niedoczynności nadnerczy. Ustępuje ona jednak zazwyczaj krótko po urodzeniu i rzadko ma znaczenie kliniczne.

Z racji, iż deksametazon łatwo przenika przez łożysko, może on doprowadzić do nieprawidłowości rozwoju płodu, w tym rozszczepów podniebienia, opóźnienia wzrostu oraz wpływa na rozwój mózgu i zahamowanie rozwoju płodu. Dlatego też długotrwałe stosowanie leku Pabi-Dexamethason może doprowadzić do opóźnień rozwoju nienarodzonego dziecka.

Pabi-Dexamethason a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Kobiety stosujące lek Pabi-Dexamethason nie mogą karmić piersią. Deksametazon przenika do mleka kobiecego, przez co może wpływać na wzrost, endogenną produkcję glikokortykosteroidów i wywołać inne efekty niepożądane u dziecka. Długotrwałe stosowanie leku przez kobiety karmiące może spowodować u dziecka zahamowanie czynności kory nadnerczy.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Pabi-Dexamethason należy stosować ostrożnie z:

 • lekami stosowanymi w leczeniu padaczki - fenytoiną, karbamazepiną, prymidonem, fenobarbitonem, aminoglutotimidem, ponieważ mogą zwiększać metabolizm kortykosteroidów, a to powoduje zmniejszenie skuteczności ich działania
 • antybiotykami - ryfampicyną, ryfabutinem
 • lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy, szczególnie zawierającymi krzemian magnezu, ponieważ zaburzają wchłanianie deksametazonu z przewodu pokarmowego
 • aspiryną, gdyż kortykosteroidy zwiększają klirens nerkowy salicylanów i odstawienie sterydów może spowodować zatrucie salicylanami
 • lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, na przykład ibuprofenem, gdyż zachodzi możliwość wystąpienia i/ lub pogorszenia objawów owrzodzenia żołądka oraz dwunastnicy
 • insuliną i innymi lekami stosowanymi w leczeniu cukrzycy, ponieważ kortykosteroidy działają antagonistyczne  w stosunku do leków hipoglikemicznych
 • lekami na nadciśnienie i moczopędnymi, gdyż kortykosteroidy wpływają na ich działanie antagonistycznie
 • diuretykami pętlowymi i tiazydowymi, ponieważ leki z grup kortykosteroidów zwiększają ich działanie hipokalemiczne
 • lekami przeciwwirusowymi stosowanymi w leczeniu HIV - rytonawirem, indynawirem i sakwinawirem, ponieważ zwiększają stężenie kortykosteroidów w surowicy krwi
 • metotreksatem, ponieważ występuje zwiększone ryzyko toksycznego wpływu na układ krwionośny
 • efedryną, ponieważ zwiększa metabolizm deksametazonu
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zawierającymi estrogen i progestagen, gdyż zwiększają stężenie kortykosteroidów w surowicy krwi
 • lekami przeciwkrzepliwymi pochodnymi od kumaryny - kortykosteroidy mogą zwiększać ich działanie, przez co konieczne jest kontrolowanie czasu protrombinowego
 • acetazolamidem, gdyż deksametazon zwiększa jego działanie
 • innymi lekami steroidowymi, chyba że lekarz zalecił inaczej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Pabi-Dexamethason a alkohol

Brak danych.

Pabi-Dexamethason a prowadzenie pojazdów

Brak wystarczających danych odnoszących się do wpływu leku Pabi-Dexamethason na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Pabi-Dexamethason?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • lek należy chronić przed światłem

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego