Kategorie

Polfergan (Promethazini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Polfergan?

Polfergan jest to lek zawierający substancję czynną chlorowodorek prometazyny. Wykazuje działania przeciwalergiczne, nasenne, przeciwwymiotne.

Podstawowe informacje

NazwaPolfergan
Nazwa międzynarodowaPromethazini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

5 mg/ 5 ml

PostaćSyrop
Skład - substancja czynna

Prometazyny chlorowodorek

Skład - substancje pomocnicze
 • kwas cytrynowy jednowodny
 • sodu benzoesan
 • karmel
 • substancja poprawiająca smak i zapach pomarańczowa
 • sodu gentyzynian
 • sacharoza
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

150 ml

Działanie / właściwości
 • przeciwalergiczne
 • nasenne
 • przeciwwymiotne
Zastosowanie

Leczenie:

 • objawowe ostrych odczynów alergicznych skóry z dużym świądem
 • reakcji poprzetoczeniowych
 • nudności, wymiotów, zawrotów głowy
 • choroby lokomocyjnej
 • krótkotrwałe leczenie bezsenności, niepokoju po zabiegach chirurgicznych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję aktywną, pochodne fenotiazyny lub którykolwiek ze składników preparatu
 • stany zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego
 • śpiączka
 • wiek poniżej 2 lat
 • ostatni trymestr ciąży
 • karmienie piersią
 • stosowanie inhibitorów MAO
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • astma, zapalenie oskrzeli, rozszerzenie oskrzeli
 • ciężka choroba naczyń wieńcowych, jaskra z wąskim kątem przesączania
 • padaczka
 • niewydolność wątroby i nerek
 • zwężenie szyi pęcherza moczowego, niedrożność odźwiernika dwunastnicy
 • zespół Reye’a
 • lek może maskować objawy ototoksyczności innych leków oraz niedrożności jelit lub zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • senność
 • zawroty i bóle głowy
 • niepokój
 • koszmary senne
 • zmęczenie
 • dezorientacja
 • niewyraźne widzenie
 • suchość w jamie ustnej
 • zatrzymanie moczu
Nie łączyć z
 • barbituranani
 • lekami nasennymi
 • innymi lekami przeciwhistaminowymi
 • trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi
 • lekami przeciwcholinergicznymi
 • lekami przeciwnasciśnieniowymi
Ciąża

Nie należy stosować leku w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek przeznaczony dla dzieci powyżej 2 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn podczas leczenia.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Polfergan?

Lek Polfergan dzięki zawartości substancji czynnej chlorowodorku prometazyny wykazuje działanie przeciwwymiotne, nasenne, przeciwalergiczne.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Polfergan?

Lek Polfergan stosuje się w leczeniu:

 • objawowym ostrych odczynów alergicznych skóry z dużym świądem
 • reakcji poprzetoczeniowych
 • nudności, wymiotów, zawrotów głowy
 • choroby lokomocyjnej
 • krótkotrwałego leczenia bezsenności, niepokoju po zabiegach chirurgicznych

Dawkowanie

Jak stosować lek Polfergan?

Lek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. 

Lek stosuje się doustnie.

Zwyczajowe dawki dla osób dorosłych

 • Reakcje alergiczne - 25 ml przed snem jednorazowo, maksymalnie 50 ml w ciągu doby w 2-3 dawkach podzielonych
 • Przeciwwymiotnie - 12-25 ml co 6-8 godzin
 • Uspokajająco - 25 ml wieczorem przed snem

Zwyczajowe dawki dla dzieci w wieku powyżej 2 lat

 • Reakcje alergiczne - 0,125 mg/ kg masy ciała co 6-8 godzin lub 0,5 mg/ kg masy ciała przed snem
 • Przeciwwymiotnie - 0,25-0,5 mg/ kg masy ciała co 6-8 godzin
 • Nudności i zawroty głowy - 0,5 mg/ kg masy ciała co 12 godzin

Zastosowanie większej dawki leku niż zalecana

W przypadku zastosowania większej dawki leku Polfergan niż zalecana mogą wystąpić objawy przedawkowania takie jak pobudzenie, omamy, brak koordynacji ruchowej, mimowolne ruchy kończyn, senność, śpiączka, drgawki. W tej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się na oddział ratunkowy.

Pominiecie zastosowania dawki leku

W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku należy pominiętą dawkę przyjąć jak najszybciej. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełniania dawkowania.

Czas trwania leczenia zależy od przebiegu, czasu trwania objawów i określany jest przez lekarza. 

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polfergan?

Nie należy stosować leku Polfergan w przypadku:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję aktywną, pochodne fenotiazyny lub którykolwiek ze składników preparatu
 • jeśli pacjent ma stany zahamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego
 • gdy pacjent jest w śpiączce
 • wieku poniżej 2 lat
 • ostatniego trymestru ciąży
 • karmienia piersią
 • jeśli pacjent stosuje inhibitory MAO

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Polfergan jak każdy lek może wywołać działania niepożądane, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

 • senność
 • zawroty i bóle głowy
 • niepokój
 • koszmary senne
 • zmęczenie
 • dezorientacja
 • niewyraźne widzenie
 • suchość w jamie ustnej
 • zatrzymanie moczu

Inne działania niepożądane

 • pokrzywka, wysypka, świąd
 • brak apetytu, podrażnienie żołądka
 • kołatanie serca, niedociśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca
 • objawy pozapiramidowe
 • anafilaksja
 • żółtaczka
 • nieprawidłowy skład krwi
 • niedokrwistość hemolityczna
 • nadwrażliwość na światło

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Polfergan należy skonsultować się z lekarzem.

Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • astmy, zapalenia oskrzeli, rozszerzenia oskrzeli
 • ciężkiej choroby naczyń wieńcowych, jaskry z wąskim kątem przesączania
 • padaczki
 • niewydolności wątroby i nerek
 • zwężenia szyi pęcherza moczowego, niedrożności odźwiernika dwunastnicy
 • zespołu Reye’a
 • lek może maskować objawy ototoksyczności innych leków oraz niedrożności jelit lub zwiększonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polfergan a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku w okresie ciąży, zwłaszcza w ostatnim trymestrze.

Polfergan a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy stosować leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

Należy zachować ostrożność podczas stosowania:

 • barbituranów
 • leków nasennych
 • innych leków przeciwhistaminowych
 • trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych
 • leków przeciwcholinergicznych
 • leków przeciwnadciśnieniowych

Polfergan a alkohol

Podczas stosowania leku Polfergan należy unikać stosowania alkoholu.

Polfergan a prowadzenie pojazdów

Nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn po zastosowaniu leku Polfergan. Może on wywołać działania niepożądane obniżające koncentracje i sprawność ruchową.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc przed światłem. Po pierwszym otwarciu butelki z syropem należy go zużyć w przeciągu 1 miesiąca. Nie należy stosować leku po upływie daty ważności oznaczonej na opakowaniu.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego