Kategorie

Polfilin (Pentoxifyllinum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Polfilin?

Polfilin zawiera substancję czynną pentoksyfilinę, syntetyczną pochodną ksantyny, która poprawia krążenie krwi, hamuje krzepliwość krwi, zmniejsza aktywność białych krwinek.

Podstawowe informacje

NazwaPolfilin
Nazwa międzynarodowaPentoxifyllinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Roztwór do wtrzykiwań:

 • 20 mg/ ml (100 mg/ 5ml)

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzj:

 • 20 mg/ ml (300 mg/ 15ml)
PostaćRoztwór do wstrzykiwań, Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Skład - substancja czynna

Pentoksyfilina

Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

Roztwor do wstrzykiwań:

 • 5 ampułek po 5 ml

Koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji:

 • 10 ampułek po 15 ml
Działanie / właściwości
 • poprawia krążenie krwi
 • hamuje krzepliwość krwi
 • hamuje aktywność białych krwinek
Zastosowanie
 • chromanie przestankowe
 • zaburzenia krążenia w obrębie gałki ocznej
 • zaburzenia czynności ucha wewnętrznego
 • stany niedokrwienia mózgu
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niedawno przebyty ostry zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu
 • nasilone krwawienie i choroby z ryzykiem krwotoków
 • przebyty wylew do siatkówki
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaawansowana miażdżyca naczyń wieńcowych i mózgowych
 • wysokie ciśnieniem tętniczym
 • ciężkie zaburzenia rytmu serca
 • przebyty zawał mięśnia sercowego
 • pacjencji z dużym ryzykiem nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego
 • choroby z autoagresji (toczeń rumieniowaty układowy i kolagenozy mieszane)
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, rumień, pokrzywka (objawiająca się pęcherzami i świądem)
 • zaburzenia rytmu serca (przyspieszenie czynności serca)
 • zawroty i bóle głowy
Nie łączyć z
 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi lub lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi
 • teofiliną
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • ketorolakiem
 • insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi
Ciąża

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią, chyba że korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.

Dzieci

Lek przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Polfilin?

Lek Polfilin zmniejsza agregację płytek krwi, zmniejsza stężenie fibrynogenu, przyleganie leukocytów do śródbłonka, aktywację leukocytów i następcze uszkodzenia śródbłonka.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Polfilin?

Lek Polfilin wskazany jest do stosowania w:

 • chromanie przestankowe
 • zaburzeniach krążenia w obrębie gałki ocznej (ostre i przewlekle zaburzenia krążenia w obrębie siatkówki i naczyniówki oka)
 • zaburzeniach czynności ucha wewnętrznego (zaburzenia słuchu, nagła utrata słuchu itd.) spowodowane zmianami krążenia
 • stanych niedokrwienia mózgu (stany po udarze mózgu, zaburzeniach czynności mózgu pochodzenia naczyniowego z objawami, takimi jak brak koncentracji, zawroty głowy, zaburzenia pamięci)

Dawkowanie

Jak stosować lek Polfilin?

Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekrzem lub farmaceutą.

Ten lek może być podawany wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Szczegółowe dawkowanie i sposób stosowania i przygotowania leku do podawania przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polfilin

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie zgłosić się po pomoc medyczną.

Objawy przedawkowania to:

 • zawroty głowy
 • nudności
 • fusowate wymioty
 • obniżenie ciśnienia tętniczego
 • przyspieszenie czynności serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • nagłe zaczerwienienie twarzy
 • drgawki toniczno - kloniczne
 • utrata świadomości
 • gorączka
 • pobudzenie
 • brak odruchów

Pominiecie zastosowania leku Polfilin

Jeśli pacjent przypuszcza, że pominięto podanie dawki leku Polfilin, powinien jak najszybciej powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polfilin?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • niedawno przebyty ostry zawał mięśnia sercowego lub udar mózgu
 • nasilone krwawienie i choroby z ryzykiem krwotoków
 • przebyty wylew do siatkówki

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Polfilin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjent.

Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • reakcje nadwrażliwości, takie jak świąd, rumień, pokrzywka (objawiająca się pęcherzami i świądem)
 • zaburzenia rytmu serca (przyspieszenie czynności serca)
 • zawroty i bóle głowy

Bardzo rzadkie (występują rzadziej  niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • krwawienia (np. na skórze, błonach śluzowych, w żołądku, w obrębie jelit). W pojedynczych przypadkach obserwowano małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi we krwi obwodowej)
 • bardzo ciężkie reakcje nadwrażliwości w pierwszych minutach po podaniu leku (obrzęk naczynioruchowy, skurcz oskrzeli, wstrząs anafilaktyczny)
 • niedociśnienie, nagłe objawy dławicy piersiowej; objawy te występują przede wszystkim podczas stosowania dużych dawek pentoksyfiliny
 • cholestaza wewnątrzwątrobowa (zastój żółci), zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (aminotransferazy, fosfatazy alkalicznej)
 • niepokój, zaburzenia snu, aseptyczne zapalenie opon mózgowych - predysponowani są pacjenci, u których stwierdza się tzw. choroby z autoagresji (toczeń rumieniowaty układowy, kolagenozy mieszane).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polfilin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Przed rozpoczęciem stosowania leku Polfilin należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z:

 • zaawansowaną miażdżycą naczyń wieńcowych i mózgowych
 • wysokiem ciśnieniem tętniczym
 • ciężkimi zaburzeniami rytmu serca
 • przebytym zawałem mięśnia sercowego
 • dużym ryzykiem nagłego obniżenia ciśnienia tętniczego
 • chorobami z autoagresji (toczeń rumieniowaty układowy i kolagenozy mieszane)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polfilin a ciąża

Jeżeli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania tego leku u kobiet w ciąży.

Polfilin a karmienie piersią

Jeżeli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku podczas karmienia piersią, chyba że korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla dziecka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Pacjent nie powienien przyjmować leku Polfilin razem z:

 • innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi lub lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi
 • teofiliną
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • ketorolakiem
 • insuliną lub innymi lekami przeciwcukrzycowymi

Polfilin a alkohol

Brak informacji.

Polfilin a prowadzenie pojazdów

Lek może wywoływać działania niepożądane, takie jak zawroty głowy, wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Polfilin?

 • przechowywać w temperaturze poniżej 250C
 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego