Kategorie

Polvertic (Betahistini dihydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Polvertic?

Lek Polvertic jest lekiem zawierającym betahistynę, która jest analogiem histaminy stosowanym w leczeniu zawrotów głowy oraz objawów zespołu Ménière’a.

Podstawowe informacje

NazwaPolvertic
Nazwa międzynarodowaBetahistini dihydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 8 mg
 • 16 mg
 • 24 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Dichlorowodorek betahistyny

Skład - substancje pomocnicze
 • powidon K90
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • krospowidon (typ A)
 • kwas stearynowy
Dostępne opakowania

Polvertic 8 mg:

 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 100 tabletek
 • 120 tabletek

Polvertic 16 mg:

 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 42 tabletki
 • 50 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabetki
 • 100 tabletek

Polvertic 24 mg:

 • 20 tabletek
 • 30 tabletek
 • 40 tabletek
 • 50 tabletek
 • 60 tabetek
 • 100 tabletek
Działanie / właściwości
 • poprawia przepływ krwi w uchu wewnętrznym
 • wpływa na układ histaminowy
 • ułatwia powrót prawidłowej funkcji przedsionka po zabiegu przecięcia nerwu przedsionkowego
Zastosowanie
 • leczeniu choroby Ménière’a
 • objawowe leczenie zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na betahistynę lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • guz chromochłonny nadnerczy
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba wrzodowa żołądka
 • astma oskrzelowa
 • pokrzywka, wysypka skórna, alergiczny nieżyt nosa
 • niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności i zaburzenia trawienia
Nie łączyć z

Nie zaobserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Ciąża

Nie należy przyjmować leku w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za bewględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania leku u kobiet karmiących piersią.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wypływu lub wpływ nieistotny na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Polvertic?

Lek Polvertic poprawia przepływ krwi w uchu wewnętrznym. Wpływa także na ukad histaminowy, bedąc agonistą receptorów H1 i antagonistą receptorów Horaz zwiększając uwalnianie histaminy.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Polvertic?

Lek Polvertic stosuje się w leczeniu:

 • choroby Ménière’a objawiającej się zawrotami głowy (nudności i wymioty), utratą słuchu lub trudnościami w słyszeniu, dzwonieniem w uszach
 • objawowym zawrotów głowy pochodzenia przedsionkowego

Dawkowanie

Jak stosować lek Polvertic?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

 • dawka początkowa 1 - 2 tabletki 8 mg lub  0,5 - 1 tabletka 16 mg 3 razy na dobę
 • dawka podtrzymująca to 24 - 48 mg na dobę
 • poprawa może nastąpić dopiero po kilku tygodniach
 • tabletki najkorzystniej przyjmować podczas posiłku

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Brak konieczności dostosowywania dawki leku.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek i (lub) wątroby

Nie ma konieczności dostosowywania dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polvertic

Należy skontaktować się z lekarzem. Objawy towarzyszące przedawkowaniu leku to: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia koordynacji, drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Polvertic

Kolejną dawkę należy przyjąć o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia tej pominiętej.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Polvertic?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • uczulenie na betahistynę lub którykolwiek składnik leku
 • guz chromochłonny nadnerczy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Polvertic może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Ciężkie działania niepożądane:

Należy zaprzestać stosowania leku Polvertic i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych

 • obrzęk twarzy, ust, języka lub szyi, który może powodować trudności w oddychaniu
 • czerwona wysypka na skórze, zapalenie skóry ze świądem

Inne działania niepożądane

Częste (u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności i zaburzenia trawienia

O nieznanej częstości:

 • bóle głowy
 • świąd, wysypka, pokrzywka
 • łagodne dolegliwości żołądkowo - jelitowe: wymioty, bóle żołądka i jelit, wzdęcia, gazy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polvertic należy poinformować lekarza lub farmaceutę o występowaniu:

 • choroby wrzodowej żołądka
 • astmy oskrzelowej
 • pokrzywki, innej wysypki skórnej, alergicznego nieżytu nosa, ponieważ dolegliwości te mogą się nasilić
 • niskiego ciśnienia tętniczego krwi

Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polvertic a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Dopuszcza się stosowanie leku w czasie ciąży, jeśli lekarz uznał to za bezwzględnie konieczne.

Polvertic a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Betahistina przenika do mleka matki, dlatego nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Polvertic może wpływać na działanie leków przeciwhistaminowych.

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku z inhibitorami monoaminooksydazy m.in. selegiliną.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Polvertic a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Polvertic a prowadzenie pojazdów

Lek nie wywiera wpływu bądź wpływa w sposób nieistotny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak objawy chorób, w których lek jest stosowany, mogą zaburzać zdolność wykonywania tych czynności.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Polvertic?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci w temperaturze poniżej 25oC.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego