Kategorie

Raenom (Ivabradinum )

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Raenom?

Raenom zmniejsza częstość pracy serca. Stosowany jest w leczeniu stabilnej dławicy piersiowej oraz przewlekłej niewydolności serca. Substancją czynną leku jest iwabradyna.

Podstawowe informacje

NazwaRaenom
Nazwa międzynarodowaIvabradinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 7,5 mg 
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Iwabradyna (w postaci bromowodorku)

Skład - substancje pomocnicze
 • laktoza
 • mannitol 
 • maltodekstryna
 • kroskarmeloza sodowa
 • krzemionka koloidalna bezwodna 
 • stearynian magnezu
 • alkohol poliwinylowy
 • talk 
 • dwutlenek tytanu 
 • makrogol 3350 
 • kopolimer (1:1) kwasu metakrylowego i akrylanu etylu
 • tlenek żelaza żółty
 • tlenek żelaza czerwony
 • wodorowęglan sodu
Dostępne opakowania
 • 56 tabletek powlekanych
 • 112 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • zmniejsza częstość pracy serca
 • zmniejsza zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen
Zastosowanie
 • objawowa stabilna dławica piersiowa
 • przewlekła niewydolność serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na iwabradynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • zbyt niska częstość akcji serca w spoczynku
 • wstrząs kardiogenny
 • zaburzenia rytmu serca
 • świeży zawał mięśnia sercowego
 • bardzo niskie ciśnienie tętnicze krwi
 • niestabilna dławica piersiowa
 • niewydolność serca, która się nasiliła w ostatnim czasie
 • czynność serca powodowana wyłącznie przez rozrusznik serca
 • ciężkie choroby wątroby
 • przyjmowanie leków przeciwgrzybiczych, antybiotyków z grupy makrolidów, leków stosowanych w terapii zakażenia HIV, nefazodonu, diltiazemu, werapamilu
 • wiek rozrodczy, jeśli nie stosuje się skutecznej antykoncepcji
 • ciąża lub planowana ciąża
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zaburzenia rytmu serca, utrwalone migotanie przedsionków lub zespół długiego odstępu QT
 • uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność
 • objawy migotania przedsionków lub nieregularna akcja serca, bez widocznej przyczyny
 • przebyty ostatnio udar mózgu
 • lekkie lub umiarkowanie nasilone obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • niekontrolowane ciśnienie tętnicze, zwłaszcza po zmianie leków
 • ciężka niewydolność serca lub blok odnogi pęczka Hisa
 • przewlekła choroba siatkówki oka
 • choroby wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • ciężkie choroby nerek
 • nietolerancja niektórych cukrów
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmiana czynności serca
 • nieregularne, szybkie skurcze serca
 • niezwykłe odczuwanie bicia serca
 • niekontrolowane ciśnienie krwi
 • bóle i zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie
Nie łączyć z
 • flukonazolem
 • ryfampicyną
 • barbituranami
 • fenytoiną
 • z preparatmi dziurawca zwyczajnego
 • chinidyną, dyzopiramidem, ibutylidem, sotalolem, amiodaronem
 • beprydylem
 • niektórymi lekami na schizofrenię lub stosowanymi w leczeniu innych psychoz (pimozyd, zyprazydon, sertyndol)
 • meflochiną, halofantryną
 • erytromycyną podawaną dożylnie
 • pentamidyną
 • cyzaprydem
 • lekami moczopędnymi, które mogą zmniejszać stężenie potasu we krwi (furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid)
 • sokiem grejpfrutowym
Ciąża

Stosowanie leku w czasie ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Lek nie powinien być stosowany w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony dla pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W razie wystąpienia zaburzeń widzenia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza jeśli może dojść do nagłych zmian natężenia oświetlenia, szczególnie nocą. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Raenom?

Iwabradyna zmniejsza częstość akcji serca o kilka uderzeń na minutę. Prowadzi to do ograniczenia zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen, zwłaszcza, gdy wystąpienie napadu bólu dławicowego jest bardziej prawdopodobne. Raenom kontroluje i pomaga zmniejszać liczbę napadów bólu dławicowego.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Raenom? 

Lek Raenom jest lekiem nasercowym stosowanym u dorosłych w leczeniu:

 • stabilnej dławicy piersiowej
 • przewlekłej niewydolności serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Raenom?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy przyjmować podczas posiłków, w razie konieczności tabletkę mozna podzielić na równe dawki.

Leczenie objawowe stabilnej dławicy piersiowej

 • dawka początkowa iwabradyny nie powinna przekraczać 5 mg dwa razy na dobę
 • jeśli pacjent dobrze toleruje dawkę 5 mg i wciąż odczuwa objawy dławicy piersiowej, dawka może być zwiększona maksymalnie do 7,5 mg dwa razy na dobę
 • czasem lekarz może przepisać dawkę 2,5 mg rano i 5 mg wieczorem (np. u pacjentów w podeszłym wieku)

Leczenie przewlekłej niewydolności serca

 • zalecana dawka początkowa iwabradyny wynosi 5 mg dwa razy na dobę
 • w razie  konieczności dawka może być zwiększona do 7,5 mg dwa razy na dobę
 • w niektórych przypadkach lekarz może przepisać dawkę 2,5 g rano i 5 mg wieczorem (np. u pacjentów w podeszłym wieku)

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Raenom

Należy pilnie zgłosić się do lekarza. W wyniku nadmiernego zwolnienia czynności serca pacjent może odczuwać duszność lub uczucie zmęczenia.

Pominięcie zastosowania leku Raenom

Następną dawkę lęku należy przyjąć o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. 

Przerwanie stosowania leku Raenom

Leczenie dławicy piersiowej lub przewlekłej niewydolności serca jest zwykle długotrwałe, przed zakończeniem terapii nalezy zasięgnać opinii lekarza.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Raenom?

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest:

 • nadwrażliwość na iwabradynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • częstość pracy serca w spoczynku wynosi poniżej 70 uderzeń na minutę
 • wstrząs kardiogenny
 • świeży zawał mięśnia sercowego
 • ciężkie niedociśnienie
 • niestabilna dławica piersiowa
 • ciężka niewydolność wątroby
 • nasilona w ostatnim czasie niewydolność serca 
 • konieczność stosowania stymulatora serca 
 • jednoczesne stosowanie z lekami przeciwgrzybiczymi (ketokonazol, itrakonazol), antybiotykami makrolidowymi (klarytromycyna, erytromycyna podawana doustnie, jozamycyna, telitromycyna), inhibitorami proteazy HIV (nelfinawir, rytonawir), nefazodonem, werapamilem lub diltiazemem
 • ciąża, planowana ciąża, laktacja oraz leczenie kobiet w wieku rozrodczym, które nie stosują odpowiednich metod antykoncepcji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Raenom może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Bardzo często (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia (aureola, kolorowe błyski, rozdzielony lub zwielokrotniony obraz)

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zmiana czynności serca, szczególnie w ciągu pierwszych 2 - 3 miesięcy leczenia
 • nieregularne, szybkie skurcze serca
 • niezwykłe odczuwanie bicia serca
 • niekontrolowane ciśnienie krwi
 • bóle głowy i zawroty głowy
 • niewyraźne widzenie

Niezbyt często (nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • kołatanie serca i dodatkowe uderzenia serca
 • nudności, zaparcia, biegunka, ból brzucha
 • uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego)
 • trudności w oddychaniu (duszność)
 • kurcze mięśni
 • duże stężenie kwasu moczowego we krwi
 • zwiększenie liczby eozynofili we krwi 
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi
 • wysypka
 • obrzęk naczynioruchowy (obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu)
 • niskie ciśnienie krwi
 • omdlenie
 • uczucie zmęczenia, osłabienia
 • nieprawidłowy zapis czynności serca w badaniu EKG
 • podwójne lub osłabione widzenie

Rzadko (nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów): 

 • pokrzywka
 • świąd
 • zaczerwienienie skóry
 • złe samopoczucie

Bardzo rzadko (nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • nieregularne bicie serca 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Raenom należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, jeśli:

 • pacjent ma zaburzenia rytmu serca (nieregularne bicie serca, kołatanie serca, nasilenie bólu w klatce piersiowej), utrwalone migotanie przedsionków lub występuje u niego zespół długiego odstępu QT
 • pacjent ma uczucie zmęczenia, zawroty głowy lub duszność (co może oznaczać za małą częstość akcji serca)
 • u pacjenta obserwuje się objawy migotania przedsionków (częstość akcji serca w spoczynku powyżej 110 uderzeń na minutę lub nieregularne, trudne do zmierzenia tętno z niewiadomej przyczyny)
 • pacjent przebył niedawno udar mózgu
 • pacjent ma lekkie lub umiarkowanie niskie ciśnienie tętniczego krwi
 • pacjent ma niekontrolowane ciśnienie tętnicze, zwłaszcza po zmianie leków hipotensyjnych
 • u pacjenta występuje ciężka niewydolność serca lub blok odnogi pęczka Hisa
 • pacjent cierpi na przewlekłą chorobę siatkówki oka
 • u pacjenta występują choroby wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • u pacjenta zdiagnozowano ciężkie choroby nerek

Ze względu na zawartość laktozy lek nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy - galaktozy.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Raenom a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Stosowanie leku u kobiet w ciąży, planujących ciążę lub mogących zajść w ciążę jest przeciwwskazane.

Raenom a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie należy przyjmować leku Raenom w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie jest wskazane jednoczesne stosowanie iwabradyny z:

 • flukonazolem
 • ryfampiciną
 • barbituranami
 • fenytoiną
 • z preparatmi dziurawca zwyczajnego
 • lekami moczopędnymi, które mogą obniżać stężenie potasu we krwi (furosemid, hydrochlorotiazyd, indapamid)
 • lekami stosowanymi w leczeniu zaburzeń rytmu serca, wydłużającymi odstęp QT:
  • chinidyną, dyzopiramidem, ibutylidem, sotalolem, amiodaronem
  • beprydylem
  • niektórymi lekami na schizofrenie lub stosowanymi w leczeniu innych psychoz
  • meflochiną, halofentryną
  • erytromycyną podawaną dożylnie
  • pentamidyną
  • cyzaprydem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Raenom a alkohol

Brak danych dotyczących możliwej interakcji między lekiem a alkoholem.

Raenom a prowadzenie pojazdów

W przypadku wystąpienia zaburzeń widzenia, zwłaszcza nocą, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojadów i obsługiwania maszyn. 

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Raenom?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego