Kategorie

Rizmoic (Naldemedinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Rizmoic?

Lek Rizmoic to lek stosowany u osób dorosłych w leczeniu zaparć spowodowanych lekami przeciwbólowymi, które są nazywane opioidami (np. morfina, oksykodon, fentanyl, tramadol, kodeina, hydromorfon, metadon).

Podstawowe informacje

NazwaRizmoic
Nazwa międzynarodowaNaldemedinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

200 mikrogramów

PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Naldemedyna

Skład - substancje pomocnicze
 • mannitol
 • sól sodowa karboksymetylocelulozy usieciowana
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • talk
 • żółty tlenek żelaza
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek powlekanych
 • 10 tabletek powlekanych
 • 28 tabletek powlekanych
 • 30 tabletek powlekanych
 • 84 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Przeczyszczające

Zastosowanie

Leczenie zaparć spowodowanych lekami przeciwbólowymi, które są nazywane opioidami (np. morfina, oksykodon, fentanyl, tramadol, kodeina, hydromorfon, metadon).

Przeciwwskazania
 • uczulenie na naldemedynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jelito jest zablokowane bądź uległo perforacji lub jeśli istnieje duże ryzyko zablokowania jelita, co może prowadzić do powstania perforacji ściany jelita
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • choroba, która może wpływać na ścianę jelita, taka jak: wrzód żołądka, powiększenie okrężnicy z powodu choroby zwanej zespołem Ogilviego, zapalenie uchyłków, rak jelita grubego lub otrzewnej, schorzenie powodujące ciężki stan zapalny przewodu pokarmowego, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna
 • rak mózgu lub ośrodkowego układu nerwowego, stwardnienie rozsiane lub chorobę Alzheimera
 • przebyty zawał serca w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub inne poważne problemy z sercem, które są związane z codziennymi objawami
 • ciężka choroba wątroby, taka jak choroba alkoholowa wątroby, zakażenie wirusowe lub zaburzenie czynności wątroby
 • stosowanie niektórych leków, takich jak itrakonazol, stosowanych w leczeniu zakażeń grzybiczych lub antybiotyk zwany ryfampicyną w celu leczenia gruźlicy i innych zakażeń
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • ból brzucha
 • nudności (mdłości)
 • wymioty
Nie łączyć z
 • ryfampicyną, klarytromycyną lub telitromycyną (antybiotyki)
 • itrakonazolem lub ketokonazolem (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • rytonawirem, indynawirem lub sakwinawirem (leki stosowane przy zakażeniu HIV)
 • fenytoiną, karbamazepiną, fenobarbitalem (leki stosowane w leczeniu padaczki)
 • dziurawcem zwyczajnym (Hypericum perforatum), ziołowy lek stosowany w depresji
Ciąża

Wpływ leku Rizmoic na kobiety w ciąży nie jest znany. Lekarz doradzi, czy pacjentka może stosować lek Rizmoic w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas leczenia lekiem Rizmoic, ponieważ nie wiadomo, czy naldemedyna przenika do mleka.

Dzieci

Nie określono dotychczas bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności naldemedyny u dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Rizmoic nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Rizmoic?

Lek Rizmoic zawiera substancję czynną naldemedynę. Naldemedyna jest antagonistą receptorów opioidowych mu, delta i kappa. Lek działa w obrębie przewodu pokarmowego i zmniejsza zaparcia bez odwracania analgezji, która jest wywoływana działaniem opioidowym w OUN.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Rizmoic?

Lek stosuje się u osób dorosłych w leczeniu zaparć spowodowanych lekami przeciwbólowymi, które są nazywane opioidami (np. morfina, oksykodon, fentanyl, tramadol, kodeina, hydromorfon, metadon).

Dawkowanie

Jak stosować lek Rizmoic?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ogólne zasady stosowania:

 • zalecana dawka to jedna tabletka 200 mikrogramów raz na dobę
 • lek można łączyć z innymi środkami przeczyszczającymi
 • lek można przyjmować o dowolnej porze dnia w czasie posiłku lub między posiłkami
 • lek należy przyjmować mniej więcej o tej samej porze każdego dnia
 • nie ma potrzeby zmiany dawki leku opioidowego przed rozpoczęciem stosowania leku

Przerwanie stosowania leków opioidowych

Należy przerwać przyjmowanie leku Rizmoic po przerwaniu przyjmowania opioidowych leków przeciwbólowych.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku

Jeśli pacjent przyjął więcej leku Rizmoic niż zalecane, powinien porozmawiać z lekarzem prowadzącym lub udać się do szpitala. Pacjenci będą monitorowani w kierunku wystąpienia objawów odstawienia opioidów.

Pominięcie przyjęcia leku

Jeśli pacjent pominie przyjęcie tabletki leku Rizmoic, powinien przyjąć ją jak tylko sobie o tym przypomni. Jeśli jednak do czasu podania kolejnej dawki pozostało mniej niż 12 godzin, pacjent powinien pominąć ominiętą dawkę i poczekać, aż nadejdzie pora na przyjęcie kolejnej tabletki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

Przerwanie przyjmowania leku Rizmoic

Przerwanie przyjmowania leku Rizmoic w czasie stosowania leków opioidowych może prowadzić do nawrotu zaparć. Należy skonsultować się z lekarzem, jeżeli pacjent zamierza przerwać przyjmowanie leku Rizmoic.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Rizmoic należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rizmoic?

Leku Rizmoic nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na naldemedynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • gdy jelito jest zablokowane bądź uległo perforacji lub jeśli istnieje duże ryzyko zablokowania jelita, co może prowadzić do powstania perforacji ściany jelita

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Rizmoic może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przestać przyjmować lek Rizmoic i skontaktować się z lekarzem, jeśli w ciągu jednego dnia wystąpią przynajmniej 3 z następujących objawów odstawienia opioidów:

 • depresja
 • nudności lub wymioty
 • ból mięśni
 • łzawienie oczu lub katar
 • rozszerzenie źrenic
 • zjeżone włosy na skórze
 • potliwość
 • biegunka
 • ziewanie
 • gorączka
 • bezsenność

Inne działania niepożądane u pacjentów leczonych lekiem opioidowym z powodu przewlekłego bólu nienowotworowego.

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • poważna reakcja alergiczna (obrzęk dłoni, stóp, kostek, twarzy, warg lub gardła, który może utrudniać przełykanie lub oddychanie, świąd skóry i pokrzywka)

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka
 • ból brzucha
 • nudności (mdłości)
 • wymioty

Inne działania niepożądane u pacjentów leczonych lekiem opioidowym z powodu choroby nowotworowej.

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • biegunka

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • ból brzucha

Częstość nieznana:

 • perforacja przewodu pokarmowego (powstanie otworu w ścianie jelita)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Rizmoic należy omówić z lekarzem:

 • choroba, która może wpływać na ścianę jelita, taką jak: wrzód żołądka, powiększenie okrężnicy z powodu choroby zwanej zespołem Ogilviego, zapalenie uchyłków, rak jelita grubego lub otrzewnej, schorzenie powodujące ciężki stan zapalny przewodu pokarmowego, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna
 • rak mózgu lub ośrodkowego układu nerwowego, stwardnienie rozsiane lub chorobę Alzheimera
 • przebyty zawał serca w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub inne poważne problemy z sercem, które są związane z codziennymi objawami
 • ciężka choroba wątroby, taka jak choroba alkoholowa wątroby, zakażenie wirusowe lub zaburzenie czynności wątroby
 • stosowanie niektórych leków, takich jak itrakonazol, stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub antybiotyk zwany ryfampicyną w celu leczenia gruźlicy i innych zakażeń

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rizmoic a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wpływ leku Rizmoic na kobiety w ciąży nie jest znany. Lekarz doradzi, czy pacjentka może stosować lek Rizmoic w okresie ciąży.

Rizmoic a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas leczenia lekiem Rizmoic, ponieważ nie wiadomo, czy naldemedyna przenika do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza, jeśli pacjent stosuje:

 • ryfampicynę, klarytromycynę lub telitromycynę (antybiotyki)
 • itrakonazol lub ketokonazol (leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)
 • rytonawir, indynawir lub sakwinawir (leki stosowane przy zakażeniu HIV)
 • fenytoinę, karbamazepinę, fenobarbital (leki stosowane w leczeniu padaczki)
 • dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), ziołowy lek stosowany w depresji

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rizmoic a alkohol

Brak danych.

Rizmoic a prowadzenie pojazdów

Lek Rizmoic nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Rizmoic?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego