Kategorie

Rolicyn (Roxithromycinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Rolicyn?

Lek Rolicyn zawiera jako substancję czynną roksytromycynę, która jest półsyntetycznym antybiotykiem makrolidowym, pochodną erytromycyny.

Podstawowe informacje

NazwaRolicyn
Nazwa międzynarodowaRoxithromycinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 50 mg
 • 100 mg
 • 150 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Roksytromycyna

Skład - substancje pomocnicze
 • żelowana skrobia kukurydziana
 • poliwidon
 • kroskarmeloza sodowa
 • bezwodna krzemionka koloidalna
 • poloksamer 188
 • talk
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 6000
 • dwutlenek tytanu
Dostępne opakowania

10 tabletek

Działanie / właściwości

Antybakteryjne

Zastosowanie

Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na roksytromycynę:

 • zakażenie górnychdróg oddechowych: zapalenie migdałków, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej i gardła, zapalenie zatok obocznych nosa
 • zapalenie ucha środkowego
 • zakażenia dolnych dróg oddechowych: zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, ropnie płuc i rozstrzenie orkrzeli
 • zakażenia skóry i tkanek miękkich
 • nierzeżączkowe zakażenia narządów rodnych
Przeciwwskazania
 • uczulenie na roksytromycynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenie na antybiotyki makrolidowe
 • jednoczesne stosowanie alkaloidów sporyszu powodujących skurcz naczyń krwionośnych oraz leków takich jak: astemizol, cyzapryd, pomozyd, terfenadyna ze względu na możliwość wystąpienia arytmii komorowych
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • uczulenie na roksytromycynę lub inne antybiotyki z grupy makrolidów
 • rozpoznana miastenia, choroby wątroby i/lub serca
 • stosowanie przez pacjenta leków przeciwarytmicznych klasy IA (np. chinidyna) i III (np. amiodaron, sotalol)
 • wysypka
 • pojawienie się nowych objawów zakażenia
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Ciężkie działania niepożądane:

 • reakcje uczuleniowe
 • ciężkie reakcje skórne
 • biegunka o znacznym nasileniu

Inne działania niepożądane:

 • zakażanie i zarażenia pasożytnicze
 • eozynofilia
 • omamy
 • zawroty głowy, bóle głowy, osłabienie, uczucie mrowienia na skórze
 • zaburzenia smaku i węchu
 • niewyraźne widzenie
 • skurcz oskrzeli
 • nudności, wymioty, niestrawność, biegunka
 • wysypka, pokrzywka
 • zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych oraz zaburzenia pracy wątroby i dróg żółciowych
Nie łączyć z
 • alkaloidami sporyszu
 • terfenadyną
 • astemizolem
 • cyzaprydem
 • pimozydem
Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku Rolicyn u kobiet w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku Rolicyn w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Rolicyn można stosować u dzieci o masie ciała powyżej 12 kg.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Rolicyn może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Rolicyn?

Przeciwbakteryjny mechanizm działania roksytromycyny polega na hamowaniu biosyntezy białek wrażliwych drobnoustrojów na poziomie podjednostki 50S rybosomu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Rolicyn?

Lek Rolicyn stosowany jest w leczeniu zakażeń wywołanych przez bakterie wrażliwe na roksytromycynę w następujących przypadkach:

 • zakażeniach górnych dróg oddechowych - zapalenie migdałków, zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zapalenie zatok obocznych nosa
 • zakażeniach dolnych dróg oddechowych - zapalenie płuc, oskrzeli, ropnie płuc i rozstrzenie oskrzeli
 • zapaleniu ucha środkowego
 • nierzeżączkowym zakażeniu narządów rodnych

Dawkowanie

Jak stosować lek Rolicin? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Wielkość dawki zależy od ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, stanu pacjenta, wieku i masy ciała.

Lek Rolicyn stosuje się co najmniej dwa dni po ustąpieniu objawów chorobowych. Najczęściej okres ten wynosi 5 do 10 dni w zależności od wrażliwości drobnoustrojów wywołujących zakażenie, jego lokalizacji oraz rekacji pacjenta na antybiotyk.

Dorośli i dzieci o masie od 12 kg do 40 kg

Zwykle stosuje się dawkę 2,5 do 4 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

 • u dzieci o masie ciała od 12 do 23 kg - 50 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin).
 • u dzieci o masie ciała od 24 do 40 kg - 100 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin)

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg

Zwykle stosuje się dawkę 150 mg dwa razy na dobę (co 12 godzin) lub 300 mg raz na dobę.

Pacjenci z niewydolnością wątroby nie wymagają zmiany sposobu dawkowania jeśli wykazują prawidłową czynność wątroby i nerek.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby nie zaleca się stosowania roksytromycyny. Jeśli jednak zastosowanie leku jest konieczne, należy zmniejszyć dawkę leku o połowę i regularnie kontrolować czynność wątroby.

Pacjenci z niewydolnością nerek

U pacjentów z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmniejszania dawki leku, ponieważ zaledwie około 10% przyjętej doustnie dawki roksytromycyny wydalane jest przez nerki.

Lek Rolicin należy przyjmować w całości, popijając wodą 30 minut przed posiłkiem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Rolicin:

Przedawkowanie roksytromycyny może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka) oraz inne nasilone objawy niepożądane, takie jak ból i zawroty głowy. W razie przedawkowania należy odstawić lek i sprowokować wymioty, jeśli pacjent jest przytomny. Jeśli pacjent zażyje zbyt dużą dawkę leku (przedawkuje lek Rolicyn), należy zwrócić się do lekarza lub udać się bezpośrednio do szpitala.

Pominięcie zastosowania leku Rolicin:

W przypadku pominięcia dawki leku o określonej porze, lek należy przyjąć jak najszybciej, jeśli czas do podania kolejnej dawki jest wystarczająco długi lub kontynuować regularne podawanie leku. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

W razie jakichkolwiek watpliwości związanych ze stosowaniem leku Rolicyn należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Rolicin?

Nie należy stosować leku Rolicin w przypadku:

 • uczulenia na roksytromycynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku
 • uczulenia na inne antybiotyki makrolidowe
 • jednoczesnego stosowania alkaloidów sporyszu powodujących skurcz naczyń krwionośnych oraz leków takich jak: astemizol, cyzapryd, pomozyd, terfenadyna ze względu na możliwość wystąpienia arytmii komorowych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Rolicin może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Rolicyn i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

Ciężkie działania niepożądane:

 • reakcje uczuleniowe - duszność, ucisk w klatce piersiowej, obrzęk powiek, twarzy lub ust, ciężkie wysypki skórne, utrata przytomności
 • ciężkie reakcje skórne - czerwona, łuszcząca się wysypka z guzkami pod skórą i pęcherzami
 • biegunka o znacznym nasileniu - wodnista, zazwyczaj z domieszką krwi i śluzu, utrzymująca się przez dłuższy czas, przebiegająca z bólem brzucha oraz możliwą gorączką

Inne działania niepożądane:

 • zakażanie i zarażenia pasożytnicze
 • eozynofilia - zwiększenie liczby granulocytów we krwi
 • omamy
 • zawroty, bóle głowy, osłabienie, uczucie mrowienia na skórze
 • zaburzenia smaku i węchu
 • niewyraźne widzenie
 • skurcz oskrzeli
 • nudności, wymioty, niestrawność, biegunka
 • wysypka, pokrzywka
 • zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych oraz zaburzenia pracy wątroby i dróg żółciowych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Rolicin należy skonsultować się z lekarzem w przypadku:

 • rozpoznanej w przeszłości rekacji nadwrażliwości na roksytromycynę lub inne makrolidy
 • stosowania alkaloidów sporyszu
 • ciężkiej niewydolności wątroby

W trakcie terapii lekiem Rolicin należy skontaktować się z lekarzem w razie:

 • ciężkich skórnych reakcji pęcherzowych - zespół Stevena-Johnsona, toksyczne martwicze oddzialanie się naskórka
 • biegunki - może świadczyć o rzekomobłoniastym zapaleniu jelit wywołanym nadmiernym namnożeniem się bakterii Clostridium difficile
 • pojawienia się nowego zakażenia bakteryjnego lub grzybiczego podczas długotrwałego leczenia rokstytromycyną
 • zaburzenia rytmu serca, w szczególności u pacjentów leczących się na arytmię

Rolicyn a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Z uwagi na brak badań dotyczących stosowania leku Rolicyn u kobiet w ciąży, może ona być stosowana podczas ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Rolicyn a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Brak doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania leku Rolicyn u kobiet karmiących piersią.
Niewielkie ilości roksytromycyny przenikają do mleka kobiet karmiących. Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna na czas leczenia roksytromycyną odstawić niemowlę od piersi.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie należy stosować leku Rolicin łącznie z:

 • alakaloidami sporyszu
 • terfenadyną
 • astemizolem
 • cyzaprydem
 • pomozydem

Niektóre leki mogą wchodzić w interakcje z lekiem Rolicin, ale zjawisko to zwykle nie ma znaczenia klinicznego:

 • leki przeciwzakrzepowe, np. warfaryna, witamina K
 • dyzopiramid
 • midazolam, triazolam
 • teofilina
 • cyklosporyna
 • karbamazepina
 • ranitydyna
 • wodorotlenek glinu lub magnezu
 • doustne środki antykoncepcyjne

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Rolicyn a alkohol

Brak danych.

Rolicyn a prowadzenie pojazdów

Brak danych o wpływie stosowanie leku Rolicyn na zdolność prowadzenia pojazdów oraz obsługiwania maszyn. Jednak jeśli pojawią się działania niepożądane powodujące zmniejszenie koncentracji lub zaburzenia widzenia nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Rolicyn?

 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • lek należy chronić przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego