Kategorie

Simvastatinum Accord (Simvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Simvastatinum Accord?

Lek Simvastatinum Accord należy do grupy leków zwanych statynami, obniżającymi poziom frakcji LDL cholesterolu oraz obniżająca poziom trójglicerydów. Równicześnie z przyjmowaniem leku pracjent powinien stosować dietę niskocholesterolową. 

Podstawowe informacje

NazwaSimvastatinum Accord
Nazwa międzynarodowaSimvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 40 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Symwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Rdzeń tabletki:

 • butylohydroksyanizol (E 320)
 • kwas askorbowy
 • Kwas cytrynowy jednowodny
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • skrobia żelowana kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • stearynian magnezu

Otoczka tabletki:

tabletki 10 mg i 20 mg

 • hypromeloza 6 cP
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu(E 171)
 • talk
 • żółty tlenek żelaza (E 172)
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)

tabletki 40 mg

 • hypromeloza 6 cP
 • hydroksypropyloceluloza
 • dwutlenek tytanu (E 171)
 • talk
 • czerwony tlenek żelaza (E 172)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 50 tabletek
 • 56 tabletek
 • 84 tabletek
 • 90 tabletek
 • 98 tabletek
 • 100 tabletek
 • 250 tabletek
 • 500 tabletek
 • 1000 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżenie stężenia cholesterolu

Zastosowanie
 • hiperlipidemia pierwotna
 • hiperlipidemia mieszana
 • homozygotyczna hipercholesterolemia rodzinna
 • zmniejszenie ryzyka chorób sercowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub wysokim ryzykiem jej wystąpienia
Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • aktualnie występujące zaburzenia czynności wątroby
 • okres ciąży lub karmienia piersią
 • stosowanie równocześnie z lekiem Simvastatin Accord co najmniej jedego z wymienionych leków:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
  • stosowanie kwasu fusydowego
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • jakiekolwiek dolegliwości pacjenta w tym uczulenia
 • nadużywanie alkoholu
 • przebyte choroby wątroby
 • zaplanowana operacja
 • pochodzenie azjatyckie
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • mała ilość krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie ramion i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • zaburzenia trawienne (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • kłopoty z zasypianiem (bardzo rzadko)
 • kłopoty z pamięcią (bardzo rzadko), utrata pamięci, splątanie
 • niewyraźne widzenie oraz zaburzenia widzenia
Nie łączyć z
 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem lub worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem lub grazoprewirem
 • nefazodonem
 • kobicystatem
 • amiodaronem
 • werapamilem lub diltiazemem lub amlodypiną
 • lomitapidem
 • kolchicyną
 • warfaryną, fenoprokumonem, acenokumarolem
 • fenofibratem
 • niacyną
 • ryfampicyną
Ciąża

Nie należy przyjmować leku jeśli kobieta jest w ciaży, planuje ciążę lub podejrzewa że jest w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy przyjmować leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 10 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy podczas stosowania leków.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Simvastatinum Accord?

Lek Simvastatinum Accord obniża poziom frakcji LDL cholesterolu, natomiast podwyższa poziom frakcji HDL. Dodatkowo lek Simvastatinum Accord obniża poziom trójglicerydów odpowiedzialnych za rozwój chorób serca.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Simvastatinum Accord?

Lek Simvastatinum Accord stosuje się w przypadku:

 • hiperlipidemii pierwotnej
 • hiperlipidemii mieszanej
 • homozygotycznej hipercholesterolemii rodzinnej
 • zmniejszenia ryzyka chorób sercowych u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub wysokim ryzykiem jej wystąpienia

Dawkowanie

Jak stosować lek Simvastatin Accord?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

Podczas stosowania leku pacjent powinien zostać na diecie niskocholesterolowej.

Dawkowanie:

 • dawka zalecana to 1 tabletka 5mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg lub 80 mg symwastatyny przyjmowanej doustnie raz na dobę.

Dorośli:

 • dawka początkowa zazwyczaj stosowana to 10 mg lub 20 mg
 • w niektórych przypadkach zalecana dawka to 40 mg na dobę
 • po upływie 4 tygodni lekarz może zwiększyć dawkę do 80 mg
 • nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 80 mg
 • lekarz może zalecić mniejsze dawki jeśli pacjent ma problemy z nerkami lub przyjmuje określone leki
 • dawkę 80 mg zaleca się wyłącznie u pacjentów dorosłych z bardzo wysokim stężeniem cholesterolu we krwi i wysokim ryzykiem powikłań ze strony serca u których stosowanie mniejszych dawek nie przyniosło zamierzonego efektu terapeutycznego

Stosowanie u dzieci i młodzieży (w wieku od 10 do 17 lat):

 • zalecana dawka początkowa to 10 mg na dobę wieczorem
 • maksymalna dawka dobowa to 40 mg na dobę

Sposób podawania:

 • tabletki należy przyjmować wieczorem
 • lek można przyjąć z posiłkiem lub bez niego

Jeśli lekarz zalecił przyjmowanie symwastatyny wraz z innymi lekami obniżającymi cholesterol wiążącymi kwasy żółciowe, należy przyjąć symwastatynę co najmniej 2 godziny przed lub 4 godziny po przyjęciu innych leków wiążących kwasy żółciowe.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku

Należy przyjąć kolejną dawkę leku zgodnie z przyjetym schematem dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia. Poziom cholesterolu może ponownie wzrosnąć.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Simvastatin Accord?

Nie należy stosować leku Simvastatin Accord jeśli u pacjenta występuje:

 • nadwrażliwość na symwastatynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • aktualnie występujące zaburzenia czynności wątroby
 • okres ciąży lub karmienia piersią
 • stosowanie równocześnie z lekiem Simvastatin Accord co najmniej jedego z wymienionych leków:
  • itrakonazol, ketokonazol, pozakonazol, worykonazol
  • erytromycynę, klarytromycynę, telitromycynę
  • indynawir, nelfinawir, rytonawir i sakwinawir
  • boceprewir
  • telaprewir
  • nefazodon
  • kobicystat
  • gemfibrozyl
  • cyprofloksacynę
  • danazol
  • stosowanie kwasu fusydowego

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Simvastatinum Accord może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Simvastatin Accord i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • bóle mięśni, tkliwość, osłabienie lub kurcze mięśni; w rzadkich przypadkach dolegliwości te mogą mieć ciężką postać i wiązać się z rozpadem tkanki mięśniowej powodującym uszkodzenie nerek; odnotowywano bardzo rzadko przypadki zgonów
 • reakcje alergiczne
  • obrzęk twarzy, języka lub gardła, który może powodować trudności w oddychaniu (obrzęk naczynioruchowy)
  • silny bólu mięśni, zazwyczaj w okolicy stawów barkowych i biodrowych
  • wysypka z osłabieniem mięśni kończyn i szyi
  • ból lub zapalenie stawów
  • zapalenie naczyń krwionośnych
  • nienaturalne siniaki, wykwity skórne i obrzęk, pokrzywka
  • nadwrażliwość skóry na światło słoneczne, gorączka, nagłe zaczerwienienie
  • utrudnione oddychanie lub znużenie
  • objawy zespołu toczniopodobnego (z wysypką, bólem stawów)
 • zapalenie wątroby z zażółceniem skóry i białkówki oczu, świąd, ciemne zabarwienie moczu lub blade zabarwienie kału
 • zapalenie trzustki, często z ostrym bólem brzucha

Rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • mała ilość krwinek czerwonych (niedokrwistość)
 • drętwienie lub osłabienie ramion i nóg
 • ból głowy, uczucie mrowienia, zawroty głowy
 • zaburzenia trawienne (ból brzucha, zaparcie, wzdęcia, niestrawność, biegunka, nudności, wymioty)
 • wysypka, świąd, wypadanie włosów
 • osłabienie
 • kłopoty z zasypianiem (bardzo rzadko)
 • kłopoty z pamięcią (bardzo rzadko), utrata pamięci, splątanie
 • niewyraźne widzenie oraz zaburzenia widzenia

Bardzo rzadko (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • ciężka reakcja alergiczna, która powoduje trudności w oddychaniu lub zawroty głowy (anafilaksja)
 • ginekomastia (powiększenie piersi u mężczyzn)
 • wysypka mogąca występować na skórze lub owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej (polekowe zmiany liszajowate)
 • uszkodzenie mięśni

Częstość nieznana (nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia erekcji
 • depresja
 • problemy ze ścięgnami, w tym pęknięcia ścięgien
 • zapalenie płuc powodujące trudności w oddychaniu w tym uporczywy kaszel i/lub duszność lub gorączka

Możliwe działania niepożądane zgłaszane dla niektórych statyn:

 • zaburzenia snu, w tym koszmary senne
 • zaburzenia seksualne
 • cukrzyca: jest bardziej prawdopodobna, jeśli pacjent ma wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę lub wysokie ciśnienie tętnicze krwi
 • ból mięśni, tkliwość lub osłabienie o stałym charakterze, bardzo rzadko objawy te mogą nie ustąpić po przerwaniu leczenia symwastatyną

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występują:

 • jakiekolwiek dolegliwości pacjenta w tym uczulenia
 • pacjent nadużywa alkoholu
 • przebyte choroby wątroby
 • pacjent ma zaplanowaną operację
 • pochodzenie azjatyckie

Lekarz może zlecić pacjentowi wykonanie badania krwi aby ocenić czynnośc pracy wątroby.

Należy poinformować lekarza o ciężkiej hcorobie płuc.

Osoby, u których stwierdza się wysokie stężenie cukru i tłuszczów we krwi, nadwagę oraz wysokie ciśnienie krwi, mogą być zagrożone ryzykiem rozwoju cukrzycy. Pacjenci u których istnieje ryzko rozwoju cykrzucu lub pacjenci chorujący na cukrzycę będą podlegali ścisłej kontroli lekarskiej.

Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem w razie wystąpienia niewyjaśnionego bólu mięśni, tkliwości lub osłabienia mięśni. W rzadkich przypadkach problemy z mięśniami mogą być poważne łącznie z rozpadem tkanki mięśniowej (rabdomioliza) skutkującej uszkodzeniem nerek, w bardzo rzadkich przypadkach prowadzącym do śmierci.

Ryzyko rozpadu mieśni jest większe u pacjentów przyjmujących dawkę 80 mg lub u których występują takie czynniki jak:

 • nadużywanie alkoholu
 • choroby nerek i/lub wątroby
 • choroby tarczycy
 • wiek powyżej 65 lat
 • płeć żeńska
 • dziedziczne schorzenia mieśni w rodzinie
 • u pacjenta występowały już dolegliwości ze strony mięśni

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvastatinum Accord a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku jeśli kobieta jest w ciąży, planuje ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży.

Simvastatinum Accord a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy przyjmować leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Zwiększa ryzyko wystąpienia problemów dotyczących mięśni występuję gdy równocześnie jest stosowana Simvastatinum Accord z:

 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną
 • danazolem
 • itrakonazolem, ketokonazolem, flukonazolem, pozakonazolem lub worykonazolem
 • fibratami np. gemfibrozylem i bezafibratem
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną
 • indynawirem, nelfinawirem, rytonawirem i sakwinawirem
 • boceprewirem, telaprewirem, elbaswirem lub grazoprewirem
 • nefazodonem
 • kobicystatem
 • amiodaronem
 • werapamilem lub diltiazemem lub amlodypiną
 • lomitapidem
 • kolchicyną

Należy poinformować lekarza również o przyjmowaniu następujących leków:

 • warfaryna, fenoprokumon, acenokumarol
 • fenofibrat
 • niacyna
 • ryfampicyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Simvastatinum Accord a alkohol

Brak danych.

Simvastatinum Accord a prowadzenie pojazdów

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, jednak należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów glowy podczas stosowania leków.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Simvastatinum Accord? 

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym i dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego