Kategorie

Siofor XR (Metformini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Siofor XR?

Lek Siofor XR zawiera w swoim składzie metforminę należącą do grupy leków zwanych biguanidami. Wykorzystywana jest w leczeniu cukrzycy typu 2.

Podstawowe informacje

NazwaSiofor XR
Nazwa międzynarodowaMetformini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

 • 500 mg
 • 750 mg
 • 1000 mg
PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Chlorowodorek metforminy

Skład - substancje pomocnicze
 • stearynian magnezu
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • hypromeloza
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

Tabletki o przedłużonym uwalnianiu:

 • 15 tabletek
 • 30 tabletek
 • 60 tabletek
 • 90 tabletek
 • 120 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżenie poziomu glukozy we krwi

Zastosowanie

Leczenie cukrzycy typu 2

Przeciwwskazania
 • nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze
 • znacznie zmniejszona czynność nerek
 • zaburzenia czynności wątroby
 • niewyrównana cukrzyca
 • odwodnienie
 • ciężkie zakażenia wpływające na oskrzela, płuca lub nerki
 • niewydolność serca
 • niedawno przebyty zawał serca
 • ciężkie zaburzenia krążenia
 • trudności w oddychaniu
 • nadmierne spożycie alkoholu
 • wiek poniżej 18 lat
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej podczas stosowania leku
 • występowanie u pacjenta choroby, która prowadzi do odwodnienia organizmu
 • pacjent ma planowany zabieg chirurgiczny
 • podczas leczenia konieczna jest kontrola czynności nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często (występujące częściej niż u 1 na pacjentów):

 • nudności
 • wymioty
 • biegunka
 • ból brzucha (ból w jamie brzusznej)
 • utrata apetytu

Często (występujące rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia smaku
Nie łączyć z
 • środkami kontrastowymi zawierającymi jod
 • lekami moczopędnymi
 • lekami przeciwbólowymi i przeciwzapalnymi
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • kortykosteroidami
 • lekami sympatykomimetycznymi (epinefryna i dopamina)
 • lekami wpływającymi na stężenie leku Siofor XR
Ciąża

Stosowanie leku w ciąży jest przeciwwskazane.

Karmienie piersią

Stosowanie leku podczas karmienia piersią jest przeciwwskazane.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Siofor XR?

Lek Siofor XR, dzieki zawartości metforminy, pozwala obniżyć poziom glukozy we krwi do wartości prawidłowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Siofro XR?

Lek Siofor XR stosuje się w leczeniu cukrzycy typu 2 u osób dorosłych, u których nie udało się uzyskać prawidłowego stężenia glukozy przy pomocy diety i aktywności fizycznej.

Dawkowanie

Jak stosować lek Siofor XR?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skierować się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli:

 • leczenie zwykle rozpoczyna się od dawki 500 mg podawanej raz na dobę podczas wieczornego posiłku
 • po około 2 tygodniach przyjmowania leku lekarz może dostosować dawkę na podstawie pomiaru stężenia glukozy we krwi
 • maksymalna dawka leku wynosi 2000 mg, stosowana raz na dobę z wieczornym posiłkiem
 • w niektórych przypadkach lekarz może zalecić stosowanie tabletek dwa razy na dobę, tabletki należy przyjmować podczas posiłku

Pacjenci z zaburzoną czynnością nerek:

Lekarz może przepisać mniejszą dawkę.

Zalecenia dotyczące stosowania leku:

 • tabletki należy przyjmować w trakcie lub po posiłku co pozwala uniknąć działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego
 • tabletek nie należy kruszyć, żuć, dzielić
 • tabletki należy połykać popijając szklanką wody

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

W przypadku zastosowania większej dawki leku niż zalecana może wystąpić kwasica mleczanowa. W przypadku wystąpienia takich objawów jak wymioty, ból brzucha z kurczami mięśni, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie z silnym zmęczeniem, spadek temperatury ciała i zwolnienie czynności serca należy natychmiast przerwać stosowanie leku. Konieczne jest natychmiastowe leczenie szpitalne, ponieważ może wystąpić śpiączka.

Pominięcie zastosowania leku:

 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej
 • jeśli tylko pacjent sobie o tym przypomni, należy przyjąć pominiętą dawkę leku z jakimkolwiek posiłkiem

Przerwanie stosowania leku:

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem, ponieważ może skutkować to zwiększeniem stężenia glukozy we krwi.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Siofor XR?

Leku Siofor XR nie należy stosować:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na metforminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • w przypadku zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli pacjent ma znacznie zmniejszoną czynność nerek
 • w przypadku nadmiernej utraty wody z organizmu (odwodnienie)
 • jeśli u pacjenta występuje ciężkie zakażenie np. zapalenie płuc (infekcja płuc), oskrzeli (infekcja oskrzeli) lub nerek. Ciężkie zakażenia mogą prowadzić do zaburzenia czynności nerek, co może grozić wystąpieniem kwasicy mleczanowej
 • w przypadku leczenia ostrej niewydolności serca lub niedawno przebytego zawału mięśnia sercowego, ciężkich zaburzeń krążenia (np. wstrząs) lub trudności z oddychaniem
 • w przypadku nadużywania alkoholu
 • jeśli pacjent ma mniej niż 18 lat

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Siofor XR może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Siofor XR i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • kwasica mleczanowa (mogą wystąpić objawy: wymioty, ból brzucha z kurczami mięśni, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie z silnym zmęczeniem, spadek temperatury ciała i zwolnienie czynności serca)

Lek może wywołać zapalenie wątroby, co może prowadzić do żółtaczki. Może również wpłynąć na nieprawidłowe wyniki badań funkcjonowania wątroby. Jeśli pacjent zaobserwuje zażółcenie skóry lub oczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia czynności układu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty, biegunka, utrata apetytu, ból brzucha (jeśli objawy nie ustępują, należy przerwać stosowanie leku i skonsultować się z lekarzem)

Częste (występują rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zaburzenia smaku

Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

 • rumień
 • świąd
 • pokrzywka
 • spadek stężenia witaminy B12 we krwi
 • nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby
 • zapalenie wątroby objawiające się zmęczeniem, utratą apetytu i masy ciała, zażółceniem skóry i białkówki oczu (należy odstawić lek i skontaktować się z lekarzem)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Siofor XR należy omówić to z lekarzem.

 • ryzyko wystąpienia kwasicy mleczanowej - jest to bardzo rzadkie, ale bardzo ciężkie działanie niepożądane. Ryzyko kwasicy mleczanowej zwiększa się w przypadku niewyrównanej cukrzycy, ciężkiego zakażenia, długotrwałego głodzenia lub spożywania alkoholu, odwodnienia, zaburzeń czynności wątroby oraz wszelkich stanów chorobowych, w których jakaś część ciała jest niewystarczająco zaopatrywana w tlen (np. ostre ciężkie choroby serca).
 • jeśli pacjent jest odwodniony, należy zaprzestać stosowania leku Siofor XR. Znaczna utrata wody z organizmu może być spowodowana przez ciężkie wymioty, biegunkę, gorączkę, narażenie na wysoką temperaturę lub jeśli pacjent pije mniej płynów niż zwykle
 • kontrolowanie czynność nerek pacjenta przynajmniej raz na rok lub częściej, jeśli pacjent jest w podeszłym wieku i (lub) ma pogarszającą się czynność nerek
 • należy przestrzegać zaleceń dietetycznych podanych przez lekarza oraz jeść węglowodany regularnie w ciągu dnia
 • zdarza się, że otoczka tabletki jest widoczna w stolcu, jest to normalne w przypadku zażywania takiego rodzaju tabletek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Siofor XR a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, należy poinformować o tym lekarza, by mógł odpowiednio zmienić leczenie.

Lek nie jest zalecany u kobiet w ciąży lub planujących ciążę.

Siofor XR a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek nie jest zalecany dla pacjentek karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków:

 • leki moczopędne
 • leki stosowane w leczeniu bólu i stanu zapalnego (niesteroidowe leki przeciwzapalne i inhibitory COX - 2 takie jak ibuprofen i clekoksyb)
 • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi (antagoniści receptora angiotensyny II)
 • inhibitory konwertazy angiotensyny stosowane w leczeniu chorób serca i chorób naczyniowych (nadciśnienie, niewydolność serca)
 • prednizolon, mometazon, beklometazon
 • leki sympatykomimetyczne (epinefryna i dopamina)
 • leki, które mogą zmieniać stężenie leku Siofor XR (takie jak werapamil, ryfampicyna, cymetydyna, dolutegrawir, ranolazyna, trymetoprim, wandetanib, izawukonazol, kryzotynib, olaparyb)

Jeśli pacjenta ma zaplanowany zabieg, do którego niezbędne jest zastosowania kontrastowego środka zawierającego jod (badanie rentgenowskiego lub tomografia komputerowa), należy przed zabiegiem zaprzestać stosowania leku. Lekarz poinformuje o czasie, w którym można ponownie zacząć przyjmować lek.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Siofor XR a alkohol

Spożywanie nadmiernych ilości alkoholu w czasie stosowania leku Siofor XR może przyczynić się do rozwoju kwasicy mleczanowej.

Siofor XR a prowadzenie pojazdów

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Wyjątek stanowią sytuacje kiedy równocześnie stosowany jest inny lek przeciwcukrzycowy, który może powodować hipoglikemię (jak pochodne sulfonylomocznika, insulina, meglitynidy). Do objawów hipoglikemii należy osłabienie, zawroty głowy, zwiększone pocenie się, szybkie bicie serca, zaburzenia widzenia lub trudności z koncentracją. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Siofor XR?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego