Kategorie

Spersallerg (Antazolini hydrochloridum + Tetryzolini hydrochloridum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Spersallerg?

Lek Spersallerg to krople stosowane w leczeniu alergicznych stanów zapalnych spojówek związanych z katarem siennym i reakcją na alergeny pyłkowe. Lek zawiera chlorowodorek antazoliny i chlorowodorek tetryzoliny.

Podstawowe informacje

NazwaSpersallerg
Nazwa międzynarodowaAntazolini hydrochloridum + Tetryzolini hydrochloridum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

(0,5 mg + 0,4 mg)/ ml

PostaćKrople do oczu
Skład - substancja czynna
 • chlorowodorek antazoliny
 • chlorowodorek tetryzoliny
Skład - substancje pomocnicze
 • chlorek benzalkoniowy
 • rozcieńczony kwas solny
 • hypromeloza
 • chlorek sodu
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania

butelka 10 ml

Działanie / właściwości

Chlorowodorek antazoliny:

 • przeciwhistaminowe
 • uspokajające

Chlorowodorek tetrazoliny:

 • sympatykomimetyk
 • zwęża naczynia krwionośne
 • zmniejsza zaczerwienienie i obrzęk spojówek
Zastosowanie
 • stany zapalne spojówek związane z katarem siennym
 • stany zapalne związane z reakcją na alergeny pyłkowe
Przeciwwskazania
 • uczulenie na antazolinę, tertyzolinę lub którykolwiek ze składników pomocniczych
 • przyjmowanie leków z grupy inhibitorów MAO
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • cukrzyca
 • nadciśnienie
 • nadczynność tarczycy
 • arytmia lub tachykardia
 • barwiaki chromochłonne
 • zespół suchego oka
 • jaska zamykającego się kąta
 • pacjenci w podeszłym wieku z ciężkimi chorobami układu krążenia
 • stosowanie miękkich soczewek kontaktowych
Działania niepożądane / Skutki uboczne
 • uczucie pieczenia i/ lub kłucia
 • rozproszenie barwnika tęczówki
 • rozszerzenie źrenicy
 • nieostre widzenie
 • ostre zapalenie spojówek
 • przewlekłe zapalenie spojówek
 • toksyczne grudkowe zapalenie spojówek
 • suchość oka
 • nawrót przekrwienia po zakończeniu leczenia
 • przekrwienie odczynowe
 • jaskra zamykającego się oka
 • bóle i/ lub zawroty głowy
 • senność
 • drżenie i pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego
 • dusznica bolesna
 • nadciśnienie
 • częstoskurcz
 • pocenie się
 • reakcje nadwrażliwości
Nie łączyć z
 • inhibitorami MAO
 • lekami działającymi hamująco na OUN: lekami nasennymi, opioidowymi lekami przeciwbólowymi, lekami uspokajającymi i przeciwpsychotycznymi
 • lekami przeciwmuskarynowymi
Ciąża

Leku Spersallerg może być stosowany w ciąży, gdy korzyści przewyższają nad ryzykiem.

Karmienie piersią

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Spersallerg w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Nie należy stosować leku Spersallerg u dzieci poniżej 2 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Spersallerg może wywoływać senność, zawroty głowy, ospałość i/ lub zaburzenia widzenia. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tych objawów.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Spersallerg?

Pierwsza z substancji czynnych - antazolina jest lekiem przeciwhistaminowym, który blokuje receptory H1 i w efekcie hamuje działanie histaminy odpowiedzialnej za wywoływanie objawów alergii. Druga substancja - tetryzolina wykazuje działanie sympatykomimetyczne. Stosowana do worka spojówkowego powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejszając przekrwienie i obrzęk spojówek.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Spersallerg?

Preparat wskazany jest w leczeniu stanów zapalnych spojówek, zwłaszcza związanych z katarem siennym i reakcją na alergeny pyłkowe.

Dawkowanie

Jak stosować lek Spersallerg?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli i młodzież:

 • 1 kropla 2 - 3 razy na dobę przez 14 dni

Dzieci w wieku powyżej 2 lat:

 • 1 - 2 krople na dobę z zachowaniem ostrożności

Stosowanie leku dłużej niż 14 dni może spowodować nawrót przekrwienia i toksyczne grudkowe zapalenie spojówek.

Po podaniu leku należy ucisnąć wewnętrzny kącik oka palcem wskazującym lub zamknąć oczy na 3 minuty. Zapobiega to przenikaniu leku do nosa lub gardła przez kanalik łzowy i zwiększa ilość leku, która pozostaje w oku i działa miejscowo.

W celu uniknięcia zanieczyszczenia zawartości opakowania nie należy dotykać końcówką aplikatora do oka, powieki ani żadnej innej powierzchni.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Spersallerg

Przypadkowe doustne zażycie zawartości jednej butelki leku Spersallerg przez dorosłą osobę nie powinno mieć żadnych poważnych następstw. U dzieci, zwłaszcza poniżej 2 lat, mogą wystąpić:

 • nudności
 • senność
 • arytmia i/ lub tachykardia
 • wstrząs (niekiedy)

Po przedawkowaniu tetryzoliny obserwowano zahamowanie czynności OUN, wstrząs w postaci niedociśnienia i śpiączkę.

W razie przypadkowego przedawkowania po spożyciu doustnym zaleca się wywołanie wymiotów oraz kontakt z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Spersallerg?

Leku nie należy stosować, jeżeli pacjent:

 • ma uczulenie na antazolinę, tetryzolinę lub którykolwiek ze składników pomocniczych
 • przyjmuje leki z grupy inhibitorów MAO

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Spersallerg może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Po zastosowaniu leku najczęściej zgłaszano uczucie pieczenia i/ lub kłucia o łagodnym i przemijającym charakterze.

Zaburzenia oka:

 • rozproszenie barwnika tęczówki
 • rozszerzenie źrenicy
 • nieostre widzenie
 • ostre zapalenie spojówek
 • przewlekłe zapalenie spojówek
 • toksyczne grudkowe zapalenie spojówek
 • suchość oka
 • nawrót przekrwienia po zakończeniu leczenia
 • przekrwienie odczynowe
 • jaskra zamykającego się oka

Zaburzenia układu nerwowego:

 • bóle i/ lub zawroty głowy
 • senność
 • drżenie i pobudzenie ośrodkowego układu nerwowego

Zaburzenia serca:

 • dusznica bolesna
 • nadciśnienie
 • częstoskurcz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

 • uczucie pieczenia w oku
 • pocenie się

Zaburzenia układu immunologicznego:

 • reakcje nadwrażliwości

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Spersallerg należy omówić to z lekarzem

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek Spersallerg u pacjentów:

 • w podeszłym wieku z ciężkimi chorobami układu krążenia
 • z nadciśnieniem
 • z cukrzycą
 • z nadczynnością tarczycy
 • z arytmią lub tachykardią
 • z barwiakami chromochłonnymi
 • z zespołem suchego oka
 • z jaskrą zamykającego się kąta

Jeżeli objawy trwają dłużej niż 3 - 4 dni, nasilają się lub jeżeli wystąpi ból oka i nieostre widzenie należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Spersallerg zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oczu i odbarwienie soczewek kontaktowych. Przed zakropleniem należy zdjąć soczewki i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. W przypadku jakichkolwiek podrażnień oka nie należy zakładać soczewek.

Spersallerg a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Spersallerg nie należy stosować w czasie ciąży, chyba że lekarz uzna przewagę korzyści nad ryzykiem dla płodu.

Spersallerg a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy substancje czynne leku przenikają do mleka matki. Wskazane jest zachowanie ostrożności podczas stosowania leku Spersallerg u kobiet karmiących piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są przyjmowane. Dotyczy to w szczególności:

 • inhibitorów MAO, które przedłużają i nasilają przeciwcholinergiczne działanie leków przeciwhistaminowych
 • leków i środków hamujących OUN w tym alkoholu, leków nasennych, opioidów przeciwbólowych, przeciwlękowych leków uspokajających i leków przeciwpsychotycznych
 • innych leków przeciwmuskarynowych, takich jak atropina i niektóre leki przeciwdepresyjne

Lekarz indywidualnie ocenia stosowanie leku u pacjenta.

Spersallerg a alkohol

Chlorowodorek antazoliny może nasilać hamujące działanie alkoholu dotyczące ośrodkowego układu nerwowego. 

Spersallerg a prowadzenie pojazdów

Lek Spersallerg może wywoływać senność, zawroty głowy, ospałość i/ lub zaburzenia widzenia. Do czasu ustąpienia tych objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Spersallerg?

 • należy przechowywać w temperaturze poniżej 25oC
 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • po 1 miesiącu od otwarcia butelki niewykorzystany roztwór należy wyrzucić

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego