Kategorie

Storvas CRT (Atorvastatinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Storvas CRT ?

Storvas CRT jest to lek zawierający substancję czynną atorwastatynę należący do grupy leków zwanych statynami. Lek ten regulując przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie, znalazł zastosowanie głównie w leczeniu zbyt wysokiego stężenia cholesterolu we krwi, podczas gdy włączenie diety ubogotłuszczowej i zmiany trybu życia nie są skuteczne. Lek Storvas CRT może także być stosowany, aby zmniejszyć ryzyka chorób serca nawet u osób które mają prawidłowy poziom cholestrolu. 

Podstawowe informacje

NazwaStorvas CRT
Nazwa międzynarodowaAtorvastatinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 10 mg
 • 20 mg
 • 30 mg
 • 40 mg
 • 60 mg
 • 80 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Atorwastatyna

Skład - substancje pomocnicze

Storvas CRT (10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg):

Rdzeń tabletki:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • wodorowęglan sodu
 • węglan sodu
 • hydroksypropyloceluloza
 • stearynian magnezu
 • butylohydroksyanizol
 • butylohydroksytoluen

Otoczka:

 • hypromeloza 
 • makrogol 8000
 • dwutlenek tytanu
 • talk

Storvas CRT (30 mg, 60 mg):

Rdzeń tabletki:

 • węglan wapnia
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza jednowodna
 • kroskarmeloza sodowa
 • polisorbat 80
 • hydroksypropyloceluloza
 • stearynian magnezu
 • symetykon
 • emulsja 30%
 • wosk Candelilla

Otoczka:

 • hypromeloza
 • makrogol 8000
 • dwutlenek tytanu
 • talk
Dostępne opakowania

Storvas CRT (10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg):

 • 30 tabletek powlekanych

Storvas CRT (30 mg, 60 mg):

 • 28 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości
 • regulacja przemian lipidów (tłuszczów) w organizmie
Zastosowanie
 • zmniejszenie stężenia lipidów (cholesterolu i triglicerydów) we krwi
 • zmniejszenie ryzyka chorób serca
Przeciwwskazania
 • uczulenie na atorwastatynę, lub jakikolwiek inny podobny lek, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • choroby wątroby
 • zaburzone wyniki badań czynnościowych wątroby
 • kobiety w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji
 • kobiety w ciąży lub zamierzające zajść w ciążę, a także kobiety karmiące piersią
 • stosowanie glekaprewiru z pibrentaswirem
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • stosowanie kwasu fusydowego
 • udar z krwawieniem do mózgu, lub gdy w mózgu obecne są pozostałości płynu z poprzedniego udaru
 • problemy z nerkami
 • niedoczynność tarczycy
 • bóle mięśni lub problemy z mięśniami 
 • częste spożywanie alkoholu w dużych ilościach
 • choroby wątroby w przeszłości
 • pacjenci powyżej 70 lat
 • ciężka niewydolność oddechowa
 • cukrzyca lub ryzyko wystąpienia cukrzycy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa
 • reakcje alergiczne
 • wzrost stężenia glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi)
 • wzrost aktywności kinazy kreatynowej we krwi
 • bóle głowy
 • nudności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka
 • bóle stawów, bóle mięśni i ból pleców
 • nieprawidłowa czynność wątroby
Nie łączyć z
 • kwasem fusydowym
 • cyklosporyną
 • erytromycyną, klarytromycyną, telitromycyną, ketokonazolem, itrakonazolem, worykonazolem, flukonazolem, pozakonazolem, ryfampicyną, kwasem fusydowym
 • gemfibrozylem i innymi fibratami, kolestypolem
 • amlodypiną, diltiazemem
 • digoksyną, werapamilem, amiodaronem
 • rytonawirem, lopinawirem, atazanawirem, indynawirem, darunawirem, typranawirem w skojarzeniu z rytonawirem
 • telaprewirem, boceprewirem oraz lekiem złożonym zawierającym elbaswir z grazoprewirem
 • ezetymibem
 • warfaryną
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
 • styrypentolem
 • cymetydyną
 • fenazonem
 • kolchicyną
 • lekami zobojętniającymi kwas żołądkowy
Ciąża

Nie wolno stosować leku Storvas CRT przez kobiety w ciąży lub planujące zajść w ciążę.

Karmienie piersią

Stosowanie leku Storvas CRT podczas okresu laktacji jest przeciwwskazane.

Dzieci

Lek Storvas CRT nie jest wskazany w leczeniu dzieci w wieku poniżej 10 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Zazwyczaj lek nie wykazuje  zdolności do wpływu na sposób prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku gdy lek wpływa na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, nie należy prowadzić pojazdu ani używać żadnych narzędzi oraz maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Storvas CRT?

Główne działanie leku należącego do grupy statyn, polega na regulacji przemiany lipidów (tłuszczów) w organizmie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Storvas CRT?

Lek Storvas CRT stosowany jest w leczeniu:

 • wysokiego stężenia lipidów określanych jako cholesterol i triglicerydy we krwi
 • chorób serca

Dawkowanie

Jak stosować lek Storvas CRT?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • zazwyczaj zalecana początkowa dawka leku Storvas CRT u dorosłych i dzieci w wieku 10 lat lub starszych wynosi 10 mg na dobę
 • dawka początkowa może być zwiększana przez lekarza, aż do uzyskania odpowiedniej dla pacjenta (lekarz modyfikuje dawkę leku w odstępach co najmniej 4 - tygodniowych)
 • maksymalna dawka leku Storvas CRT stanowi 80 mg raz na dobę i 20 mg raz na dobę dla dzieci

Sposób podawania:

 • tabletki należy połykać w całości, popijając wodą
 • tabletki mogą być przyjmowane o dowolnej porze dnia, podczas posiłków lub niezależnie od posiłków
 • wskazane jest jednak przyjmować tabletkę o tej samej porze każdego dnia

Lek Storvas CRT z jedzeniem i piciem:

 •  nie wolno spożywać więcej niż jedną lub dwie małe szklanki soku grejpfrutowego na dobę, ponieważ większe ilości soku grejpfrutowego mogą zmieniać działanie atorwastatyny

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Storvas CRT

W sytuacji zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się po poradę do lekarza lub najbliższego szpitala, aby uzyskać pomoc.

Pominięcie zastosowania leku Storvas CRT

W przypadku pominięcia dawki, pacjent powinien zastosować kolejną dawkę w przewidzianym czasie. W takiej sytuacji, nie wolno stosować podwójnej dawki leku.

Przerwanie stosowania leku Storvas CRT

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku lub ewentualnym przerwaniem stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Storvas CRT?

Nie należy stosować leku Storvas CRT:

 • jeśli pacjent wykazuje uczulenie na atorwastatynę, lub jakikolwiek inny podobny lek (stosowany w celu zmniejszenia stężenia lipidów we krwi) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano choroby wątroby
 • jeśli u pacjenta zdiagnozowano niewyjaśnione dotąd zaburzone wyniki badań czynnościowych wątroby
 • u kobiet będących w wieku rozrodczym, które nie stosują skutecznych metod antykoncepcji
 • u kobiet w ciąży lub zamierzających zajść w ciążę, a także u kobiet karmiących piersią
 • jeśli pacjent zażywa w tym samym czasie glekaprewir z pibrentaswirem w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Storvas CRT może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

W przypadku gdy u pacjenta zaobserwuje się którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych lub objawów, powinien on przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się do oddziału ratunkowego w najbliższym szpitalu.

Rzadko (u 1 na 1 000 pacjentów):

 • ciężka reakcja alergiczna (obrzęk twarzy, języka i gardła, powodująca duże trudności w oddychaniu)
 • ciężka choroba charakteryzująca się łuszczeniem i obrzękiem skóry, pęcherzami skóry, ust, oczu, genitaliów oraz gorączk, wysypką z różowo-czerwonymi plamami  (dłonie lub stopy), które mogą się złuszczać
 • osłabienie mięśni, tkliwość, ból, zerwanie mięśnia lub czerwonobrunatne zabarwienie moczu, szczególnie jeśli w tym samym czasie pojawi się złe samopoczucie lub wysoka gorączka- przyczyną może być rozpad mięśni prążkowanych (rabdomioliza), zagrażająca życiu i uszkadzająca nerki

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • w przypadku gdy u pacjenta wystąpi niespodziewane lub nietypowe krwawienie lub zasinienie, co może świadczyć o nieprawidłowościach ze strony wątroby (należy jak najszybciej skonsultować się z lekarzem)
 • zespół toczniopodobny (wysypka, zaburzenia w obrębie stawów i wpływ na komórki krwi)

Inne możliwe działania niepożądane:

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • zapalenie przewodów nosowych, ból gardła, krwawienie z nosa
 • reakcje alergiczne
 • wzrost stężenia glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą należy nadal uważnie monitorować stężenie glukozy we krwi)
 • wzrost aktywności kinazy kreatynowej we krwi
 • bóle głowy
 • nudności, zaparcia, wzdęcia, niestrawność, biegunka
 • bóle stawów, bóle mięśni i ból pleców
 • nieprawidłowa czynność wątroby

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • jadłowstręt (utrata apetytu), przyrost masy ciała, wzrost stężenia glukozy we krwi
 • koszmary senne, bezsenność
 • zawroty głowy, drętwienie lub mrowienie palców rąk i stóp, spadek wrażliwości na ból i dotyk, zmiana smaku, utrata pamięci
 • nieostre widzenie
 • dzwonienie w uszach i w głowie
 • wymioty, odbijanie się, ból w górnej i dolnej części brzucha, zapalenie trzustki
 • stan zapalny wątroby
 • wysypka, świąd skóry, pokrzywka, wypadanie włosów
 • ból szyi, zmęczenie mięśni
 • zmęczenie, ogólne złe samopoczucie, osłabienie, ból w klatce piersiowej, obrzęk zwłaszcza kostek, podwyższona temperatura
 • obecność białych krwinek w badaniu moczu

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów):

 • zaburzenia widzenia
 • niespodziewane krwawienie lub zasinienia
 • zastój żółci (zażółcenie skóry i białek oczu)
 • zerwanie ścięgna

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • reakcje alergiczne (nagły świszczący oddech i ból w klatce piersiowej lub ucisk, obrzęk powiek, twarzy, ust, jamy ustnej, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, zapaść)
 • utrata słuchu
 • ginekomastia (powiększenie sutków u mężczyzn i kobiet)

Częstość nieznana: 

 • utrzymujące się osłabienie mięśni

Inne możliwe działania niepożądane, zaobserwowane w trakcie leczenia niektórymi statynami:

 • zaburzenia seksualne
 • depresja
 • problemy z oddychaniem, w tym uporczywy kaszel i spłycenie oddechu lub gorączka
 • cukrzyca

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Storvas CRT należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą:

 • w przypadku gdy pacjent stosował w ciągu ostatnich 7 dni lub aktualnie przyjmuje kwas fusydowy (lek stosowany w leczeniu zakażeń bakteryjnych) doustnie lub we wstrzyknięciu ( jednoczesne stosowanie obu leków może doprowadzić do poważnych zaburzeń mięśniowych (rabdomiolizy)
 • w przypadku zdiagnozowania udaru z krwawieniem do mózgu, lub gdy w mózgu obecne sa pozostałości płynu z poprzedniego udaru
 • w przypadku zdiagnozowanych problemów z nerkami
 • w przypadku niedoczynności tarczycy
 • w przypadku nawracających lub niewyjaśnionych bólów mięśni, bądź problemów z mięśniami w przeszłości, lub podobnych problemów u osób spokrewnionych
 • w przypadku problemów z mięśniami, które wystąpiły w trakcie leczenia w przeszłości innymi lekami obniżającymi stężenie lipidów
 • w przypadku częstego spożywania alkoholu w dużych ilościach
 • w przypadku zdiagnozowania chorób wątroby w przeszłości
 • u pacjentów mających powyżej 70 lat
 • w przypadku zdiagnozowania u pacjenta ciężkiej niewydolności oddechowej
 • cukrzyca lub ryzyko wystąpienia cukrzycy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Storvas CRT a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie wolno stosować leku Storvas CRT przez kobiety w ciąży lub planujące zajść w ciążę, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży. Ponadto pojawiły się rzadkie przypadki wad rozwojowych po wewnątrzmacicznym narażeniu na kontakt z atorwastatyną.

Storvas CRT a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku Storvas CRT podczas okresu laktacji jest przeciwwskazane, ze względu na brak danych dotyczących możliwości przenikania atorwastatyny lub jej metabolitów do mleka ludzkiego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.  

W przypadku stosowania poniższych leków z lekiem Storvas CRT, należy zachować szczególną ostrożność:

 • kwas fusydowy (jednoczesne stosowanie obu leków może doprowadzić do poważnych zaburzeń mięśniowych- rabdomiolizy, należy natychmiast odstawić lek Storvas CRT)
 • leki wpływające na  działanie układu odpornościowego (cyklosporyna)
 • niektóre antybiotyki, a także leki przeciwgrzybicze (erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna, ketokonazol, itrakonazol, worykonazol, flukonazol, pozakonazol, ryfampicyna, kwas fusydowy)
 • pozostałe leki kontrolujące stężenie lipidów (gemfibrozyl, inne fibraty, kolestypol)
 • niektóre leki z grupy blokerów kanału wapniowego mające zastosowanie w leczeniu dławicy piersiowej lub nadciśnieniu tętniczym (amlodypina, diltiazem)
 • leki kontrolujące rytm serca (digoksyna, werapamil, amiodaron)
 • leki stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, typranawir w skojarzeniu z rytonawirem)
 • niektóre leki mające zastosowanie w leczeniu zapalenia wątroby typu C ( telaprewir, boceprewir oraz lek złożony zawierający elbaswir z grazoprewirem)
 • ezetymib (obniża stężenie cholesterolu)
 • warfaryna (zmniejsza krzepliwość krwi)
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • styrypentol (lek przeciwdrgawkowy stosowany w leczeniu padaczki)
 • cymetydyna (mająca zastosowanie w leczeniu zgagi i wrzodów żołądka)
 • fenazon (środek przeciwbólowy)
 • kolchicyna (lek stosowany w leczeniu dny moczanowej)
 • leki zobojętniające kwas żołądkowy (leki stosowane w niestrawności mające glin lub magnez)
 • leki dostępne bez recepty (ziele dziurawca)

Lekarz indywidulanie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Storvas CRT a alkohol

Podczas przyjmowania leku Storvas CRT należy unikać spożywania nadmiernej ilości alkoholu.

Storvas CRT a prowadzenie pojazdów

Zazwyczaj lek nie wykazuje  zdolności do wpływu na sposób prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przypadku gdy lek wpływa na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, nie należy prowadzić pojazdu ani używać żadnych narzędzi oraz maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Storvas CRT?

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci oraz w temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego