Kategorie

Symcare (Solifenacini succinas)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Symcare?

Lek Symcare należy do grupy leków cholinolitycznych, które zmniejszają aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego. Działanie to pozwala na dłuższe odstępy w korzystaniu z toalety i zwiększa ilość moczu utrzymywanego w pęcherzu.

Podstawowe informacje

NazwaSymcare
Nazwa międzynarodowaSolifenacini succinas
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 5 mg
 • 10 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Bursztynian solifenacyny

Skład - substancje pomocnicze
 • skrobia kukurydziana
 • laktoza jednowodna
 • hypromeloza 6cPs
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • makrogol 8000
 • talk
 • dwutlenek tytanu
 • tlenek żelaza żółty (dawka 5 mg)
 • tlenek żelaza czerwony (dawka 10 mg)
Dostępne opakowania
 • 30 tabletek powlekanych
 • 50 tabletek powlekanych
 • 90 tabletek powlekanych
 • 100 tabletek powlekanych
Działanie / właściwości

Zmniejszenie aktywności pęcherza nadreaktywnego.

Zastosowanie

Leczenie objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na solifenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • problemy z opróżnieniem pęcherza moczowego
 • poważne zaburzenia dotyczące pracy żołądka lub jelit
 • miastenia
 • jaskra
 • pacjent ma wykonywane zabiegi hemodializy
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • u pacjenta z ciężkimi chorobami nerek lub chorobami wątroby o umiarkowanym nasileniu jednocześnie stosowane są leki, które mogą opóźniać wydalanie leku Symcare z organizmu (np. ketokonazol)
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • trudności z opróżnieniem pęcherza moczowego lub z oddawaniem moczu
 • zaburzenia drożności przewodu pokarmowego (zaparcia)
 • ryzyko spowolnienia pracy przewodu pokarmowego
 • ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • zaburzenia czynności wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • rwący ból żołądka (przepuklina rozworu przełykowego) lub zgaga
 • zaburzenia układu nerwowego
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcie
 • nudności
 • niestrawność z objawami takimi jak: uczucie pełnego żołądka, ból brzucha, odbijanie się, nudności, zgaga, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
Nie łączyć z
 • innymi lekami cholinolitycznymi
 • lekami z grupy agonistów receptorów cholinergicznych
 • metoklopramidem i cyzaprydem
 • ketokonazolem
 • rytonawirem
 • nelfinawirem
 • itrakonazolem
 • werapamilem
 • diltiazemem
 • ryfampicyną
 • fenytoiną
 • karbamazepiną
 • bisfosfonianami
Ciąża

Nie należy stosować leku Symcare w ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Symcare w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek Symcare nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Symcare może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Symcare?

Lek Symcare zawiera substancję czynną solifenacynę, która zmniejsza aktywność nadreaktywnego pęcherza moczowego, co znalazło zastosowanie w leczeniu nietrzymania moczu czy częstomoczu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Symcare?

Lek Symcare stosowany jest w leczeniu objawów nadreaktywnego pęcherza moczowego, do których należą:

 • parcie naglące (czyli epizody niespodziewanej, pilnej potrzeby oddania moczu)
 • częstomocz
 • nietrzymanie moczu

Dawkowanie

Jak stosować lek Symcare?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dawkowanie:

 • dawka zazwyczaj stosowana to 5 mg na dobę
 • lekarz może zalecić stosowanie dawki 10 mg na dobę

Zasady przyjmowania leku:

 • tabletkę należy połknąć w całości, popijając płynem
 • tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku
 • tabletek nie należy rozgniatać

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Symcare:

Należy natychmiast zgłosić się do lekarza w momencie przyjęcia zbyt dużej dawki leku lub jeśli lek przyjęło dziecko. Objawy przedawkowania to: ból głowy, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, senność i zaburzenia widzenia, omamy (halucynacje), nadmierne pobudzenie, napady drgawek (konwulsje), trudności w oddychaniu, przyspieszone bicie serca (tachykardia), gromadzenie się moczu w pęcherzu (zatrzymanie moczu) oraz rozszerzone źrenice.

Pominięcie zastosowania leku Symcare:

Jeżeli pominięto dawkę leku, należy ją przyjąć jak najszybciej. Jeżeli jednak zbliża się pora przyjęcia kolejnej dawki, należy zażyć następną dawkę o przewidzianej dla niej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Nie należy stosować leku częściej niż raz na dobę.

Przerwanie stosowania leku Symcare:

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. W przypadku przerwania przyjmowania leku objawy pęcherza nadreaktywnego mogą powrócić.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Symcare należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Symcare?

Leku Symcare nie należy stosować:

 • u pacjenta z uczuleniem na solifenacynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli pacjent nie może oddać moczu lub nie może opróżnić pęcherza moczowego (zatrzymanie moczu)
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia żołądka lub jelit (toksyczne wzdęcie okrężnicy, powikłanie związane z wrzodziejącym zapaleniem okrężnicy)
 • u pacjenta chorującego na chorobę mięśni nazywaną miastenią, która może powodować znaczne osłabienie niektórych mięśni
 • jeśli u pacjenta występuje jaskra z wąskim kątem przesączania (zwiększone ciśnienie płynu w gałce ocznej przebiegające ze stopniową utratą wzroku)
 • jeśli u pacjenta wykonywane są zabiegi hemodializy
 • jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności wątroby
 • jeśli u pacjenta z ciężkimi chorobami nerek lub chorobami wątroby o umiarkowanym nasileniu jednocześnie stosowane są leki, które mogą opóźniać wydalanie leku Symcare z organizmu (na przykład ketokonazol)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Symcare może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Symcare i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • atak alergii lub ciężka reakcja skórna (na przykład powstawanie pęcherzy i złuszczanie naskórka)
 • obrzęk naczynioruchowy (postać alergii skórnej, która powoduje obrzęk tkanki tuż pod powierzchnią skóry) z obrzękiem dróg oddechowych (trudności w oddychaniu)

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • uczucie suchości w jamie ustnej

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • niewyraźne widzenie
 • zaparcie, nudności, niestrawność z objawami takimi jak: uczucie pełnego żołądka, ból brzucha, odbijanie się, nudności, zgaga, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej

Niezbyt częste (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

 • zakażenie układu moczowego, zapalenie pęcherza moczowego
 • senność
 • zaburzenia odczuwania smaku
 • zespół suchego oka
 • suchość w jamie nosowej
 • refluks żołądkowo-przełykowy (zgaga)
 • suchość w gardle
 • suchość skóry
 • trudności w oddawaniu moczu
 • zmęczenie
 • obrzęk kończyn dolnych

Rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów):

 • zaleganie dużej ilości twardego stolca w okrężnicy, zatkanie (niedrożność) okrężnicy
 • trudność z oddaniem moczu pomimo wypełnionego pęcherza (zatrzymanie moczu)
 • bóle głowy, zawroty głowy
 • wymioty
 • świąd, wysypka

Bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 pacjentów):

 • omamy (halucynacje)
 • splątanie
 • pokrzywka

Częstość nieznana:

 • zmniejszony apetyt
 • zwiększony poziom potasu we krwi, który może powodować zaburzenia rytmu serca
 • zmiany w EKG, nieregularne bicie serca, odczuwalne bicie serca, przyspieszone bicie serca
 • zwiększone ciśnienie w gałce ocznej
 • zaburzenia głosu
 • zaburzenia czynności wątroby
 • osłabienie siły mięśniowej
 • zaburzenia czynności nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Symcare należy omówić z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma trudności z opróżnieniem pęcherza moczowego (zwężenie drogi odpływu moczu z pęcherza moczowego) lub z oddawaniem moczu (słaby strumień moczu) - w takim przypadku ryzyko gromadzenia się moczu w pęcherzu (zatrzymania moczu) jest dużo większe
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia drożności przewodu pokarmowego (zaparcia)
 • jeśli istnieje ryzyko spowolnienia pracy przewodu pokarmowego (perystaltyki)
 • jeśli występują ciężkie zaburzenia czynności nerek
 • jeśli występują zaburzenia czynności wątroby o umiarkowanym nasileniu
 • jeśli u pacjenta występuje rwący ból żołądka (przepuklina rozworu przełykowego) lub zgaga
 • jeśli u pacjenta występują zaburzenia układu nerwowego (neuropatia autonomicznego układu nerwowego)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symcare a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Symcare w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Symcare a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Symcare podczas karmienia piersią, gdyż solifenacyna może przenikać do mleka ludzkiego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Należy zachować ostrożność gdy przyjmowane są:

 • inne leki cholinolityczne, ponieważ stosowanie takiego leku razem z lekiem Symcare może prowadzić do nasilenia zarówno działania terapeutycznego, jak i działań niepożądanych obu leków
 • leki z grupy agonistów receptorów cholinergicznych, ponieważ mogą one osłabiać działanie leku Symcare
 • leki wzmagające perystaltykę przewodu pokarmowego, takie jak metoklopramid i cyzapryd, ponieważ Symcare może osłabiać ich działanie
 • leki takie jak ketokonazol, rytonawir, nelfinawir, itrakonazol, werapamil, diltiazem, ponieważ spowalniają one metabolizm leku Symcare
 • leki takie jak ryfampicyna, fenytoina, karbamazepina, ponieważ mogą one przyspieszać metabolizm leku Symcare
 • leki takie jak bisfosfoniany, ponieważ mogą one powodować lub zaostrzać zapalenie przełyku

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Symcare a alkohol

Brak danych.

Symcare a prowadzenie pojazdów

Po przyjęciu leku Symcare może wystąpić niewyraźne widzenie, senność lub uczucie zmęczenia. W przypadku wystąpienia takich objawów nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Symcare?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego