Kategorie

Telmix (Telmisartanum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Telmix?

Lek Telmix zawiera w swoim składzie telmisartan. Telmisartan należy do grupy leków, określanych jako antagoniści receptora angiotensyny II. Angiotensyna II jest substancją wytwarzaną przez organizm, która powoduje zwężenie naczyń, co prowadzi do zwiększenia ciśnienia tętniczego krwi.

Podstawowe informacje

NazwaTelmix
Nazwa międzynarodowaTelmisartanum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 40 mg
 • 80 mg
PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Telmisartan

Skład - substancje pomocnicze
 • wodorotlenek sodu
 • powidon typ 30
 • mannitol (E421)
 • skrobia kukurydziana
 • karmeloza wapniowa
 • stearylofumaran sodu
 • stearynian magnezu
Dostępne opakowania
 • 7 tabletek
 • 14 tabletek
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 56 tabletek
 • 60 tabletek
 • 84 tabletek
 • 90 tabletek
Działanie / właściwości

Obniżenie wysokiego ciśnienia krwi

Zastosowanie
 • nadciśnienie samoistne
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u dorosłych z grupy ryzyka
Przeciwwskazania
 • uczulenie na telmisartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • ciąża
 • ciężkie zaburzenia czynności wątroby, zastój żółci lub zwężenie drogi jej odpływu
 • leczenie nadciśnienia aliskirenem u pacjentów z cukrzycą lub upośledzoną czynnością nerek
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • w przypadku planowanego zabiegu operacyjnego lub znieczulenia należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu leku
 • lek może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o:

 • chorobie nerek
 • przeszczepieniu nerki
 • zwężeniu tętnicy nerkowej
 • chorobie wątroby
 • zaburzeniach serca
 • niedociśnieniu z powodu odwodnienia lub niedoboru soli z powodu stosowania leków moczopędnych, diety z ograniczeniem soli, biegunki lub wymiotów
 • zatrzymaniu wody i soli w organizmie ze zwiększonym stężeniem aldosteronu
 • zwiększonym stężeniu potasu we krwi
 • cukrzycy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częste (do 1 na 10 pacjentów):

 • niedociśnienie u osób leczonych w celu zmniejszenia częstości występowania zdarzeń sercowo - naczyniowych
Nie łączyć z
 • aliskirenem
 • digoksyną
 • inhibitorami ACE (konwertazy angiotensyny)
 • litem
 • lekami moczopędnymi oszczędzającymi potas
 • inhibitorami konwertazy angiotensyny
 • antagonistami receptora angiotensyny II
 • niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi
 • heparyną
 • cyklosporyną
 • takrolimusem
 • trimetoprimem
 • barbituranami
 • baklofenem
 • lekami moczopędnymi
 • kortykosteroidami
Ciąża

Nie zaleca się stosowania leku Telmix w pierwszym trymestrze ciąży oraz nie wolno stosować go w drugim i trzecim trymestrze ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia podczas leczenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Telmix?

Lek Telmix hamuje działanie angiotensyny II, dzięki czemu naczynia krwionośne się rozkurczają, a ciśnienie tętnicze krwi ulega obniżeniu.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Telmix?

Lek Telmix stosowany jest w leczeniu nadciśnienia samoistnego u dorosłych. Lek Telmix jest również stosowany w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu u dorosłych z grupy ryzyka, u których stwierdzono zmniejszony dopływ krwi do serca lub nóg, którzy przebyli udar mózgu lub u których wystąpiło uszkodzenie narządów spowodowane przez cukrzycę.

Dawkowanie

Jak stosować lek Telmix?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Telmix dostępny jest w tabletkach o 2 mocach: 40 mg i 80 mg. Tabletki można podzielić na równe dawki.

Lek należy stosować raz dziennie, o tej samej porze każdego dnia. Może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Ważne, aby tabletki popijać wodą lub innym płynem niezawierającym alkoholu.

Dorośli z nadciśnieniem tętniczym

Zalecana dawka dobowa to 40 mg, co zapewnia kontrolę ciśnienia tętniczego przez 24 godziny. Lekarz może dostosować indywidualnie dawkę mniejszą lub większą.

Telmix można również przyjmować w połączeniu z lekami moczopędnymi (diuretykami, takimi jak hydrochlorotiazyd, który dodatkowo zmniejsza ciśnienie tętnicze krwi).

Profilaktyka zawału serca lub udaru mózgu

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 80 mg raz na dobę. Na początku leczenia należy często kontrolować ciśnienie tętnicze.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku zaburzeń czynności wątroby, zalecana dawka nie może być większa niż 40 mg raz na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

Jeśli przez pomyłkę zostanie przyjęta zbyt duża liczba tabletek, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem łub farmaceutą albo z najbliższym szpitalnym oddziałem doraźnej pomocy medycznej. 

Pominięcie zastosowania leku

W przypadku pominięcia dawki leku należy ją przyjąć zaraz po przypomnieniu sobie, a następnie kontynuować przyjmowanie leku zgodnie z ustalonym schematem. W przypadku pominięcia zażycia leku jednego dnia, następnego dnia należy przyjąć normalną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku

Przed zakończeniem stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Telmix?

Leku Telmix nie należy stosować w przypadku:

 • uczulenia na telmisartan lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • drugiego i trzeciego trymestru ciąży
 • ciężkiego zaburzenia czynności wątroby, zastoju żółci lub zwężenia drogi jej odpływu
 • cukrzycy lub zaburzeń czynności nerek u pacjentów leczonych aliskirenem

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Telmix może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Telmix i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych niżej działań niepożądanych:

 • posocznica
 • nagły obrzęk skóry i błon śluzowych (obrzęk naczynioruchowy)

Inne działania niepożądane:

Częste (występują rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • niedociśnienie, występujące u pacjentów leczonych w celu zmniejszenia częstości zdarzeń sercowo - naczyniowych

Niezbyt częste (występują rzadziej niż u 1 na 100 osób):

 • zakażenia układu moczowego
 • zakażenia górnych dróg oddechowych (np. ból gardła, zapalenie zatok, przeziębienie)
 • niedokrwistość
 • wysokie stężenie potasu
 • trudności w zasypianiu (bezsenność)
 • uczucie smutku (depresja)
 • omdlenie
 • uczucie wirowania
 • bradykardia
 • niedociśnienie u pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego
 • zawroty głowy podczas wstawania (niedociśnienie ortostatyczne)
 • duszność
 • kaszel
 • ból brzucha
 • biegunka
 • uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej
 • wzdęcie
 • wymioty
 • świąd
 • nasilone pocenie się
 • wysypka polekowa
 • ból pleców
 • kurcze mięśni
 • bóle mięśni
 • zaburzenia czynności nerek, w tym ostra niewydolność nerek
 • ból w klatce piersiowej
 • uczucie zmęczenia
 • zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

Rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • posocznica
 • eozynofilia
 • małopłytkowość
 • ciężka reakcja alergiczna (reakcja anafilaktyczna)
 • reakcja alergiczna (np. wysypka, świąd, trudności w oddychaniu, świszczący oddech, obrzęk twarzy lub niskie ciśnienie tętnicze krwi)
 • niskie stężenie glukozy we krwi (u pacjentów z cukrzycą)
 • uczucie niepokoju
 • senność
 • osłabione widzenie
 • tachykardia
 • suchość w jamie ustnej
 • rozstrój żołądka
 • zaburzenia czynności wątroby (występują częściej u pacjentów pochodzenia japońskiego)
 • nagły obrzęk skóry i błon śluzowych, który może prowadzić do zgonu (obrzęk naczynioruchowy, również zakończony zgonem)
 • wyprysk (zaburzenie dotyczące skóry)
 • zaczerwienienie skóry
 • pokrzywka
 • ciężka wysypka polekowa
 • ból stawów
 • ból kończyn
 • ból ścięgien
 • choroba grypopodobna
 • zmniejszone stężenie hemoglobiny
 • zwiększone stężenie kwasu moczowego
 • zwiększona aktywność enzymów wątrobowych lub kinazy kreatynowej we krwi

Bardzo rzadkie (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

 • postępujące bliznowacenie pęcherzyków płucnych (śródmiąższowa choroba płuc)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Telmix należy omówić z to lekarzem lub farmaceutą:

 • w przypadku planowanego zabiegu operacyjnego lub znieczulenia należy powiadomić lekarza o przyjmowaniu leku
 • lek może być mniej skuteczny w obniżaniu ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów rasy czarnej

Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o:

 • chorobie nerek
 • przeszczepieniu nerki
 • zwężeniu tętnicy nerkowej
 • chorobie wątroby
 • zaburzeniach dotyczących serca
 • niedociśnieniu z powodu odwodnienia lub niedoboru soli z powodu stosowania leków moczopędnych, diety z ograniczeniem soli, biegunki lub wymiotów
 • zatrzymaniu wody i soli w organizmie z powodu zwiększonego stężenia aldosteronu
 • zwiększonym stężeniu potasu we krwi
 • cukrzycy

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Telmix a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Telmix we wczesnym okresie ciąży i nie wolno go stosować po trzecim miesiącu ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku.

Telmix a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lek Telmix nie jest zalecany matkom karmiącym piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lekarz może zdecydować o zmianie dawki tych leków lub o podjęciu innych środków ostrożności. W niektórych przypadkach konieczne może być odstawienie któregoś z leków. Dotyczy to zwłaszcza jednoczesnego przyjmowania z lekiem Telmix niżej wymienionych leków:

 • preparaty litu
 • leki, które mogą zwiększać stężenie potasu we krwi, takie jak substytuty soli zawierające potas, leki moczopędne oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angiotensyny, antagoniści receptora angiotensyny II, niesteroidowe leki przeciwzapalne (np. kwas acetylosalicylowy lub ibuprofen), heparyna, leki immunosupresyjne (np. cyklosporyna lub takrolimus) oraz antybiotyk trimetoprim
 • leki moczopędne, takie jak furosemid, hydrochlorotiazyd, amiloryd, zwłaszcza przyjmowanych w dużych dawkach razem z lekiem Telmix, ponieważ mogą prowadzić do znacznej utraty wody z organizmu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi
 • leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (np. kwas acetylosalicylowy, ibuprofen) lub kortykosteroidy - skuteczność leku Telmix może być obniżona przy jednoczesnym stosowaniu
 • inne leki stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego krwi, silne leki przeciwbólowe, barbiturany, baklofen, amifostyna lub leki przeciw depresji
 • inhibitory konwertazy angiotensyny lub aliskiren
 • digoksyna

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Telmix a alkohol

Stosowanie leku Telmix z alkoholem może nasilać działanie obniżające ciśnienie krwi, co może powodować zawroty głowy i omdlenia, zwłaszcza podczas nagłej zmiany pozycji z siedzącej lub leżącej na stojącą.

Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku Telmix.

Telmix a prowadzenie pojazdów

Niektórzy pacjenci leczeni z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi mogą odczuwać zawroty głowy lub zmęczenie. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub zmęczenia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Telmix?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią
 • brak specjalnych zaleceń dotyczących warunków przechowywania

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego