Kategorie

Theovent 300 (Theophyllinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Theovent 300?

Lek Theovent 300 zawiera substancję czynną teofylinę z grupy metyloksantyn, wykazującą złożony mechanizm działania.
Lek stosowany jest w leczeniu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POCHP). 

Podstawowe informacje

NazwaTheovent 300
Nazwa międzynarodowaTheophyllinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

300 mg

PostaćTabletki o przedłużonym uwalnianiu
Skład - substancja czynna

Teofilina

Skład - substancje pomocnicze
 • karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)
 • talk
 • stearynian magnezu
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • kopolimer metakrylanu amoniowego (typ A) - zawiesina (Eudragit RL - 30D)
 • kopolimer metakrylanu amoniowego (typ B) - zawiesina (Eudragit RS - 30D)
 • krzemionka (Syloid 244)
 • emulsja silikonowa SE 2
 • cytrynian trietylu
Dostępne opakowania

50 tabletek o przedłużonym uwalnianiu

Działanie / właściwości
 • rozkurczające mięśnie gładkie dróg oddechowych
 • przeciwzapalne
Zastosowanie

Zapobieganie skurczom oskrzeli w przebiegu astmy oskrzelowej i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na teofilinę i jej pochodne, na inne pochodne ksantyny lub na którąkolwiek substancję tego leku
 • ostre zaburzenia rytmu serca
 • u dzieci poniżej szóstego miesiąca życia
 • u dzieci jednocześnie stosujących produkty lecznicze z zawarające efedrynę
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężkie niedotlenienie
 • zapalenie płuc lub obrzęk płuc
 • przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
 • gorączka niepoddającą się leczeniu
 • pacjenci w podeszłym wieku
 • schorzenia układu sercowo-naczyniowego
 • zaburzenia rytmu serca
 • nadużywanie alkoholu
 • używki (tytoń, kawa)
 • niewydolność wątroby i (lub) nerek
 • choroba wrzodowa
 • nadczynność tarczycy
 • zakażenia wirusowe 
 • napady drgawek 
 • planowane szczepienia lub w trakcie szczepień
 • porfiria 
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Częstość nieznana:

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, zwiększone wydzielanie kwasu żołądkowego, nasilenie istniejącego refluksu żołądkowo-przełykowego w nocy
 • bóle głowy, drżenie, niepokój, zawroty głowy
 • trudności w zasypianiu, pobudzenie, niepokój
 • nadpobudliwość (szczególnie u dzieci)
 • szybsze niż zwykle bicie serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • kołatanie serca (nierówne, szybkie bicie serca), obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • drgawki
 • małe stężenie potasu we krwi
 • zwiększenie stężenia wapnia, kreatyniny, cukru i kwasu moczowego w surowicy krwi
 • zwiększone wydalanie moczu
Nie łączyć z
 • barbituranami 
 • benzodiazepinami
 • solami litu
 • disulfiramem
 • niektórymi antybiotykami
 • lekami przeciwwirusowymi
 • sulfinpirazonem, allopurynolem
 • cymetydyną, ranitydyną
 • prednizolonem
 • aminoglutetymidem
 • izoniazydem
 • diltiazemem, izoprenaliną, werapamilem, propafenonem, meksyletyną, adenozyną
 • tiklopidyną
 • propranololem
 • interferonem alfa
 • rofekoksybem
 • furosemidem
 • innymi lekami zawierającymi ksantyny, beta-sympatykomimetyki, kofeinę lub podobne substancje
Ciąża

Leku Theovent 300 nie należy stosować w okresie ciąży, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, musi poradzić się lekarza przed zastosowaniem leku Theovent 300.

Dzieci

Leku Theovent 300 nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 roku życia.
Lekarz ustali inne postaci leku, które są bardziej odpowiednie dla dzieci w tej grupie wiekowej.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Jeśli wystąpią działania niepożądane po zastosowaniu leku Theovent 300, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lrk Theovent 300?

Mechanizm działania teofiliny (substancji czynnej leku Theovent 300) nie jest całkowicie poznany.

Lek Theovent 300 wykazuje działanie:

 • rozkurczające mięśnie gładkie dróg oddechowych
 • przeciwzapalne
 • hamujące późną fazę reakcji alergicznej
 • pobudzające ośrodek oddechowy poprzez nasilenie jego wrażliwości na działanie dwutlenku węgla

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Theovent 300?

Lek Theovent 300 stosuje się w leczeniu i zapobieganiu skurczom oskrzeli w przewlekłych chorobach układu oddechowego:

 • astmy oskrzelowej
 • przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc)

Dawkowanie

Jak stosować lekTheovent 300?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Sposób podania

 • lek należy przyjmować doustnie
 • linia podziału na tabletce Theovent 300 ułatwia dzielenie jej na dwie równe dawki
 • tabletki nie należy rozgryzać ani miażdżyć
 • tabletkę należy połykać w całości lub podzielone wzdłuż linii (dotyczy to dawkowania leku u dzieci)
 • lekarz ustala dawkę leku indywidualnie dla każdego pacjenta w zależności od jego wieku i masy ciała oraz poziomu stężenia teofiliny we krwi

Dawkowanie

Dorośli

 • 1 tabletka (300 mg) 2 razy na dobę (co 12 godzin) podczas posiłku
 • u pacjentów z astmą oskrzelową, u których nasilenie objawów występuje nocą lub rano, lekarz może zalecić 1 tabletkę (300 mg) raz na dobę, wieczorem

Dzieci w wieku powyżej 6 lat

 • pół tabletki (150 mg) 2 razy na dobę (co 12 godzin) podczas posiłku
 • u pacjentów z astmą oskrzelową, u których nasilenie objawów występuje nocą lub rano, lekarz może zalecić pół tabletki (150 mg) raz na dobę, wieczorem

Dzieci w wieku poniżej 6 lat

 • leku Theovent 300 nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat
 • lekarz ustali inne postaci leku, które są bardziej odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 6 lat

Dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy

Teofiliny nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 miesięcy.

Lekarz może okresowo zlecać oznaczanie stężenia teofiliny we krwi, aby upewnić się, czy zalecony sposób dawkowania leku Theovent 300 jest odpowiedni dla pacjenta.
Przy zmianie leku Theovent 300 na inny lek zawierający teofilinę, należy monitorować terapię, kontrolując stężenie teofiliny we krwi.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Theovent 300

Jeśli przyjęto dawkę leku większą niż zalecana przez lekarza należy bezwzględnie i natychmiast skontaktować się z lekarzem ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń. Nie wolno podawać kolejnych dawek leku. Przedawkowanie teofiliny prowadzi do nasilenia działań niepożądanych.
Objawy przedawkowania to:

 • nudności, nasilone wymioty, bóle w nadbrzuszu, wymioty z domieszką krwi, zapalenie trzustki
 • niepokój, zwiększone napięcie mięśniowe, nasilenie odruchów, drgawki, śpiączka
 • zwiększenie stężenia cukru we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, nagromadzenie w organizmie substancji o charakterze kwasowym (kwasica), zmniejszenie stężenia magnezu we krwi, rabdomioliza (rozpad mięśni połączony z niewydolnością nerek)
 • przyspieszenie czynności serca, zaburzenia rytmu serca

Objawy przedawkowania leku mogą pojawić się dopiero po 12 godzinach od zażycia leku, ponieważ lek ma postać tabletki o przedłużonym uwalnianiu.

Pominięcie przyjęcia leku Theovent 300

 • należy jak najszybciej zażyć pominiętą dawkę leku (nie przyjmować podwójnej dawki) 
 • następnie kontynuować leczenie przyjmując lek zgodnie z zalecanym schematem dawkowania
 • nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Theovent 300?

Leku Theovent 300 nie należy stosować:

 • u pacjentów uczulonych na teofilinę, inne leki z grupy ksantyn lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
 • u dzieci stosujących jednocześnie leki zawierające efedrynę
 • u pacjentów krótko po zawale mięsnia sercowego
 • u pacjentów z ostrymi zaburzeniami rytmu serca z szybką czynnością serca

Nie należy stosować teofiliny u dzieci poniżej 6 miesiąca życia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Theovent 300 może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Jeśli wystapią ciężkie reakcje alergiczne po zastosowaniu leku Theovent 300 należy natychmiast zwrócić się do lekarza.

Należą do nich:

 • wysypka, świąd, pokrzywka, skurcz oskrzeli
 • obrzęki, głównie twarzy lub ust (obrzęk naczynioruchowy), które mogą powodować trudności w oddychaniu
 • zapaść lub utrata przytomności

Inne objawy niepożądane:

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty, zwiększone wydzielanie kwasu żołądkowego, nasilenie istniejącego refluksu żołądkowo-przełykowego w nocy
 • bóle głowy, drżenie, niepokój, zawroty głowy
 • trudności w zasypianiu, pobudzenie, niepokój
 • nadpobudliwość (szczególnie u dzieci)
 • szybsze niż zwykle bicie serca
 • zaburzenia rytmu serca
 • kołatanie serca (nierówne, szybkie bicie serca), obniżenie ciśnienia tętniczego krwi
 • drgawki
 • małe stężenie potasu we krwi
 • zwiększenie stężenia wapnia, kreatyniny, cukru i kwasu moczowego w surowicy krwi
 • zwiększone wydalanie moczu

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Theovent 300 należy omówić to z lekarzem.

Należy poinformować lekarza jeśli pacjent:

 • ma ciężkie niedotlenienie
 • ma zapalenie płuc lub obrzęk płuc
 • ma przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP)
 • ma gorączkę niepoddającą się leczeniu
 • jest w podeszłym wieku
 • ma chorobę układu sercowo-naczyniowego (niewydolność krążenia, zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze)
 • ma zaburzenia rytmu serca
 • nadużywa alkoholu
 • pali tytoń lub pije kawę
 • ma niewydolność wątroby i (lub) nerek
 • ma chorobę wrzodową
 • ma nadczynność tarczycy
 • ma choroby wywołane przez wirusy
 • miał napady drgawek (lekarz może zalecić stosowanie innego leku)
 • planuje szczepienia lub jest w trakcie szczepień
 • ma porfirię (rzadką chorobę krwi)

Jeśli pacjent w trakcie leczenia i przestanie palić tytoń, powinien o tym powiedzieć lekarzowi.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Theovent 300 a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania leku Theovent 300 w pierwszym trymestrze ciąży, dlatego należy unikać stosowania produktu w tym okresie.
Teofilina (substancja czynna leku Theovent 300) przenika przez barierę łożyskową i może wywoływać działania niepożądane u płodu.
Lek można stosować w drugim i trzecim trymestrze ciąży jeśli tak zdecyduje lekarz.

Theovent 300 a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Teofilina (substancja czynna leku Theovent 300) przenika do mleka kobiet karmiących piersią.
U kobiet podczas laktacji należy stosować możliwie najmniejszą dawkę leczniczą teofiliny a karmienie piersią, powinno odbywać się bezpośrednio przed przyjęciem dawki leku.
Jeśli jest konieczne zastosowanie większych dawek leczniczych, należy przerwać karmienie piersią.

Interakcje

Należy zawsze poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Szczególnie należy poinformować lekarza jeśli pacjent stosuje:

 • barbiturany (leki uspokajające stosowane w leczeniu zaburzeń snu, stanów lękowych lub padaczki np. prymidon)
 • benzodiazepiny takie jak diazepam (stosowane w leczeniu padaczki)
 • sole litu, fluwoksamina, wiloksazyna (stosowane w leczeniu depresji)
 • disulfiram (stosowany w leczeniu alkoholizmu)
 • antybiotyki (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych), np.: ryfampicyna, erytromycyna, cyprofloksacyna, enoksacyna, klinafloksacyna, grepofloksacyna, pefloksacyna, kwas pipemidowy
 • leki przeciwwirusowe np. rytonawir
 • sulfinpirazon, allopurynol (stosowane w leczeniu dny moczanowej)
 • cymetydynę i ranitydynę (stosowane w leczeniu choroby wrzodowej)
 • prednizolon (stosowany w leczeniu różnych stanów, w tym chorób reumatycznych, zapalenia stawów, stanów alergicznych, niektórych chorób skóry, astmy lub niektórych chorób krwi)
 • aminoglutetymid (stosowany w leczeniu zespołu Cushinga i raka piersi)
 • izoniazyd (stosowany w leczeniu gruźlicy)
 • diltiazem, izoprenalinę, werapamil, propafenon, meksyletynę, adenozynę (stosowane w leczeniu chorób serca)
 • tiklopidynę (stosowana w celu zapobiegania niedokrwiennym udarom mózgu)
 • leki beta-adrenolityczne, takie jak propranolol (stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi i w stanach lękowych)
 • interferon alfa (stosowany w leczeniu niektórych nowotworów lub zapalenia wątroby)
 • rofekoksyb (stosowany w leczeniu zapalenia stawów)
 • pentoksyfilinę (stosowana w leczeniu zaburzeń krążenia)
 • doustne środki antykoncepcyjne
 • tiabendazol (stosowany w leczeniu chorób pasożytniczych)
 • szczepionki przeciw grypie lub gruźlicy
 • fenylopropanolaminę (stosowana w niektórych rodzajach kaszlu i przeziębieniach)
 • zileuton, zafirlukast (leki stosowane w leczeniu astmy)
 • halotan (stosowany do znieczulenia ogólnego)
 • leki moczopędne np. furosemid
 • leki przeciwgrzybicze – tiabendazol
 • produkty zawierające ziele dziurawca
 • inne produkty lecznicze, które zawierają ksantyny, beta-sympatykomimetyki, kofeinę lub podobne substancje

Theovent 300 z jedzeniem, piciem i alkoholem

 • lek można przyjmować niezależnie od posiłku
 • podczas stosowania leku nie należy spożywać alkoholu, ponieważ wpływa on na skuteczność działania leku Theovent 300

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Theovent 300 a alkohol

Nie należy spożywać napojów alkoholowych podczas stosowania leku Theovent 300.

Theovent 300 a prowadzenie pojazdów

Podczas stosowania leku Theovent 300 mogą wystąpić niedociśnienie i drgawki, uniemożliwiające prowadzeniae pojazdów i obsługiwanie maszyn.
Jeśli wystapią takie objawy nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać Theovent 300?

Lek należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25ºC
 • w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego