Kategorie

Vaxzevria AstraZeneca (Szczepionka przeciw Covid-19 (ChAdOx1-S [rekombinowana]))

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Vaxzevria AstraZeneca?

Vaxzevria (AstraZeneca) jest to szczepionka przeznaczona do zapobiegania chorobie Covid-19 wywoływanej przez wirus SARS-CoV-2. Jest to szczepionka wektorowa.

Podstawowe informacje

NazwaVaxzevria AstraZeneca
Nazwa międzynarodowaSzczepionka przeciw Covid-19 (ChAdOx1-S [rekombinowana])
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

0,5 ml zawierająca nie mniej niż 2,5 x 108 jednostek zakaźnych

PostaćZawiesina do wstrzykiwań
Skład - substancja czynna

Adenowirus szympansi z sekwencją kodującą glikoproteinę S (spike) wirusa SARS-CoV-2 (ChAdOx1-S), nie mniej niż 2,5 x 108 jednostek zakaźnych

Skład - substancje pomocnicze

Szczepionka zawiera organizmy modyfikowane genetycznie (GMO)

 • L-histydyna
 • L-histydyny chlorowodorek jednowodny
 • chlorek magnezu sześciowodny
 • polisorbat 80 (E433)
 • sacharoza
 • edetynian disodu (dwuwodny)
 • woda do wstrzykiwań
Dostępne opakowania
 • 8-dawkowa fiolka wielodawkowa (4 ml) z korkiem, opakowanie po 10 fiolek
 • 10-dawkowa fiolka wielodawkowa (5 ml) z korkiem, opakowanie po 10 fiolek
Działanie / właściwości

Stymulacja komórkowej odpowiedzi immunologicznej oraz wytwarzania przeciwciał neutralizujących wirus SARS-CoV-2

Zastosowanie

Czynne uodpornienie osób w wieku 18 lat i powyżej w celu ochrony przed chorobą Covid-19, wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2

Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek ze składników pomocniczych preparatu
 • zakrzepica z małopłytkowością po szczepieniu szczepionką Vaxzervia
 • epizody zespołu przesiąkania włośniczek w przeszłości
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • ciężka reakcja alergiczna po wcześniejszym podaniu szczepionki Vaxzervia lub jakiejkolwiek innej szczepionki
 • omdlenie po wkłuciu igły
 • ciężkie zakażenie z towarzyszącą wysoką temperaturą (powyżej 38oC) występujące bezpośrednio przed datą szczepienia
 • problemy z krzepnięciem krwi
 • łatwe siniaczenie
 • przyjmowanie leków rozrzedzających krew (przeciwzakrzepowych)
 • niedobór odporności
 • przyjmowanie leków osłabiających układ odpornościowy
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo często występują (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból, tkliwość, ciepło, swędzenie lub siniaki w miejscu podania
 • uczucie zmęczenia
 • ogólne złe samopoczucie
 • dreszcze, uczucie gorączki
 • ból głowy
 • mdłości, nudności
 • ból mięśni i stawów
Nie łączyć z

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji

Ciąża

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko podania szczepionki w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko podania szczepionki w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Lek przeznaczony jest dla osób w wieku powyżej 18 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Szczepionka może wywołać działania niepożądane wpływające na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. 

Działanie i właściwości

Jak działa lek Vaxzevria (AstraZeneca)? 

Lek Vaxzervia (AstraZeneca) jest to szczepionka monowalentna, która w składzie posiada pojedynczy, rekombinowany, pozbawiony możliwości replikacji szympansi wektor adenowirusowy (ChAdOx1) kodujący glikoproteinę S wirusa SARS-CoV-2. Szczepienie wywołuje miejscową syntezę glikoproteiny S wirusa SARS-CoV-2, wytwarzanie przeciwciał neutralizujących oraz stymulację odpowiedzi immunologicznej. Przyczynia się to do ochrony przed chorobą Covid-19. Skuteczność preparatu Vaxzervia określa się na poziomie 59,5%.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Vaxzevria (AstraZeneca)? 

Szczepionkę Vaxzevria (AstraZeneca) stosuje się w celu ochrony przed chorobą Covid-19 wywoływaną przez wirus SARS-CoV-2.

Dawkowanie

Jak stosować lek Vaxzevria (AstraZeneca)? 

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty, pielęgniarki. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

 • szczepionkę podaje się w 2 dawkach
 • drugą dawkę pacjent może przyjąć w okresie od 4 do 12 tygodni po pierwszym wstrzyknięciu

Szczepionkę podaje się domięśniowo. Szczepionkę pacjentowi podaje profesjonalny personel. Szczepionkę w ilości 0,5 ml podaje się w górną część ramienia. W trakcie oraz przez około 15 minut po wstrzyknięciu personel medyczny będzie obserwował czy szczepienie nie wywołało u pacjenta objawów reakcji alergicznej.

Dzieci i młodzież 

Nie określono bezpieczeństwa stosowania szczepionki Vaxzervia u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Osoby w podeszłym wieku

Nie ma konieczności dostosowania dawki leku.

Pominięcie wizyty w celu przyjęcia drugiej dawki szczepionki Vaxzervia (AstraZeneca)

W przypadku gdy pacjent pominął wizytę w celu przyjęcia drugiej dawki szczepionki, może on nie być w pełni chroniony przed chorobą Covid-19. Należy skonsultować się z punktem szczepień w celu ponownego wyznaczenia daty wizyty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Vaxzevria (AstraZeneca)? 

Szczepionki Vaxzevria nie należy stosować w przypadku uczulenia na substancję czynną lub którykolwiek ze składników preparatu.

Nie należy stosować szczepionki Vaxzervia u osób, u których wystąpił zakrzep krwi w tym samym czasie co mała liczba płytek krwi (zakrzepica z małopłytkowością) po szczepieniu produktem leczniczym Vaxzervia.

Nie stosować szczepionki Vaxzervia u osób, u których w przeszłości występowały epizody zespołu przesiąkania włośniczek.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.  

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Vaxzevria (AstraZeneca) może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta. 

Należy zaprzestać stosowania leku Vaxzevria (AstraZeneca) i natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać się do najbliższego oddziału ratunkowego, jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych.

 • omdlenie, uczucie oszołomienia
 • zaburzenia rytmu serca
 • duszność
 • świszczący oddech
 • obrzęk ust, twarzy, gardła
 • pokrzywka lub wysypka
 • nudności lub wymioty
 • ból brzucha

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób):

 • ból, tkliwość, ciepło, swędzenie lub siniaki w miejscu podania
 • uczucie zmęczenia
 • ogólne złe samopoczucie
 • dreszcze, uczucie gorączki
 • ból głowy
 • mdłości, nudności
 • ból mięśni i stawów

Często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób):

 • gorączka powyżej 38oC
 • choroba grypopodobna
 • astenia
 • obrzęk lub zaczerwienienie w miejscu podania
 • ból kończyn
 • wymioty lub biegunka
 • mała liczba płytek krwi

Niezbyt często (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 100 osób):

 • senność
 • zawroty głowy
 • letarg
 • zmniejszony apetyt
 • ból brzucha
 • powiększone węzły chłonne
 • nadmierne pocenie się
 • swędzenie skóry, wysypka, pokrzywka
 • limfadenopatia

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u maksymalnie 1 na 10 000 osób):

 • zakrzepy w nietypowych miejscach, np. mózg, jelita, wątroba, śledziona w połączeniu z małą liczbą płytek krwi

Częstość nieznana

 • anafilaksja- ciężka reakcja alergiczna
 • nadwrażliwość
 • zespół przesiąkania włośniczek
 • obrzęk naczynioruchowy

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed przyjęciem szczepionki Vaxzervia (AstraZeneca) należy skonsultować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku:

 • wystąpienia ciężkiej reakcji alergicznej po wcześniejszym podaniu szczepionki Vaxzervia lub jakiejkolwiek innej szczepionki
 • omdlenia po wkłuciu igły
 • występowania ciężkich zakażeń z towarzyszącą wysoką temperaturą (powyżej 38oC) bezpośrednio przed datą szczepienia
 • problemów z krzepnięciem krwi
 • łatwego siniaczenia
 • przyjmowania leków rozrzedzających krew (przeciwzakrzepowych)
 • niedoborów odporności
 • przyjmowania leków osłabiających układ odpornościowy

W przypadku gdy pacjent nie wie, czy którykolwiek podpunkt może go dotyczyć, powinien poinformować o tym osobę, która dokonuje kwalifikacji oraz szczepienia. 

Przyjęcie dwóch dawek szczepionki Vaxzervia u niektórych osób może nie zapewnić pełnej ochrony. Badania nie określają jak długo ochrona przed wirusem SARS-CoV-2 może się utrzymywać po podaniu szczepienia.

Choroby krwi

Szczepienie szczepionką Vaxzervia w bardzo rzadkich przypadkach wywołało powstanie zakrzepów krwi, często w nietypowych miejscach takich jak mózg, jelita, wątroba, śledziona, w połączeniu z małą liczbą płytek krwi, w niektórych przypadkach jednocześnie z krwawieniem. Większość tych przypadków miała miejsce w ciągu pierwszych 14 dni po szczepieniu, głównie u kobiet w wieku poniżej 60 lat, niektóre przypadki zakończyły się zgonem pacjenta.

Jeśli pacjent odczuje duszności, ból w klatce piersiowej, obrzęk nóg lub uporczywy ból brzucha należy bezzwłocznie skonsultować się z lekarzem, lub najbliższym oddziałem ratunkowym.

Pomocy medycznej należy również zasięgnąć w przypadku wystąpienia silnych i uporczywych bólów głowy, niewyraźnego widzenia oraz gdy na skórze wystąpią okrągłe plamki, siniaki kilka dni po szczepieniu.

Zespół przesiąkania włośniczek

Po podaniu szczepionki Vaxzervia zgłaszano przypadki bardzo rzadko występującego zespołu przesiąkania włośniczek. Jest to ciężka choroba, która może być śmiertelna w skrajnych przypadkach. Polega ona na wycieku płynu z małych naczyń krwionośnych, który powoduje powstawanie obrzęków rąk, nóg, nagły przyrost masy ciała, uczucie omdlenia.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Vaxzevria AstraZeneca a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Dotychczasowe badania nie przewidują żadnego wpływu na rozwój płodu.

Vaxzevria AstraZeneca a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. 

Nie wiadomo czy szczepionka Vaxzervia przenika do mleka ludzkiego.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji szczepionki Vaxzervia z innymi lekami oraz innymi szczepionkami.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Vaxzevria AstraZeneca a alkohol

Brak danych.

Vaxzevria AstraZeneca a prowadzenie pojazdów

Szczepionka może wywołać działania niepożądane wpływające na zdolność do prowadzenia pojazdów oraz obsługę maszyn. W takim wypadku pacjent powinien poczekać i wstrzymać się od prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn aż owe działania niepożądane ustąpią.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Vaxzervia (AstraZeneca)? 

 • przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w lodówce, w temperaturze 2 - 8oC, nie zamrażać
 • chronić przed światłem, fiolki przechowywać w oryginalnym opakowaniu
 • od momentu otwarcia fiolki do podania, fiolkę należy przechowywać nie dłużej niż 48 godzin w lodówce (2 - 8oC)
 • lek może być jednorazowo przechowywany i używany w temperaturze do 30oC przez maksymalnie 6 godzin
 • za przechowywanie leku odpowiada personel profesjonalny

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego