Kategorie

Xenical (Orlistatum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Xenical?

Lek Xenical zawiera orlistat, który hamuje wchłanianie przyjętych z pożywieniem tłuszczów. Stosowany jest w leczeniu otyłości w połączeniu z umiarkowanie niskokaloryczną dietą.

Podstawowe informacje

NazwaXenical
Nazwa międzynarodowaOrlistatum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

120 mg

PostaćKapsułki twarde
Skład - substancja czynna

Orlistat

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna (E460)
 • sól sodowa glikolanu skrobi (typ A)
 • powidon (E1201)
 • laurylosiarczan sodowy
 • talk
 • żelatyna
 • indygokarmina (E132)
 • dwutlenek tytanu (E171)
 • tusz drukarski jadalny
Dostępne opakowania
 • 21 kapsułek twardych
 • 42 kapsułki twarde
 • 84 kapsułki twarde
Działanie / właściwości
 • hamuje w przewodzie pokarmowym wchłanianie około 1/3 przyjętych z pożywieniem tłuszczów
 • łączy się z enzymami w przewodzie pokarmowym i hamuje rozpad niektórych zjedzonych podczas posiłku tłuszczów
Zastosowanie

Leczenie otyłości w połączeniu z umiarkowanie niskokaloryczną dietą.

Przeciwwskazania
 • uczulenie na orlistat lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • przewlekły zespól złego wchłaniania
 • zastój żółci
 • karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • zmniejszenie masy ciała może spowodować konieczność zmiany schematu dawkowania przyjmowanych leków
 • nadmierne spożywanie tłuszczu i kalorii może osłabiać efekt zmniejszania masy ciała
 • wystąpienie nieszkodliwych zmian czynności jelit w postaci tłuszczowych lub oleistych stolców
 • należy rozdzielić dobową podaż tłuszczów na trzy główne posiłki w celu minimalizowania działań niepożądanych ze strony układu pokarmowego
 • należy stosować dodatkowe metody antykoncepcji w celu uniknięcia osłabienia działania doustnych środków antykoncepcyjnych w przypadku wystąpienia ciężkiej biegunki
 • należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent ma przewlekłą niewydolność nerek
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy
 • ból lub dyskomfort brzucha
 • parcie na stolec lub częste oddawanie stolca
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • plamienie tłuszczowe, tłuszczowe lub oleiste stolce, płynny stolec
 • niskie stężenie cukru we krwi (u niektórych pacjentów z cukrzycą typu 2.)

Częste (od 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bóle lub dyskomfort odbytu
 • miękkie stolce, nietrzymanie stolca
 • wzdęcia (głównie u pacjentów z cukrzycą typu 2.)
 • choroby zębów lub dziąseł
 • nieregularne miesiączkowanie
 • zmęczenie
Nie łączyć z
 • warfaryną
 • cyklosporyną
 • solami jodu
 • lewotyroksyną
 • amiodaronem
 • lekami stosowanymi w leczeniu HIV
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji, zaburzeń psychicznych lub lękowych
 • lekami przeciwpadaczkowymi
 • akarbozą
Ciąża

Nie należy stosować leku Xenical w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Lek Xenical jest przeciwwskazany w czasie karmienia piersią.

Dzieci

Lek nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Brak wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Xenical?

Lek Xenical:

 • działa w przewodzie pokarmowym hamując wchłanianie około 1/3 przyjętych z pożywieniem tłuszczów
 • łączy się z enzymami (lipazami) w przewodzie pokarmowym i hamuje rozpad niektórych zjedzonych podczas posiłku tłuszczów
 • powoduje, że niestrawione tłuszcze nie mogą zostać wchłonięte i są wydalane z organizmu

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Xenical?

Lek Xenical wskazany jest w leczeniu otyłości przy jednoczesnym stosowaniu umiarkowanie niskokalorycznej diety.

Dawkowanie

Jak stosować lek Xenical?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

 • zwykle stosowana dawka wynosi 1 kapsułka przyjmowana w trakcie każdego z trzech głównych posiłków (śniadania, obiadu i kolacji)
 • kapsułkę należy przyjąć bezpośrednio przed posiłkiem, w czasie lub w ciągu godziny po spożyciu posiłku
 • kapsułkę należy połknąć popijając wodą
 • w czasie leczenia należy stosować zbilansowaną dietę o kontrolowanej zawartości kalorii, bogatą w owoce i warzywa, w której około 30% kalorii pochodzi z tłuszczów
 • w czasie leczenia należy unikać spożywania pomiędzy posiłkami pokarmów zawierających tłuszcz (ciastka, czekolada, pikantne przekąski)
 • jeżeli pacjent nie spożywa posiłku lub posiłek nie zawiera tłuszczów, nie należy przyjmować dawki leku Xenical, gdyż lek działa jedynie wtedy, gdy dieta zawiera tłuszcze

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku

 • w przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub udać się do szpitala

Pominięcie zastosowania leku

 • pominiętą kapsułkę należy zażyć tak szybko, jak to możliwe, o ile od ostatniego posiłku nie upłynęła więcej niż 1 godzina
 • następnie należy kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami
 • w przypadku pominięcia kilku kolejnych dawek należy skontaktować się z lekarzem

Przerwanie stosowania leku

 • lekarz zaleci zaprzestanie stosowania leku, jeśli pacjent nie utracił co najmniej 5% masy ciała w okresie 12 tygodni stosowania leku

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Xenical?

Leku Xenical nie należy stosować, gdy pacjent:

 • ma uczulenie na orlistat lub którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ma przewlekły zespól złego wchłaniania (niedostateczne wchłanianie składników odżywczych z przewodu pokarmowego)
 • ma zastój żółci (choroba wątroby)
 • karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku przez pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Xenical może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zaprzestać stosowania leku Xenical i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych:

 • zapalenie wątroby obejmujące zażółcenie skóry i oczu, swędzenie, ciemno zabarwiony mocz, ból żołądka i tkliwość wątroby (ból po żebrami z przodu klatki piersiowej po stronie prawej), czasem utrata apetytu

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • bóle głowy
 • ból lub dyskomfort brzucha
 • parcie na stolec lub częste oddawanie stolca
 • wzdęcia z oddawaniem gazów
 • plamienie tłuszczowe, tłuszczowe lub oleiste stolce, płynny stolec
 • niskie stężenie cukru we krwi (u niektórych pacjentów z cukrzycą typu 2.)

Częste (od 1 do 10 na 100 pacjentów):

 • bóle lub dyskomfort odbytu
 • miękkie stolce, nietrzymanie stolca
 • wzdęcia (głównie u pacjentów z cukrzycą typu 2.)
 • choroby zębów lub dziąseł
 • nieregularne miesiączkowanie
 • zmęczenie

Częstość nieznana (nie można określić częstości na podstawie dostępnych danych):

 • reakcje alergiczne w postaci świądu, pokrzywki, bąbli (lekko uniesione, swędzące wykwity, bledsze lub bardziej zaczerwienione niż otaczająca je skóra), poważnych trudności w oddychaniu, nudności, wymiotów, złego samopoczucia
 • pęcherze na skórze, w tym pękające
 • uchyłkowatość, krwawienie z odbytu (odbytnicy)
 • zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych
 • zapalenie wątroby obejmujące zażółcenie skóry i oczu, swędzenie, ciemno zabarwiony mocz, ból żołądka i tkliwość wątroby (ból po żebrami z przodu klatki piersiowej po stronie prawej), czasem utrata apetytu
 • kamica żółciowa
 • zapalenie trzustki
 • nefropatia szczawianowa
 • zmiany w krzepliwości krwi w przypadku przyjmowania leków przeciwzakrzepowych

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W czasie leczenia lekiem Xenical należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ:

 • zmniejszenie masy ciała może spowodować konieczność zmiany schematu dawkowania przyjmowanych leków
 • nadmierne spożywanie tłuszczu i kalorii może osłabiać efekt zmniejszania masy ciała - konieczne jest przestrzeganie zaleceń dotyczących diety
 • mogą wystąpić nieszkodliwe zmiany czynności jelit w postaci tłuszczowych lub oleistych stolców wywołanych wydalaniem z kałem niestrawionego tłuszczu
 • mogą nasilić się działania niepożądane ze strony układu pokarmowego - należy rozdzielić dobową podaż tłuszczów na trzy główne posiłki w celu minimalizowania działań niepożądanych
 • może wystąpić ciężka biegunka, która osłabia działanie doustnych środków antykoncepcyjnych - zalecane jest stosowanie dodatkowej metody antykoncepcji
 • stosowanie leku może być związane z występowaniem kamieni nerkowych u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xenical a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Xenical nie należy stosować podczas ciąży.

Xenical a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo, czy lek Xenical przenika do mleka matek karmiących, dlatego nie należy go stosować podczas karmienia piersią.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza, jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Lek Xenical może wchodzić w interakcje z:

 • lekami przeciwzakrzepowymi, w tym z warfaryną - konieczne może być monitorowanie parametrów krzepnięcia krwi
 • cyklosporyną - konieczne może być dodatkowe monitorowanie stężenia cyklosporyny we krwi
 • solami jodu lub lewotyroksyną - połączenie to może powodować przypadki hipotyreozy lub zmniejszenia kontroli hipotyreozy
 • amiodaronem
 • lekami stosowanymi w leczeniu HIV
 • lekami stosowanymi w leczeniu depresji, zaburzeń psychicznych lub lękowych
 • lekami przeciwpadaczkowymi, poprzez obniżenie wchłaniania tych leków, co w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia napadów padaczkowych
 • witaminami rozpuszczalnymi w tłuszczach, szczególnie beta - karotenem i witaminą E, zmniejszając ich wchłanianie - należy stosować dobrze zbilansowaną dietę bogatą w witaminy i warzywa lub stosować dodatkowo preparaty wielowitaminowe
 • akarbozą (lekiem przeciwcukrzycowym stosowanym w leczeniu cukrzycy typu 2.)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Xenical a alkohol

Brak danych na temat interakcji leku Xenical z alkoholem.

Xenical a prowadzenie pojazdów

Lek Xenical nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych ani obsługiwanie maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Xenical?

Lek Xenical należy przechowywać:

 • w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • w temperaturze poniżej 25°C (jeżeli kapsułki są zapakowane w blistry)
 • w temperaturze poniżej 30°C (jeżeli kapsułki są zapakowane w szklaną butelkę)

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego