Kategorie

Zamur (Cefuroximum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zamur?

Lek Zamur jest antybiotykiem z grupy cefalosporyn drugiej generacji, stosowanym u dorosłych i dzieci.

Podstawowe informacje

NazwaZamur
Nazwa międzynarodowaCefuroximum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka
 • 250 mg
 • 500 mg
PostaćTabletki powlekane
Skład - substancja czynna

Cefuroksym

Skład - substancje pomocnicze
 • kroskarmeloza sodowa
 • krospowidon
 • laurylosiarczan sodu
 • olej rycynowy uwodorniony
 • metyloceluloza
 • krzemionka strącona
 • hypermeloza 6cP
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • stearynian makrogolu 8
 • talk
 • dwutlenek  tytanu (E171)
Dostępne opakowania
 • 10 tabletek
 • 14 tabletek
Działanie / właściwości

Przeciwbakteryjne

Zastosowanie
 • leczenie zakażeń: gardła, zatok, ucha środkowego, płuc lub klatki piersiowej, układu moczowego, skóry i tkanek miękkich
 • leczenie wczesnej postaci boreliozy
Przeciwwskazania
 • uczulenie na antybiotyki cefalosporynowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku
 • jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężką reakcję uczuleniową na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta - laktamowych
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Możliwe jest wystąpienie:

 • reakcji nadwrażliwości
 • reakcji Jarischa - Herxheimera
 • nadmiernego wzrostu innych drobnoustrojów
 • zaburzeń testów diagnostycznych
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia grzybicze (np. drożdżakami)
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • nudności
 • ból żołądka
 • zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia)
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych
Nie łączyć z
 • lekami zmniejszającymi ilość kwasu w żołądku
 • probenecydem
 • doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi
 • doustnymi środkami antykoncepcyjnymi
Ciąża

Lek może być stosowany u kobiet w ciąży, jedynie gdy korzyści ze stosowania leku przeważają nad ryzykiem dla dziecka.

Karmienie piersią

Należy stosować cefuroksym u kobiet karmiących po dokonaniu oceny stosunku korzyści do ryzyka przez lekarza prowadzącego.

Dzieci

Nie zaleca się stosowania leku Zamur u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zamur może osłabiać czujność pacjenta. W przypadku złego samopoczucia nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn.

Działanie i właściwości

Działanie leku Zamur polega na niszczeniu bakterii wywołujących zakażenia, poprzez hamowanie syntezy bakteryjnych ścian komórkowych.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zamur?

Lek Zamur stosuje się w leczeniu:

 • zakażeń: gardła, zatok, ucha środkowego, płuc lub klatki piersiowej, układu moczowego, skóry i tkanek miękkich
 • wczesnej postaci boreliozy - zakażenia przenoszonego przez kleszcze (inaczej choroby z Lyme)

Dawkowanie

Jak stosować lek Zamur?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Zamur należy przyjmować po posiłku, połykając tabletkę w całości i popijając wodą. Tabletek nie powinno się rozgryzać, kruszyć ani dzielić, gdyż może to zmniejszyć skuteczność działania leku. W przypadku dzieci można sporządzić zawiesinę doustną.

Leczenie lekiem Zamur trwa od 5 do 10 dni, zwykle jest to 7 dni.

Dorośli

 • w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia zwykle zalecana dawka leku Zamur wynosi od 250 mg do 500 mg dwa razy na dobę

Dzieci

 • w zależności od ciężkości i rodzaju zakażenia zwykle zalecana dawka leku Zamur u dzieci wynosi od 10 mg/ kg masy ciała (nie więcej niż 125 mg) do 15 mg/ kg masy ciała (nie więcej niż 250 mg) dwa razy na dobę
 • nie zaleca się stosowania leku Zamur u dzieci w wieku poniżej 3 miesięcy, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w tej grupie wiekowej

Zaburzenia czynności nerek

Lekarz może zdecydować o zmianie dawkowania leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zamur

W przypadku przedawkowania leku Zamur u pacjenta mogą wystąpić zaburzenia neurologiczne, w szczególności zwiększa się ryzyko drgawek. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub wezwać pogotowie ratunkowe.

Pominięcie zastosowania leku Zamur

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Zamur

Nie należy przerywać stosowania leku Zamur bez konsultacji z lekarzem, nawet w przypadku lepszego samopoczucia pacjenta, ze względu na ryzyko nawrotu zakażenia.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zamur?

Leku Zamur nie należy stosować, jeśli:

 • pacjent ma uczulenie na antybiotyki cefalosporynowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku 
 • u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono ciężką reakcję uczuleniową (nadwrażliwość) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyków beta - laktamowych (peniciliny, monobaktamy lub karbapenemy)

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta. 

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zamur może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy zwrócić uwagę na występowanie następujących działań niepożądanych:

 • ciężka reakcja alergiczna, objawiająca się wypukłą, swędzącą wysypką oraz obrzękiem twarzy lub ust, mogącym utrudniać oddychanie
 • wysypka na skórze, mogąca przekształcać się w pęcherze i wyglądać jak małe pierścienie (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi)
 • rozlane zmiany skórne z pęcherzami i łuszczącym się naskórkiem (mogące być objawami zespołu Stevensa - Johnsona lub toksycznego martwiczego oddzielania się naskórka – choroby Leyella)
 • zakażenia grzybicze (np. pleśniawki)
 • ciężka biegunka, zwykle z krwią i śluzem, bólami brzucha i gorączką (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)
 • reakcja Jarischa - Herxheimera, której objawami są: wysoka temperatura (gorączka), dreszcze, bóle mięśni i głowy oraz wysypka na skórze, trwające od kilku godzin do doby

Często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

 • zakażenia grzybicze (np. drożdżakami)
 • ból głowy
 • zawroty głowy
 • biegunka
 • nudności
 • ból żołądka
 • zwiększenie liczby białych krwinek (eozynofilia)
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Niezbyt często (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty
 • wysypki skórne
 • zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi)
 • zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia)
 • dodatni wynik testu Coombsa

Częstość nieznana (częstość nie może zostać określona na podstawie dostępnych danych):

 • ciężka biegunka (rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego)
 • reakcje alergiczne
 • reakcje skórne (w tym ciężkie)
 • wysoka temperatura
 • zażółcenie białkówek oczu lub skóry
 • zapalenie wątroby
 • zbyt szybki rozpad krwinek czerwonych (niedokrwistość hemolityczna)

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zamur należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Podczas leczenia lekiem Zamur możliwe jest wystąpienie:

 • ciężkich reakcji uczuleniowych, szczególnie u pacjentów uczulonych na penicyliny lub inne antybiotyki beta - laktamowe
 • reakcji Jarischa - Herxheimera, po jawiącej się wskutek działania leku Zamur na komórki bakterii wywołujących boreliozę
 • nadmiernego wzrostu innych drobnoustrojów, takich jak Candida, Enterococcus i Clostridium difficile 
 • zaburzeń wyników testów diagnostycznych

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zamur a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Ze względu na ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa, lek Zamur stosuje się u kobiet w ciąży jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści przeważają ryzyko.

Zamur a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Cefuroksym w niewielkich ilościach przenika do mleka matki, co może powodować biegunki i zakażenia grzybicze błon śluzowych u dziecka, dlatego lek powinien być stosowany jedynie w przypadku, gdy spodziewane korzyści przeważają ryzyko.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. 

Lek Zamur może oddziaływać z wymienionymi poniżej lekami:

 • leki zmniejszające ilość kwasu w żołądku (np. stosowane w leczeniu zgagi) - zmniejszają wchłanianie leku Zamur
 • probenecyd - wpływa na stężenie i czas działania leku Zamur
 • doustne leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty) - ryzyko zwiększenia wartości INR, a wskutek tego zwiększenie ryzyka krwawień
 • doustne środki antykoncepcyjne (możliwe zmniejszenie ich skuteczności) - należy stosować dodatkowo mechaniczne metody zapobiegania ciąży

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zamur a alkohol

Brak danych.

Zamur a prowadzenie pojazdów

Lek Zamur może powodować zawroty głowy i osłabiać czujność pacjenta. W przypadku złego samopoczucia nie należy prowadzić pojazdów oraz obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zamur?

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • przechowywać w temperaturze poniżej 25˚C

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego