Kategorie

Zeffix (Lamivudinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Zeffix?

Lek Zeffix zawiera lamiwudynę należącą do grupy leków zwanych nukleozydowymi inhibitorami odwrotnej transkryptazy. Jest stosowany u pacjentów z zachowaną czynnością wątroby lub w skojarzeniu z innymi lekami u pacjentów, u których wątroba nie funkcjonuje prawidłowo.

Podstawowe informacje

NazwaZeffix
Nazwa międzynarodowaLamivudinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

Tabletki powlekane:

 • 100 mg

Roztwór doustny:

 • 5 mg/ ml
PostaćTabletki powlekane, Roztwór doustny
Skład - substancja czynna

Lamiwudyna

Skład - substancje pomocnicze

Tabletki powlekane:

 • celuloza mikrokrystaliczna
 • karboksymetyloskrobia sodowa
 • stearynian magnezu
 • hypromeloza
 • dwutlenek tytanu
 • makrogol 400
 • polisorbat 80
 • syntetyczne tlenki żelaza żółty i czerwony

Roztwór doustny:

 • sacharoza
 • parahydroksybenzoesan metylu
 • parahydroksybenzoesan propylu
 • kwas cytrynowy
 • glikol propylenowy
 • cytrynian sodu
 • sztuczny aromat truskawkowy
 • sztuczny aromat bananowy
 • woda oczyszczona
Dostępne opakowania

Tabletki powlekane:

 • 28 tabletek powlekanych
 • 84 tabletki powlekane

Roztwór doustny:

 • 240 ml
Działanie / właściwości

Przeciwwirusowe

Zastosowanie

Leczenie długotrwałego wirusowego zapalenia wątroby typu B u dorosłych.

Przeciwwskazania

Uczulenie na lamiwudynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 • inne choroby wątroby
 • nadwaga
Działania niepożądane / Skutki uboczne

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych zwanych aminotransferazami

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • kurcze mięśni i bóle mięśni
 • wysypka skórna lub pokrzywka gdziekolwiek na ciele
 • zwiększenie aktywności enzymu wytwarzanego w mięśniach (kinaza kreatynowa)
Nie łączyć z
 • innymi lekami zawierającymi lamiwudynę
 • emtrycytabiną
 • kladrybiną
Ciąża

Stosowanie leku Zeffix podczas ciąży powinno być omówione z lekarzem.

Karmienie piersią

Leku Zeffix nie należy stosować w okresie karmienia piersią bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Dzieci

Brak danych.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

Lek Zeffix może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Zeffix?

Lek Zeffix hamuje rozwój wirusa zapalenia wątroby typu B, może to ograniczyć ilość wirusa w organizmie, co wpłynie na poprawę pracy wątroby oraz ograniczy jej uszkodzenie.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Zeffix?

Lek Zeffix wykorzystywany jest w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B u osób dorosłych.

Dawkowanie

Jak stosować lek Zeffix?

Ten lek należy zawsze stosować z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dawkowanie:

 • dawka zwykle stosowana to 100 mg raz na dobę
 • lekarz może zmniejszyć dawkę leku jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami
 • pacjenci, którzy nie mogą połykać tabletek oraz gdy zastosowana dawka powinna być mniejsza niż 100 mg powinni przyjmować lek w postaci roztworu doustnego
 • jeśli pacjent przyjmuje już lek zawierający lamiwudynę w leczeniu zakażenia wirusem HIV lekarz może zalecić przyjmowanie dawki 150 mg dwa razy na dobę

Zasady przyjmowania leku:

 • lek należy przyjmować codziennie w celu kontroli zakażenia oraz zatrzymania postępu choroby
 • nie należy przerywać leczenia bez zgody lekarza
 • tabletki powinny być przyjmowane w całości, popijając wodą
 • lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zeffix

Istnieje małe prawdopodobieństwo, aby przyjęcie zbyt dużej dawki leku wywołało poważne problemy. Jeśli pacjent przyjął zbyt dużą dawkę leku, należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub najbliższym szpitalem w celu uzyskania pomocy medycznej.

Pominięcie zastosowania leku Zeffix

Należy przyjąć pominiętą dawkę leku tak szybko jak to możliwe, dalsze leczenie należy kontynuować zgodnie z przyjętym schematem dawkowania. Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Nie przerywać stosowania leku Zeffix

Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem. Jeśli pacjent zakończył stosowanie leku, jego stan zdrowia powinien być monitorowany przez najbliższe 4 miesiące.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku Zeffix należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Zeffix?

Leku Zeffix nie należy stosować jeśli występuje uczulenie na lamiwudynę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Zeffix może wywołać skutki uboczne, jednak nie wystąpią one u każdego pacjenta.

Należy przerwać stosowanie leku Zeffix i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia następujących objawów:

 • obrzęk powiek, twarzy i warg
 • trudności w przełykaniu lub oddychaniu

Działaniami niepożądanymi, które często zgłaszano w badaniach klinicznych leku Zeffix, były:

 • zmęczenie
 • zakażenia układu oddechowego
 • dyskomfort w gardle, bóle głowy
 • uczucie dyskomfortu i bóle żołądka
 • nudności, wymioty i biegunka
 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych i enzymów wytwarzanych w mięśniach

Inne działania niepożądane:

Bardzo częste (występują u co najmniej 1 na 10 pacjentów):

 • zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych zwanych aminotransferazami

Częste (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

 • kurcze mięśni i bóle mięśni
 • wysypka skórna lub pokrzywka gdziekolwiek na ciele
 • zwiększenie aktywności enzymu wytwarzanego w mięśniach (kinaza kreatynowa)

Częstość nieznana:

 • rozpad tkanki mięśniowej
 • nasilenie choroby wątroby po zaprzestaniu stosowania leku Zeffix lub podczas leczenia, jeżeli wirus zapalenia wątroby typu B stał się oporny na Zeffix
 • kwasica mleczanowa
 • zmniejszenie liczby płytek krwi, biorących udział w procesie krzepnięcia

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Pacjenci stosujący lek Zeffix, są bardziej narażeni na wystąpienie działań niepożądanych jeśli występuje u nich:

 • choroba wątroby jak wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • jeśli pacjent ma nadwgę

Nie należy przerywać leczenia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Po zakończeniu terapii lekarz powinien monitorować stan pacjenta przez co najmniej 4 miesiące.

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B może odbywać się przez zakażoną krew lub kontakty seksualne. Stosowanie leku nie chroni przed przeniesieniem wirusa, dlatego też w kontakcie z innymi osobami:

 • należy używać prezerwatywy podczas seksu oralnego i penetracji
 • nie należy ryzykować przeniesienia zakażenia przez krew – np. nie używać wspólnych igieł

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zeffix a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zeffix podczas ciąży bez wcześniejszego omówienia z lekarzem korzyści i ryzyka związanego ze stosowaniem leku.

Zeffix a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zeffix bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Lek Zeffix może przenikać do mleka.

Interakcje

Zawsze należy poinformować swojego lekarza lub farmaceutę jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane.

Następujących leków nie należy stosować z lekiem Zeffix:

 • leki (zwykle w postaci płynnej) zawierające sorbitol lub inne alkohole cukrowe (takie jak ksylitol, mannitol, laktytol lub maltytol)
 • inne leki zawierające lamiwudynę, stosowane w leczeniu zakażenia wirusem HIV (czasami nazywanym wirusem AIDS)
 • emtrycytabina stosowana w leczeniu zakażenia wirusem HIV lub wirusem zapalenia wątroby typu B
 • kladrybina stosowana w leczeniu białaczki włochatokomórkowej

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Zeffix a alkohol

Brak danych.

Zeffix a prowadzenie pojazdów

Jeśli po przyjęciu leku Zeffix pacjent odczuwa zmęczenie, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Zeffix?

Tabletki powlekane:

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC

Roztwór doustny:

 • lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci
 • lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
 • wyrzucić roztwór doustny po miesiącu od pierwszego otwarcia butelki

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  www.aptekagemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego